KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa ACAR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Enerji Anabilim Dalı
Telefon 2462111251
E-Posta mustafaacar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 17.07.1975
Yüksek Lisans İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ 27.07.1977
Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 06.12.1983
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrolik Makinalar ,Termik Turbo Makinalar,Jeotermal Enerji Kaynakları,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Enerji Ekonomisi,Termik Enerji Güç Sistemleri ve Uygulamaları,Doğal Gaz Uygulamaları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞENOL.R;YABUZ.Z.R;DELKANLI.K;ÜÇGÜL.İ;ACAR.M;KOYUN.A''Güneş Bacalarında Performans Artırıcı İşlemler''Tesisat Dergisi,sayı 169 ,Ocak 2010,İstanbul.
 • 2 ŞENOL R., ÜÇGÜL İ., ACAR M., Günes Gözesi Üretiminde Yasanan Sıkıntılar ve Dünya Genelinde Göze Üretim Durumları, Mühendis ve Makina Cilt : 49 Sayı: 581 2008.
 • 3 ÜÇGÜL.İ,ŞENOL.R,ACAR.M; ''Güneş Pillerinin Dünü,Bugünü ve Geleceği'',Mühendis ve Makina Dergisi,cilt 47,sayı 560,
 • 4 KOYUN,A., ÜÇGÜL, İ., ACAR, M., ŞENOL, R., "Güneş Bacası Sisteminin Termal Özet Dizaynı", Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 98, s.45-50, 2007
 • 5 ŞENOL, R., YABUZ, Z.R., DELİKANLI, K., ÜÇGÜL, İ., ACAR, M., "Güneş Pili Mimari Uygulamaları ve Spor Kompleksi Örneği", Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi,Sayı 144, Sayfa 144-155, Aralık 2007.
 • 6 M.ACAR,T.KOYUN,H.ÇETİN, ''Doğalgaz ve Biyogaz İle Yapılan Radyant Isıtmaya Örnek Bir Uygulama,Doğalgaz Dergisi,Şubat,2007,İstanbul
 • 7 İ.ÜÇGÜL,R:ŞENOL,M.ACAR,"Güneş Pillerinin DÜNÜ,Bugünü ve Geleceğe Bakış,Mühendis ve Makina Dergisi,s:42-51,2006,Ankara
 • 8 KOYUN.T,ÜÇGÜL.İ,KOYUN.A,ACAR.M,"Bir Mekenın Klima Santralının Yaz Çalışmasına Göre Ekserji Analizi",Soğutma Dünyası Dergisi,sayı:34,izmir,2006
 • 9 Şenol,R.,Üçgül,İ.,Acar,M.,''Yakıt Pili Teknolojisindeki Gelişmeler Ve Taşıtlara Uygulanabilirliğinin İncelenmesi'',Mühendis ve Makina dergisi,Aralık 2006,sayı 563,Ankara
 • 10 ÖZSOY,A.,ACAR,M.,2005,Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma,Tesisat Mühendisliği Dergisi,Sayı:87,s.27-32,İstanbul
 • 11 DOMBAYCI, A., ACAR, M., 2001, Türkiye'de elektrik üretiminde hidrolik kaynakların önemi, SDÜ Makine Mühendisliği Dergisi, Cilt 2, Sayı 11, Sf: 94-102, Isparta.
 • 12 ACAR, M., KOYUN, T., 1996, Döner fırın absorberinin enerji analizi, Makina Mühendisliği Bölümü Dergisi, Isparta.
 • 13 ACAR, M., ÜÇGÜL, İ.,KOYUN, T., 1996, Döner fırın absorberinin ekserji analizi, SDÜ Makina Mühendisliği Bölümü Dergisi, Sf: 87-96, Isparta.
 • 14 ACAR, M., 1996, Yeni ısı yalıtım teknikleri ve bir uygulama, Makina Mühendisliği Bölümü Dergisi, Isparta.
 • 15 ACAR, M., SELBAŞ, R., 1993, Güneş enerji ısıtmalı yüzme havuzları, 7. Mühendislik Haftası, Makina Mühendisliği Bölümü Dergisi, Sayı 7, Sf: 275-286, Isparta.
 • 16 ACAR, M., 1989, Jeotermal buhar ejektörlü soğutma sistemlerinin uygulanabilirliği, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, ODTÜ, Ankara
 • 17 ACAR, M., 1988, Fotovoltaik piller ve bir fotovoltaik su pompasının tasarım esasları, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, ODTÜ, Ankara.
 • 18 ACAR, M., 1987, Binaların Tavandan Isıtılması ve Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Sayı 3, Sf: 83-89, Isparta.
 • 19 ACAR, M., 1987, Döşemeden ısıtma sistemi ve ekonomikliği, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ODTÜ, Ankara.
 • 20 ACAR, M., 1984, Jeotermal Enerjinin Tanımı ve Oluşumu, Mühendis ve Makina Dergisi, Sayı 298, Ankara.
 • 21 ACAR,M., 1983, Jeotermal Enerjiden Yararlanarak Sera ve Konut Isıtılması Yapılırken Karşılaşılan Kabuklaşma Sorunu ve Çözüm Yöntemleri- Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ODTÜ, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ACAR, M., AKSÜZEK, Y., 2002, Akıllı Binalar, Bülten, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya.
 • 2 ACAR, M., ŞENCAN, A., 2000, Güneş enerjili bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı, Bülten, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Sayı13, 28-31.
 • 3 ACAR, M., 1989, Isparta'da hava kirliliğinin azaltılması ile ilgili çözüm önerileri, Isparta Burdur Tabipler Odası Tıp Bülteni, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Yekarum) Gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Teknolojileriyle İlgili Projeler, 2. ANTALYA GÜNEŞ ENERJİ SEMPOZYUMU, 21 Ekim - 2 Kasım 2013, Antalya.
 • 2 TAN.M,KEÇEBAŞ.A,ACAR.M,''Muğla Toki Evlerinde Güneş Enerjisinin Sıcak Su Isıtma Sistemi ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Ekonomik Analizi22,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi ,6-7 Kasım 2009,Mersin
 • 3 ÇETİN. H., GÜRBÜZ. H., ACAR. M.,"Tipik Bir Toplum Binasında ihtiyaç Duyulan Elektrik Enerjisinin Pem Yakıt Pili Sisteminden Karşılanmasının Ekonomik ve Çevresel Analizi ", II.Ulusal İklimlendirme Kongresi, S.39-48, 15-18 Kasım 2007 Antalya
 • 4 iLHAN. C.D., AKDENİZ. N., ÜÇGÜL. İ., BAYHAN. M., ACAR.M., "Su kaynaklı Isı Pompası Uygulamalarının Performans Değişimi ve Ekonomikliğinin Şimdiki Değer Metoduyla Değerlendirilmesi", II.Ulusal İklimlendirme Kongresi, S.447-460, 15-18 Kasım 2007 Antalya
 • 5 ŞENOL, R., YABUZ, Z.R., DELİKANLI, K., ÜÇGÜL, İ., ACAR, M., "Güneş Pili Mimari Uygulamaları ve Spor Komplekslerine Uygulanması", 3.GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, MMO Mersin Şubesi, 8-9-10 HAziran 2007 MERSİN.
 • 6 ÜÇGÜL.İ., ŞENOL.R., ACAR.M., "İzleme Sistemi ile Donatılmış Güneş Pili Destekli Mobil İstasyon Uygulaması", 3.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi,24-24-26 Mayıs 2006,Muğla
 • 7 M.ACAR, T.KOYUN, H.ÇETİN, " Doğal Gaz ve Biyogaz ile Yapılan Radyant Isıtmaya Örnek Bir Uygulama",Doğal Gaz Günleri Sempozyumu,1-3 Haziran,2006,Denizli
 • 8 İ.ÜÇGÜL.R.ŞENOL,M.ACAR,"İzleme Sistemi ile Donatılmış Güneş Pili Destekli S.D.Ü. Meteroloji İstasyonu Uygulaması,6. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,25-27 Mayıs,2006.Isparta
 • 9 Koyun,A., Üçgül,İ., Acar,M., Şenol, R., "Güneş Bacası Sisteminin Termal Dizaynı", Güneş enerjisi sistemleri sempozyumu ve sergisi MMO, S. 113-120, Mersin Haziran 2005
 • 10 ÖZSOY,A.,ACAR,M., 2005,Yerçekimi Destekli Bakır-SU Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma,İKLİM 2005,MMO,Antlya
 • 11 ÜÇGÜL,İ.,ACAR,M.,KOYUN.T., 2005,Jeotermal buhar ejektörlü soğutma sistemi tersinmezliklerinin incelenmesi,İKLİM 2005,MMO,Antalya
 • 12 KOYUN,T.,KOYUN,A.,ACAR,M,2005,Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar ve bu akışkanların ozon tabakası üzerine etkileri
 • 13 ACAR, M., 2003, Makine Mühendisleri Odası ve Periyodik Kontroller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı HESME Eğitim Treni, Isparta.
 • 14 ACAR, M., 2003, İş hayatında iş güvenliği mühendisinin yeri ve önemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı HESME Eğitim Treni, Isparta.
 • 15 ACAR, M., ÜÇGÜL, İ., AKSÜZEK, Y., 2001, Trafik kazaları üzerine eğitim, denetim ve yasal düzenlemelerin etkisi, Makine Mühendisleri Odası Sempozyumu, Antalya
 • 16 ACAR, M., İZDEŞ,M., KARA, S., 1998, Isparta'da hava kirliliği ve alternatif çözüm yöntemleri, SDÜ Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 247-256, Isparta
 • 17 ACAR, M., İZDEŞ, M., 1998, Isparta'da Teknopark uygulamaları, Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Isparta.
 • 18 ACAR, M., 1997, Binalarda mevcut ısıtma sistemlerinin doğalgaza dönüşüm teknikleri ve ekonomik analizi, Isparta'da Hava Kirliliği ve Doğalgaz 97. MMO Sempozyumu, Isparta.
 • 19 ACAR, M., SELBAŞ, R., 1994, Enerji tüketiminde ekonomi ve örnek bir uygulama, 21. Yüzyılda Bütün Yönleri ile Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, İstanbul.
 • 20 ACAR, M., İZDEŞ,M., 1994, Biyogaz elektrik santralleri ve örnek bir tasarım, 8. Mühendislik haftası, Isparta
 • 21 ACAR, M., YİĞİT, Ü., 1994, Jeotermal elektrik santralleri ve ekonomikliği, Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, Denizli.
 • 22 ACAR, M., YİĞİT, Ü., 1994, Jeotermal enerji üretiminde kullanılan eşanjör tipleri, Çukurova Üniversitesi 15. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adana
 • 23 ACAR, M., SELBAŞ, R., 1994, The Economy of Energy and a Representable Example of Its Application, 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul.
 • 24 ACAR, M., YİĞİT, Ü., 1994, Jeotermal enerji üretiminde kullanılan eşanjör tipleri, Çukurova Üniversitesi 15. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adana
 • 25 ACAR, M., SELBAŞ, R., 1994, .Havalandırma ve kurutma prosesinde ısı borularının ısı geri kazanımı için tatbiki ve fonksiyonları, 8. Mühendislik Haftası, Isparta
 • 26 ACAR, M., İZDEŞ,M., 1994, Biyogaz elektrik santralleri ve örnek bir tasarım, 8. Mühendislik Haftası, Isparta
 • 27 ACAR, M., YİĞİT, Ü., 1994, Jeotermal elektrik santralleri ve ekonomikliği, Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, Denizli.
 • 28 ACAR, M., 1993, Bölgemizdeki İmalat Sektörünün Sorunları, ANİSAD, Antalya.
 • 29 ACAR, M., 1993, Öğretim üyelerinin kalitesinin eğitime etkisi,2. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul.
 • 30 ACAR, M., FİŞEK, S., ÜÇGÜL, I., SELBAŞ, R., 1993, Serpantin akışlı düzlemsel güneş absorblayıcılarının sonlu farklar yöntemi ile ısıl analizi, 9. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bildiriler Kitabı, 189-203, Elazığ.
 • 31 ACAR, M., 1992, Konutların ısıtılmasında enerji tasarruf yöntemleri ve bir uygulama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Tasarrufu ve Enerjide Verimlilik Semineri, İstanbul.
 • 32 ACAR, M., SELBAŞ, R., 1992, Güneş enerjili rankine çevrimli kompresyonlu paket soğutma sistemlerinin iklimlendirmede uygulanabilirliği, 2. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Bildiriler Kitabı, 189-200, Adana.
 • 33 ACAR, M., USAL, R., 1989, Gül atıklarından biogaz elde etme, 7. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, Ege Üniversitesi Güneş enerjisi Enstitüsü, İzmir.
 • 34 ACAR, M., 1989, Güneş enerjisi teknoloji kursu, Türkiye Güneş Enerjisi Araştırma ve Geliştirme Vakfı, İTÜ
 • 35 ACAR, M., 1989, Hava kirliliğinin nedenleri ve çözüm yöntemleri örnek bir uygulama, 6. Mühendislik Haftası Bildiriler Kitabı, 175-184, Isparta.
 • 36 ACAR, M., 1988, Jeotermal enerji kaynaklı ısı pompaları ve bir uygulama, Yıldız Üniversitesi Ülkenin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 198-206, İstanbul.
 • 37 ACAR, M., 1988, Göltaş çimento fabrikasının soğutma bacası gazlarından yararlanma yöntemleri, 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 72-87, Balıkesir.
 • 38 ACAR, M., 1988, Güneş enerjisinden yararlanarak konutların döşemeden ısıtılması, Akdeniz Üniversitesi-ATSO işbirliği, Antalya
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 YABUZ, Z.R., ŞENOL, R., DELİKANLI, K., ÜÇGÜL, İ., ACAR, M., "Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanılan Absorberler ve Bu Absorber Malzemelerindeki Gelişmeler", 3. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, MMO Mersin Şubesi, 8-9-10 HAziran 2007 MERSİN.
 • 2 AKDENİZ. N., iLHAN. C.D., ÜÇGÜL. İ., ACAR.M., BAYHAN. M., "Doğal Gazlı kojenerasyon Sisteminin Termodinamik Analizi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2007, S.901-914, İZMİR.
 • 3 ÇETİN. H., GÜRBÜZ. H., ACAR. M., "Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemleri; Sarayköy Bölgsel Isıtma Sistemi", VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2007, S.949-960 İZMİR.
 • 4 İ.ÜÇGÜL,R.ŞENOL,M.ACAR, "İzleme Sistemi ile Donatılmış Güneş Pili Destekli Mobil İstasyon Uygulaması",3.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi,24-24-26 Mayıs 2006,Muğla
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Hava Kirliliğine Etken Faktörler ve Bacalarda Filitrasyon Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma" Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 "Denizli Kızıldere Jeotermal Enerjisinin Isıtma Amacı İçin kullanımında Karşılaşılan Kabuklaşma Sorunu" Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Doğal Gazlı Kojenerasyon Sisteminin Termodinamik Analizi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği.Nilay AKDENİZ,SÜleyman Demirel Üniversitesi Fenb Bilimler Enstitüsü,Şubat 2007,Isparta
 • 2 Doğal Gaz Sistemlerinde güvenlik sistemlerinin araştırılması,Hazırlıyan Birkan AKAY Isparta
 • 3 Kompleks Binalarda Enerji Verimliliği, Tasarrufu ve Enerji Yönetimi, Hazırlayan: Yeliz AKSÜZEK, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 4 Binalarda Isı yalıtımı ve Son Teknolojik Gelişmeler, Hazırlayan:Serap ONAYLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 5 Endüstriyel Gürültü Kontrolü, Hazırlayan: Hüseyin ÖZKALE, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 6 Rüzgar Enerjisi Elektrik Santrallerinin Tasarım Esaslarının Araştırılması, Hazırlayan: Orhan KISA, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 7 Kanallı Split Klimaların ve Çok Üniteli Split Klimaların Karşılaştırılması, Ekonomik Analiz ve Uygulama Projesi, Hazırlayan: Mari KARTUN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 8 Bir Binanın Doğalgaz veya LPG ile Isıtılmasının Ekonomik Analizi, Hazırlayan: Sibel KARA, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 9 Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Tasarımı ve SDÜ Oditoryumunda Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Hazırlayan: Arzu ŞENCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 10 Eğirdir Gölü Isı Kaynaklı Isı Pompası, Hazırlayan: Ayla ÇAKIR, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 11 Göltaş Çimento Fabrikasının Genel ısı Ekonomisinin Araştırılması, Hazırlayan: Tansel YILMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 12 Jeotermal Enerjinin Uygulamaları, karşılaşılan problemler ve Çözüm Yöntemleri, Hazırlayan: Ümran YİĞİT, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 13 Isı Transferi Problemlerinde Sonlu elemanlar Yönteminin Uygulanabilirliği, Hazırlayan: Melek SAVAŞ, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 14 Biogaz Enerjisi Gül Atıklarının İncelenmesi, Hazırlayan: Mustafa Reşit USAL, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Tez Adı Gül İşleme Atıklarından Biyogaz Üretiminde Etkili Bazı Faktörlerin Optimzasyonu ve Ekonomik Analizi
 • 2 Ejektörlü Bir Soğutma Sisteminin Tasarımında Optimizasyon Koşullarının Teorik ve Deneysel Olarak Araştırılması
 • 3 ŞENOL Ramazan,''Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Araştırılması ve Optimizasyonu'',SDÜ FBE,Isparta,2009
 • 4 Güneş Bacası İle Enerji Üretiminin İncelenmesi,hazırlıyan Arif KOYUN ,SDU Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta
 • 5 ısıtma sistemlerinden ısı geri kazanımında ısı borularının uygulanabilirliği , ekserji ve ekonomik analizi Hazırlıyan Ahmet ÖZSOY , Isparta
 • 6 Dokumada Çözgü Gerginliği Değişiminin Optimizasyonu,Hazırlıyan Mehmet DAYIK Isparta
 • 7 Isparta Yöresi Rüzgar Potansiyeline Uygun Darrıeus ve savonıus Rüzgar Jeneratörlerinin Tasarım Parametrelerinin Tespit Yöntemleri, Hazırlayan: Ömer Altan DOMBAYCI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 8 Akışkan Yataklı Kurutma Sistemlerinin Analizi ve Sunta Kurutulmasında Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Hazırlayan: Reşat SELBAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Biyokütle Atıklarından Biyogaz Üretim Teknolojileri ve Enerji Üretiminin İncelenmesi sdü bap
 • 2 Jeotermal Enerji Kaynaklı Sıvı-Katı Sabit Akışkan Yataklı Isı Değiştiricilerinde Akışkan Yatak Boşluğunun Parçacık Tipi, Boyutu ve Doluluk Oranına Göre Optimizasyonu.sdü bap
 • 3 ''Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma Sorununun Çözümünde ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı Isı Eşanjörlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu''
 • 4 Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Araştırılması ve Optimizasyonu , ACAR M., Şenol R., SDÜ BAPYB Doktora projesi 2007-2008
 • 5 Güneş Kulelerinde Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu, TÜBİTAK 2007-2008
 • 6 "Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma Sorununun Çözümünde Ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı Isı Eşanjörlerinin Tasarımı Ve Optimizasyonu", SANTEZ, PROJE KODU :00125.STZ.2007-2, ARALIK 2007
 • 7 Isıtma sistemlerinden ısı geri kazanımında ısı borularının uygulanabilirliği,ekserji ve ekonomik analizi ,SDU Araştırma Projesi ,Isparta
 • 8 Isparta ve Burdur İlleri Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Projesi Fizibilite Çalışması,Isparta Ticaret ve Sanayi Odası için,2003-2004,Isparta
 • 9 Güneş Bacası İle Üretilen Enerjinin İncelenmesi 2004-2006. SDU Araştırma Projesi Proje No:0884-D-04 ,Isparta
 • 10 Doğalgaz Kullanım Potansiyelinin Isparta ve Burdur İlleri için Araştırılması, BOTAŞ için.2002-2003,Isparta
 • 11 ACAR, M., 1988, Güneş enerjisinden yararlanarak konutların döşemeden ısıtılması, Akdeniz Üniversitesi -ATSO işbirliği, Antalya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ulusal iklimlendirme kongresi 'iklim 2007' Antalya MMO tarafından düzenlenen sempozyumda danışmanlar kurulu üyesi,15-18-kasım 2007-Antalya
 • 2 3.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 8-9-10 haziran 2007 Mersin ,Danışmanlar kurulu üyesi
 • 3 4 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,23-24 kasım,2007,Kayseri,Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 4 10.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu,25-26 Mayıs,2007,Bursa,Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 5 Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi İKLİM 2005, 25-27 Şubat 2005, ANTALYA, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 6 III. Ulusal Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, 3-4 haziran 2005, Kayseri, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 7 Güneş Enerjisi Sisitemleri Sempzoyumu ve Sergisi, 24-25 Haziran 2005, Mersin, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 İPRAŞ (İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim Şirketi)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Isı Bilimi ve Tekniği Derneği ODTÜ Ankara
 • 2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 comparisison of a new type conical solar collector with a flat-plate solar collector
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 san-tez proje hakemliği,06/12/2013,ankara
 • 2 3100220 nolu TEYDEP Prodis Proje Hakemliği tamamlanmıştır,14/06/2010
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Mühendis ve Makina Dergisi,yaıyn kurulu üyesi,
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi
 • 3 Mühendis ve Makina Dergisi, 2004, "Dinamik Çevre Koşullarının Fotovoltaik Destekli Su Pompası Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması" başlıklı makale
 • 4 Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004, "Kapalı Devre Bakır Boru ve Levhalı Termosifon Akışlı Güneş Toplayıcının Isıl Analizinin Deneysel ve Analitik Araştırılması" başlıklı makalenin incelenmesi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Müh. Mim. Fakültesi Makina Müh. Bölüm Başkanlığı
 • 2 S.D.Ü. Tekstil Müh. Bölüm Başkan Vekili
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Makina Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 S.D.Ü. Senato Üyeliği
 • 3 S.D.Ü. Müh. Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Makina Mühendisleri Odası
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Isparta Makina Mühendisleri Odası Başkanı
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Müh. Giriş (Seçimlik Ders)
Doğal Gaz Uygulamaları (Seçimlik Ders)
Enerji Ekonomisi(seçimlik)
Güneş Enerjisi (Seçimlik Ders)
Hidrolik Makinalar
Isı Boruları ve Uygulamaları(seçimlik)
Isı Eşanjörleri (Seçimlik Ders)
Isı Pompaları(seçimlik)
İleri ısı Transferi(seçimlik
Termik Turbo Makinalar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Seçimlik Ders)
 
Bu İçeriği Paylaş!