KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Veysel GÜLDAL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2111212
E-Posta veyselguldal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18.07.1985
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 06.06.1990
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 01.04.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Su kaynaklarının planlanması, Hidroloji, Hidrolojik sistemlerin analizi-Modelleme, Kapalı-Kutu Modelleri, Sediment taşınımı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Güldal, V. and Tongal H., “Long-Term Lake Water Level Prediction Using Fuzzy Modeling Approach with Probabilistic Transition Matrix”, Int. Symosium on Eng.And Arch. Science of Balkan, Caucasus and Turkic. Republics, Vol.III, 68-73, SDU Eng. and Arch. Fac., Isparta, Turkey, 2009.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güldal, V., Hakan Tongal, “A Hierarchical Cluster-Based Fuzzy Rainfall-Runoff Model”. Journal of Science and Technology, Beykent University, 3(2),253-266, 2009.
 • 2 Güldal, Veysel, H.B. Barut ve G.Türk, "Eğirdir Gölü Geniş Çevresi İçin Bir Veri Tabanı".Türk Mühendislik Haberleri, TMMOB İnşaat Müh. Odası, Su- II, ss,123-130, Sayı 420-421-422,Mart 2002
 • 3 Güldal, Veysel, C.Türker ve G.Türk, "Isparta İlindeki Bazı Derelerin Akış Verilerinin Bazı İstatistiksel Özellikleri". Türk Mühendislik Haberleri, TMMOB İnşaat Müh. Odası, Su- II, ss.115-122, Sayı 420-421-422,Mart 2002
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güldal, V., Tongal, H., 2011. Akarsu akımlarında volatilitenin non-lineer varyans modelleri ile incelenmesi: Köprüçay nehri örneği. Techinal Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, 22(3), 5471-5485.
 • 2 Güldal, V. and Tongal, H., “Comparison of recurrent neural network, adaptive neuro-fuzzy inference system and stochastic models in Eğirdir Lake level forecasting”. Water Resources Management, (DOI 10.1007/s11269-009-9439-9, Publ.online,2009), Vol.24 (1),pp 105-128,2010.
 • 3 Güldal, Veysel and Tongal, Hakan., “Clustering analysis in search of wind impacts on evaporation”. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 69-76, 2008.
 • 4 Tayfur, Gökmen and Veysel Güldal, "Artificial Neural Networks For Estimating Daily Total Suspended Sediment In Natural Streams" Nordic Hydrology, Vol.37 No 1 pp 69-79, 2006
 • 5 Güldal, Veysel and F. Müftüoğlu, "2D Unıt Sediment Graph Theory." ASCE Journal of Hydrologic Engineering. Vol.6. pp. 132-140 , March/April, 2001.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güldal V. , H.Demirpençe, H. Tongal.," Nehir Akışlarının Tahmininde Yağış-Akış İlişkisine Dayalı Bulanık Mantık Yaklaşım" 1. Ulusal Baraj Güvenliği Semp. ve Sergi., 1UBGS, Ankara, 2007.
 • 2 Demirpençe, H.. V.Güldal., "Köprüçay Aylık Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi", " 1. Ulusal Baraj Güvenliği Semp. ve Ser., 1UBGS, Ankara, 2007.
 • 3 Güldal V. ve H.Tongal "Aylık Ortalama Göl Su Seviyesinin Bulanık-Olasılık Yaklaşımı İle Gözlenmiş Zaman Serisinden Tahmini" 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Semp. Cilt 3.,Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ., 112-118, 2007.
 • 4 Güldal, Veysel ve Mahmut FIRAT., "Eğirdir Gölü Seviye Değişiminin Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi" GAP V. Mühendislik Kongresi,Harran Üniversitesi Müh. Fak. Şanlıurfa 26-28 Nisan 2006,
 • 5 GÜLDAL, Veysel ve Gökmen TAYFUR., "Akarsularda Günlük Toplam Askı Maddesi Miktarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini" Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS'2005, BUMAT İTÜ Bulanık Mantıkve tekn. Kulb. İTÜ-Kocaeli Ünv., Grand Yükseliş Kocaeli, 16-18 Kasım 2005.
 • 6 Güldal, Veysel,C.Türker ve G.Türk., "Yakın İki Havzadaki Akarsular Arasındaki Akış Benzerlikleri Üzerine İstatistiksel Bir Çalışma." I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Gen. Müd. Gümüldür-İzmir, 22-26 Eylül,2003.
 • 7 Güldal, Veysel ve G.Türk., "Sulama Yapılarında Tortu Birikimi Sorunu-Bunun İrdelenmesine Yönelik Kavramsal ve İstatistik Yaklaşımlar." I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Gen. Müd. Gümüldür-İzmir, 22-26 Eylül,2003.
 • 8 Türk, Göksel ve Veysel Güldal., "Eğirdir Gölü'nün Geri Pompaj Yolu İle Beslenmesi Olanağı Üzerinde Bir Ön Çalışma." I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Gen. Müd. Gümüldür-İzmir, 22-26 Eylül,2003.
 • 9 Türk, Göksel ve Veysel Güldal., "Hidrolojik Veri Tabanı ve Bilgi Sunucusu Oluşturmanın Gereği ve Bunları Kurmanın Genel İlkeleri." I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Gen. Müd. Gümüldür-İzmir, 22-26 Eylül,2003.
 • 10 Demirpençe, Hüsnü ve Veysel Güldal., "Manavgat Ve Oymapınar Baraj Göllerinin Yakın Çevre İklimine Etkisi." Türkiye Su Kongresi, Türkiye Su Vakfı, İstanbul, 2001.
 • 11 Demirpençe, Hüsnü ve Veysel Güldal., "Toprak Dolgu Barajların Yıkılmasına Ait Verilerin Analizi." X.Mühendislik Sempz. İnşaat Mühendisliği' 99, Isparta, Haziran,1999.
 • 12 Güldal, Veysel ve F. Müftüoğlu., "Nonlineer Bir Yağış Akım Modeli." Hidrometeoroloji Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Devlet Meteo. İşleri Genel Müd., İstanbul Teknik Üniv.İTÜ, Ankara,1998.
 • 13 Güldal, Veysel., "Havza Simulasyonunda Matematik Modelleme Yaklaşımları." İzmir Su Kongresi,TMMOB.,İzmir İl Koor. Kurulu.,İzmir,1998.
 • 14 Güldal, Veysel ve H.Demirpençe., "Su Kaynakları Problemlerinin Analizinde Sistem Yaklaşımının Yeri ve Önemi." Su Kaynaklarının Korunması Ve İşletilmesi Sempozyumu,İst.Su ve Kanlz.,İSKİ,İstanbul, 1997.
 • 15 Güldal, Veysel ve N.Agıralioğlu., "Baraj Haznelerinin İklime Etkisi: Keban Barajı." Su ve Toprak Kaynaklarını Geliştirme Konf. Devlet Su İşleri Gen. Müd., DSİ, Ankara, 1994
 • 16 Güldal, Veysel ve F. Müftüoğlu., " Havza Simülasyonunda Nonlineer Hidrolojik Modeller." VIII. Mühendislik Haftası SDÜ.Müh. Mim. Fak.,Isparta ,1994.
 • 17 Güldal, Veysel ve M.Y.Kılınç., "Rejim Ayarlaması Amacı ile Yapılan Büyük Akarsu Depolama Yapılarının Su kalitesine Etkisi." İnşaat Müh. Gelişmeler,1. Teknik Kongre, ODTÜ-DAÜ.,GaziMagusa,KKTC.,1993.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Güldal, Veysel., "Optimum Crop Pattern For Irrigation Project" Middle East Technical Üniversity,METU, June, 1990.
 • Doktora Tezi
 • 1 Güldal, Veysel., "Akarsu Askı Maddesi Debisi Tahmini İçin Nonlineer Bir Sistem Modeli." İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ,Aralık, 1997
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tongal, H., "Akarsu Akımlarının Lineer ve Non-lineer Parametrik Zaman Serileriyle Modellenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bil.Enstitüsü, 2008. Isparta,(Danışman: Yrd.Doc. Dr. Veysel GÜLDAL)
 • 2 Türker, Canan., "Kavramsal Bir Yağış Akış Modelinin Geliştirilmesi ve Eğirdir Gölü Havzasında Uygulaması" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2003,Isparta, (Danışman: Yrd.Doc. Dr. Veysel GÜLDAL)
 • 3 Barut, H., Barış., " Eğirdir Gölü Havzasının Yağış Özelliklerinin Belirlenmesi: Veri Tabanı Hazırlanması ve Ön Analizler " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002,Isparta,(Danışman: Yrd.Doc. Dr. Veysel GÜLDAL)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Tongal, H., “Akarsu Akımlarının Nonlineerlik, Stokastiklik ve Belirsizlik Özelliklerinin Matematiksel Tabanlı Metotlarla İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bil. Enstitüsü, 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Güldal, V., Tongal, H., Şarlak, T., "Eğirdir Gölü Yağış Havzası ve Geniş Çevresindeki Su Rezervlerinin Doğru ve Sürdürülebilir Kullanımı için Hidro-meteorolojik Açıdan İncelenmesi" S.D.Ü., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Bşk., BAP., Proje No:1344-M-06., Yürütücü, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kıstır, R., Mutlutürk, M., Güldal, V., "Fethiye-Kumluova Eşen Çayı Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım Ön Projesi" S.D.Ü.Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2007.
 • 2 Karagüzel, R., Özçelik., H., Mutlutürk, M., Güldal, V., Tokgözlü V., Beyhan M., Türk, G., "Manavgat-Göğü Mevkii Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım Tesisi CED Raporu", Isparta Yüksek Öğretim Vakfı, ARGE Projesi, Araştırmacı, 2003.
 • 3 Doğan, A., Türker, E., Karagüzel, R., İkiz, R., Sevindir, C., Güldal, V., Durak, E., Kılıç,M., "Alanya Yat Limanı CED Raporu", Proje Sahibi: Ulaştırma Bakanlığı D.L.H. İnş.Gen. Müd. D.L.H. İnş.7.Böl.Müd., Projeyi Haz: S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. ve Su Ürünleri Fak., Araştırmacı, 2002.
 • 4 Karagüzel, R., Ertunç, A., Topcu, N., Güldal, V.,.,Demirpençe, H., Tosun İ., "Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Çed Raporu (Kıyan Deresi-Manavgat)." Proje Sahibi: Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma İşletme Birlik Başkanlığı,MATAP., Projeyi Haz: S.DÜ. Müh. Mim. Fak., Araştırmacı, 1999.
 • 5 Doğan, A., Özçelik.,S., Karagüzel, R., İkiz, R., Güldal, V., " Elça Üretim Ünitesi Çevresel Etki Değerlendirme Ön Araştırma Raporu", Proje Sahibi: Elma-Su San. ve Tic. A.Ş., Projeyi Haz: S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. ve Su Ürünleri Fak., Araştırmacı, 1998.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Güldal, Veysel., " Akarsu Askı Maddesi Tahminleri İçin Yeni Bir Model." İstanbul Teknik Üniv. İnşaat Fak.Hidrolik Lab.,İstanbul, 1997(Konferans)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB, Su Vakfı
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Güngör, Mahmut, Fırat Mahmut, "Akarsu Kıvrımlarında Meydana Gelen Taban Topğoğrafyası ve Yerel Oyulma ile ilişkisi", Mühendislik Bilimleri Dergisi,Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Sayı:1 Cilt 12 sayfa 1-141, 2006
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Uluborlu Selahaddin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 2 Uluborlu Selahaddin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 3 Uluborlu Selahaddin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 4 Uluborlu Selahaddin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 5 Uluborlu Selahaddin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 6 Uluborlu Selahaddin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Müh-Mim. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başk. Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Hidroloji
Hidrolojide İstatistik Ve Matemetik Modelleme
Hidrolojik sistemlerin Analizi
Lineer Programalama (Sec-1)
Seçimli Su Projesi (Akarsu Yapı Proj.)
Sediment Taşınımı
Su Kaynakları Mühendisliği
Su Kaynaklarının Planlanması
 
Bu İçeriği Paylaş!