KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Züheyr KAMACI
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111357
E-Posta zuheyrkamaci@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2331-0162
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 30.06.1983
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 18.03.1985
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 28.11.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı jeofizik, Sismik Yöntemler, Veri işlem, Petrol Jeofiziği, Mühendislik ve Çevre jeofiziği,Kuyu Logları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KAMACI, Z., ÖVER, S., DOLMAZ, M.N., KALYONCUOĞLU, Ü.Y., CİFÇİ, C., 2009. Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Cilt 13 sayı 1, 60-73.
 • 2 KAMACI,Z.,PINAR,A.ve ÖVER,S.,2008,Sismolojik,Sismik ve Mikrotektonik YöntemlerleIsparta-Burdur Fayının İncelenmesi.İstanbul Yerbilimleri Dergisi,C.21,S.2,SS.75-89.
 • 3 KAMACI, Z., 2004 Isparta Yerleşim Merkezinin (Yedişehitler ve Mavikent) Zemin mikrobölgelendirme Çalışması ile ilgili bir Uygulama. S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Cilt 8 sayı 1, 121-140.
 • 4 DUMAN , Y. ve KAMACI , Z. ,2003, Sismik arazi verileri üzerinde spektrum çalışmaları ve litolojik yaklaşımlar . DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt 5, sayı 3, 129-139.
 • 5 ÖNCÜ, Z. ve KAMACI, Z. , 2002, Yüzey Sismik Tomografi ile Yeraltı yapısının İncelenmesi.S.D.Ü. Fen Bilmleri dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 170-179.
 • 6 KAMACI , Z . , 1997. Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması ve Uygulama Örnekleri Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.Cilt 3. Sayı 1 . p . 277 - 283.
 • 7 KAMACI , Z . ve KEÇELİ , D . A . , 1993. Kırılmalı Sismikte P - SV Dönüşmüş Sismik Dalgaların Elde Edilmesi ve Uygulama Örnekleri , Doğa Türk Yerbilimleri Dergisi Tr. J . of Earth Sciences 2 ,103 - 112 , TÜBİTAK-ANKARA.
 • 8 KAMACI , Z . , 1991. Yansımalı Sismikte Chebyshev Optimize Jeofon Dizilimlerinin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu I I, Sayı : 6 , 75 - 94.
 • 9 TÜRKER A .E . , KEÇELİ , D . A . , KAYA , M . A . ve KAMACI , Z . , 1991, Uşak - Banaz Jeotermal Alanının Jeoelektrik Yöntemlerle Araştırılması , Jeofizik Dergisi , Cilt 5 , Sayı : 1 , 59-74.
 • 10 KAMACI,Z.,KEÇELİ,D.A., TÜRKER.A.E. ve KAYA.M.A.,1991 Antalya'da Alke Oteli zeminindeki traverten boşluklarının saptanması.Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu II. Sayı:6, 109-130, Isparta.
 • 11 TÜRKER,A.E., KEÇELİ,D.A., KAMACI,Z. ve KAYA,M.A.,1991. Antalya'nın Zemin Sorunları ve Jeofizik Yöntemlerle Çözümleri.Jeofizik Dergisi,Cilt 5,Sayı:1,27-42.
 • 12 KAMACI, Z., 1988. Sismik Geçiş-Zaman Loglarının Elektrik Özdirenç Loglarından Türetilmesi. Jeofizik Dergisi, Cilt-2, Sayı:2 185-199.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KAMACI, Z. and ÖZER, P. 2018. Engineering Properties of Eğirdir-Kızıldağ Harzburgitic Peridotites in Southwestern Turkey. International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN) Vol. 4(2), pp.14-22.
 • 2 KAMACI, Z. and YENİLMEZ, G. 2017. Generation of Pseudo Velocity Logs from Resistivity Logs and an Applied Example from Thrace. International Journal of computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN), Vol 3(2), pp: 5-7.
 • 3 OSHİMAN, N., ÇAKIN, Y., ALÇIK, H. A., TUNÇER, M. K., KAMACI, Z., KAYA, M. A., 1994, Observation of the Geomagnetic Total Intensity in the Area South of Geyve, In Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of the NAFZ(5), p. 45-52, Editors A.M. Işıkara and Y.Honkura, Boğaziçi Unıversity Publication.
 • 4 TUNÇER, M.K., OSHIMAN, N., BARIŞ,Ş., KAMACI, Z., KAYA,M.A., IŞIKARA, A.M., and HONKURA, Y., 1992, Further Evidence for Anomalous Magnetic Structure Along the Active Foult in Western Turkey, in multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of the NAFZ(4), p. 73-86, Editors A.M. Işıkara and Y.Honkura, Boğaziçi University Publication.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAŞYİĞİT,C., ÇOMAK,B., KILINÇARSLAN,Ş.ve KAMACI,Z. 2013, Depremde Hasar Görmüş Betonarme Yapıların Beton Kalitesini Belirlemede Yeni Yaklaşımlar: Görüntü İşleme Yöntemi. '. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Kitabı 1-7. 25-27 Eylül 2013,MKÜ-Hatay.
 • 2 UYANIK, O., ve KAMACI, Z., 2000, Süleyman Demirel Havaalanı Sıvılaşma Analizi, Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000 Genişletilmiş Özetler kitabı 152-155.,23-25 Kasım, Ankara.
 • 3 KEÇELİ , D. A . , KAYA , M . A. , KAMACI , Z . ve TÜRKER , A . E . 1997. Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması Isparta Pomza Sempozyumu Bildiriler Kitabı. p. 187 - 194.
 • 4 KAMACI , Z . , 1993. Q Kaya ve Zemin Kütlesi Kalite Faktörünün Sismik Sönümle Elde Edilmesi ile ilgili Bir Yaklaşım ve Mühendislikteki Uygulamaları İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 103 - 111 .
 • 5 KAMACI , Z . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAYA , M . A . , 1992. Zeminlerin Jeoteknik Özelliklerinin Aydınlatılmasında Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları, Kuşadası Belediyesi 2 . Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu Kitabı Sayfa 38-59.
 • 6 KEÇELİ , D . A . , KAYA , M . A . , TÜRKER , A . E .ve KAMACI , Z . , 1992. Çevre Sorunlarının Saptanmasında Jeofizik Mühendisliği ( Çevre Jeofiziği ) Uygulamaları. Kuşadası Belediyesi 2 Yer altı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu Kitabı Sayfa 20-36.
 • 7 KEÇELİ , D .A . , TÜRKER , A. E . , KAYA , M . A. ve KAMACI , Z . 1991 Isparta İlinin Zeminle İlgili Çevre Sorunları ve Gölcük Gölünün Kurtarılması , Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu 453 - 461 , ISPARTA.
 • 8 KAMACI , Z , KEÇELİ , D .A . ,TÜRKER , A. E , ve KAYA, M. A., 1988.Kovataş Kömür Sahasında Yeni Kömür Damarlarının Jeofizik Yöntemlerle Saptanması. Türkiye 6 . Kömür Kongresi, Cilt 1 , 513 - 527 , ZONGULDAK.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KARABUDAK, H.M. ve KAMACI, Z. 2016. Konya-Karapınar Bölgesinde Güncel Oluşumlu Obrukların Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p:122-123,Ankara
 • 2 ADIGÜZEL, A. ve KAMACI, Z.2016. Tuz Gölü Fayı'na ait Acıpınar ve Tuz Gölü Segmentlerinin Jeofizik Yöntemler ile Araştırılması ve Sahanın Jeotermal Potansiyeli. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p:164-165, Ankara
 • 3 KAMACI, Z. ve ÖZGÜLEŞ, E., 2016. Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması ve Bir Uygulama Örneği. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p:166-167, Ankara
 • 4 KAMACI, Z. ve AKGÜNEŞ, B., 2016. Çeşitli Kayaçların Jeomekanik Özelliklerinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p:400-401, Ankara
 • 5 KAMACI, Z. ve ÖZER, P., 2016. Güneybatı Türkiye'de Serpantinleşmiş Ultrabazik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p:402-403, Ankara
 • 6 KAMACI, Z. ve YENİLMEZ, G., 2016. Rezistivite Loglarından Yalancı Hız Loglarının Elde Edilmesi : Bir Uygulama Örneği. 69.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p:608-609, Ankara
 • 7 ÖZDEN, S., ÖVER, S., PINAR, A., YILMAZ, H., KAMACI, Z. ve ÜNLÜGENÇ, U.C. 2016. Burdur Havzası Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları. TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, pp: 50; İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 8-11 Mayıs, İstanbul /Türkiye
 • 8 PINAR, A., ÖVER, S., ÖZDEN, S., YILMAZ, H., KAMACI, Z. ve ÜNLÜGENÇ, U.C. 2016. GB Anadolu'nun Yitim Zonuyla İlişkili Sismotektoniği. TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, pp: 144; İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 8-11 Mayıs, İstanbul /Türkiye
 • 9 ÖZDEN,S.,ÖVER,S.,PINAR,A.,YILMAZ,H.,ÜNLÜGENÇ,U.C. ve KAMACI,Z.,2010,Eşen Çay Havzasındaki Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Gerilme Rejimleri,GB Türkiye.ATAG 14. 03-06 Kasım,Adıyaman.
 • 10 ÇİFTÇİ, C., ÖZER, Z., KAMACI, Z. 2009. Hidrokarbon Aramacılığında Bir Sayısal Jeolojik Modelin Açılıma Bağlı Reflektivite (AVO) Analizi. 62. Jeoloji Kurultayı 13-17 Nisan. 564-565. Ankara.
 • 11 ZORLU, O., SARI, C., ŞALK, M., KAMACI, Z., 2003. Isparta-Burdur ve civarının tektonik yapısının gravite verileri ile yorumlanması, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, İzmir.
 • 12 ÖNCÜ , Z , ve KAMACI , Z . , 2000 , Sismik Tomografi ile Zemin Özelliklerinin İncelenmesi ve Arkeolojik Alanlarda Uygulanabilirliği . 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı p. 339-340. Ankara.
 • 13 TÜRKER , A , E . , MUTLUTÜRK , M . , KAYA , M .A . , YALÇIN , A . , KAMACI , Z . , BOZCU , M , ve KARA , V . ,1999 , Gömbe (Antalya-Kaş ) HES Jeoteknik Problemlerinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Çözümü . SDÜ. 11. Müh. Haftası Yerbilimleri Sempozyumu. p:4 , 20-23 Ekim , Isparta.
 • 14 UYANIK , O. ve KAMACI , Z ., 1998. Süleyman Demirel Havaalanı Zemin Sıvılaşma Analizi , 51 . Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri , p: 40 , Ankara.
 • 15 KEÇELİ , D . A . , KAYA , M . A . , KAMACI , Z .ve TÜRKER , A . E . , 1997. Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması. I .Isparta Pomza Sempozyumu Bildiriler Kitabı p . 187.
 • 16 KAMACI , Z . , 1994. Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu 94 , Bildiri Özetleri Kitabı P. 42 (27 - 30 Eylül ) Pamukkale Üniversitesi , Mühendislik Fakültesi Denizli.
 • 17 KAMACI , Z . ,1993. Kaya ve Zemin Kalitesi Kalite Faktörünün ( Q ) Sismik Sönümle Saptanması ve Mühendislik Çalışmaları Üzerine Çeşitli Yaklaşımlar. Türkiye 13 . Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri, ( 5 - 9 Nisan ), ANKARA.
 • 18 TÜRKER , A . E . , KAMACI , Z . , KEÇELİ , D . A . ve KAYA , M . A . , 1993. 1992 Erzincan Deprem Hasarlarında Yerel Zemin Koşullarının Etkisi Türkiye 13 . Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri , ( 5 - 9 Nisan ) , ANKARA
 • 19 KEÇELİ , D . A . , KAYA , M . A . , TÜRKER , A . E . ve KAMACI , Z . , 1993. Çevre Jeofiziği . Türkiye 13 . Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri, ( 5 - 9 Nisan ) , ANKARA
 • 20 KAMACI , Z . , 1993. Q Kaya ve Zemin Kütlesi Kalite Faktörünün Sismik Sönüm Elde Edilmesi ile İlgili Bir Yaklaşım ve Mühendislikteki Uygulamaları. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, P . 20, ( 22 - 24 Aralık) , İzmir.
 • 21 KAMACI , Z . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAYA , M . A . ,1992. Zeminlerin Jeoteknik Özelliklerinin Aydınlatılmasında Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları, Kuşadası Belediyesi 2 . Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu ( 9 - 12 Kasım )
 • 22 KEÇELİ , D . A ., KAYA , M . A . , KAMACI , Z . ve TÜRKER , A . E . , 1992. Yeraltısuyu Kirlenmesi ve Yayılımının Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri ile Saptanması. Kuşadası Belediyesi 2 . Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu ( 9 - 12 Kasım )
 • 23 KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . , KAYA , M . A . ve KAMACI , Z . ,1991. Isparta İli Yeraltısuyu Potansiyeli , Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Özetleri , 15 , ISPARTA.
 • 24 KAMACI ,Z . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAYA , M . A . , 1989. Antalya ' da Alke Oteli Zeminindeki Traverten Boşluklarının Saptanması. 11 . Türkiye Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri ,Jeofizik dergisi , Cilt 3 , Sayı 2 ,145 ANKARA.
 • 25 TÜRKER , A . E . , KEÇELİ , D . A . , KAMACI , Z . ve KAYA ,M . A . ,1989. Antalya nın Zemin Sorunları ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması 11 . Türkiye Jeofizi Kurultayı Bildiri Özetleri, Jeofizik Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 , 145 - 146 , ANKARA.
 • 26 KAYA , M . A . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAMACI , Z . , 1989. I I . Göltaş Çimento Fabrikası Temel Özelliklerinin Tayini İçin JeofizikYöntemlerinin Uygulanması , 11 . Türkiye Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri, Jeofizik Dergisi , Cilt 3 , Say 2 , 146, ANKARA.
 • 27 KAMACI , Z . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAYA , M . A . , 1988. Kovataş Kömür Sahasında Yeni Kömür Damarlarının Jeofizik Yöntemlerle Saptanması. 42 . Türkiye Joeloji Kurultayı Bildiri Özetleri, 11 - 12 , ANKARA.
 • 28 KAYA , M . A . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAMACI , Z . ,1988. Özdirenç - Etkisel Kutuplaştırma Yöntemleri İşbirliği ile Yeraltısuyu Aramaları ve Uşak - Banaz Jeotermal Sahasının İncelenmesi , 42 . Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri , 11 - 12 , ANKARA.
 • 29 KAMACI , Z . 1988. SismikTransit - Zaman Logunun Rezistivite Logundan Türetilmesi , 10 . Türkiye Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri , Jeofizik Dergisi , Cilt 2 , Sayı : 1, p: 87 - 88 , ANKARA.
 • 30 KAYA, M . A . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAMACI , Z . ,1988. Özdirenç - Etkisel Kutuplaştırma Yöntemleri İşbirliği ile Yeraltısuyu Aramaları , 10 Türkiye Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri, Jeofizik Dergisi , Cilt 2 , Sayı : 1 , 92 , ANKARA.
 • 31 KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAMACI , Z . ,1988 Uşak - Banaz Jeotermal Sahasının Jeoelektrik Yöntemlerle açıklanması , 10 . Türkiye Jeofizik Kurultayı Bildiri Özetleri , Jeofizik Dergisi, Cilt 2 , Sayı : 1 ,92 - 93 , ANKARA.
 • 32 KAMACI , Z . , KEÇELİ , D . A . , TÜRKER , A . E . ve KAYA , M . A . , 1988.Kovataş Kömür Sahasında Yeni Damarların Jeofizik Yöntemlerle Saptanması , Türkiye 6 . Kömür Kongresi , ZONGULDAK.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞENOL, D.N. ve KAMACI, Z. 2019. Plana Dayalı Kentleşmede Jeolojik- Jeofizik Uygulamalar: Afyonkarahisar- Sandıklı Örneği. International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, ISESH2019 Karabük.
 • 2 ŞEKER, E. ve KAMACI, Z. 2019. Afyonkarahisar İli Jeotermal Alanlarının Elektrik Özdirenç Yöntemi İle Değerlendirmesi ve Yorumu. ISESH2019. 25-27 Eylül, Karabük
 • 3 KAMACI, Z. and ÖZER, P. 2017. Physical and Mechanical Properties of Serpentinized Ultrabasic Rocks in Southwestern Turkey. 9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey. P:401-410, MERSEM 2017 13-15 Aralık - December 2017 Antalya-TURKEY
 • 4 KAMACI,Z. ve YILMAZ,S. 2016. Investtigation of Serik Landslide Using Vertical Electrical Sounding and Seismic Refraction Methods. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu(DAAYS'16), p:362-366. 2-4 Mart 2016, Karabük-Türkiye
 • 5 KAMACI,Z. and ŞENOL,D.N.2016. Geological and Geophysical Applications in Planned Urbanization. DAAYS'16, p:536-542. Karabük-Turkey
 • 6 KAMACI,Z.2016. The Study of Engineering Geophysics in Karstic Grounds and Case Studies. DAAYS'16, p:556-559. Karabük-Turkey
 • 7 KAMACI,Z. and BIYIK,Z.2016.Multi-Channel Analysis of Suface Waves (MASW) Method and Its pplication to City Planning. DAAYS'16, p:574-578. Karabük-Turkey
 • 8 KAMACI,Z. and ŞENOL,D.N.2016. Geological and Gephysical Applications in Planned Urbanization: A Field Study at Afyonkarahisar-İscehisar. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16), p:1997-2014,March 19-20, Kilis-Turkey
 • 9 KAMACI,Z. and ÖZGÜLEŞ, E. 2016. Exploration by means of Geophysical Methods of Geothermal Fields: Aydın-İncirliova Study. ICNASE'16, p:3567-3585. Kilis-Turkey
 • 10 TUDRYN,A., THODİARD,E., TUCHOLKA,P., ELİTOK,O., KAMACİ,Z., MASSAULT,M., POİSSON,A., ÖZGÜR,N., and PLATEVOET,B. 2010. Environmental Changes for Last 2000 Years Recorded in Sediments of Lake Burdur, Turkey. Preliminary Results. Balwois 2010-Ohrid, Republic of Macedonia.
 • 11 ALTINDAĞ, R., KAMACI, Z., ETİZ, A., AND ŞENGÜN, N., 2005. A study regarding the relationships between dynamic parameteres and drillability index of some rocks, Journal of the Balkan Geophysical Society, vol.8, 331-334.
 • 12 UYANIK, O. ve KAMACI, Z., 2001, An investigation on the relation between the seismic parameteres and reaction modüle at compressed airport grounds, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Proceedings. 481-487 Isparta, Turkey,
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KAMACI, Z., ÖVER, S., PINAR, A. and ÖZDEN, S. 2018. Imaging Burdur Fault Zone Using Seismic Exploration, Earthquake Seismology and Microtectononic Data. p: 137; TURQUA VIII. Quaternary Symposium of Turkey, 3-5 May, İstanbul-TURKEY
 • 2 KAMACI, Z. and ADIGÜZEL, A. 2018. Study of Geothermal Field in southern part of the Gediz Graben by Magnetotelluric Methods. Sixth International Water Forum Conference 2018, p:333, Hammamet (Tunisia), 19-21 march.
 • 3 COŞKUN SARI, C., KAMACI, Z., YAĞMURLU, F., TİMUR, E., ŞENTÜRK, M. and BOZCU, M. 2018. Deformation Characteristics of The Fethiye-Burdur Fault Zone Within The Burdur Lake Region, SW-Turkey. p: 34. 9 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 7-11 May ,Antalya-TURKEY
 • 4 KAMACI, Z., BEKTAŞ, Ö., KOŞAROĞLU, S. and BÜYÜKSARAÇ, A. 2018. Use of The Ground Penetrating Radar (GPR) Method in Paleoseismological Studies. P: 63, 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. 7-11 May, Antalya, TURKEY
 • 5 KAMACI, Z. and ADIGÜZEL, A. 2018. Investigation of The Geothermal Field in The Gediz Graben South by The Magnetotelluric Method. p: 64, 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. 7-11 May, Antalya, TURKEY
 • 6 ÖVER,S., ÖZDEN, S., PINAR, A., YILMAZ, H., KAMACI, Z. ve ÜNLÜGENÇ, U.C. 2017. Helen ve Kıbrıs Yayları Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları. Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sepmpozyumu.ADANA
 • 7 ÖVER, S., ÖZDEN, S., KAMACI, Z., YILMAZ, H., ve ÜNLÜGENÇ, U.C. ve PINAR, A. 2017. Isparta Açısının (GB Anadolu) Aktif Tektoniği : Depremlerin Odak Mekanizması Çözümlemeleri. Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sepmpozyumu.ADANA
 • 8 KAMACI, Z. and UYSAL, G. 2017.Determining Pollution With Magnetic Susceptibility Measurements In Environmental Geophysics: A Case Study . International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, p:1, Bitlis
 • 9 ADIGÜZEL, A. and KAMACI, Z. 2017. Exploration With Magnetotelluric Method Of Geothermal Area In Gediz Graben Southern (Salihli, Sart, Yeniköy, Akçapinar). International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, p:2, Bitlis
 • 10 KAMACI, Z. and UYSAL, G. 2016., Determining the Pollution with Magnetic Susceptibilty Measurements: A Case Study from İzmir-Aliağa, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016), p:276; 19-24 October 2016, ANTALYA-TURKEY
 • 11 KAMACI, Z. and YENİLMEZ, G. 2016., Derivation of Pseudo-Velocity Logs From Resistivity Logs From the Case Study in Trakya, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016) , p:277; 19-24 October 2016, ANTALYA-TURKEY
 • 12 YAĞMURLU, F.,ŞENTÜRK, M.,CHATZIPETROS, A.,PAVLIDES, S.,ÖZGÜR,N.,PINAR, A.,KAMACI, Z., 2015. Fethiye-Burdur Fay Zonunun Bölgesel Jeolojik Yapı İçindeki Konumu ve Paleosismolojik Özellikleri 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli 2015.10-12 June 2015, Kocaeli,Turkey
 • 13 YAĞMURLU,F., ÖZGÜR,N., KAMACI,Z., ŞENTÜRK,M. ve ÇALIŞKAN,T.A. 2014. Isparta Güneyinde Yeralan Kışla Dom Yapısının Oluşumunu Kontrol Eden Tektonik ve Mağmatik Etkenler. Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu.Bildiri özet kıtapçığı 229-230. 14-17 Mayıs 2014,Mersin/türkiye
 • 14 PINAR,A., ÖVER,S., ÖZDEN,S., KAMACI,Z., YILMAZ,H., ÜNLÜGENÇ,U.C. and KEIKO,K.,2012. Subduction Related Seismotectonic Features Associated in SW Turkey. IESCA-2012, 1-5 OCTOBER, Abstracts p:113-114. İzmir-Turkey.
 • 15 PINAR, A., OVER, S., OZDEN, S., KAMACI, Z., YILMAZ, H., UNLUGENÇ, U. C., KUGE, K., 2011. Seismic Deformation at the Northern Tip of the Subducting African Plate in SW Turkey. Japan Geoscience Union (JpGU)International Symposium, Japan.
 • 16 ÖZGÜR,N., YAĞMURLU,F., KAMACİ,Z., ŞENTÜRK,M. and ÇALIŞKAN, T.A. 2010. Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey. XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece. 281-282.
 • 17 ÖVER,S.,PINAR,A.,ÖZDEN,S.,YILMAZ,H.,ÜNLÜGENÇ,U.C.and KAMACI,Z.,2010,Causatives for Extentional Tectonics in SW Turkeyas Revealedby Deformatoins within The Çameli Basin.European Geosciences Assembly,02-07 May,Vienna,Austria.
 • 18 ALEXANDROS,C.,PAVLİDES,S.,YAĞMURLU,F.,ÖZGÜR,N.,KAMACI,Z. and ŞENTÜRK,M.,2010,Fault-Controlled Goemorphology and Paleoseismology of Fethiye Fault and Gulf.EGU General Assembly 02-07 May,Vienna,Austria.
 • 19 ÖVER,S.,ÜNLÜGENÇ,U.C.,PINAR,A.,ÖZDEN,S.,YILMAZ,H. and KAMACI,Z.,2010,Plio-Quaternary Stress Regime in Eşen Çay Basin,SW Türkiye. 7th İnternational Symposium on Eastern Mediteranean Geology.Adana,Turkey.
 • 20 PAVLIDES, S., CHATRIPETROS, A., MICHAILIDOU, A., YAGMURLU, F., ÖZGUR, N., KAMACI, Z., SENTURK, M., 2009. Geological Indications for Active Deformation Along Fethiye and Gökova Faults, SW Turkey, AGU General Assembly 2009, Vienna, Austria.
 • 21 CHATZIPETROS,A., PAVLİDES,S., YAĞMURLU,F., ÖZGÜR,N., PINAR,A.,KAMACI,Z., ŞENTÜRK,M., UYSAL,K.and ŞENER,E.,2009, Geological İnput for Quantitative Seismic Hazard Analysis in Burdur Area, SW Turkey.International Earthquake Symposium,17-19 Agust Kocaeli 2009.P:11.
 • 22 CHATZIPETROS, A., YAGMURLU, F., ÖZGÜR, N., KAMACI, Z., SENTURK, M., MICHAILIDOU, A., PAVLIDES, S., 2008. Geological indications for active deformations along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey, ESC 31st General Assebly, 7-12 September, Crete island-Greece.
 • 23 YAGMURLU, F., OZGUR, N., PAVLIDES, S., CHATZIPETROS, A., KAMACI, Z., PINAR, A., SENTURK, M., UYSAL, K., SENER, E., 2008. Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Fethiye-Burdur Fault Zone, SW Turkey, The 33rd IGC 6-14 August, Oslo-Norway.
 • 24 KAMACI, Z., OZGUR, N., YAGMURLU, F., SARI, C., SENTURK, M., CIFTCI, C., 2008. The investigation of Kışla dome structure in southern part of Isparta Angle, SW Turkey, The 33rd IGC 6-14 August, Oslo-Norway.
 • 25 ARI, B. ve KAMACI, Z., 2004, Sismik kırılma yönteminde çoklu atış sistemi kullanılarak 2-Boyutlu yeraltı modellemesi ile ilgili bir örnek çalışma. The 16th. International Geophyscal Congress and Exhibition of Turkey, 207-208 December.
 • 26 UYANIK, O. ve KAMACI, Z., 2001, An investigation on the relation between the seismic parameteres and reaction modüle at compressed airport grounds, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts, 21-25 May, 2001, P:167, Isparta, Turkey.
 • 27 SARI,C.and KAMACI,Z.,2000, Interpretation of The Bouguer Gravity Anomalies of The Isparta Angle. IESCA-2000,25-29 September Abstracts P:185, İzmir-Turkey.
 • 28 KAMACI , Z . and ATEŞ , A . , 1997. Environmental Geophysics and Case Studies. İstanbul ' 97 International Geophysical Conference and Exposition, P:93.
 • 29 UYANIK , O . , and KAMACI , Z . ,1995. An Investigation On The Relation Between The Seismic Parameters And K - Module At Compressed Airport Grounds. The First International Geophysical Congress of Kazakhstan. Almaty , 15 - 18 May P. 54
 • 30 KAMACI , Z . , 1995. The Study of Engineering Geophysics In Karstic Grounds and Case Studies. International Symposium and Field Seminar on Karst Waters and Environmental Impacts. 10 - 20 Semptember Antalya-TURKEY.
 • 31 TUNÇER , M . K . , OSHİMAN , N . , BARIŞ , Ş . KAMACI , Z . , KAYA , M . A . , IŞIKARA , A . M . and HONKURA , Y . , 1991. Magnetic Anomalies and Their Implications For Active Fault System , CA ( Conductivity Anomaly ) Symposıum, Earthquake Research Institue, The Üniversity of Tokyo , ( Jan. 31 Feb. 1 ) , Japan.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 ÖVER, S., ÖZDEN, S., ÜNLÜGENC, U.C., YILMAZ, H., KAMACI, Z. and PINAR, A. 2018. Causes of Stress Regimes at The Intersection of The Hellenic and Cyprus Arcs, SW Turkey. p: 226, 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. 7-11 May, Antalya, TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Sismik Transit - Zaman Logunun Rezistivite Logundan Türetilmesi " 1985 (Şubat), İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL
 • Doktora Tezi
 • 1 "Zemin Özelliklerinin Saptanmasında P -SV Dönüşmüş Sismik Dalgaların (Converted Waves )Elde Edilmesi İçin Yeni Bir Yöntem " 1991 (Kasım ), Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ANTALYA
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ŞEKER, Eylem, 2019. Afyonkarahisar İli Jeotermal Alanlarının Elektrik Özdirenç Yöntemi ile Değerlendirmesi ve Yorumu. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 125s, Isparta.
 • 2 ŞENOL, Dilek Nuriye. 2019. Plana Dayalı Kentleşmede Jeolojik-Jeofizik Uygulamalar: Afyonkarahisar-Sandıklı Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 DURNAOĞULLARI, Yasin Saltuk. 2019. Alanya Kuzeyindeki Tepe, Bektaş Ve Sugözü Yerleşim Birimlerinin Heyelan İncelemesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 95s, Isparta.
 • 4 YILMAZ, Selin. 2019. Sarıçavuş Köyü (Ağrı-Doğubayazıt) Trona Cevherinin Jeolojik ve Jeofizik (Elektrik Özdirenç) Yöntemlerle Araştırılması. 74s, Isparta.
 • 5 ADIGÜZEL, Akın., 2018. Gediz Grabeni Güneyi (Salihli-Sart-Yeniköy-Akçapınar) Jeotermal Alanının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması. 1-115, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 6 YILMAZ(UYSAL), Gizem., 2016. Çevre Jeofiziğinde Manyetik Duyarlılık Ölçümleri ile Kirlilik Belirlenmesi: Bir Uygulama Örneği.,1-88. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta,
 • 7 ÖZER, Pelin., 2015.Güneybatı Türkiye'de Serpantinleşmiş Ultrabazik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri.1-111,SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.Isparta.
 • 8 YILMAZ, Mustafa., 2015.Düşey Sismik Profil(VSP) Verisinin Üç Boyutlu(3D) Yüzey Sismiği ile Karşılaştırılması.1-116.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta.
 • 9 AKGÜNEŞ, Beşir., 2015.Çeşitli Kayaçların Jeomekanik Özelliklerinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi.1-59.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta.
 • 10 YENİLMEZ, Güler., 2011. Rezistivite Loglarından Yalancı Hız Loglarının Elde Edilmesi:Bir Uygulama Örneği. 1-72 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 11 ÖZGÜLEŞ, Esin., 2011, Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması: Bir Uygulama Örneği.1-74. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 12 ŞENER, Meltem., 2010, Yakın Kıyı Mühendislik Yapılarının İnşaasında Jeofizik ve Jeoteknik Çalışmalar:Bir Uygulama Örneği.1-65.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.Isparta.
 • 13 ÇİFTÇİ, Canan., 2008, Açılıma Bağlı Reflektivite Analizi.1-65., S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü .Isparta.
 • 14 ARI, Buket., 2005, Sismik Kırılma Verileri ile Burdur İli Merkezi Yer altı Yapısının İki Boyutlu Modellemesi.1-68.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü .Isparta.
 • 15 SARITAŞ, Yasemin., 2002, Isparta Yerleşim Merkezinin (Mavikent) Zemin Mikrobölgelendirme Çalışması ile İlgili Bir Uygulama.1-122. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
 • 16 ÖNCÜ, Ziya., 2001, Yüzey Sismik Tomografi ile Yeraltı yapısının İncelenmesi. SDÜ Fen Bilmleri Enstitüsü, Isparta.
 • 17 DUMAN, Yasemin., 2001, Sismik Arazi Verileri Üzerinde Spektrum Çalışmaları ve Litolojik Yaklaşımlar.1-146.SDÜ Fen Bilimleri Entitüsü. Isparta.
 • 18 UYANIK, Osman., 1995. Isparta Havaalanının Zemin Özelliklerinin Jeofizik(Sismik-Rezistivite) Yöntemlerle İncelenmesi.1-150.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 KOŞAROĞLU, Sinan. 2018. Sakarya Meydan Muharebesi Alanındaki Şehitlik Alanları ve Savaş Kalıntılarının Yer Radarı (GPR) ve Manyetik Yöntem Kullanılarak Araştırılması
 • 2 ÖZER, Z. 2017. Katin-Barbeş Petrol Sahasının 3B Yansıma Sismiğiyle Yapısal, Stratigrafik Yorumu ve Modellemesi, Güneydoğu Anadolu - Türkiye.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of the southern part of Aegean-Peloponnisos-plate in the area between Burdur and Mugla, SW Turkey (Joint Research Project, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK -105Y365)) - General Secretariat for Research Technology The Ministry for Development(GSRT).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Güneybatı Türkiye'de Serpantinleşmiş Ultrabazik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri(SDÜ BAP 3661-YL1-13)
 • 2 Çeşitli Kayaçların Jeomekanik Özelliklerinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi (SDÜ BAP 3560-YL1-13)
 • 3 Bir Sahadaki 2B ve 3B Toplanmış Verilerin Statik Farklılıklarının Yorumlanması (SDÜ BAP 2734-M-11)
 • 4 Çevre Jeofiziğinde Manyetik Duyarlılık Ölçümleri ile Kirlilik Belirlenmesi:Bir Uygulama Örneği(SDÜ BAP 3662-YL1-13)
 • 5 Rezistivite Loglarından Yalancı Hız Loglarının Elde Edilmesi: Bir Uygulama Örneği. (SDÜ-BAP 1995-YL-09)
 • 6 Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması : Bir Uygulama Örneği.(SDÜ-BAP 1996-YL-09)
 • 7 Sismik yansıma kesitlerinden yararlanarak Isparta ve civarındaki termal kondüktivite yapısının saptanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1196-M-05, Proje Yürütücüsü, (2008).
 • 8 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi (SDÜ - TÜBİTAK, proje no = 106Y186).
 • 9 Isparta-Burdur arasında yer alan fay sistemlerinin sismoloji, sismik prospeksiyon yöntemleri ile incelenmesi ve fay kinematiği ile etkin gerilme durumlarının (Stress State) saptanması.S.D.Ü. BAP 03-M-676, Proje Yürütücüsü, 2005.
 • 10 Isparta yerleşim merkezinin (Yedişehitler ve Mavikent ) zemin mikrobölgelendirme çalışması ile ilgili bu uygulama SDÜ AF Proje No: 323, Proje Yürütücüsü, 2002.
 • 11 Sismik tomografi ile zemin özelliklerinin incelenmesi ve arkeolojik alanda uygulanması : Proje Yürütücüsü, SDÜ AF Proje No:107, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Antalya Serik İlçesi Sarıabalı Köyü Kısık Mahallesi Heyelan Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 2 Fethiye Körfezi ile Antalya Körfezi arasında kalan bölgenin Miyosen sonrası kinematiği, depremselliği ve sismotektoniği, TÜBİTAK 107Y321.
 • 3 Isparta Yerleşim Alanının Yeraltı Topografyasının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Proje No: 1379-M-06, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Isparta, 2008.
 • 4 Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Isparta Ovası Yeraltı Tepkisinin Belirlenmesi . SDÜ-BAP (1330-M-06) ,Isparta.
 • 5 Burdur Belediyesi kent merkezi ve yakın çevresinin depremselliği ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi(Döner ser.Projesi)
 • 6 Yer altı yapılarının iki- yönlü üç- elektrod dizilimi ile incelenmesi, 1999, (TÜBİTAK projesi no:YDABÇAG-553).
 • 7 Fethiye - Eşen-II Çayı (HES) Jeoteknik Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 8 Antalya - Kaş, Gömbe, Aksu, HES Cebri boru güzergahının Jeoteknik Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 9 Kuşadası Güzelçamlı Belediyesi Toplu Konut Alanı Jeoteknik Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 10 Antalya Belediyesi İş Merkezi ve Yeraltı Otoparkı İnşaatı Jeoteknik Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 11 Isparta Belediyesi Katlı Otoparkı İnşaatı alan Jeoteknik Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 12 Konya Çimento Fabrikası Yeraltı Zemin Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 13 Kuşadası Uydukent Toplu Konut Yapı Kooperatifi Mikrobölgeleme Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 14 Nazilli Belediyesi Toplu Konut Alanı Jeoteknik etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 15 Antalya Bakırlı Tepe TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Jeoteknik Etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 16 Dinar (Afyon) yerleşiminin jeoteknik etüdü(Döner ser.Projesi)
 • 17 Isparta Belediyesi Mavikent Toplu Konut sahası zemin araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 18 Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksek Okulu Kampüs Sahası zemin araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 19 Kuzey Anadolu fayının İznik civarındaki tali fayların ve deprem etkinliğinin saptanması (B.Ü. ve Kyoto Üniv. ve Tokyo Üniv. bilim adamlarıyla birlikte yürütüldü.)
 • 20 Isparta - Keçiborlu Kükürt Yatakları Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 21 Isparta - Eğirdir İller Bankası Atıksu Sahası Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 22 Kuzey Anadolu Fayının İznik civarındaki Tali Faylarının Saptanması (BÜ ve Kyoto Üniv. ve Tokyo Üniv. bilim adamlarıyla yürütüldü.)
 • 23 Isparta - Yukarıkaşıkara Kömür Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 24 Antalya Falez oteli Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 25 Antalyaspor Konut Yapı Kooperatifi Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 26 Isparta - Aksu Çayköy Hidroelektrik Santrali (HES) Heylan Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 27 Antalya Cender Oteli Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 28 Antalya - Lara Yazganlar Konut Alanı Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 29 Anyalya Birmaş Konut Alanı Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 30 Isparta Göltaş Çimento Fabrikası A.Ş. Ek Tesisleri için Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 31 Isparta Belediyesi Yeraltı suyu Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 32 Antalya Alke Otel Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 33 Isparta Çünür Kömür Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 34 Antalya Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Konut Yapı Kooperatifi Zemin Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 35 Isparta -Kovada II Kömür Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 36 Isparta -Sücüllü Yeraltı suyu Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 37 Isparta Mensucat İplik Fabrikası Yeraltı suyu Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 38 Antalya Üçler A.Ş. Konut Alanı Zemin Araştırılması(Döner ser.Projesi)
 • 39 Isparta - Ayazma Gülşirinevler Konut Yapı Kooperatifi Zemin Araştırması (Döner ser.Projesi)
 • 40 Isparta-İslamköy yeraltı suyu araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 41 Uşak-Banaz(Hamamboğazı) jeotermal ve yeraltı suyu araştırması(Dön.Ser.Projesi)
 • 42 Isparta - Kovada I Kömür Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 43 Isparta - Atabey Yeraltı suyu Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • 44 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kampüs Yeraltı suyu Araştırması(Döner ser.Projesi)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 3- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2018 (380710)
 • 2 2- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2013
 • 3 1- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2010
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 PETROL JEOFİZİKÇİLERİ DERNEĞİ
 • 2 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 ÖZCAN, B. et al., ESRJ-Earth Sciences Research Journal: 3D Modeling and Tectonic Interpretation of the Erzincan Basin (Turkey) using Potential Field Data,"
 • 2 PERVEIZ,K et al.,2015. An Integrated Seismic Interpretation and Rock Physics Attribute Analysis for Pore Fluid Discrimination in Reservoir Interval.The Arabian Journal for Science and Engineering.AJSE-D-00630.Research Article.
 • 3 BOTTELİN,P et al.,2012, Study of the dynamic response of prone-to-fall rock compartments using seismic noise. Near Surface Geophysics.
 • 4 SEISA,H.H.,2009, The impact of lateral variations along upper layers on lower refractors(Lateral Effects Problem) Near Surface Geophysics.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Determination of engineering properties of soil on railway track routes (An example of turkey between the cities of Sivas and Erzincan). Eurasian Journal of Soil Science
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu Müdürü (2003-2004 Kurucu Müdür).
 • 2 SDÜ Gelendost Meslek Yüksek Okulu Müdürü (2000-2003 Kurucu Müdür).
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Müh.Mim. Fakültesi Jeofizik Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Bölümün Staj, Bitirme Ödevi ve Bilimsel SeminerDüzenleme Komisyonu Bşk.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi (1993-2001).
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Jeofiziği
Çevre jeofiziğine giriş
Genel jeofizik (Jeoloji Mühendisleri için)
İleri Sismik Görüntüleme
Jeofizik yorumlama (E+S)
Jeofizikte veri işlem II
Maden jeofiziği (Maden Mühendisleri için)
Petrol Jeofiziği
Sismik Stratigrafi
Sismik Kırılma Tekniği ve Yorumlama
Sismik prospeksiyon
Sismik veri işlem I
Sismik yötemlerde yansıma tekniği
Temel Mühendisliğine Giriş
Uygulamalı jeofizik yöntemler I (E+S)
Yerbilimlerinde Kuyu Logları Değerlendirme ve Yorumu
 
Bu İçeriği Paylaş!