Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa KUŞCU
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa KUŞCU
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111301
E-Posta mustafakuscu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.mustafakuscu.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 21.11.1976
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ BÖLÜMÜ 20.12.1978
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 9.1.1984
İLGİ ALANLARI
Jeokimya Endüstriyel hammaddeler Maden Yatakları Sondaj Tekniği Maden Hukuku Maden Jeolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Kuşcu,M,2007, Maden Hukuku ve Uygulamaları: SDÜ. Müh.Mim. Fak.Yayını, 282 s,ISBN,978-9944-452-06-9,Isparta
 • 2 KUSCU M,. 2001,Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller: SDÜ. Yayın No: 10, ISBN: 975-7929-26-3, 381 S., ISPARTA
 • 3 Endüstriyel kayaçlar ve mineraller: Akd.Üniv. Fen Bil.Enst.Yayını,Yayın no:2 177 S.ISBN: 975-7666-17-3, ISPARTA
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 M,Kuşcu,2003, Madencilik Sektör Raporu: TOBB-BAGEV BATI AKDENİZ BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ BÖLGESEL GELİŞİM RAPORU II Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta), İmalat sanayi-Enerji-Madencilik;Doğuşum Matbaacılık Ltd., 333-438.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kuşcu, M., Shokrollah, A, 2017.,Gölbaşı (ISPARTA) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi:Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , cilt 21, sayı 3, 873-885s.
 • 2 Kuscu, M. Yılmaz, N.M.,2016,Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması:SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Cilt 20, Sayı 2 ,310-318
 • 3 Kuşcu, M., Yıldırımlar, Ş., 2016, Ilgın Kömür Yatakları Alt Killerinin Jeolojik ve Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması: AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 025801(368-383) .
 • 4 Kuşcu, M., Demiray, Z., 2015, Mermer Ve Yapıtaşı Olarak Kullanılan Farklı Jeolojik Kökenli Kayaçların Porozite, P-Dalga Hızı Ve Basınç Dayanımı İlişkisinin İncelenmesi
 • 5 Yılmaz, A., Kuşcu, M., 2012, Manyezit yataklarının oluşumu, sınıflandırılması, kullanım alanları ve kalite sınıflandırılması: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(1): 65-72
 • 6 Cengiz, O, Kuşcu, M., 2010, Anamasdağları-Isparta terra rossalarının tuğla-kiremit üretiminde kullanılabilirliği:Kibited Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi, 1(4) (2010) G79 – G91.
 • 7 Yılmaz,A.,Kuşcu,M., 2008, Süleymaniye(Mihallıçık-Eskişehir)Bölgesindeki Manyezit Oluşumlarının Kökeni: MTA Dergisi,sayı 136,19-29, Ankara.
 • 8 Yılmaz,A., Kuşcu, M., 2007, Süleymaniye( Mihalıccık-Eskişehir) Bölgesindeki Manyezitlerin Jeolojisi ve Jeokimyasal Özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 50,Sayı 2, 95-108.
 • 9 Teker,Y.,Kuşcu, M, 2006 Çamoluk(Burdur) Yöresi Fe-Mn Cevherleşmeleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 49, sayı 2, 1-16.
 • 10 A, Yıldız, M.Kuscu, 2006, Basören (Kütahya) bentonit yataklarının jeokimyasal özellikleri, Kibited Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 1, 27-41
 • 11 Kuşcu, M., Aydoğan, M. S., 2003, Koruyaka ve Göksöğüt ( Yalvaç-Isparta) Plaketli Kireçtaşlarının yapıtaşı olarak kullanilabilirliklerinin araştırılması: S.DÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, 283-292.
 • 12 Cengiz,O.,Kuşcu,M.,2003,Madenli(Gelendost-Isparta)Manyezit Cevherleşmesinin Jeoloji ve Jeokimyasal Özellikleri:Geosound Yerbilimleri Dergisi, Sayı 43, s 45-61. Adana.
 • 13 Cengiz, O., ve Kuşcu, M., 2002, Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya) arasındaki barit yataklarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni: MTA Dergisi,sayı. 123-124, s. 67-69.
 • 14 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2001, Karbonatlı Kayaçlara Bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin Kükürt İzotopları İncelemesi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 44. S. 3, s. 59-73.
 • 15 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2000, Barit: Mavi Gezegen Popüler Yerbilimleri Dergisi . Sayı 3, Sayfa 46-49. Ankara.
 • 16 Kabasarı, S., Kuşcu, M., 1997 Akarca Kireçtaşının (Dazkırı-Afyon) mermer olabilirliğinin araştırılması. Geosound Yerbilimleri, Çukurova Üniv. Jeoloji Mahendisliği Eğitiminin 20.yılı Sempozyumu. Cilt II. S.30 Sayfa 707-716 Adana.
 • 17 Kuşcu, M., 1995, Gölbaşı (Isparta) Epitermal Arsenik Mineralizasyonunun Jeolojik ve Ekonomik Özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, C 38, Sayı 2, 43 - 52.
 • 18 Kuşcu, M., Tuncay, A., Cengiz, O., Bacak, G., 1995, Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu: S. D. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi Sayı 8, S 29 - 40.
 • 19 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1993, Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç - Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları, Türkiye Jeolojisi Bülteni (C. 36 /, 1, 63 - 74, ANKARA.
 • 20 Kuşcu, M., 1993, Economical and Geological Properties of Yatağan (Muğla) Marble Depozits: Yerbilimleri: Çukurova Üniversitesi Dergisi Yerbilimleri (Geosound), s. 23, 61 - 74.
 • 21 Kuşcu, M., Bacak, G., 1993, Endüstriyel Hammadde olarak Kalsit: Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi: Sayı: 7, S. 291 - 303.
 • 22 Kuşcu, M., Gülay, S., 1993, Isparta yöresi ignimbiritlerinin tras olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Jeoloji Mühendisliği, S.43, 15 - 23.
 • 23 Tuncay, A., Kuşcu, M., 1993, Platin grubu metaller Jeo. Müh. Dergisi S. 43, 15 - 23.
 • 24 Kuşcu, M., 1992, Kestanecik ve Kozağaç (Yatağan - Muğla) Mermer yataklarının jeolojik ve ekonomik özellikleri, Jeoloji Müh. Dergisi, Sayı: 41, 23 - 36, ANKARA.
 • 25 Türkay, O., Kuşcu, M., 1992, Atlas - Çaykoz (Sivrihisar - Eskişehir) dolayının jeolojisi ve mermer yatakları. Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Dergisi, Seri: A Yerbilimleri, Cilt: 9, No: 1, 59 - 67, SİVAS.
 • 26 Kuşcu, M., 1990, Belence (Eğirdir - Isparta) siyah mermer yataklarının ekonomik özellikleri: Jeoloji Mühendisliği, 36, 11 - 17, ANKARA.
 • 27 Kuşçu,  M.,  &  Gedikoğlu,  A.  (1990).  Isparta-Gölcük  Yöresi  Pomza  Yataklarının  Jeolojik  Konumu.  Jeoloji  Mühendisliği(37),  69-78.
 • 28 Kuşcu, M., 1989, Kızıldağ (Eğirdir - Isparta) Krom yataklarının özellikleri: Selçuk Üniv. Dergisi, C.4, S.1, 40 - 52, KONYA.
 • 29 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1989, Ululent (Tavas-Denizli) ve güneyi manganez yataklarının jeokimyasal özellikleri: Yerbilimcinin sesi, S.17, 29 - 48, ADANA.
 • 30 Kuşcu, M., 1988, Aktaş (Sütçüler - Isparta) mavimsi gri - krem mermer yatağının çeşitli özelliklerinin araştırılması: A.Ü. Isp. Müh. Fak. Dergisi. Maden Müh. Seksiyonu, 348 - 359, ISPARTA.
 • 31 Gedikoğlu, A., Kuşcu, M., Türker, F., 1988, Gölcük Yöresi pomza yataklarının ekonomik özellikleri: A.Ü Isp. Fak. Dergisi, Jeo.Müh. Seksiyonu, S.4, 432 - 449, ISPARTA.
 • 32 Kuşcu, M., 1987, Ulukent (Tavas - Denizli) ve güneyi manganez zuhurları: A.Ü. Isp. Müh. Fak. Dergisi. Jeo. Seksiyonu. S.3, 129 - 143, ISPARTA.
 • 33 Kuşcu, M., 1986, Göktepe (Ermenek - Konya) kuzey ve güney kesimi Pb - Zn zuhurlarında ana ve iz element incelemeleri: A.Ü. Isp. Müh. Fak. Dergisi, S.2, 37 - 47, ISPARTA.
 • 34 Kuşcu, M., 1985, Göktepe yöresinin Pb - Zn zuhurları: TJK. Bült., 28 - 1, 35 - 46, ANKARA.
 • 35 Kuşcu, M., 1985, Göktepe (Ermenek - Konya) batısında kalan bölgenin jeolojisi: A. Ü. Isp. Müh. Fak. Dergisi, C.1, S.1. 77 - 106, ISPARTA.
 • 36 Kuşcu, M., 1984, Missisipi vadisi ve Alpin tipi Pb - Zn Yataklarının genel özellikleri: Yeryuvarı ve İnsan Derg., Cilt.9.2.20 - 2, ANKARA.
 • 37 Kuşcu, M., 1984, Göktepe (Ermenek - Konya) kuzey kesimi Pb - Zn zuhurlarındaki fluoritlerin yitriyum içerikleri: TJK Bült., 27 - 1, 57 - 60, ANKARA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kuşçu, M., Varkal, M.,1998, Bucak (Burdur) travertenin ekonomik özellikleri. Türkiye'de MERMER yapı ve dekorasyon,Sayı 59,36-40.
 • 2 Kuşcu, M. 1993. Isparta güneydoğusu ve Burdur mermer yatakları 1. Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, 18-19 s.
 • 3 Kuşcu, M. 1993. Isparta güneydoğusu ve Burdur mermer yatakları 2. Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, 22-23 s.
 • 4 Kuşcu, M., 1992, Kızıldağ Harzburjitinin mermer olabilirliği (1): Türkiye'de Mermer yapı ve dekorasyon, Sayı: 21 - 23, S: 36 - 37, İSTANBUL.
 • 5 Kuşcu, M., 1992, Kızıldağ Harzburjitinin mermer olabilirliği (2): Türkiye'de Mermer yapı ve dekorasyon, Sayı: 23, S: 12 - 135, İSTANBUL.
 • 6 Kuşcu, M., 1992, Kızıldağ Harzburjitinin mermer olabilirliği (3), Türkiye'de mermer yapı ve dekorasyon, Sayı: 24, S: 14 - 15, İSTANBUL.
 • 7 Kuşcu, M., 1991, Kayaçların Mermer olarak değerlendirilmesi için gerekli koşullar ( I I ): Metal - Maden, Türkiye ihracat Dergisi, Cilt 2, Sayı S.4, 46 - 50, İSTANBUL
 • 8 Kuşcu, M., 1991, Muğla - Yatağan yöresi mermer yatakları: Metal Maden Dergisi, C.2, S.3, 41 - 44, İSTANBUL.
 • 9 Kuşcu, M., 1990, Maden ve Endüstriyel hammaddelerin aranması ve jeolojik olarak değerlendirilmesinde jeoloji mühendisliğinin yeri: I.M.M.I.B. Dergisi, Ağustos sayısı, 25 sayfa, İSTANBUL.
 • 10 Demirci, H., Kuşcu, M., 1990, Sepiolit (Lületaşı): I.M.M.I.B. Dergisi, Ekim Sayısı, 15 - 18, İSTANBUL.
 • 11 Kuşcu, M., 1990, Kayaçların mermer olarak değerlendirilmesi için gerekli koşullar: I.M.M.I.B. Dergisi, Kasım sayısı, 33 - 37, İSTANBUL..
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mustafa Kuşçu ,Oya Cengiz, , Kayhan Işık ,E.Kübra Gül, 2018,The origin and geochemical characteristics of rutile in eluvial and fluvial-alluvial placers and quartz veins of the Menderes Massif from the Neoproterozoic Pan-African Belt, Western Turkey: Journal of African Earth Earth Science, 143, 10- 27p.
 • 2 Mustafa Kuscu , Oya Cengiz , Asuman Kahya , 2018.,Mineralogy and Geochemistry of Sedimentary Huntite Deposits in the Egirdir-Hoyran Lake Basin of Southern Turkey: Journal of Geological Society of India, Volume 91, Issue 4, April 2018 Pages (496-504).
 • 3 Kuşcu, M., Şener., Ş., Başpınar, E,., 2017. Recharge sources and hydro geochemical evaluations of Na2SO4 deposits in the Acıgol Lake (Denizli, Turkey) : Journal of African Earth Sciences 134 (2017) 265-275
 • 4 Mustafa Kuşcu& Oya Cengiz & Asuman Kahya,2018, Trace element contents and C-O isotope geochemistry of the different originated magnesite deposits in Lake District (Southwestern Anatolia), Turkey:Arab J Geosci (2017) 10:339
 • 5 M. Kuşcu, A.Yıldız, 2016, The Mineralogy, Geochemistry and Suitability for Ceramic Applications of Akharım (Afyonkarahisar, W Turkey) Kaolinitic Clay: Arabian Journal of Geosciences, 9:510,17p.
 • 6 Source of the mineralizing fluids in ultramafic related magnesite in the Eskişehir area, northwest Turkey, along the İzmir–Ankara Suture: a stable isotope study ASUMAN KAHYA, MUSTAFA KUŞCU Turkish J. Earth Sci., 23, (2014), 1-15.
 • 7 Yıldız,A., Kuşcu.M., Dumlupınar, İ., Arıtan, E., Bağcı,M., 2010,The Determination of the mineralogical alteration index andthe investigation of the efficiency of the hydrothermal alteration on physico-mechanical properties in volcanic rocks from Köprülü,Afyonkarahisar, west Turkey: Bull.eng.Geol Environ,69:51-61.
 • 8 Yıldız,A., Kuşcu, M.,2007, Mineralogy, chemistry and physical properties of bentonites from Başören, Kütahya,Clay Minerals. 42: 399-414
 • 9 Öner, F., Alparslan, M., Boztuğ, D., Kuşcu, M : 2007,Geochemie und petrogenese der ıntrusivgesteine von Ağören in Ostanatolien/Türkei/Geochemistry and Petrogenesis of the Ağören Intrusives in East Anatolia/Turkey:Chemie der Erde Geochemistry;V, 67.,Issue, 3.,241-249.
 • 10 Yıldız,A, Kuşcu,M, 2004,Origin of the Başören(Kütahya, WTurkey) Bentonite Deposits: Clay Minerals, V.39,No, 2.,Page:219-231.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAŞPINAR,E., KUŞCU,M.,2007 Karaçayır (Uşak) Kaolen Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması:XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 95-109, Isparta.
 • 2 YILMAZ, A., ŞENER,Ş. KUŞCU., M., 2007, Salihli (Manisa) Dolayındaki Killerin Tuğla Kiremit Toprağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması: XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 162-170. Isparta.
 • 3 Kuşcu, M., Bağcı, M., Yıldız, A, 2006,Konarı(İscehisar-Afyon)Traki-andezitlerinin Yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin Araştırılması: MERSEM 2006' Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş sempozyumu Bildiriler Kitabı, 281-290. Atıflar
 • 4 Teker,Y., Kuşcu, M.,2005, Çamoluk(Burdur)-Yazıpınar(Bucak) Yöresi Fe-Mn Cevherleşmeleri:Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı,271-278, 23-25 Haziran, İstanbul
 • 5 Kuşcu, M., Bağcı, M., 2003, Afyon Mermer Sektörü ve Türkiye Mermer Sektöründeki Yeri, Türkiye 4. Mermer Sempozyumu (Mersem'2003) Bildiriler Kitabı. 127-137.
 • 6 Yıldız, A., Kuşcu, M.,2003, Riyolitik ve Riyodasit- Dasitik Bileşimli Tüflerin Bozuşmasıyla Oluşan Bentonitler; Akyyokuş(Kütahya), Demirli (Eskişehir) ve Seklice-Sarıöküz (Eskişehir) Yatakları, XI. ulasal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 3-6- Eylül 2003, 1-16s. İzmir
 • 7 Kuşcu, M., Yıldız, A., 2001, Ayazini Tüflerinin Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (Mersem'2001) Bildiriler Kitabı, Afyon, s.85-98
 • 8 Kuşcu, M., Cengiz, O., Bozcu, A., 2001, Menteşe (Isparta) Dolomitlerinin Endüstiryel Hammadde Özelliklerinin Araştırılması, 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 18-19 Ekim, 236-248, İzmir
 • 9 Kuşcu, M., Bağcı, M., Yıldız, A., 2001, Afyon Mermer Endüstrisi ve Türkiye Mermer Sektöründeki Konumu, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (Mersem'2001) Bildiriler Kitabı, Afyon, s.361-368
 • 10 Yıldız, A., Kuşcu, M., 2001, Basören (Kütahya), Bentonit Yataklarının Mineralojisi ve Teknolojik Özellikleri, 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, 19-21 Eylül, s. 269-282
 • 11 Cengiz,O., Kuşcu, M., 2000, Şarkikaraağaç (Isparta) İle Hüyük (Konya) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi ve Barit Yatakları: Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı II, S, 591-608 Ankara.
 • 12 Bacak, G., Kuşcu, M., 2000, Kütahya-Domaniç Porfiri Cu-Mo Çevherleşmesinin Jeolojik Özellikleri ve Kökeni: Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı II, S, 683-697, Ankara.
 • 13 Kuşcu, M, Yıldız, A., Bağcı, M., 1999, Köprülü (Afyon) Trakiandezitinin Jeolojisi ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 11. Müh. Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt 1, S. 193-202 Isparta.
 • 14 Kuşcu, M., 1998, Isparta Endüstriyel Hammadde ve Metalik Maden Yatakları: Isparta'nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu II, Cilt: II, 1-11 s., Isparta
 • 15 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1998, Şarkikaraağaç (Isparta) Barit Yatağı: Isparta'nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu II, Cilt: II, 13-23 s., Isparta
 • 16 Bacak, G., Kuşcu, M., 1996, Kütahya-Domaniç porfiri Cu-Mo cevherleşmesinin jeolojik konumu ve kökeni,SDÜ. Müh. Mim. Fak. IX. Mühendislik Sempozyumu,Jeoloji Mühendisliği Sempozyumu,Jeoloji Mühendisleri Bildirileri Kitabı,S 77-86.
 • 17 Kuşcu, M., 1994, Gölcük (Isparta) Volkanizmasına bağlı olarak gelişmiş endüstriyel hammadde ve metalik maden yatakları: Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak 15.Yıl Sempozyumu Özel sayı, Cilt II, S 169 - 186.
 • 18 Kuşcu, M., Bilgin, A., 1992, Kızıldağ (Eğirdir - Isparta) kromitlerinin jeokimyasal özellikleri: Yer bilimleri: Çukurova Üniversitesi Dergisi: Sayı: 21, 141 - 155, ADANA.
 • 19 Kuşcu, M., 1985, Manganez yataklarının mineralojisi ve Türkiye'den bir manganez yatağı: A.Ü. Isp. Müh. Fak. III. Müh. Haf. Bil., 157 - 169, ISPARTA.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa KUŞCU, H. Rıfat ÖZSOY, Orhan ÖZÇELİK ve Mehmet ALTUNSOY ., 2014., Üst Triyas Kasımlar Formasyonu Bitümlü Siyah Şeyllerin İz Element Dağılımı ve Üst Kıtasal Kabuk İz Elementleri ile Korelasyonu; Batı Toroslar, Türkiye Trace Element Distribution of Upper Triassic Kasımlar Formation Black Shale and Correlation with Upper Continental Crusts Trace Element Values; Western Taurids, Turkey: 6.Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, 11.s. Mersin.
 • 2 M Kuşcu, A Yıldız, 2012, Akharım (Afyonkarahisar) kaolinitik kilinin jeolojisi, mineralojisi ve pişme özellikleri. - 15.Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2012
 • 3 CENGİZ, O., KUŞCU,M ,2007 Anamasdağları (Isparta) Karbonatları Üzerinde Gelişen Terra Rossa Oluşumlarının Tuğla-Kiremit Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması:XIII. Ukusal Kil 2007 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 285-287. ISPARTA
 • 4 Yılmaz,A., Kuşcu,M., 2007,Süleymaniye(Mihalıccık-Eskişehir) Bölgesindeki Manyezit Oluşumlarının Kökeni:Çukurova Üniv.Jeoloji Müh.Bölümü 30.Yıl Sempozyumu Bildiri Özleri,219-220.
 • 5 Kuşcu, M., Cengiz, O.,2006, Aşağıtırtar (Yalvaç-ısparta) Huntit Mineralizasyonunun Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Ankara
 • 6 Cengiz,O.,Kuscu,M.,Kadir,S.,2005.,Karstik karbonatli kayaçlar üzerinde gelisen terra-rossa olusumlarinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri: 58.Türkiye Jeoloji Kurultayi Genisletilmisi Bildiri Özleri Kitabi, 11-17 Nisan, 152-153 s, ANKARA.
 • 7 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2003 Madenli ve Belceğiz arasındaki bölgenin Jeolojisi, Lisfenitlerin Jeokimyası ve Gelişimi (Gelendost-Şarkikaraağaç, Isparta): 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, bildiri özleri kitabı, 116s., 14-20 nisan2003, Ankara.
 • 8 Teker, Y., Kuşcu, M., 2003, Çamoluk (burdur)-Y/azıpınar(Bucak) Yöresi Manganez Zuhurları, 20. Yıl Sempozyumu, bildiri Özleri Kitabı, 191s. 14-16 Mayıs, Isparta.
 • 9 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2003, Madenli (Gelendost-Isparta) Bölgesinin Jeolojisi ve Manyezit Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri, 20. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, 194., 14-16 Mayıs, Isparta
 • 10 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2003, Göller Bölgesi'nin (Isparta-Burdur) Farklı Kökenli Manyezit Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri, 20. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri kitabı, 196 s., 14-16 Mayıs 2003, ısparta
 • 11 Kuşcu, M., Aydoğan, S., 2003, Korukaya ve Göksöğüt (Yalvaç-Isparta) Plaketli kireçtaşlarının Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması, 20. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri kitabı, 201 s. 14-16 Mayıs, Isparta
 • 12 Kuşcu, M., Tay, Ş., 2002, Kuzca - Yeniköy - Alakilise (Sütçüler - Isparta) Dolayındaki Terra-rossaların Tuğla Kiremit Toprağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 11-15 Mart, s.174-175, Ankara
 • 13 Kuşçu, M., 1998, Isparta Endüstriyel Hammadde ve metalik maden yatakları: Isparta'nın dünü bugünü ve yarını sempozyumu II. 17 Mayıs,ISPARTA.
 • 14 Cengiz, O., Kuşçu, M., 1998, Isparta barit yatakları,Isparta'nın dünü, bugünü ve yarını sempozyumu II. 17 Mayıs,ISPARTA.
 • 15 Bacak, G., Kuşçu, M., 1998, Kütahya-Domaniç porfiri Cu-Mo cevherleşmesinin jeolojik özellikleri ve kökeni, MTA Genel Müdürlüğü, Cumhurriyetin 75.Yıl Dönümü Yer bilimleri ve madencilik kongresi bildiri özleri kitapları 02-06 Kasım 1998.
 • 16 Cengiz, O., Kuşçu, M., 1998, Şarkikaraağaç (Isparta) ile Höyük (Konya) arasındaki Bölgenin jeolojisi ve barit yatakları. MTA genel Müdürlüğü Cumhurriyetin 75.Yıl Dönümü Yer bilimleri ve madencilik kongresi bildiri özleri kitapları 02-06 Kasım 1998.
 • 17 Kuşçu, M., 1998, Senirkent'in yeraltı zenginlikleri potansiyeli (Isparta) Senirkent kültür ve sanat etkinlikleri 13 Haziran
 • 18 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2000 Karbonatlı kayaçlara bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin kükürt izotopları incelemesi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 27. S. 22 Şubat 2000, Ankara.
 • 19 Güneş, N., Kuşcu, M., 1995, Hydrothermal Alteration Around the Keçiborlu (Isparta) Sulphur deposits: Abstract of the third Baku International Congress on Energy, Ecology, Economy, Baku, September 19 - 22, 1995, Paper No, 25 - 14
 • 20 Kuşçu, M., Tuncay,A., Cengiz,O., Bacak,G., 1994, Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu: SDÜ: Müh.Mim. Fak. VIII. Müh: haftası 26-28 Mayıs.
 • 21 Göymen, G., Bilgin, A., Kuşçu, M., 1994, Plaka tektoniği ışığında Ergani Maden bakır zuhurlarının oluşumu: 47.Türkiye jeoloji Kurultayı bildiri özeti,S.92
 • 22 Selçuk,G., Kuşçu, M., 1993, Dereboğazı (Isparta) yöresi tras yataklarının özellikleri, 46. Türkiye jeoloji kurultayı özetleri, 64 s.
 • 23 Kuşçu, M., Gedikoğlu,A., 1992, Gölbaşı As Zuhurunun jeolojisi ve oluşumu: VII. Müh.Haftası tebliğ özetleri,S: 27 (25-29 Mayıs).
 • 24 Cengiz,O., Kuşçu, M., 1992, Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) Kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yataklarının jeolojisi:VII.Mühendislik haftası tebliğ özetleri, 29.S., (25-29 Mayıs 1992).
 • 25 Kuşçu, M., 1992, Yatağan (Muğla) yöresi mermer yataklarının jeolojik ve ekonomik özellikleri:Uluslararası Ankara mermer sempozyumu,18-20 Kasım,bildiri özetleri.
 • 26 Kuşçu, M., 1989, Kızıldağ (Eğirdir-Isparta) krom yataklarının özellikleri, 43. Türkiye jeol.kurultayı bildiri özleri,S.11,ANKARA.
 • 27 Kuşçu, M., Gedikoğlu,A., 1988, Gölcük (Isparta) Yöresi Pomza taşlarının ekonomik jeolojik etüdü: 42. Türkiye jeoloji kurultayı bildiri özleri., 15-19 Şubat, S. 22, ANKARA.
 • 28 Kuşçu, M., Gedikoğlu A., 1988, Isparta-Gölcük Yöresi Pomza Yataklarının Jeolojik Konumu: 30 Mayıs-3 Haziran, Akd.Üniv.,Isp. Müh.Mim.Fak. 5. Müh.Haftası Bildiri özleri, S.51, ISPARTA.
 • 29 Kuşçu, M., 1988, Belence (Eğirdir-Isparta) siyah mermer yatağı; Cumhuriyet Üniv. Müh.Fak. I. Jeoloji ve madencilik sempozyumu bilidiri özleri, SİVAS.
 • 30 Kuşçu, M., 1985, Manganez Yataklarının Mineralojisi ve Türkiye'de bir Manganez yatağı, III. Müh.Haf.,8-11 Mayıs, S.157,ISPARTA.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kuşcu, M., Yıldız, A,2012, Akharım (AFYONKARAHİSAR)kaolinitik Kilinin Jeolojisi, Mineralojisi ve Seramik Özellikleri: 15. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, poster sunum, 389-390, Niğde Üniversitesi yayını, 25.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 O. OZCELIK1 *, M. ALTUNSOY1 , N. YALCIN ERIK2 , S. HOKEREK1 , N. UNAL1 AND M. KUSCU3, 2014.,Biomarker Characteristics of Triassic Kasımlar Formation; Akseki– Anamas Platform, Western Taurus, Turkey: Goldschmidt2014 Abstracts, 1886, Sacramento, ABD.
 • 2 M. KUSCU1 *R. ÖZSOY1 , O. ÖZÇELİK2 AND M. ALTUNSOY2, 2014, Trace and Rare Earth Element Geochemistry of Black Shales in Triassic Kasımlar Formation, Anamas - Akseki Platform, Western Taurids, Turkey:Goldschmidt2014 Abstracts, 1338, Sacremento, ABD
 • 3 ASUMAN YıLMAZ AND MUSTAFA KUSCU, 2011,Genesis of ultramafic related magnesite in Northwest Turkey along the Izmir-Ankara Suture: A stable isotope study: Goldschmidt 2011 Conference, p 2220, Prag Çek Cumhuriyeti.
 • 4 Y. TEKER1 AND M. KUŞCU2, 2011, The Geochemical Properties of Manganese Occurences of Isparta, Turkey : Goldschmidt 2011 Conference, p 1994, Çek Cumhuriyeti Prag.
 • 5 Özçelik, M., Kuşcu, M., 2009, Quality of Atabey (Isparta) Aggregates and Material Pruduct, Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep.,Süleyman Demirel Univ.,October22-24,Isparta,240-244pp.
 • 6 Kuşcu, M.,Konu A., 2001, Darıdere (Isparta) Volcanogenic Pb-Cu-Zn Occurences, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, p. 146 (Poster Presentation)
 • 7 Yıldız, A. ,Kuşcu, M., 2001, Mineralogical and Technological Properties of Basören (Kütahya) Bentonite Deposits, 4th International Symposium On Eastern Mediterranean Geology, Isparta, p. 147 (Poster Presentation)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Siirt-Madenköy Polimetalik Maden Yatağı: 1978, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Göktepe-Ermenek (Konya) Yöresinin Jeolojisi ve Pb-Zn Yatakları, 1983. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Alıcı,P., Temel, A., Gourgoud, Kiffer,G., Gündoğdu, M. N, 1998, Petrology and Geochemistry of Potassic Rocks İn The Gölcük Area (Isparta-SWTurkey) Genesis of Enriched Alkali Magmas, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 423-446p. volume:85
 • 2 Öztürk, H.,1997, Manganese Deposits in Turkey: Distribution, Types and Tectonic Setting, Ore Geology Reviews, 302 Elsevier Science B.V.
 • 3 Öztürk, H., ve Hein, J. R., 1997, Mineralogy and Stable İsotopes of black Shale-Hosted Manganese Ores, Sourthwestern Taurides, Turkey: Economic Geology, 92, 733-744p.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1990, Isparta Gölcük Yöresi pomza yataklarının jeolojik konumu: Türkiye Jeo. Müh. Dergisi, Sayı: 37, 69 - 78, ANKARA. (Atıf Alan) . Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003, Lansat 7 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük (Isparta) Çevresindeki Volkanik yapıların ve çizgiselliklerinin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Cilt:7 Sayı:2, ISSN 1300-7668, ISPARTA (Atıf Yapan).
 • 2 Kuşcu, M., Bağcı, M., Yıldız, A., 2001, Afyon Mermer Endüstrisi ve Türkiye Mermer Sektöründeki Konumu, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (Mersem'2001) Bildiriler Kitabı, Afyon, s.361-368 (Atıf alan) Kılıç, A. M., Karakuş, A., Keskin, M. Ö., 2003, Diyarbakır Yöresi Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri- Özgün Enerji İlişkisi, Türkiye IV. Mermer sempozyumu ( MERSEM'2003) Bildiriler kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası ISBN: 975-395-679-7, Ankara(Atıf Yapan)
 • 3 Kuşcu, M., 1995, Gölbaşı (Isparta) Epitermal Arsenik Mineralizasyonunun Jeolojik ve Ekonomik Özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, C 38, Sayı 2, 43 - 52. (Atıf Alan) . Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003, Lansat 7 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük (Isparta) Çevresindeki Volkanik yapıların ve çizgiselliklerinin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Cilt:7 Sayı:2, ISSN 1300-7668, ISPARTA (Atıf Yapan).
 • 4 Kuşcu, M., Gülay, S., 1993, Isparta yöresi ignimbiritlerinin tras olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Jeoloji Mühendisliği, S.43, 15 - 23. (Atıf Alan) . Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003, Lansat 7 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük (Isparta) Çevresindeki Volkanik yapıların ve çizgiselliklerinin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Cilt:7 Sayı:2, ISSN 1300-7668, ISPARTA (Atıf Yapan).
 • 5 Kuşçu, M., 1994, Gölcük (Isparta) volkanizmasına bağlı olarak gelişmiş endüstriyel hammadde ve metalik maden yatakları: Çukurova Üniversitesi 15.Yıl Sempozyumu (4-7 Nisan -Adana ) (Atıf Alan) . Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003, Lansat 7 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük (Isparta) Çevresindeki Volkanik yapıların ve çizgiselliklerinin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Cilt:7 Sayı:2, ISSN 1300-7668, ISPARTA (Atıf Yapan).
 • 6 Kuşcu, M., and Konu, A., 2001, Darıdere (Isparta) Volcanogenic Pb-Cu-Zn Occurences, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, 235-255 p. (Atıf Alan) . Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003, Lansat 7 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük (Isparta) Çevresindeki Volkanik yapıların ve çizgiselliklerinin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Cilt:7 Sayı:2, ISSN 1300-7668, ISPARTA (Atıf Yapan).
 • 7 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1990, Isparta Gölcük Yöresi pomza yataklarının jeolojik konumu: Türkiye Jeo. Müh. Dergisi, Sayı: 37, 69 - 78, ANKARA. (Atıf Alan) . Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003, Lansat 7 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük (Isparta) Çevresindeki Volkanik yapıların ve çizgiselliklerinin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Cilt:7 Sayı:2, ISSN 1300-7668, ISPARTA (Atıf Yapan).
 • 8 Kuşcu, M., 1995, Gölbaşı (Isparta) Epitermal Arsenik Mineralizasyonunun Jeolojik ve Ekonomik Özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, C 38, Sayı 2, 43 - 52.(Atıf Alan) Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F.,2003, Landsat 7 uydu görüntüsüs ile jeolojik uygulamalar: burdur ve çevresinin jeoloji haritasının çıkarılması ve çizgisellik analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi özel Sayı, 445-453s. Isparta. (Atıf Yapan)
 • 9 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1989, Ululent (Tavas-Denizli) ve güneyi manganez yataklarının jeokimyasal özellikleri: Yerbilimcinin sesi, S.17, 29 - 48, ADANA. (Atıf Alan) Öztürk, H., Hein, j. R., 2000, Ulukent ve Gökovacık Manganez Yataklarının Oluşumu Üzerine Mineralojik- Petrolojik- Duraylı İzotop Bulguları, Güneybatı Toroslar, Türkiye, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt:2, MTA, Ankara (Atıf Yapan)
 • 10 Gedikoğlu, A., Keçeli, D. A., Kuşcu, M., Türker, F., A. E., Kaya, M. A. ve Tuncay, A., 1987, Isparta pomza taşları hakkındaki etüt raporu. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner sermaye projesi, Isparta (Atıf Alan) Keçeli, D. A., Kaya, M. A., Kamacı, Z., Türker, A. E., 1997, Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması, I. Isparta Pomza Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.D.Ü Maden mühendisliği Bölümü Isparta.(Atıf Yapan)
 • 11 Gedikoğlu, A., Kuşcu, M., Türker, F., 1988, Gölcük Yöresi pomza yataklarının ekonomik özellikleri: A.Ü Isp. Fak. Dergisi, Jeo.Müh. Seksiyonu, S.4, 432 - 449, ISPARTA. (Atıf Alan) Keçeli, D. A., Kaya, M. A., Kamacı, Z., Türker, A. E., 1997, Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması, I. Isparta Pomza Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.D.Ü Maden mühendisliği Bölümü Isparta.(Atıf Yapan)
 • 12 Kuşcu, M., 1986, Endüstriyel kayaç ve mineraller, Isparta.(Atıf Alan) Keçeli, D. A., Kaya, M. A., Kamacı, Z., Türker, A. E., 1997, Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması, I. Isparta Pomza Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.D.Ü Maden mühendisliği Bölümü Isparta.(Atıf Yapan)
 • 13 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1990, Isparta Gölcük Yöresi pomza yataklarının jeolojik konumu: Türkiye Jeo. Müh. Dergisi, Sayı: 37, 69 - 78, ANKARA. (Atıf Alan) Keçeli, D. A., Kaya, M. A., Kamacı, Z., Türker, A. E., 1997, Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması, I. Isparta Pomza Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.D.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Isparta.(Atıf Yapan)
 • 14 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1989, Ululent (Tavas-Denizli) ve güneyi manganez yataklarının jeokimyasal özellikleri: Yerbilimcinin sesi, S.17, 29 - 48, ADANA. (Atıf Alan) Öztürk, H., Öztunalı, Ö., Frakes, L., 1995, Siyah Şeyller içindeki Manganez Cevherleşmeleri ve Anoksik-Oksik olayların Gelişimi; ulukent ve Gökçeovacık Manganez Yatakları, GB Türkiye, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, S.10, 114-122." (Atıf Yapan)
 • 15 Gedikoğlu, A., Kuşcu, M., Türker, F., 1988, Gölcük Yöresi pomza yataklarının ekonomik özellikleri: A.Ü Isp. Fak. Dergisi, Jeo.Müh. Seksiyonu, S.4, 432 - 449, ISPARTA. (Atıf Alan) Görmüş, M., Özkul, M., 1995, Gönen-Atabey (Isparta) ve Ağlasun (Burdur) arasındaki Bölgenin Stratigrafisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 43-64s. Isparta (Atıf Yapan)
 • 16 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1990, Isparta Gölcük Yöresi pomza yataklarının jeolojik konumu: Türkiye Jeo. Müh. Dergisi, Sayı: 37, 69 - 78, ANKARA. (Atıf Alan) Görmüş, M., Özkul, M., 1995, Gönen-Atabey (Isparta) ve Ağlasun (Burdur) arasındaki Bölgenin Stratigrafisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 43-64s. Isparta (Atıf Yapan)
 • 17 Kuşcu, M., Gedikoğlu, A., 1989, Ululent (Tavas-Denizli) ve güneyi manganez yataklarının jeokimyasal özellikleri: Yerbilimcinin sesi, S.17, 29 - 48, ADANA. (Atıf Alan) Öztürk, H., 1993, Türkiye Manganez Yatakları Oluşumları ve Tipleri, Jeoloji Mühendisliği s:43, 24-33, Türkiye(Atıf Yapan)
 • 18 Türkay, O., Kuşcu, M., 1992, Atlas - Çaykoz (Sivrihisar - Eskişehir) dolayının jeolojisi ve mermer yatakları. Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Dergisi, Seri: A Yerbilimleri, Cilt: 9, No: 1, 59 - 67, SİVAS. (Atıf Alan) Kibici, Y., Dağ, N., Özgenç, İ., 1993, Sivrihisar- Günyüzü (Eskişehir) Granitoyid Kuşağının Minerolojik ve Petrografik Özellikleri, Yerbilimleri (Geosound) sayı:23, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji ve Maden Mühendsiliği Bölümü, Adana (Atıf Yapan)
 • 19 Türkay, O., Kuşcu, M., 1992, Atlas - Çaykoz (Sivrihisar - Eskişehir) dolayının jeolojisi ve mermer yatakları. Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Dergisi, Seri: A Yerbilimleri, Cilt: 9, No: 1, 59 - 67, SİVAS. (Atıf Alan) Kibici,Y., Bozcu,M., Yılmaz,K., Yalçın,A. ve Kumral,M.,1993, Sivrihisar (Eskişehir)-Günyüzü-Koçaş Yöresinin Jeolojisi ve petrografisi Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi Sayı:7, 45-55s.(Atıf Yapan)
 • 20 Kuşçu, M., Gedikoğlu,A., 1988, Gölcük (Isparta) Yöresi Pomza taşlarının ekonomik jeolojik etüdü: 42. Türkiye jeoloji kurultayı bildiri özleri., 15-19 Şubat, S. 22, ANKARA. (Atıf Alan) Kazancı,N., Karaman,M.E., 1988 Gölcük(Isparta) Pliyosen Volkaniklastiklerinin sedimenter özellikleri ve depolama mekanizmaları: Akdeniz Ünv. Isparta Müh. FAk. Dergisi Sayı:4 16-35s (Atıf Yapan)
 • 21 Kuşçu, M., Gedikoğlu A., 1988, Isparta-Gölcük Yöresi Pomza Yataklarının Jeolojik Konumu: 30 Mayıs-3 Haziran, Akd.Üniv.,Isp. Müh.Mim.Fak. 5. Müh.Haftası Bildiri özleri, S.51, ISPARTA. (Atıf alan) Kazancı,N., Karaman,M.E., 1988 Gölcük(Isparta) Pliyosen Volkaniklastiklerinin sedimenter özellikleri ve depolama mekanizmaları: Akdeniz Ünv. Isparta Müh. FAk. Dergisi Sayı:4 16-35s (Atıf Yapan)
 • 22 Kuşcu, M., 1984, Göktepe (Ermenek - Konya) kuzey kesimi Pb - Zn zuhurlarındaki fluoritlerin yitriyum içerikleri: TJK Bült., 27 - 1, 57 - 60, ANKARA(Atıf Alan) Özüş, A. S., Yaman, S., 1986, Akkaya (Feke-Adana) Fluorit-Barit Mineralleşmesi ve Köken Sorunları, Türkiye Jeoloji Bülteni , Cilt:29 Sayı:2, Jeoloji Mühendsileri Odası Yayınları Ankara (Atıf Yapan)
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Akıncı, Ö. T., 2003, Maden Jeolojisi ve Arama yöntemleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No:33 ISBN: 975-7929-56-5 S.D.Ü. Basımevi, Isparta
 • 2 Esenli, F., 1999, Türkiye endüstriyel Hammaddeler Envanteri (Perlit), İstanbul Maden İhraçatçıları Birliği, Cilt:2 Mart Matbaacılık sanatları Ltd Şti. İstanbul
 • 3 Esenli, F., 1999, Türkiye Endüstriyel Hammaddeler Envanteri (Pomza), İstanbul Maden İhraçatçıları Birliği, Cilt:2, Mart Matbaacılık sanatları Ltd Şti. İstanbul
 • 4 Esenli, F., 1999, Türkiye Endüstriyel Hammaddeler Envanteri (Vermikülüt), İstanbul Maden İhraçatçıları Birliği, Cilt:2, Mart Matbaacılık sanatları Ltd Şti. İstanbul
 • 5 Temur, S.,1998, Endüstriyel Hammaddeler, Selçuk Üniversitesi Maatbaası Konya.
 • 6 Önem, Y., 1997, sanayi Madenleri, Kozan Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ISBN975-96255-0-4 Ankara
 • 7 Temur, S., 1997, Metalik Maden Yatakları, Selçuk Üniversitesi Matbaası, Konya
 • 8 Gökçe, A., 1995, Maden Yatakları, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:59, ISBN: 975-7631-31-0 Önder Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. Sivas
 • 9 Temur, S., 1994, Endüstriyel Hammaddeler, Selçuk Üniversitesi Matbaası, Konya.
 • 10 Kırıkoğlu, S., 1990, Endüstriyel hammaddeler, İ.T.Ü. Matbaası Gümüşsuyu- İstanbul
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Shokrollah, A.,Gölbaşı (ISPARTA) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Jeoloji Müh. 73 s.
 • 2 Demir, E., 2017, Bir Mermer Ocağından Çıkartılan Blok Mermer İle Mermer Fabrikasından Çıkan Ürünlerin Maliyet Analizi; Barla Mermer Ocağı ve Fabrikası Örneği, EĞİRDİR-ISPARTA, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Jeoloji mühendisliği, 108 s.
 • 3 Gül, E,K.,2016, Eroğlu(Kula-Manisa) Dolayındaki Rutilli Plaserlerin jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri
 • 4 Yıldırım, Ş., Ilgın Kömür Yatakları Alt Killerinin Jeolojik ve Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması
 • 5 Yılmaz M, N., Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortullarda Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması
 • 6 Kıray, D,2010., Karadoru-Karaköy (Çanakkale) arasındaki Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri
 • 7 Özgül, F., Eğirdir ve Sütçüler (ISPARTA) Bölgesindeki Kireçtaşlarının Mermer Olarak Kullanılabilirliği
 • 8 Başpınar, E., 2006, Karaçayır-Eğlence(Uşak)Kaolen Yataklarının Jeolojik- Jeokimyasal Özellikleri ve Oluşum Koşullarının Araştıerılması:SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeo.Müh.Anabilim Dalı, 60 s.
 • 9 Yeliz Teker (2004) Çamoluk (Burdur)-Yazıpınar(Bucak) Arasındaki Manganez Zuhurlarının Maden Jeolojisi ve Kökenininin Araştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (60 S.)
 • 10 Servet Kabasarı ( 2002) Dazkırı-dinar (Afyon) Arasında Kalan Tebeşir zuhurlarının Maden Jeolojisi Ve Ekonomik potansiyeli Süleyman Demirel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü.
 • 11 Ayşe Konu (2001) Gölcük ve Darıderesi-Isparta Çevresindeki Volkanizmaya Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonlar ve Altın Potansiyeli: SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, (50 S).
 • 12 Ali Demirel (1996) Kütahya Batısının Jeolojisi ve Genel Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması: S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (51 S)
 • 13 Gürkan Bacak (1995) Kütahya-Domaniç Cu-Mo Yatağının Jeolojik Konumu ve Kökeni: Fen Bilimleri Enstitüsü (65 S).
 • 14 Namık Güneş (1993) Keçiborlu Kükürt Yatakları Çevresindeki Hidrotermal Alterasyon: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, (185 S).
 • 15 Gülay Selçuk (1992) Dereboğazı (Isparta) Yöresi Tras Yataklarının Özellikleri: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, (69 S).
 • 16 Mehmet Varkal (1991) Çamlık (Bucak) Travertenlerinin Jeolojisi ve Mermer olarak kullanılabilirliğinin araştırılması: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Yüksek Lisans Tezi, (48 S).
 • 17 Hüseyin Demirci (1991) Karacaören-Yenidoğan (Sivrihisar-Eskişehir) Sepiolit Yataklarının Jeolojisi ve Özellikleri: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, (44 S).
 • 18 Oya Cengiz (1991) Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç - Isparta) Kuzeyinin Jeolojisi ve Kurşunlu Barit Yatakları Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Yüksek Lisans Tezi (75 s.)
 • 19 Olcay Türkay (1989) Atlas-Çaykoz (Sivrihisar-Eskişehir) Dolayının Jeolojisi ve Mermer Yatakları: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Yüksek Lisans Tezi, ( 50 S ).
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Teker, Y., Isparta ve Burdur Yöresi Manganez Cevherleşmeleri ile Türkiye'nin Farklı Kökenli Bazı Önemli Manganez Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve jeokimyasal Özellikleri ileOluşumlarının Karşılaştırılması
 • 2 Yılmaz, A.,2008, Margı-Taycılar-Sepetci, Süleymaniye ve Tutluca (Eskişehir) Manyezit Yataklarının Jeolojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeninin Araştırılması
 • 3 Ahmet Yıldız (2002)Başören ve Demirli (Kütahya) Çevresindeki Bentonit yataklarının Jeolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi
 • 4 Oya Cengiz (1997) Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük-Doğanhisar (Konya) Arasındaki Barit Yatakları ve Oluşumu: S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (247 S).
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Mehmet Varkal Finike-Kasaba Havzalarındaki Mermer Olarak İşletilen KireçtaşlarınınJeolojik Ve Ekonomik Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gölcük Volkanizmasına Bağlı Farklı Pomza Düzeylerinin Minerolojik, Jeokimyasal Ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi (GB Türkiye):SDÜ BAP:
 • 2 Kuşcu, M., Baklan Granodiyoriti (Uşak) Çevresindeki Cevherleşmelerin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması: SDÜ BAP, Proje No. 1677-M-08
 • 3 Kuşcu, M., Acıgöl (Çardak-Denizli) Na2SO4 Çökeltilerinin Jeolojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Oluşum Modelinin Araştırılması, SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri, Isparta.
 • 4 Ilgın Kömür Yatakları Alt Killerinin Jeolojik ve Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması.SDÜ Bap Projesi, Proje No 2001-YL-09
 • 5 Gölbaşı (ısparta) As Damar Tipi Cevherleşmesinin İz Element Ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi. SDÜ BAP:4287-YL-15 no'lu proje
 • 6 Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortullarda Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması: SDÜ BAP, Proje No: 3421-YL1-13
 • 7 Dervişli(Eşme-Uşak)batısındaki rutilli plaserlerin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (4111-YL2-14 no'lu sdü BAP PROJESİ)
 • 8 Eğirdir -Büyükgökçeli Dolaylarındaki Kireçtaşlarının Jeoloji ve Jeofizik Yöntemlerle Blok Verimliliğinin Araştırılması.SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No2219-YL-10
 • 9 Baklan Granodiyoriti (Uşak) Çevresindeki Cevherleşmelerin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. SDÜ BAP Projesi, Proje No 1677-D-08
 • 10 Finike ( Antalya ) Susuzdağ Formasyonu' nun Mermer Olarak Kullanılabilirliği ve Ekonomik Potansiyeli.SDÜ BAP Projesi No 2002-YL-09
 • 11 Isparta, Burdur, Ulukent-Denizli ve Binkılınç-Çatalca'da yer Alan Farklı Kökenli Demir-Manganez Cevherleşmelerinin izotop Jeokimyası İle Kökeninin Araştırılması. TÜBİTAK Projesi Proje No: 106 Y 271.
 • 12 Kuşcu, M., Isparta ve Burdur Yöresi Manganez Cevherleşmeleri ile Türkiye'nin Farklı Kökenli Bazı Önemli Manganez Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ile Oluşumlarının Karşılaştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No. 1234-D-06, Isparta
 • 13 Kuşcu, M., Kütahya (Ilıca-Ortaocak ve Turan Ocağı Kuzeybatısı) ile Eskişehir (Margı- Sepetçi-Taycılar) Manyezit Yataklarının Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeninin Araştırılması, SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No. 1076-D-05, Isparta
 • 14 Kuşcu,M.,2004, Karaçayır-Eğlence(Uşak) Kaolen Yataklarının Jeolojik Jeokimyasal özellikleri ve oluşum koşullarının Araştırılması:SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi,Proje No,911-YL-04
 • 15 Tırtar Madenli Manyezit Oluşumlarının 18O ve 13C İzotop oranlarıyla Kökeninin Yorumlanması (Isparta), Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No:03-M-757
 • 16 Çamoluk-Yazipınar arasındaki Manganez zuhurlarının Maden Jeolojisi ve Kökeninin Araştırılması, S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 595
 • 17 MADENCİLİK SEKTÖRÜ (Antalya-Isparta-Burdur illerinin maden potansiyeli ve yeni yatırım olanakları): TOBB, BAGEV Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ATSO Projesi
 • 18 Menteşe dolomitlerinin Maden Jeolojisi ve Endüstriyel Hammadde Özelliklerinin Araştırılması, S.D.Ü Araştırma Fonu Projesi S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje No.220
 • 19 Aşağıtırtar Manyezit Yatağının Jeolojik Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeninin Araştırılması, S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No:501
 • 20 Gölcük ve Darıderesi-Isparta Çevresindeki Volkanizmaya Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonlar ve Altın Potansiyeli, S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje No:221
 • 21 Çağlar Plastik A.Ş. IR 926 Ruhsat Nolu Maden Sahasının Barit Rezervi Değerlendirilmesi: S.D.Ü., Yüksek Öğretim Vakfı ve Döner Sermaye İşletmesi
 • 22 Orta Toroslar Pb-Zn Yataklarının Kararlı İzotop Oranlarıyla (S32/34) Kökeninin Yorumlanması S.d.Ü. Araştırma Fonu Proje No:121
 • 23 Başören ve Demirli (Kütahya) Çevresindeki Bentonit Yataklarının Jeolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi S.D.Ü. Araştırma fonun Proje No: 219
 • 24 Uşak-Banaz ve Muğla-Milas Yatağan yöresi Mermer Yataklarının Araştırılması: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Başkanlığı 89.01.0102.01 sayılı proje
 • 25 Bağıllı- Koçular (Eğirdir-Isparta) Yöresini Kromit Cevherleşmeleri ve Birlikte Bulunan Diğer Ekononmik Öneme Sahip Mineraller: Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Raporu
 • 26 Ulukent (Tavas- Denizli) ve güneyinde kalan alanın jeolojisi ve manganez cevherleşmeleri: MTA Maden Etüt Raporu. No:8262, Isparta
 • 27 Göktepe-Ermenek (Konya) Yöresinin Jeolojisi ve Pb-Zn Yatakları: MTA Genel müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Triyas Yaşlı Kasımlar Formasyonu (AKSU-SÜTÇÜLER/ISPARTA) Bitümlü Birimlerinin Organik Fasiyes Özellikleri ve İz Element Dağılımları, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi: Proje Kodu 2012.01.0102.008.
 • 2 Yenişarbademli ve Belceğiz (Şarkikaraağaç-Isparta) arasında yüzeyleyen terrarosa oluşumlarının mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması, SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Münferit Araştırma Proje No: 03-M-664.
 • 3 Yalvaç-Şarkikaraağaç Bölgesindeki Lisvenitlerde Gelişen Altın Potansiyelinin Araştırılması SDU Araştırma Fonu 398 nolu proje
 • 4 Gedikoğlu, A., Keçeli, D. A., Kuşcu, M., Türker, F., A. E., Kaya, M. A. ve Tuncay, A., 1987, Isparta pomza taşları hakkındaki etüt raporu. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner sermaye projesi, Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8 th Geochemistry Symposium Bilim kurulu Üyeliği
 • 2 9th International symposium on Eastern Mediterranean Geology Scientific Comittee
 • 3 VII. Jeokimya Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • 4 6. Jeokimya Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • 5 4 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001 ISPARTA ,TURKEY (Member of Organizing Committee).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 XIII. Ulusal Kil Sempozyumu: 12-14 Eylül 2007 SDÜ Müh. Mim . Fak. ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu Bilimsel kurul Üyeliği, SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu 10-13 Mayıs.
 • 2 IV. Taş Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 20-25 Mart
 • 3 Mersem 2017 Bilim kurulu Üyeliği, 13-15 Aralık
 • 4 17. Ulusal Kil Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 4-7 Ekim
 • 5 16. Kil sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • 6 2.TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI Bilim Kurulu Üyeliği, 4-6 Aralık 2013
 • 7 MERSEM'2006 Türkiye V. Mermer Sempozyumu (2-3 Mart 2006/Afyonkarahisar) :Bilimsel Kurul Üyeliği
 • 8 Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi :30-31 Ekim 2006 Isparta (Danışma Kurulu Üyeliği)
 • 9 MERSEM'2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu (18-19 Aralık 2003/Afyon) :Bilimsel Kurul Üyeliği
 • 10 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu :SDU Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh.Bölümü 14-16 Mayıs 2003 ISPARTA(Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • 11 MERSEM'2001 Türkiye III.Mermer Sempozyumu (3-5 Mayıs 2001/Afyon): Bilim Kurulu Üyeliği
 • 12 SDU Müh.Mim.Fak. 11.Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu 20-23 Ekim 1999, ISPARTA (Bilimsel Kurul Üyeliği).
 • 13 MTA Genel Müdürlüğü Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi:2-6 Kasım1998 ANKARA (Bilimsel Kurul Üyeliği).
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, IX. Mühendislik Sempozyumu: 29-31 Mayıs, 1996 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 1981 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu kararı sonucu İngiltere Southampton Üniversitesi Jeoloji bölümünde Doktarası ile ilgili olarak araştırmalar ve jeokimyasal analizler gerçekleştirmek üzere 9 ay süre ile devlet desteği ile görevlendirilmiştir.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kuscu, Mustafa, Huntite deposits of Aşağıtırtar Area (Isparta , Turkey), Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM . Tarih, 28.10.2005. Socrates -Erasmus Programı Çerçevesinde 22 - 30. 10. 2005 tarihleri arasında.
 • 2 Göktepe ( Ermenek - Konya ) Pb - Zn Yataklarının Maden Jeolojisi Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, Isparta Müh. Fak. Seminer Salonu 21 Nisan 1993,ISPARTA.
 • 3 Kızıldağ ( Eğirdir - Isparta ) Krom Yataklarının Özellikleri: Isparta Müh. Fakültesi Seminer Salonu, 20 Mart 1991, ISPARTA.
 • 4 Atatürk'ün Sanat Anlayışı: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 10 Kasım 1990 Antalya
 • 5 Türkiye'de Mermer Olgusu, Isparta. Müh. FaK., 21 Kasım 1990, Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 40. Yıl Emek Ödülü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 18 Mayıs 2016.
 • 2 30.Yıl Emek Ödülü: Mustafa Kuşcu, TMMBO,Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 10.3.2006 tarih ve 1098/106.1 sayı ile 30.yıl emek ödülüne layık görülmüştür.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 2001 Yılı Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar Teşvik Ödülü
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Kuşcu, M.,1991, Maden yatakları Ders Notları: Süleyman Demirel mÜniversitesi Jeoloji Mühendisliği, 88s.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Geochemical Society, Üye No: 190029
 • 2 Society Of Economic Geologists, Inc. Seg Üye No:445864
 • 3 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üye No:793
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Kuscu, M,2005, Fotograf sergisi ,Göller Bölgesinin Çiçekleri; 6-8 Nisan, SDU Kültür Merkezi
 • 2 Kuscu, M, 2002, Fotograf sergisi, Senirkent ve Yasam, SDU Bahar Senligi, Senirkent Meslek Yüksek Okulu.
 • 3 Kuscu, M, 2001, Fotograf sergisi, Senirkent ve Yasam, Senirkent'in 1lçe olus Kutlamalari, Belediye Sinama salonu.
 • 4 Kuscu, M, 1997, Fotograf sergisi, Fotograflarla Senirkent, Senirkent'in 1lçe Olus Kutlamalari, Senirken Meslek Yüksek Okulu Kurulus Binasi.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Kuşcu,M., 1995,Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.Mim.Fak. Jeoloji Mühendisliği Dergisi Editörlüğü.
 • 2 Kuşcu,M.,SDÜ.Mühendislik Mimarlık Fakültesi IX. Mühendislik Sempozyumu Jeoloji Müh. Bildiriler Kitabı.ISBN 975-7929-01-8
 • 3 Kuşcu, M., 1992, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri (1987-1992): T.C. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın No: 3. 187 S. ISPARTA.
 • 4 Akıncı, Ö., Görmüş, M., Kuşcu, M., Karagüzel, R., Bozcu, M., 2001, Proceedings, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayını, ISBN: 975-7929-48-4, 510 s.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 1.Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 18-20 ekim 2012,SDÜ Mühendislik fakültesi yayını, ISBN:978-975-7929-28-4,258s.
 • 2 XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu Bildiriler Kitabı:12-14 Eylül 2007, ISBN: 978-9944-89-334-3, 725 s.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Neues Jahrbuch Für Mineralogie
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Makale Adı :TAHARGÜZELÖZ YÖRESİ (NEVŞEHİR) DİYATOMİTLERİNİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI : MTA Dergisi,İncelemeye Davet Tarihi/: 2017.01.05
 • 2 SEDIMENTOLOGY, MINERALOGY AND ORIGIN OF THE FIRST DISCOVER MAGNESITE-DOLOMITE BELT IN MA'RIB DISTRICT, SW ARABIAN PENINSULA. MTA Dergisi
 • 3 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2001,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 38.
 • 4 TURQUOISE INTERNATIONAL,Mermer ,doğaltaş ve teknolojileri dergisi,2003,sayı 6 (Bilim Kurulu üyeliği)
 • 5 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (2004)
 • 6 T.C.İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi (2004).
 • 7 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2004,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 43.
 • 8 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2005,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 44.
 • 9 SDU.Müh.Mim.Fak. IX.Mühendislik Sempozyumu Jeoloji MÜh. Bildirileri Kitabı.
 • 10 Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni (1986), Cilt 29, Sayı 1.
 • 11 Jeoloji Mühendisliği, (1995) sayı: 47 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını .
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi(1995) Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı:8 .
 • 13 Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi (1987), Sayı:3.
 • 14 Türkiye Jeoloji Bülteni (1995), TMMOB yayını Cilt:38, Sayı:1.
 • 15 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2000,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 37
 • 16 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2001,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 39.
 • 17 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2002,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 40-41.
 • 18 GEOSOUND YERBİLİMLERİ 2003,Science and Technology Bulletin on Earth Scince, Çukurova Üniversitesi,Sayı 42.
 • 19 Türkiye'de mermer Yapı ve Dekorasyon 1998,Istanbul mermerciler Dern.yayını (1993-1998) Bilimsel Kurul Üyeliği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Bulletin of the Mineral Research and Exploration
 • 2 1.Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 18-20 ekim 2012,SDÜ Mühendislik fakültesi yayını, ISBN:978-975-7929-28-4,258s.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Senirkent Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 25.6.2012 tarihinde atandı
 • 2 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • 3 Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekan Yardımcılığı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 5 Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.
 • 6 Maden Müh. Böl. Başkanlığı (Vekaleten)
 • 7 Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Maden Yatakları - Jeokimya A.B.D. Başk.
 • 2 Maden Yatakları - Jeokimya A.B.D. Başk.
 • 3 Jeoloji Müh. Böl. Başkanlığı Yrd.
 • 4 Maden Yatakları - Jeokimya A.B.D. Başk.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ.BAP Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ.Müh.Mim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği
 • 5 SDÜ. Müh. Mim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu Üyeliği
 • 7 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu Üyeliği
 • 9 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyeliği
 • 11 Senirkent Meslek Yüksek Okulu Kurulu Üyeliği
 • 12 Senirkent Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 13 Akdeniz Üniversitesi Senato üyeliği
 • 14 Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği
 • 15 Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği.
 • 16 Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 17 ÖSYM Isparta İl Sınav Yönetici Yrd.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye demir yataklari Jeolojisi, Madenciligi ve Mevcut sorunlari Sempozyumu: Istanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisligi ve Maden Mühendisligi Bölümleri; 23-25 Haziran,2005, Istanbul. (Bilimsel Kurul Üyeligi).
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kuscu, M., 1996, Bir Gezinin Ardından 1996, Senirkent Gazetesi (3 Haziran).
 • 2 Kuşcu, M., 1994,Nasıl Bir Meslek Yüksekokulu ,1994, Senirkent Gazetesi (5 Aralık).
 • 3 Kuşcu, M. 1989. Isparta Krom Yatakları. Isparta Gazetesi (4 Ocak 1989).
 • 4 Kuşcu, M. 1989. Maden hakkı alım koşulları. Isparta Gazetesi (10 Ocak 1989).
 • 5 Kuşcu, M. 1989. Madenlerin Aranması ve DEğerlendirilmesi. Isparta Gazetesi (18 Ocak 1989).
 • 6 Kuşcu, M. 1988. Mermer ve Isparta Mermer Yatakları. Isparta Gazetesi (14 Aralık 1988).
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Kuscu, M, 22-30 EKİM tarihleri arasında Socrates -Erasmus Programı Çerçevesinde Katholieke Universiteit Leuven, Physiko-Chemist Gology (BELGİUM) Bölümünde 2 gün laboratuvarda XRD ölçümleri yapmış ve yorumlamış ayrıca 2 gün Fluid İnclusion kursuna katılmış ve 'Huntite deposits of Aşağıtırtar Area (Isparta , Turkey)' isimli semineri sunmuştur. Seminere 3 ü öğretim üyesi 13 ü lisans üstü öğrencisi toplam 16 kişi katılmıştır.
VERDİĞİ DERSLER
Cevher Yataklanma Modelleri
Endüstriyel Hammaddeler
İç Kökenli Maden Yatakları
İleri Dış Kökenli Maden Yatakları
İleri Maden Yatakları Prensipleri
İzotop Jeolojisi ve Hidrotermal Eriyikler
Jeoistatistik
Jeokimya
Jeokimyasal Prospeksiyon
Maden Hukuku ve Uygulamaları (Seçmeli)
Maden Yatakları
Maden Yatakları Jeokimyası
Maden yatakları ve değerlendirilmesi
Maden Yataklarının Jeotektonik Konumu
Sondaj Tekniği
Türkiye Endüstriyel Hammadde Yatakları
Türkiye Metalik Maden Yatakları
Yukarı çık