KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sıddıka Nilay KESKİN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı
Telefon 2462111201
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 264
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11.07.1985
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 24.04.1989
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 16.11.1993
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAZICI Mehmet Fatih, KESKİN Sıddıka Nilay, Optimum design of multi-anchored larssen type sheet pile wall for temporary construction works. Geomechanics and Engineering, 27(1), , 1-11. Doi: 10.12989/gae.2021.27.1.001, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 YAZICI Mehmet Fatih, SUNGUR Ahmetcan, KESKİN Sıddıka Nilay, Killi Zeminin Kayma Mukavemetine Cam Lifi ve Su İçeriğinin Etkisi. European Journal of Science and Technology , 890-894. Doi: 10.31590/ejosat.1011840, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 SUNGUR Ahmetcan, YAZICI Mehmet Fatih, KESKİN Sıddıka Nilay, Bazalt Lifi ile Güçlendirilmiş Killi Zeminin Mühendislik Özellikleri Üzerine Deneysel Araştırma. European Journal of Science and Technology , 895-899. Doi: 10.31590/ejosat.1011881, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 YAZICI MEHMET FATİH, KESKİN SIDDIKA NİLAY, A Review on Soil Reinforcement Technology by Using Natural and Synthetic Fibers. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(2), , 631-663. Doi: 10.18185/erzifbed.874339, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 KESKİN Sıddıka Nilay, CENGİZHAN Akten , TEMEL OTURMA HESAPLARINDA GELENEKSEL YÖNTEM VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), , 136-144. Doi: 10.21923/jesd.425647, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 AKAN RECEP, KESKİN SIDDIKA NİLAY, The effect of data size of ANFIS and MLR models on prediction of unconfined compression strength of clayey soils. SN Applied Sciences, 1(8), Doi: 10.1007/s42452-019-0883-8, (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 7 YAZICI MEHMET FATİH, KESKİN SIDDIKA NİLAY, İki Ankrajlı Çelik Palplanş Sisteminin Optimum Tasarımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 34-50. Doi: 10.29048/makufebed.536561, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 8 Erbeyoğlu Ebru, KESKİN SIDDIKA NİLAY, UZUNDURUKAN SONER, AKAN RECEP, Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Tünel Geçişi Yapısal Tasarımı İncelemesi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi (2017), (Diğer)
 • 9 KESKİN SIDDIKA NİLAY, SUNGUR AHMETCAN, AKAN RECEP, UZUNDURUKAN SONER, İnce Daneli Zeminlerde Katkı Maddelerinin ve Donma-Çözülme Çevriminin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Doi: 10.21923/jesd.321924, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 10 ÇİMEN ÖMÜR, Günaydın Halil İbrahim, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Effect of construction waste to engineering properties of high Plasticity clay soil. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23(3), , 250-253. Doi: 10.5505/pajes.2016.81567, (2016), (TR DİZİN)
 • 11 AKAN Recep, KESKİN Sıddıka Nilay, UZUNDURUKAN Soner, Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium , 299-303. Doi: 10.1016/j.proeps.2015.08.072, (2015), (Diğer)
 • 12 ÇİMEN Ömür, SALTAN Mehmet, KESKİN Sıddıka Nilay, Stabilization of clayey subgrade with waste pumice for road infrastructure. Science and Engineering of Composite Materials, 22(5), , 583-590. Doi: 10.1515/secm-2013-0315, (2014), (SCI-Expanded)
 • 13 AKAN RECEP, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 18(2), (2014), (Diğer)
 • 14 UZUNDURUKAN Soner, KESKİN Sıddıka Nilay, Yıldırım Hüseyin, GÖKSAN Turan Selçuk, ÇİMEN Ömür, Suction and Swell Characteristics of Compacted Clayey Soils. Arabian Journal for Science and Engineering , 747-752. Doi: 10.1007/s13369-013-0852-2, (2013), (SSCI)
 • 15 ÇİMEN ÖMÜR, KESKİN SIDDIKA NİLAY, YILDIRIM HÜSEYİN, Prediction of Swelling Potential and Pressure in Compacted Clay. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 37(6), , 1535-1546. (2012), (SCI-Expanded)
 • 16 KORKMAZ KASIM ARMAĞAN, AY ZEKİ, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Deniz Ceditoğlu, Investigation of traffic induced vibrations on masonry buildings in Turkey and countermeasure. Journal of Vibration and Control, 17(1), , 3-10. (2011), (SCI-Expanded)
 • 17 Abdullah Sofiyev, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Ali Sofiyev, Effects of Elastic Foundation on the Vibration of Non homogeneous Orthotropic Circular Cylindrical Shells. Shock and Vibration, 11(2), , 89-101. (2004), (SCI-Expanded)
 • 18 KESKİN SIDDIKA NİLAY, ÇAVUŞ UĞUR ŞAFAK, YILDIRIM HÜSEYİN, Slope Stability of Earthfill Dams A Case Study of Kızılca Dam. Proceedings of The Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering, , 3-7. Doi: 10.1680/geng.2004.157.1.3, (2004), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YAZICI MEHMET FATİH, SUNGUR Ahmetcan, KESKİN SIDDIKA NİLAY, İKİ ANKRAJLI ÇELİK PALPLANŞ DUVARIN DEPLASMANI ÜZERİNE ANKRAJ KONUMUNUN ETKİSİ. INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING (2020). (Özet bildiri)
 • 2 YAZICI MEHMET FATİH, AKAN RECEP, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilme Artışına Temel Boyutu ve Zemin Özelliklerinin Etkisi. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışma Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 3 AKAN RECEP, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Numune Çapının ve Boyunun Kil Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi. Yedinci Geoteknik Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİMEN ÖMÜR, UYANIK OSMAN, emin elmasdere, KORKMAZ KASIM ARMAĞAN, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Mavikent Isparta örneğinde sismik mikrobölgeleme çalışmaları için yerel zemin koşullarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1), , 46-54. (2010), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÖKSAN TURAN SELÇUK, UZUNDURUKAN SONER, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Değişim Programlarının Genel Yapısı, İşleyişi ve Kazandırdıkları. İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 2 GÖKSAN TURAN SELÇUK, UZUNDURUKAN SONER, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği’xxnin Yaşam Boyu Öğrenme Programları. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu (2009). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!