KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SELVER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 2462111245
E-Posta ramazanselver@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA ENERJİ 18.07.1984
Doktora CASE WESTEREN RESERVE UNIVERSTY FLUID AND THERMALDCİENCE 02.12.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Akışkanlar Mekaniği Uygulamları ve Tasarımı, Aerodinamik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Transport Fenomenleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zehra Alkan, Remzi Varol, Ramazan Selver, "AA2024 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA BİLYELİ DÖVME İŞLEMİNİN TANE BOYUTUNA ETKİSİ", Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, Sayı:24, Cilt:2, sayfa:29-38, 2017..
 • 2 R. Selver, K. S. Boylu, R. Varol, 2004, "Bilyalı Dövme ve Borlama İşlemlerinin T/M Çelik Malzemenin Bazı Özelliklerine Etkisi", SDU FBE Dergisi, Cilt: 8-1, Sayfa: 141-144, Isparta.
 • 3 Sağlam, A., Özek, N., Selver, R., 2004, "Yüzen Bölge Konfigürasyonunda Yüzey Gerilimli Konveksiyonun Farklı Ortam Sıcaklıklarında Rejim hali Yüzey Gerilimli Konveksiyondan Osilasyonlu Yüzey Gerilimli Konveksiyon haline Geçiş Üzerine Bir Araştırma", SDÜ FBE Dergisi, 8-2, 2004, özel sayı, 125-132.
 • 4 Sağlam, A., Özek, N., Selver, R., 2002, "Yüzen bölge konfigürasyonunda rejim hali Marangoni konfigürasyonundan osilasyonlu Marangoni konveksiyona geçişi üzerine deneysel bir çalışma", SDÜ FBE Dergisi, Vol: (6.1), Sayfa: 1-5.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ramazan Selver, Ela Kati 2011, "Transition From The Steady To The Oscillatory Thermocapillary Convection In A Rectangular Container Under Various Cold Wall Temperature Effects", Microgravity Science and Technology, Vol. 23, (3), pp. 277-285.
 • 2 Ramazan Selver, 2005, "Experiments on the Transition from the Steady to the Oscillatory Marangoni Convection of a Floating-Zone under Various Cold Wall Temperatures and Various Ambient Air Temperatıre Effects", Microgravity Science and Technology, Vol. 17, (4), pp. 25-35.
 • 3 Selver, R., Varol, R., 2003, "Some Thermal and Physical Characteristics of Sintered Tin Bronze Bearings", Metall, 57 Jahrgang, Nr. 1-2/2003, 28-32.
 • 4 Selver, R., Kamotani, Y., Ostrach, S., 1998, "Natural Convection of a Liquid Metal in Vertical Circular Cylinders Heated Locally From the Side", Journal of Heat transfer, Vol: (120), pp: 108-114.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özkahraman, H.,T., Selver, R., Işık, E. C., 2004, "Determination of the thermal conductivity of rock from P-wave velocity", Int. J. of Rock Mech. and Mining Science, Vol: (41), pp: 703-708.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 IATS 2017 8th International Advanced Technologies. Symp., "Determination of The Effect of Mechanical Surface Treatment on Some Properties of Aluminium Materials", 19-22. Oct. 2017, Elazığ, TURKEY.
 • 2 Selver, R., Boylu, K.S., Yılmaz, S.S., Varol, R. "Yaşlandırma Isıl İşleminin Alüminyum Alaşımlarının Isıl Özelliklerine Etkisi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Sayfa: 450-454, 14-16 Nisan 2004, Denizli.
 • 3 Tüfekci, K., Tunay, R.F., Selver, R., Varol, R., 2002, "Ön Alaşımlandırılmış Bronz Tozlarının Preslenme Özelliklerinin Belirlenmesi" 9.Denizli Malzeme Sempozyumu, 383-390, Denizli
 • 4 Sağlam, A., Özek, N., Selver, R., Akdeniz, N., 2002, TFD-21(TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21: FİZİK KONGRESİ), ISPARTA, " Yüzen bölge konfigürasyonunda rejim hali Marangoni konveksiyondan osilasyonlu Marangoni konveksiyona geçiş üzerine deneysel bir çalışma", Sayfa: 203.
 • 5 Varol, R., Selver, R., 2001, "Bronz Burçların Bazı Isıl ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 2-3 Kasım 2001, Konya, 59-64.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 E. KATI ve R.SELVER, 2011, "SİLİNDİRİK KONFİGÜRASYON İÇERİSİNDEKİ YÜZEY GERİLİM KONVEKSİYON HAREKETİ" Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 05-09 Eylül 2011, Bodrum/Türkiye.
 • 2 R.SELVER ve M. ÖZÇELİK, 2011, "YARI İLETKEN MALZEMELER İÇİN SİLİNDİRİK KAP İÇERİSİNDEKİTERMOKAPİLER KONVEKSİYON HAREKETİ "Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 05-09 Eylül 2011, Bodrum/Türkiye.
 • 3 R. Selver, E. Katı ve M. A. Karakuş,"Yüzen Bölge Konfigürasyonu İçerisindeki Termokapiler Konveksiyon Hareketi",27. Uluslararası Fizik Derneği Kongresi, 14-17 Eylül 2010,İSTANBUL.
 • 4 R. Selver, M. A. Karakuş ve E. Katı,"Dikdörtgenler Prizması Konfigürasyonu İçerisindeki Yüzey Gerilim Konveksiyon Hareketi", 27. Uluslararası Fizik Derneği Kongresi, 14-17 Eylül 2010,İSTANBUL.
 • 5 E. KATI ve R.SELVER, 2009, 'Yarı İletkenler İçin Termokapiler Konveksiyon Hareketi', Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum/Türkiye.
 • 6 Ç.ÇIRAK, R.SELVER, N.ÖZEK, "Sabit Sıcaklık ve Yarım Yüzen Bölge Konfigürasyonlarında Kararlı ve Osilasyonlu Yüzey Gerilim Hareketlerindeki Akım ve Sabit Sıcaklık Çizgilerinin İncelenmesi" Türk Fizik Derneği, 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum.
 • 7 E. KATI ve R.SELVER, 2008, 'Dikdörtgenler Prizması İçerisindeki Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketleri ve Doğal Konveksiyon Hareketlerinin Numerik İncelenmesi', Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum/Türkiye.
 • 8 Selver, R., Kamotani, Y., and Ostrach, S., 1996,''Natural Convection of a Liquid Metal in Vertical Circular Cylinders Heated Locally From Side,'' Industrial Processes Division, ASME IMECE, NASA Lewis Research Center, Cleveland, OH., USA., 1996.
 • Doktora Tezi
 • 1 R. Selver, 1997, "Natural Convection of a Liquid Metal in Circular Cylinders Locally Heated from Side Wall", Ph.D. Thesis, Case Western Reserve University, Cleveland, OHIO, USA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ömer Korcan ATEŞ , "Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplanabilir Akışkanlar Dinamiği Analizi", SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. ABD, YL Tezi, 2019.
 • 2 Ali ORAL, "Düşük Prandtl Sayısına Sahip Akışkanın Doğal Konveksiyon Hareketinin İncelenmesi", SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. ABD, YL Tezi, 2019.
 • 3 Ersin HAYDARASLAN, "Isı Değiştiricisindeki Yüzey Deseninin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • 4 Raed Marfoo MOHAMMEDSALIH, "İç İçe Eş Eksenli Boru Türü Isı Değiştiricilerin Nümerik Araştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • 5 Esra KARABIYIK, "Dikdörtgen Kap İçerisinde Yüzey Gerilim Hareketi Yapan Farklı İki Akışkan İçin Boyutsal Oran Etkisinin İncelenmesi " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
 • 6 Ela KATI, "Yarı iletken malzemeler için Termokapiller Konveksiyon üzerine deneysel bir çalışma", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Isparta.
 • 7 Hasan Mazlum, "Yüzen bölge konfigürasyonunda yüzey gerilimi hareketi yapan akışkanın hareket denklemlerinin nümerik ve deneysel incelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, Isparta.
 • 8 Çopur,S.S., "Termokapilari konveksiyona bağlı olarak silindir kap içerisindeki akışkanın rejim halinde ve osilasyonlu halindeki sıcaklık ve hız dağılımlarının deneysel ve teorik incelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ela KATI SUNAY "Farklı Parametreler Altında Kararlı ve Osilasyonlu Yüzey Gerilim Konveksiyon Hareketlerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa ÇATAK, "Elektromanyetik İndüksiyon ile Farklı Akışkanların Isısal Davranışalrının İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Zehra ALKAN, "Aiiminyum Alaşımlarında Bilyalı Dövmenin Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Özelliklerine Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Isparta.
 • 2 Çırak, Ç., "Farklı ortam sıcaklıklarında ve farklı soğuk duvar sıcaklık etkileri altındaki sabit sıcaklık konfigürasyonunun rejim halinden osilasyonlu Marangoni Konveksiyonuna geçiş üzerine deneyler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 ALKAN, Zehra, "Aiiminyum Alaşımlarında Bilyalı Dövmenin Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Özelliklerine Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Principal Investigator: Prof. Simon Ostrach, e-mail to Simon.Ostrach@grc.nasa.govCurrent Affiliation: The National Center for Microgravity Research (NCMR) Affiliation Under This Grant Work: Case Western Reserve University | Mechanical and Aerospace Engineering Dept.Co-Investigator: Y. Kamotani, Case Western Reserve UniversityNASA Contact: Nancy Rabel-Hall, e-mail to Nancy.R.Hall@grc.nasa.gov Subject: A ground-based investigation to gain an understanding of the role of gravity in various industrial processes and to develop new applications of microgravity.Transport phenomena in crystal growth is one of the various industrial processes.My project subject: Natural Convection of a Liquid Metal in Vertical Circular Cylinders Heated Locally From Side.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ramazan Selver, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAP),"Yarı-iletken Malzemeler için Termokapiller Konveksiyon üzerine Deneysel bir Çalışma", 1586-YL-07, 2009, (Tamamlandı).
 • 2 R. Selver, SDÜ Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 1061-YL-05, 2005. "Yüzen Bölge Konfigürasyonunda Yüzey Gerilim Hareketi Yapan Akışkanın Hareket Denklemlerinin Nümerik ve Deneysel İncelenmesi", 2006. (Tamamlandı)
 • 3 "STRAPOR BLOK ÜRETİM MAKİNASI" KOSGEB PAÜ-TEKMER Müdürlüğünce Desteklenen Proje (İlgili Kuruluş:İZOGÜL İZOLASYON STRAPOR SAN. TİC. A.Ş. ISPARTA), (2006 yılında tamamlandı)
 • 4 R. Selver, 2004,"Serbest Silindiriksel Yüzeye sahip Akışkan Kolonundaki Rejim ve Osilasyonlu Hallerdeki Termokapilleri Konveksiyonunun deneysel İncelenmesi" 2002K120590/1 no'lu DPT Projesi.(Tamamlandı)
 • 5 "Mikro Bilgisayar Tasarımı", SDÜ BAP projesi, 2004-052, (2006 yılında Tamamlandı)
 • 6 "Biyometrik Özelliklerden İris Tarama Yöntemi Kullanılarak Öğrenci Güvenlik ve Tanımlama Sistemi Tasarımı ve Uygulaması" SDÜ BAP projesi, 2003-022, ( 2005 yılında Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gunes Enerjili Yarış Otomobil Tasarimi ve Imalati (Tübitak destekli) SDU Bilimsel Arastirma Proje Yürütücü Yardımcısı http://tef.sdu.edu.tr/solarsonic
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 NASA Lewis Research Center'dan "NAG 3-886" nolu burs, Cleveland, OHIO
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006.
 • 3 Tubitak ve Bilim Teknik Dergisi Tasarim Odulu Solar-G Gunes Enerjili Otomobil Tasarim Odulu, 2005
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, SCI Teşvik Ödülü, 2004
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2003.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 H. POLATCI, M. TAŞOVA, " Sıcaklık Kontrollü Mikrodalga Kurutucu Geliştirilmesi ve Portakal Kurutma Performansının Belirlenmesi ", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Sayfa: 131-138, 2020.
 • 2 N. YILMAZ, İ. ÇİÇEK, "Standart Test Pervanesi Analizleri ile Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analiz Altyapısının Doğrulanması", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cil:6, Sayı:4, Sayfa:681-690, 2018.
 • 3 Mühendislik Bilimleri ve Tasarımı Dergisi, "Isıl Enerji Depolama Sistemleri için Organik Faz Değiştiren Maddelerin Mevcut Durumu Üzerine bir İnceleme", e-ISSN: 1308-6693.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,”Determination of Optimum Insulation Thickness Distribution for Refrigerators”, DOI:10.19113/sdufbed.****
 • 5 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, Sayfa:1-15, 2016
 • 6 Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, Sayfa:11-19, 2015
 • 7 "Experimental studies on the effects of cooling of Al2O3-water nanofluid on convective heat transfer and pressure drop in a double-pipe heat exchanger". Makale Kodu: MUH-1309-12
 • 8 Ramazan Selver,"Thermal modelling during continuous ultrasonic welding". Makale Kodu: MUH-1402-13
 • 9 Ramazan Selver," Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi", Makale Kodu:13-17, Tarih:24.06.2014, Isparta, 2013.
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi (E-Dergi), FBD-F3 no'lu makale, 2006
 • 11 Ramazan Selver," Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi", Cilt: 9, Sayı: 1, Isparta, 2005.
 • 12 Ramazan Selver," Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi", Makale Kodu:02-40, Tarih:31.03.2002, Isparta, 2002.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (2003- 2005)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Socrates Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KOSGEB'e bağlı olarak çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi TEKMER Müdürlüğünde Değerlendirme ve Karar Kurul Üyeliği
 • 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) nin birlikte yürütttükleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Projesinde, proje Koordinatör yardımcılığı görevi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 (İTBAK) YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ İNŞAAT TEKNİK ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ'nde Teknik Danışmanlık,(2010-Devam ediyor, ANKARA.
 • 2 "AsGÖLSAN" (Tarım Aletleri İmalat Gıda Nakliyat Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Isparta) firmasında Teknik Danışman, (2004-2011).
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Case Western Reserve Universty (CASE)Mechanical & Aerospace Engineering Dept.Microgravity Lab. Glennan Bldg. Euclid AvenueCleveland, OHIO 44106Konu: Thermocapillary Convection Flow
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği II.Ö (B Şubesi)
Akışkanlar Mekaniği İÖ (A Şubesi)
Akışkanlar Mekaniği İÖ (B Şubesi)
Akışkanlar Mekaniği NÖ (A Şubesi)
Akışkanlar Mekaniği NÖ (B Şubesi)
Bitirme Ödevi-I
Bitirme Ödevi-I II.Ö
Bitirme ödevi-I NÖ
Bitirme Ödevi-II
Dönel Akışkanların Teorisi
Fluid Mechanics
IT2-Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Analizi II.Ö
IT2-Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Analizi NÖ
IT2-Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Analizi İÖ
IT2-Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Analizi NÖ
IT3-Isıl Sistemlerde Proje Hazırlama Teknikleri İÖ
IT3-Isıl Sistemlerde Proje Hazırlama Teknikleri NÖ
İleri Akışkanlar Mekaniği
Katı Termodinamiği
Newtonyan Olmayan Akışlarda Isı Transferi
Sınır Tabaka Teorisi
Transport Fenomenleri
Türbülans
Viskoz Akışkanların Teorisi
 
Bu İçeriği Paylaş!