KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Zeki AY
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon 2462111199
E-Posta zekiay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.zekiay.com.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 26.09.1983
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 19.09.1988
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 03.03.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Çelik Yapılar,Deprem Mühendisliği,Çelik Yapıların Plastik Tasarımı,Çelik Uzay Yapılar,Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım,Yapıların Bilgisayar Destekli Tasarımı,Yapıların Sürdürülebilir Tasarımı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kımıllı, N., Fenkli, M., A., Çelik, İ., D., Sivri, M., Ay, Z., (2015). “Eğilme Etkisi Altındaki Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Modelleme Tekniklerinin Birleşim Davranışı Üzerine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2015, Cilt 5, Sayı 1, Isparta.
 • 2 Sivri, M., Çelik, İ., D., Fenkli, M., Kımıllı, N., A., Ay, Z., (2015). “Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt 19, Sayı 1, Isparta.
 • 3 Fenkli, M., Kımıllı N., A., Çelik, İ., D., Sivri, M., Ay, Z., (2015). “Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt 19, Sayı 2, Isparta.
 • 4 Fenkli, M., Kımıllı, N., A., Çelik, İ., D., Sivri, M., Ay, Z., (2015). “Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt 19, Sayı 1, Isparta.
 • 5 K. Armağan KORKMAZ, Zeki AY, A. Işıl ÇARHOĞLU,Devran ÇELİK Ayhan NUHOĞLU "Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi" Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ISSN:2146-538X, Cilt :3 Sayı 2, Gümüşhane, 2013
 • 6 Ceditoğlu D., Ay Z., Keskin N., Çelik D.,”Yapı Zemin Etkileşimde Modelleme Teknikleri” Yapı Dünyası., Ankara, Şubat 2010.
 • 7 Ömür Ç., Korkmaz A., Keskin N.S., Ay Z., Çarhoğlu I.A., “Farklı Temellerdeki Kazıkların Deprem Davranışının İncelenmesi” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayfa 223–236, 2009.
 • 8 Korkmaz A., Ay Z., Çimen Ö., Keskin N., Çelik D., Bayrak Ç., “Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem Davranışında Bağ Kirişlerinin Yapı Performansına Etkisinin İncelenmesi” Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2009.
 • 9 Ay Z., Özgür Z., Çelik D., “Çelik Kolonlar Üzerine Oturan Kafes Sistemlerin Sismik Performansı” Yapı Dünyası, Ankara, Haziran 2009.
 • 10 Zeki AY, İlyas Devran ÇELİK, Nurettin Alpay KIMILLI, “Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Sismik Performansı Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,26(1): 7-17,2010
 • 11 Korkmaz A., Ay Z., Çelik D.,“Merkezi Çaprazlı Çelik Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi”, Sigma Cilt 26, Sayı 1, Syf. 58-68, İstanbul, 2008
 • 12 Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Merkezi ve Dışmerkezi Çaprazlarla Güçlendirilen Çelik Binaların Doğrusal Olmayan Davranış”, Teknoloji, Cilt 11(2), Syf.105-120, Zonguldak, 2008
 • 13 Korkmaz A., Ay Z., Uysal Ö.,“Çelik Yapıların Güçlendirilmesinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216 - 226 (2008)
 • 14 Ay Z., Çelik D., Çarhoğlu I., “ Yapılarda Güvenlik İncelemeleri” Yapı Dünyası, Ankara, Ağustos, 2008
 • 15 Ceditoğlu D., Ay Z., Keskin N., Çelik D., “Karayolu Araçlarının Neden Olduğu Titreşimler” Yapı Dünyası., Ankara, Ekim 2008.
 • 16 Korkmaz A., Ay Z. , “Hal Yapıların Deprem Davranışlarının Performansa Bağlı Analizlerle Belirlenmesi” Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayfa 44–49, Ocak 2008.
 • 17 Korkmaz A., Ay Z “Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi”, Journal of Yaşar University, No 6, Vol 2 , İzmir, 2007
 • 18 Fenkli, M., Ay, Z., Durmuş, G., Çelik Uzay Sistemli Hal Yapılarının Kar Yükleri Altında Davranışı,Yapı Dünyası Dergisi, Ankara, 2007
 • 19 Ay Z., Erdemir G., “ Çelik Uzay Kafes Sitemli Yapılarda Temel Periyotların Sistem Geometrisi İle Değişimi” Yapı Dünyası, Ankara, Nisan 2006.
 • 20 Zeki Ay, M. Afşin Dolunay, Züleyha Özgür. Çok Katlı Çelik Bir Yapıda Taban Kenar Uzunluk Oranlarının Doğal Periyot, Deplasman, Taban Kesme Kuvveti Ve Devirme Momenti Üzerine Etkisi. Yapı Dünyası Dergisi.2005
 • 21 Zeki AY , Gaye ERDEMİR, Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Yapılarda Temel Periyotların Sistem Geometrisi İle Değişimi. Yapı Dünyası Dergisi.2005
 • 22 M. Gökhan ÇAKIROĞLU, Melda A. ÇAKIROĞLU Zeki AY, Betonarme Yapılarda Korozyon, Dünya İnşaat Dergisi -2005
 • 23 AY Z., DOLUNAY M.A., Düzensiz Çok Katlı Çelik Yapıların Serbest titreşimleri Üzerine Bir Çalışma, Yapı Dünyası Dergisi- Sayı 101, 2004
 • 24 Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Gökhan ÇAKIROĞLU, "Sıvı Gaz Tanklarının Hasarlı Betonarme Ayaklarının Güçlendirilmesi İle İlgili Bir Uygulama Örneği", Yapı Dünyası Dergisi. Ocak 2003. Sayı 82.
 • 25 Zeki AY, Ali Şahin ÇÖNE, Gülhan DURMUŞ, Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişiminin Çelik Malzeme Giderine Etkisi, Yapı Dünyası Dergisi- Sayı 75-76 , Haziran Temmuz, 2002
 • 26 Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. İnşaat Mühendisleri Odası Türk Mühendislik Haberleri Dergisi 47/2002-2. Sayı:418.
 • 27 Zeki AY, Hüseyin CEVRİ, Gülhan DURMUŞ, “ Geometrisi Verilmiş Bir Cam Sera Konstrüksiyonunda Değişik Yükleme Gruplarına Göre Malzeme Giderinin Araştırılması”, Derim, cilt 17, sayı 3- 2000
 • 28 Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Afşin DOLUNAY, Mehmet FENKLİ, “Düzlem Çerçeve Sera Konstrüksiyonlarının Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı 328, Temmuz – Ağustos 2000
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Afşin DOLUNAY, Düzlem Çerçeve Çelik Endüstri Yapıların Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos-2002
 • 2 Mehmet FENKLİ, Zeki AY, Gülhan DURMUŞ , "Çelik Elemanların Betonarme Elemanlara Mesnetlenmesinde Kimyasal Dubel Kullanımı", Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Dergisi - Nisan 2000.
 • 3 Zeki AY, "Ekonomik Çelik Yapı Tasarımında Temel İlkeler". TMMOB Antalya İnş. Müh. Odası Dergisi Ekim- 1998.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Deniz Bayraktar, Zeki Ay, Ilyas Devran Çelik, Experimental and Numerical Study On Moment - Rotation Relations of Welded End-Plate Tubular Connections, Journal of Constructional Steel Research ,Volume 126, November 2016, Pages 63-73
 • 2 Sofiyev AH, Ay Z, Najafov AM, Mammadov Z, Schnack E, Non-Linear Stability of Conical Shell Structures Including a Functionally Graded Core, Acta Physica Polonica A, 125, 192-194, 2014.
 • 3 Gülhan İNCE, Zeki AY, Çetin YILMAZ. Dışmerkez Ters V Çaprazlı Çerçevelerin Burulmalı Davranışları.Teknik Dergi,Cilt 24, Sayı 2, sayfa 6333-6350, Nisan 2013
 • 4 Kasim Armagan Korkmaz , Zeki Ay, Ali Sari , İlyas Devran Çelik, "Probabilistic seismic risk assessment of hall buildings in Turkey", Struct. Design Tall Spec. Build. (2011),DOI: 10.1002/tal.694
 • 5 Zeki AY, İlyas Devran Çelik, "Dışmerkez Çelik Çapraz Perde Bir Sistemde Bağ Kiriş Boyunun 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Açısından İncelenmesi" Teknik Dergi,Cilt 23, Sayı 1, sayfa 5827-5843, Ocak 2012.
 • 6 Tarkan Görgülü, Yavuz Selim Tama, Salih Yavuz, Hasan Kaplan, Zeki Ay, "Strengthenıng of Reinforced Concrete Structures with External Steel Shear Walls", Journal of Constructional Steel Research (2012), pp. 226-235
 • 7 Ay.Z. Comparison Of Improved Nonlinear Static Procedures For Spatial Steel Trusses Supported On Steel Columns, Scientific Research And Essays Vol. 5(14), Pp. 1861-1871, 18 July, 2010
 • 8 Korkmaz KA, Ay Z, Keskin SN, Ceditoglu D, (2010). Investigation of Traffic Induced Vibrations on Masonry Buildings in Turkey and Countermeasures, Journal of Vibration Control (DOI: 10.1177/1077546309346240).
 • 9 Abdullah H. SOFİYEV, Zeki AY, Ali SOFUYEV, “The Dynamic Buckling of An Orthotropic Cylindrical Thin Shell Under Torsion Varying As A Power Function of Time”, Acta Mechanica Solida Sinica, Volume 16, No:1, January-2003, Republic of China.(
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 AY Z., İPEK M., "Yapıların Deprem Hesabında Davranış Spektrum Analizi" "Three Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structure -chapter15 Prof.E.L Wilson.) Computer & Engineering -Germany 2001.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çelik, İ., D., Sivri, M., Fenkli, M., Kök, E., Ay, Z., “Eğilme Etkisi Altındaki Kirişte Kullanılan Berkitme Levhasının Davranışa Etkisi”, 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir ve İMO İstanbul, Eskişehir, Aralık 2015.
 • 2 Z.Ay, İ.D. Çelik, B.Başaran, M.Sivri"Kutu Kesitli Kolon-Kirişlerin Kaynaklı Birleşiminin Moment Etkisi Altında İncelenmesi", 2.TDMSK, Hatay,2013
 • 3 Çelik İ.D., Kımıllı,N., Ay Z., Altay, G., Sivri M."Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhası Boyutlarının Dönme Kapasitesi Üzerine Etkisi". 5. Çelik Yapılar Sempozyumu,Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),İMO İstanbul, İstanbul, Ekim2013.
 • 4 Zeki Ay, İlyas Devran Çelik, Boğaçhan Başaran: "NPI Kiriş ve Kiriş-Kolonların Mevcut Dönme Kapasitesi" İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, YTU, İstanbul, 2012.
 • 5 ). Zeki AY , İlyas Devran Çelik, Gaye Erdemir: "Moment Aktaran Üç Katlı Çelik Uzay Bir Çerçevenin Yanal Yük Kapasitesi Üzerine Burulmanın Etkisi", İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, YTU, İstanbul, 2012
 • 6 Korkmaz A., Ay Z.,Uysal Ö., ‘‘ Çelik yapıların deprem dayanımının artırılması’’,15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,S.DÜ,Kasım 2007,IspartaF. Diğer yayınlar :
 • 7 Ay Z., Çelik D., “Isparta ve Çevresinde Yapısal Çelik Sektörü”, Çelik Yapılar Çalıştayı, Isparta., 2006
 • 8 Mehmet FENKLİ, Zeki AY, "Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Serbest Titreşimleri: Schwedler ve Zeiss-Dywidag Kubbeler ", Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İTÜ, Mayıs 2003, İstanbul.
 • 9 Başçetinçelik A., Cevri H., Ay Z., Ersoy E., Özer M., Karaca C., Cam Seralarda Yükler ve Geliştirme Çalışması, Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, Tmmob Makina Mühendisleri Odası, 23-24 Kasım 2001, Mersin
 • 10 Ali BAŞÇETİNÇELİK, ZEKİ AY, Hüseyin CEVRİ, Ertuğrul ERSOY, Metin ÖZER, " Geometrisi Verilmiş Bir Cam Sera Yapısında, Değişik Yükleme Gruplarına Göre Çelik Giderinin Belirlenmesi", TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu Tübitak, 26-27 Ekim 2000
 • 11 Fahri BİRİNCİ, Ömer DEMİR , Zeki AY, " Optimum Şekil Tasarımının Düzlem Kafes Sistemlere Uygulanması" Isparta Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası Isparta - 1998
 • 12 ZEKİ AY BİRİNCİ F., DEMİR Ö., " Uzamsal Çelik Uzay Yapıların Serbest Titreşimleri" Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 1997.
 • 13 Ömer DEMİR, Zeki AY, “Değişken Topoloji Düzlem Kafeslerin Tasarımında Algoritmik Yeni Bir Yaklaşım” , Isparta Mühendislik Fakültesi 6. Mühendislik Haftası Isparta – 1990
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ZEKİ AY, Nilay Keskin , "Zemin Cinsinin Yapı Deprem Kuvvetlerine Etkisi" İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı 5. Sempozyumu İTÜ - 1996.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Investigation of Inelastic Behaviour Concentric and Eccentric Braced Steel Building Type Structures”, Eurosteel, September 2008, Graz, Austria
 • 2 Rekvava P., Mdivani K., Ay Z., “Finite Element Nonlinear Analysis Of Panel Buildins under Seismic Action”SSCR, Tbilisi-Georgia, 2008
 • 3 Korkmaz KA, Ay Z, Tekeli H, (2008). Investigation Of Torsional Effects on Strengthening With Rib Plate Members, 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Selanik, 19-21 Haziran 2008
 • 4 Durmuş G., Yılmaz Z., Fenkli M., Ay Z., Altay.G. “.Elastik Olmayan Burulmalı Davranışın Çok Katlı Dışmerkez Çaprazlı Çelik Bir Yapının Yanal Yük Taşıma Kapasitesi Üzerine Etkisi”. AESE., Isparta- Antalya 2007
 • 5 Durmuş G, Tekeli H., Korkmaz A., Ay Z., .”FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Steel Structures Strengthened by Rib Plate Members” AESE, Isparta- Antalya 2007
 • 6 Chkhikvadze K., Ay Z., Durmuş G., Chlidze N., Kuparadze L., Qadjaia L., “ Model of Nonlinear Behavior of Buildings Under seismic Action Taking İnto Account Non-intertial Loads” AESE, Isparta- Antalya 2007
 • 7 Avey A., Pirmemmedov I., Ay Z., Zerrin Z., Avcar M.,” The Stability of Cylindirical Shells of Variable Thickness Subject to a Dynamic Lateraal Pressure” AESE, Isparta- Antalya 2007
 • 8 Tekeli H., Demir F., Korkmaz A., Gençoğlu M., Ay Z., “ Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi” AESE, Isparta- Antalya 2007
 • 9 Dikmen B., Ay Z., “ Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışı” Ace06-486, İstanbul, 2006
 • 10 Erdemir G., Ay Z., “ Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Birleşim Tasarımında Gelişmeler” Ace06-472, İstanbul, 2006
 • 11 Z. Ay, G. Durmuş, Z. Özgür. Türkiye de Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistem Uygulamaları: Gelişmeler ve Sorunlar. Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004
 • 12 Mehmet FENKLİ, Zeki AY, "Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Deprem Davranışı : Schwedler ve Zeiss-Dywidag Kubbeler, Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.
 • 13 Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, "Yapıların Geometrik Nonlineer Analizinde İleri Çözüm Prosedürleri", ECAS2002 International Symposium, METU, 2002.
 • 14 A, H, SOFİYEV , Zeki AY, Ali SOFUYEV, "The Buckling of An Orthotropic Composite Cylindrical Thin Shell Under Time Dependent Torsion", 2nd. FAE International Symposium, 2002, TRNC.
 • 15 A, H, SOFİYEV , Zeki AY, Fahri BİRİNCİ, "The Stability of An Orthotropic Conical Shell With Variable Elasticity Moduli Under An Impulsive Load", 2nd. FAE International Symposium, 2002, TRNC
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avey (Sofiyev) A., Avcar M., Mammadov Z., Ay Z. and Ozyigit P., “The vibration of freely supported fg shell structures”, First International Conference on Seismic Safety of Caucasus Region Population, Cities and Settlements Kiriak Zavriev Institute of Structural Mechanics and Earthquake Engineering, Tbilisi, Georgia, 174-176, 2008.
 • 2 Çarhoğlu I., Çelik D., Ay Z., Demir F., Kormaz A., Lessons Learned From Last Earthquakes, Turkey”, First International Conference on Seismic Safety of Caucasus Region Population, Cities and Settlements Kiriak Zavriev Institute of Structural Mechanics and Earthquake Engineering, Tbilisi, Georgia, 58, 2008
 • 3 Kolukırık S., Ay Z., Korkmaz A., Çarhoğlu I., Çelik D., Tuna M., “Psychological and Sociological Investigation for Recent Turkish Earthquakes” First International Conference on Seismic Safety of Caucasus Region Population, Cities and Settlements Kiriak Zavriev Institute of Structural Mechanics and Earthquake Engineering, Tbilisi, Georgia, 133, 2008.
 • 4 C. Balkaya Z. Ay, G. Durmuş Düzensiz Çelik Yapıların Sismik Performansı , Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kök, E., "Kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi,2015
 • 2 Başaran. B., "Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitmesiz Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 2013
 • 3 Zehir A., "Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitilmiş Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmes", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi,2012
 • 4 Yağmur Dikiciaşık, Uzak ve Yakın Bölge Depremleri AltındaDüzensiz Yığma Bir Bina Davranışının İncelenmesi,SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 92s, 2011.
 • 5 Çelik, D., “Merkezi ve Dışmerkezi Güçlendirilmiş Çelik Uzay Çerçevelerin Sismik Performansı.” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 73s, 2008.
 • 6 Erdemir G. “ Moment Aktaran Üç Katlı Çelik Uzay Çerçevenin Elastik Olmayan Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi ” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi,34s, 2007.
 • 7 Züleyha ÖZGÜR Prefabrike Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Büyük Açıklıklı Yapıların Sismik Performansı S.D.Ü., 2006
 • 8 N Birkan DİKMEN Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışı S.D.Ü., 2006
 • 9 Durmuş, G., Çelik Çerçeve Yapıların Doğrusal Olmayan Deprem Davranışı. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta, 2003.
 • 10 Dolunay, M.,A., "Çok Katlı Çelik Yapıların Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışı" S.D.Ü., 2001
 • 11 Çöne A.,Ş., "Prefabrike Düzlem Çelik Uzay Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişiminin Malzeme Giderine Etkisi" S.D.Ü., 2001.
 • 12 Sezgin, M., "Diatomitin Hafif Yapı Eldesinde Değerlendirilebilirliği" S.D.Ü., 1998
 • 13 Derdiman, K.,M., "Yapıların Geometrik Nonlineer Analizi için Yeni Bir Algoritmik Yaklaşım" S.D.Ü., 1998.
 • 14 Alay, C., "Çerçeve Sistem Çelik Endüstri Yapılarında Yapı Geometrisindeki Değişimin Malzeme Tüketimine Etkileri. " S.D.Ü., 1996.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bayraktar, D., "Eğilme Etkisi Altında Çelik Boru Kiriş ve Kolonun Kaynaklı Kurt Ağzı Birleşiminde Dönme Kapasitesinin İncelenmesi"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2015
 • 2 Fincanoğlu, A., "Eğilme Etkisi Altında C Tipi Başlık Levhalı Kutu Kesitli Birleşimlerin Dönme Kapasitelerinin İncelenmesi"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2015
 • 3 Kımıllı N.,A., "Kutu kiriş-boru kolon kurt ağzı birleşimlerinin yapısal davranışlarının belirlenmesi"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2014
 • 4 Çelik, İ., D., "KUTU KESİTLİ KİRİŞ KOLON BİRLEŞİMLERİNİN SÜNEKLİK DETAYLARININ BELİRLENMESİ, SDÜ Fen Bilimleri Enst. 224s, Isparta, 2013
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Görgülü T., “ Çaprazlı Mevcut Yapıların Güçlendirilmesinde Dış Çelik Konstrüksiyon Perde Uygulaması” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi, 117s, 2008.(2. Danışmanlık)
 • 2 Durmuş, G., “ Çaprazlı Çelik Yapıların İnelastik Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi, 2008. (2. Danışmanlık)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Development of Theoretical Principles of Earthquake Engineering on the basis of EC8”Project No 001/2010-Tbilisi Georgia
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No 3005-D-11 ‘‘Kutu Kiriş-Boru Kolon Kurt Ağzı Birleşimlerinin Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi’’–SDÜ BAP Projesi
 • 2 Proje No 3003-YL-11 ‘‘Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitmesiz Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi’’–SDÜ BAP Projesi
 • 3 Proje No 3000-D-11 ‘‘Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Süneklik Detaylarının Belirlenmesi’’–SDÜ BAP Projesi
 • 4 "Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri İçin Süneklik Detaylarının Belirlenmesi" Tübitak Proje No 111m125, 2013
 • 5 Proje No 3004-YL-11 ‘‘Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitilmiş Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi’’–SDÜ BAP Projesi
 • 6 Proje No: 1512-D-07 ‘‘Çaprazlı çelik yapıların inelastik burulmalı davranışının deneysel olarak incelenmesi’’ –SDÜ BAP Projesi
 • 7 Proje No:1452 –D-06 ‘‘Mevcut yapıların güçlendirilmesinde dış çelik konstrüksiyon perde uygulaması’’–SDÜ BAP Projesi
 • 8 Proje No 1476-YL-07 ‘‘Merkezi ve dış merkez güçlendirilmiş çelik uzay sistemlerin sismik performansı’’–SDÜ BAP Projesi
 • 9 Proje No 1430-M-06 Çelik Uzay Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Deprem Davranışlarının Analıtık ve Deneysel İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK, TOGTAG-TARP 2060: Farklı Taleplere Uygun Cam Sera Konstrüksiyonu Geliştirilme Projesi. 2000.
 • 2 TÜBİTAK, TİDEB 99009: Alüminyum Cam sera Konstrüksiyonu İklim Kontrol Sistemleri ve Otomasyonu Projesi(TÜBİTAK Teknoloji (mansiyon) Ödülü Almıştır. 2000
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 AESE–2007 International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering,
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 First International Conference on Seismic Safety of Caucasus Region Population, Cities and Settlements Kiriak Zavriev Institute of Structural Mechanics and Earthquake Engineering, Tbilisi, Georgia, 2008.
 • 2 International Conference on Steel Structures of The 2000's
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 ÇYÇ 2006(Çelik Yapılar Çalıştayı)(21 nisan 2006)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu
 • 2 Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
 • 3 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu- 2009
 • 4 Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği sorunları Kongresi 23-24 Eylül 2005
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi: Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Yeni Gelişmeler: Performansa dayalı Sismik Tasarım(2004)
 • 2 Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı: Prefabrike Çelik Uzay Sistemler ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar. (2003)
 • 3 Panel Yöneticisi "Depreme Dayanıklı Yapı Üretimi ve Mevcut Yapıları Depremsellik Durumu" 17 Ağustos 2002- Antalya İMO
 • 4 Mimarlar Odası Antalya Şubesi: Prefabrike Çelik Uzay Sistemler ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar. (2002)
 • 5 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü: Prefabrike Çelik Uzay Sistemler ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar. (2002)
 • 6 İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi: Çelik Uzay Sistemler ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar. 2001
 • 7 İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi: Çelik Yapıların Ekonomik Çözümleri
 • 8 İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi: Çelik Yapıların Ekonomik Çözümleri
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK, TİDEB 99009: Alüminyum Cam sera Konstrüksiyonu İklim Kontrol Sistemleri ve Otomasyonu Projesi (TÜBİTAK Teknoloji (mansiyon) Ödülü Almıştır) 2000.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.zekiay.com.tr
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Advances in Earthquake and Structural Engineering
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mimarlık Bölüm Başkanlığı(MMF-SDÜ)(1995-1996)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Yapı anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı.(MMF-SDÜ) (2002)
 • 3 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Antalya İMO Deprem Komisyonu
VERDİĞİ DERSLER
Çelik Yapılar
 
Bu İçeriği Paylaş!