KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sıddıka Nilay KESKİN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı
Telefon 2462111201
E-Posta nilaykeskin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11.07.1985
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 24.04.1989
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 16.11.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akan, R., Keskin, S.N., Yazıcı, M.F., 2017. Killi Zeminlerin Su Muhtevası ile Serbest Basınç Mukavemeti Arasındaki İlişki. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 1-9.
 • 2 Çimen, Ö., Uyanık, O., Elmasdere, E., Korkmaz, K.A.,Keskin, S.N., 2010, Mavikent-Isparta örneğinde sismik mikrobölgeleme çalışmaları için yerel zemin koşullarının belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 46-54.
 • 3 Ömür Çimen,K. Armağan Korkmaz, S. Nilay Keskin,Zeki Ay,A. Işıl Çarhoğlu, Farklı Zeminlerdeki Kazıkların Deprem Davranışının İncelenmesi. Erciyes Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2009
 • 4 K. Armağan KORKMAZ, Zeki AY, Ömür ÇİMEN, S.Nilay KESKİN, Devran ÇELİK, Çağrı BAYRAK, Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem Davranışında Bağ Kirişlerinin Yapı Performansına Etkisinin İncelenmesi Cumhuriyet Universitesi, 2009,Cilt 30,sayi 1,
 • 5 Keskin, S.N., Tekinsoy, M.A., Uzundurukan, S., 2004. "Sudaki İyonların Ve Sıcaklık Değişiminin Killerin Kıvam Limitlerine Etkisi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, No. 8-1.
 • 6 Keskin, S.N., Ülker, R., 1991."Killerin Kıvam Limitlerine Etkenler", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı-6, sf.67-90.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Keskin, S.N., 1996. "Sürgertaşının Strüktürel Yapısının İncelenmesi", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası bülteni, Antalya, Sayı: 13, sf.23-25.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Keskin, S.N., Çavuş, U.Ş., Yıldırım, H., 2004. Discussion: "Slope stability of earthfill dams : a case study of Kızılca dam", Proceedings of The Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akan. R., Keskin. S.N., Numune Çapının ve Boyunun Kil Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi, Yedinci Geoteknik Sempozyumu,209-220,22-24 Kasım 2017,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • 2 Uzundurukaan,S.,Keskin,S.N.'Doğal ve Bentonit Katkılı Killerde Emme-Şişme Davranışı'Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi,16-17 Ekim 2014, ODTÜ,Ankara,Sf.273-285
 • 3 Akan,R.,Keskin,S.N.'Jet Grout Kolonlarının Serbest Basınç Mukavemetlerinin Tahmin Edilmesinde Çoklu Regresyon Yönteminin Kullanılması'Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi,16-17 Ekim 2014, ODTÜ,Ankara,Sf.575-585.
 • 4 Aksu A.G.,Uzundurukan S.,Keskin S.N.,Göksan T.S.,"Heyelanlara Maruz Bir Yol Dolgusunun Sonlu Elemanlar Destekli Analizi"5. Geoteknik Sempozyumu ,TMMOB İMO,Çukurova Üniversitesi,Adana.
 • 5 Çimen, Ö., Keskin, S.N., Coşan, F.Ş., 2012, Sıkıştırılmış kilin şişme yüzdesi ve şişme basıncına farklı boyutlardaki mermer kırıklarının etkisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, 4-5 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta.
 • 6 ÇİMEN, Ö.,KESKİN, S.N,SEVEN, S., ERİŞKİN, E.,GÜLLÜ, D., 2011,SIKIŞTIRILMIŞ KİLİN ŞİŞME BASINCINA MERMER KIRIĞI ATIKLARININ ETKİSİ , 4. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, ADANA.
 • 7 Göksan,T.S., Uzundurukan, S., Keskin, S.N. Değişim Programlarının Genel Yapısı, İşleyişi ve Kazandırdıkları.İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu. 23-24 Eylül 2011, Muğla.
 • 8 Çimen Ö.,Keskin S.N.,Şimşek S.ve Kalay E.'Yüksek plastisiteli bir kilinmühendislik özelliklerine pomza ve mermer tozunun etkisi'Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13.Ulusal Kongresi,Cilt2,İstanbul kültür Üniv.,Sf.855-863,2010.
 • 9 Keskin, S.N.,Uzundurukan, S.,Çimen, Ö., Göksan, T.S., Karpuzcu, M., 2010,Sıkıştırılmış pomza ve kumun mühendislik özelliklerine Geotekstillerin etkisi, Dördüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı,Bogaziçi üniversitesi,sy.53-58.
 • 10 KESKİN, S.N., GÖKSAN, T.S., UZUNDURUKAN, S., ÇİMEN, Ö., KARPUZCU, M., 2009, Bir kilin serbest basınç mukavemetine ve konsolidasyon oturma miktarına geotekstil takviyesinin etkisi, 3. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 351-357.
 • 11 Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S. N., 2009. Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Programları, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, s.143–151
 • 12 Korkmaz, K.A., Çimen, Ö., Keskin, S.N., Çarhoğlu, A.I., 2008, Farklı Boylardaki Kazıkların Dinamik Yük Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 53-60
 • 13 Uzundurukan S, Keskin S.N., 2007. Sıkıştırılmış Killerin Şişme Davranışı ile Bazı Zemin Parametreleri Arasındaki İlişkiler. 13. Ulusal Kil Sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi.Isparta
 • 14 Uzundurukan, S., Göksan, T. S., Korkmaz, A., Bayrak, M.Ç., Keskin, S.N., 2006. Zeminlerin Şişme Davranışının Anfis Analizi ile Tahmin Edilmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 7-8 Eylül 2006, KTÜ, Trabzon.
 • 15 Çimen, Ö., Keskin, S.N., 2006, Sıkıştırılmış Killerde Serbest ve Sabit Hacimli Şişme Basıncı İlişkisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, K.T.Ü., Trabzon, 514-524.
 • 16 Ömür Çimen ve S.Nilay Keskin, 2005, Antalya-Arapsuyu Mevkiindeki Bir Bölgenin Geoteknik Özellikleri, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-23-24 Eylül 2005, Antalya, Sayfa: 467-476.
 • 17 Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S. N., Yıldırım, H. , 2004. Emme kapasitesinin belirlenmesinde yapay sinir ağları yaklaşımının kullanılabilirliği. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 127-134.
 • 18 Çimen, Ö., Keskin, S.N., 2004. Killi zeminlerde şişme yüzdesinin tahmini, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, 16-17 Eylül 2004,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 49-56.
 • 19 Keskin, S.N., Çimen, Ö., Uzundurukan, S., 2003. "Killerde Likit Limit-Plastik Limit Parametrelerinin İlişkilendirilmesi", 11. Ulusal Kil Sempozyumu, İzmir, sf.515-527.
 • 20 Tekinsoy, M.A.,Keskin, S.N., Göksan, T.S., Uzundurukan, S., 2002."Şişme Potansiyeline Sahip Olmayan Killi Zeminlerin Kapiler Parametrelerinin Belirlenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Cilt 1, sf.178-185.
 • 21 Keskin, S.N., Çimen, Ö., 2002. "Zemin İyileştirilmesinde Jet-Grout Yöntemi Kullanılması Üzerine Bir Uygulama", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Cilt 2, sf.641-648.
 • 22 Çimen, Ö., Keskin, S.N., 2001. "Emme Kapasitesinin Zamana Bağlı İlerleyişinin Bulanık Mantıkla Belirlenmesi", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu,sf 64-71.
 • 23 Keskin, S.N., Çimen, Ö., Uzundurukan, S., 2001. "Killerin Sıkışma Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Konsolidasyon ve Arazi Penetrasyon Deneyleri", 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, sf. 356-362.
 • 24 Yıldırım, H., Keskin, S.N., Çimen, Ö, Göksan, T.S., 2000. "Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncının Belirlenmesinde Yaklaşık Çözüm", Zemin Mekaniği Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, sf. 95-102.
 • 25 Keskin, S.N., Çavuş, U.Ş., 2000. "Bir zonlu Toprak Dolgu Gölet Şevlerinin Pseudo-Statik Stabilite Analizi", Zemin Mekaniği Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, sf.165-172.
 • 26 Yıldırım, H., Keskin, S.N., Çimen, Ö, Kara, H.B.,1999."Zeminlerde Farklı Başlangıç Kuru Birim Hacim Ağırlık-Emme Kapasitesi-Şişme Basıncı İlişkisi", 10. Mühendislik Sempozyumu, SDÜ, Isparta, sf. 421-426.
 • 27 Keskin, S.N., Yıldırım, H., Göksan, T.S., 1998."Zeminlerin Su Emme Kapasitesinin Deneysel Olarak İncelenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Cilt 1, sf.61-68.
 • 28 Keskin, S.N., Çimen, Ö., 1998."Zeminlerde Emme ve Şişme Özellikleriyle Elektriksel Çift Tabaka ve Minerolojik Yapı Arasındaki İlişki", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Cilt 1, sf.164-170.
 • 29 Çimen, Ö., Keskin, S.N., 1998. Killi Zeminlerde Minerolojik Yapının Şişme Davranışına Etkisi. Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin Mekaniği Problemleri Semineri, Balıkesir, syf. 17-20.
 • 30 Keskin, S.N., Yıldırım, H., Göksan, T.S., 1997."Killi Zeminlerde Emme Kapasitesi-Şişme Basıncı İlişkisi", 8. Ulusal Kil Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, sf. 423-427.
 • 31 Keskin, S.N., İncioğlu, S., 1997. "Düzenli Katı Atık Depolamasında Geoteknik İncelemenin Önemi. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler", 3.Teknik Kongre, ODTÜ, Ankara, Cilt1 sf 183-189.
 • 32 Keskin, S.N., Çimen, Ö., 1997. Killi Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Pomza Kullanımının Araştırılması. I. Isparta Pomza Sempozyumu, Isparta, syf. 97-101.
 • 33 Keskin, S.N., 1996. "Süngertaşının Killi Zeminlerin Stabilizasyonunda Kullanılması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Cilt 2, sf. 406-411.
 • 34 Gündüz, L., Keskin, S.N., Tosun, Y., 1995. "Isparta Pomza Taşının Geoteknik Özellikleri-Hafif Agregalı Betonların Teknomekanik Karakteristikleri", 1.Isı-Ses-Su Yalıtım Sempozyum ve Sergisi, İstanbul.
 • 35 Keskin, S.N., Çimen, Ö., Yıldırım, H., 1995. Isparta Çevresindeki Killerin Geoteknik Özellikleri. III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir Üniv., Balıkesir, syf. 92-97.
 • 36 Keskin, S.N., Yıldırım, H., Acar, C., Ülker, R., Ansal, M.A., 1994. "Aşırı Konsolidasyon Oranının Zeminlerin Şişme Davranışına Etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, Cilt 1, sf.70-76.
 • 37 Keskin, S.N., Sarıkaya, Ö., 1994."Zeminlerin Başlangıç Birim Hacim Ağırlıklarının Oturma ve Sıkışma Miktarları Üzerindeki Etkisi", 1. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, sf. 218-222.
 • 38 Ülker, R., Yıldırım, H., Keskin, S.N., 1993. "Killerin Şişme Davranışına Ön Yüklemenin ve Minerolojinin Ektisi", 6. Ulusal Kil Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, sf.323-334.
 • 39 Keskin, S.N., Yıldırım, H., Ansal, M.A., 1992. "Killi Zeminlerde Yanal Şişme Davranışları", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Cilt1, sf.14-30.
 • 40 Keskin, S.N., 1991. "Killerin Kıvam Limitlerini Etkileyen Faktörler", 5.Ulusal Kil Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, sf.259-269.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Keskin, S.N., Yıldırım, H., Ülker, R., Acar, C., 1994. "Killi Zeminlerde Ön Yükleme Durumu ve Şişme Basıncı Arasındaki İlişki", 8. Mühendislik Haftası, SDÜ, Isparta, sf.17.
 • 2 Keskin, S.N., Şenol, A., 1992. "Zeminlerde Su Muhtevası Değişikliğine Bağlı Olarak Şişme ve Büzülme Davranışının Önceden Tahmini ile İlgili Çalışmalar", 7. Mühendislik Haftası, SDÜ, Isparta, sf.18.
 • 3 Yıldırım, H., Keskin, S.N., 1992. "Killi Zeminlerin Şişme Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi", 7. Mühendislik Haftası, SDÜ, Isparta, sf.19.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ay, Z., Keskin, S.N., 1996. "Zemin Cinsinin Yapı Deprem Kuvvetlerine Etkisi", İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı V. Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akan R.,Uzundurukan S., Çimen Ö., Göksan T.S., Keskin S.N., Effects of layer depth on engineering properties of compacted soil samples. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE , 876-881 , 23-25 May 2013 , Epoka University, Tirana, Albania.
 • 2 KESKİN, S.N.,ÇİMEN, Ö., GÖKSAN, T.S., UZUNDURUKAN, S., KARPUZCU, M., Effect of geotextiles on the compaction properties of soils, 2 nd International Conferance on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ZM2009, Kıbrıs, 420-424
 • 3 Keskin, S.N., Uzundurukan, S., Göksan, T. S., Yıldırım, H. A., 2004. Method for determining water suction capacity of compacted clayey soils. 7th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Proceedings, 8-10 June 2004, Helsinki and Espoo, Finland, pp528-537.
 • 4 Çimen, Ö., Keskin, S.N., 2004. Estimation of swelling potential with activity and clay percent by fuzzy logic method in compacted clayey soils, Proceedings of 4th ınternational Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, 803-810.
 • 5 Keskin, S.N., Uzundurukan, S., 2004."Properties of Lateral Swelling at Clayey Soils", International Conference on Problematic Soils, Nottingham, United Kingdom, Volume 2, pp. 341-347.
 • 6 Keskin, S.N.,Yıldırım, H. A., Uzundurukan, S., Göksan, T. S., 2003. "Estimation Suction Capacity Using Artificial Neural Network", International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, North Cyprus, Volume 1, pp. 267-272.
 • 7 Keskin, S.N., Çimen, Ö., 2000. "Kıvam Limitleri Değerlerinden Yararlanarak Killi Zeminlerde Emme kapasitesi ve Şişme Basıncı Tahmini", Advances in Civil Enginering, 4th International Congress, Gazimagosa, Northern Cyprus, Volume 3, pp. 1089-1097.
 • 8 Keskin, S.N., 1998. "Investigation of Sanitary Landfill from the Standpoint of Geotechnical Engineering", 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineerin in The Middle East Region, Konya, Turkey, pp.663-670.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz , A., Uzundurukan, S., Göksan, T.S., Keskin, S.N., 2007. Post Earthquake Disaster Assessment in Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 2 Keskin, S.N., 1998. "The Relationship Between the Geotechnical Research and the Sanitary Landfill", 4th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Boston, Massachusetts, USA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Münire Dikmen,2013, Kil zemine oturan temellerin oturma ve taşıma gücü davranışına geotekstil takviyesinin deneysel ve plaxis 3D proğramı ile incelenmesi,SDÜ,FBE,Yükseklisans Tezi,Isparta
 • 2 Recep Akan,2013,Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Paremetrelerin Etkilerinin İrdelenmesi,Yüksek Lisans Tezi,SDU Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta
 • 3 Deniz Bayraktar,2008,Karayolu taşıtlarının temel zeminlerinde oluşturduğu dinamik etkilerin azaltılmasında yeni bir yaklaşım,SDÜ,FBE,Yükseklisans Tezi,Isparta
 • 4 Rabia Eke Doğan, 2003, Temel tasarımında etken parametrelerin belirlenmesi,SDÜ,FBE,Yükseklisans Tezi,Isparta
 • 5 Esra Basmacı, 2002. Sükunetteki Toprak Basıncı Katsayısının Belirlenmesi ve Bazı Zemin Özellikleriyle İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 Soner Uzundurukan, 2001. İnce Daneli Zeminlerin Bazı Geoteknik Özelliklerinin SPT ve DPT Verilerine Bağlı Ampirik İfadeler ile Tespitine Yönelik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 7 Mehmet Karpuzcu, 2001. Geotekstil Takviyeli Zeminler ve Zeminlerin Stabilizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 8 Turan Selçuk Göksan, 1998. Killi zeminlerde Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncı İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 9 Ömür Çimen, 1996. Zeminlerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesinin Çok Yönlü Olarak Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Turan Seçuk Göksan,2007,Zeminlerin emme özelliklerinin belirlenmesinde bir yaklaşım,SDÜ,Fen Bilimlerli Enstitüsü,Doktora Tezi,Isparta
 • 2 Soner Uzundurukan, 2006. Zeminlerin Şişme Özelliklerine Etkiyen Temel Parametrelerin Belirlenmesi ve Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • 3 Uğur Şafak Çavuş, 2004. Deprem Sebebiyle Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Bulanık Mantık Modellemesi (Fuzzy Logic Modelling) ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • 4 Ömür Çimen, 2002. Killi Zeminlerin Şişme ve Emme Özelliklerinin Belirlenmesinde Bulanık Model (Fuzzy Logic) Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Doğal ve Katkı Malzemeleri ile Stabilize Edilmiş İnce Daneli Zeminlerin Mühendislik Özelliklerine Donma-Çözülme Çevriminin Etkisi. TUBİTAK-2209 A Projesi
 • 2 Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi,ÖYP05278-YL-12
 • 3 Zeminlerin şişme özelliklerine etkiyen temel parametrelerin belirlenmesi ve modellenmesi, SDÜ BAP, 927-D-04.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, SDÜ BAP 2004-95.
 • 5 Killi Zeminlerin Şişme ve Emme Özelliklerinin Belirlenmesinde Bulanık Model (Fuzzy Logic) Yaklaşımı. 2002. SDÜAF 310 Nolu Proje.
 • 6 Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, SDÜ AR-GE.
 • 7 Dinar İlçesinde Özel İdare Müdürlüğüne Ait Arsa Üzerinde Yapımı Tasarlanan Altı Katlı Özel İdare İşhanı inşaatına Ait Jeolojik ve Zemin Etüd Raporu. Süleyman Demirel Üniversitesi ARGE, 1999.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi,Yasemin Yılmaz,TÜBİTAK2209-A ,Danışman:S.Nilay Keskin
 • 2 Kil zemine oturan temellerin oturma ve taşıma gücü davranışına geotekstil takviyesinin etkisinin deneysel ve plaxis 3D programıyla incelenmesi,SDÜ,BAP,2999-YL-11,2011-2012.
 • 3 Parça mermer atıklarının zeminlerin serbest şişme davranışına etkisi, Tübitak 2209, Yürütücü :Fatih Şerif Coşan, Danışman: Prof.Dr.S.Nilay Keskin
 • 4 Atık pomza ve mermer tozunun yüksek plastisiteli kil zemin iyileştirilmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması, 109M344 nolu TÜBİTAK Projesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Geosentetikler Derneği
 • 2 Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi
 • 3 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Osmotic Flow in Compacted Expansive Clay,Environmental Geotechnics,2013
 • 2 Stabilization of pavement subgrade soils containing soluble salts,International Journal of pavement Engineering
 • 3 Effects of Long -Term Shoaking and Leaching on the Behaviour of Lime Stabilized,Int. Journal of Pavement Engineering
 • 4 Characterizing the Elastic Behavior of Fine-Granied Subgrade Soils Under Traffic Loading,Int.Journal of Pavement Engineering
 • 5 Engineering problems experienced during the construction of the sludge treatment unit of the main wastewater treatment plant in Antalya (CLEAN-Soil, Air, Water)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Development of A Soil Classification Program for Smart Mobile Devices Using Microsoft Visual Basic (Journal of Engineering Sciences)
 • 2 Stabilization of A Failed Slope With Piled Structures (Journal of Engineering Sciences)
 • 3 Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 T-Kesitli temellerin Deneysel Analizi, Geoteknik5
 • 2 Zeminlerde Don Kabarması ve Zeminin Donma Çözünme Sonrası Davranışı, Geoteknik5
 • 3 Granüler Zeminlerde Geotekstil Kullanımının Kesme Dayanımı Üzerindeki Kullanımının İncelenmesi,Geoteknik5
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı,1995- devam ediyor
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 'Geoteknik ve Deprem' Konferansında Panelist4.Deprem Haftası,5Mart 2014AFAD ,Burdur Valiliği
VERDİĞİ DERSLER
Soil Mechanics
 
Bu İçeriği Paylaş!