KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kamil DELİKANLI
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı
Telefon 2462111248
E-Posta kamildelikanli@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5074-7872
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAHİNA MÜHENDİSLİĞİ 18.08.1983
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 25.09.1985
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MAHİNA MÜHENDİSLİĞİ 17.11.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
imalat teknolojileri, konstrüksiyon tekniği, bilgisayar destekli çizim, iş güvenliği uzmanı (C), iş güvenliği eğitmeni
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DELİKANLI,K.; 2010, "TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ", ISBN 978-605-4344-00-0, Hondu Kitabevi, Isparta
 • 2 DELİKANLI,K., GÜVEN,Ş.Y.; 2010, "MALZEME TEKNOLOJİSİ I", Lisans Yayıncılık, ISBN:978-605-4350-02-5, 232s, İstanbul, .
 • 3 DELİKANLI,K.;2008, MALZEME TEKNOLOJİSİ II, Lisans Yayıncılık, ISBN:9978-9944-274-44-9, 216s,İstanbul,
 • 4 DELİKANLI,K.;2008, MAKİNE BİLİMİ VE ELEMANLARI, Lisans Yayıncılık, ISBN:9978-9944-274-41-8, 319s,İstanbul,
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DAVRAZ, M., BAYRAKÇI,H.C., DELİKANLI,K., AKDAĞ, A.E.; 2016 "Vakum Yalıtım Paneli Çekirdeğinin Fiziko-Mekanik Özellikleri", SDÜ. TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ, C.6, S.1, s:27-37
 • 2 DELİKANLI,K.;(2015),Nano Gözenekli Vakum Yalıtım Panelleri, SDÜ. Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 5, sayı 1, sayfa 1-7.
 • 3 DELİKANLI,K., AKSOY,B.; (2014),"AA1100 Teknik Alüminyumun Derin Çekilmesinde Gen İfadeli Programlama Kullanarak Kulaklanmanın Tahmin Edilmesi" SDÜ.Teknik Bilimler Dergisi Cilt 4, sayı 1, sayfa:30-36
 • 4 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI,K., ÖNCEL,E.;"2014" AISI 4140 Çeliğinde Uygulanan İyon Nitrasyon Yüzey Sertleştirme İşleminin Yorulma Dayanımına Etkisi, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s:29-39
 • 5 DELİKANLI,K.; 2014, "THE EFFECTS OF ANNEALING PARAMETERS ON EARING FOR ALUMİNUM ALLOY", Cilt 2, sayı 3, Kasım 2014, syf.15-19
 • 6 DELİKANLI,K.,ÖZTÜRK,Y.; "Kamera Stabilizasyon Sisteminin Çalışma Prensibi ve Alınan Görüntüye Etkisi", SDÜ Yekarum E-Dergi, Cilt 2, Sayı 3, Kasım 2014, syf.27-32
 • 7 DELİKANLI,K.,YABUZ,Z.R.;2011, Güneş Bacası Prototipinde Verimliliği Artırıcı Yöntemlerin Araştırılması, CBÜ. Soma MYO Dergisi, Cilt 1, sayı,15
 • 8 ŞENOL,R.,YABUZ,Z.R.,DELİKANLI,K.,ÜÇGÜL,İ.,ACAR,M.KOYUN,A.;2010 "Güneş Bacasında Performans Arttırıcı İşlemler",Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Şubat 2010, sayı 169, s.90-96
 • 9 DELİKANLI,K., ÇETİN,H.; 2009, "AA5754 Alüminyum Alaşımının Derin Çekilmesinde Tav Parametrelerinin Şrekillendirilebilirliğe ve Mikroyuapıya Etkileri", Teknik Bilimler Dergisi,2009/2, sayı:12, ISSN: 1304-6330, s: 64-73, CBÜ. Soma
 • 10 DELİKANLI.K.,BEDİR.F,DURAK.E.;2008,"Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", Mühendis ve Makina Dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Mart 2008, sayı 578, sayfa 14-18.
 • 11 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,JANSKOWSKI,A.; 2008, "Hidrojenin Motorlarda Kullanımı ve Motor Gürültüsüne Etkisi", Mühendis ve Makina ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Temmuz 2008, sayı 582, s:17-21
 • 12 BAYRAKÇI,C.,DELİKANLI,K.; 2007,"Türkiye'de Rüzgar Enerjisi ve Potansiyel Belirleme Çalışmaları", Mühendis ve Makina Dergisi, Haziran 2007, sayı 569, sayfa: 78-80
 • 13 SOFU,M.M.,KAYACAN,M.C,BEKÇİ,U.,DELİKANLI,K."Hızlı Direkt İmalat Yöntemleri", Yüzey İşlem Teknolojileri Dergisi, Temmuz-Ağustos 2007/4, sayı 10, s:58-62
 • 14 BAYRAKÇI,H.C., DELİKANLI,K. ve ALAN,A.; 2007, "Kapalı Yüzme Havuzlarında Havalandırma", TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, sayı 98, sayfa 39-44
 • 15 ŞENOL,R.,YABUZ,Z.R.,DELİKANLI,K.,ÜÇGÜL,İ.,ACAR,M.;2007 "güneş Pili Mimari Uygulamaları ve Spor Kompleksi Örneği",Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Aralık 2007, sayı 144, s.144-155
 • 16 BEDİR,F.,DURAK,E.,DELİKANLI,K.; 2006,"Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulanabilirliği ve Mekanik Özellikleri", Mühendiss ve Makina Dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını, Nisan 2006, sayı 555, syfa:37-46.
 • 17 BEDİR,F.,DURAK,E.,DELİKANLI,K.; 2006,"Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulanabilirliği ve Mekanik Özellikleri", MM. Makina Magazin Dergisi, Eylül 2006, sayı 122, syfa:100-112.
 • 18 ALAN,A., BAYRAKÇI,H.C., DELİKANLI,K.; 2005, "Kapalı Yüzme Havuzlarında Havalandırma", Tesisat Mühendisliği dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri odası Yayını, sayı:87 (Eylül 2005), sayfa 21-26
 • 19 ULUSOY,N.,DELİKANLI,K.;2005,"Kranksız Kompresör Tasarımı", Makina teknolojileri Dergisi, Kasım 2005 sayısı, s.82-87
 • 20 DELİKANLI, K., ÇALIK, A., UZUN,H.A .; 2003, "Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Haziran(2003)5.1, sayfa: 99-110
 • 21 DELİKANLI, K., ŞİMŞEK, A.T.; 2001, "Al-Mg-Si Alaşımlarında Mekanik Özelliklere Yaşlandırmanın Etkisi", Makine Mühendisliği Dergisi, Cilt 2, sayı 11, SDÜ.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Isparta, Eylül 2001, s:63-74
 • 22 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K.; 1996,"Manufacturing with Powder Metal Technology", SDÜ Makine Mühendisliği Dergisi, Cilt 1 sayı 10, Isparta, s:106-111
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A. Calik, N. Ucar, K. Delikanli, M. Carkci and S. Karakas, Boriding kinetics and some mechanical properties of borided commercial-purity nickel, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Vol. 24, October 2017, pp.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÜÇGÜL,İ.DELİKANLI, K., ÖZTÜRK,M.,ŞENOL,R.; 2006, Yüksek Sıcaklıklı Güneş Enerjisi Alıcı Sistemleri İçin Malzeme Seçimi, Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2006 (3), s:53-64
 • 2 DELİKANLI, K., SOFU,M.M., BEKÇİ,U.; 2005, Üretim sektöründe Hızlı Direkt İmalat Sistemlerinin Yeri ve Önemi, Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2005 (4), s:33-39
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞENOL,R., YABUZ,Z.R., DELİKANLI,K.,ÜÇGÜL,İ.,ACAR,M.,KOYUN,A.; 2009, "Güneş Bacasında Performans Artırıcı İşlemler", TMMOB Makina Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, 6-7 Kasım 2009 Mersin, Bildiriler Kitabı, sayfa 74-82
 • 2 DELİKANLI,K., KAYACAN,M.C.,SOFU,M.M.;2007,"Otomotiv Sektöründe Hızlı Direkt İmalat Uygulamaları", X.Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 25-26 Mayıs 2007 Bursa, Bildiriler Kitabı s: 192-197
 • 3 YAKUT,A.K., KAAN,Ö.,ŞENCAN,A.,DİKMEN,E.,KABUL,A.,KIZILKAN,Ö.,DELİKANLI,K.; 2007, "Isparta İlinde Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Maliyet Analizinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi", 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007 Erciyes Üniversitesi,
 • 4 ŞENOL,R., YABUZ,R.,DELİKANLI,K.,ÜÇGÜL,İ., ACAR,M.;2007, "Güneş Pili Mimari Uygulamaları ve Spor Komplekslerine Uygulanması", III. Güneş Enerjisi Sempozyumu, 8-10 Haziran 2007 Mersin, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Bildiriler Kitabı s:103-112
 • 5 BAYRAKÇI,H.C., DELİKANLI,K.;2007, "Hijyenik Klima Sistemleri", SDÜ. 15.Yıl Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007 Isparta, Bildiriler Kitabı s:79-82
 • 6 SOFU,M.M.,DELİKANLI,K.,KAYACAN,M.C.,BEKÇİ,U.;2007, "Hızlı Direkt İmalat Teknolojileri", SDÜ. 15.Yıl Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007 Isparta, Bildiriler Kitabı s:119-126
 • 7 DELİKANLI,K.,ÇETİN,H.; 2007 "AA.1060 ve AA.3003 Alüminyum Alaşımlarının Şekillendirme Limit Diyagramlarının Deneysel Olarak Elde Edilmesi " , IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi , 24-25 Kasım 2007 Konya , TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Kongre Bildiriler Kitabı s.21-30
 • 8 GÜVEN Ş.Y., DELİKANLI,K.; 2006, "Metalik Biyomalzemelerde Son Gelişmeler", TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 26-28 Nisan 2006 , Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Balıkesir, Bildiriler Kitabı s.362-369
 • 9 SOFU,M.M., DELİKANLI,K.; 2006, "Hızlı Direkt İmalat Yöntemleri ve Uygulamaları", TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 26-28 Nisan 2006 , Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Balıkesir, Bildiriler Kitabı s.194-200
 • 10 ALAN,A., BAYRAKÇI,H.C., DELİKANLI,K.; 2005, "Kapalı Yüzme Havuzlarında Havalandırma", Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Antalya Şubesi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
 • 11 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,JANSKOWSKI,A.,BOLATTÜRK,A.; 2005, "Hidrojenin Motorlarda Kullanımı ve Motor Gürültüsüne Etkisi", IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27-28 Mayıs 2005 Bursa, 13-18.
 • 12 DURAK,E.,DELİKANLI,K.,BEDİR,F.; 2005, "Kullanılmış Motor Yağının Sürtünme Özelliklerinin İncelenmesi", IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27-28 Mayıs 2005 Bursa, 141-144.
 • 13 BEDİR,F.,DURAK,E.,DELİKANLI,K.; 2005, "Alüminyum Alaşımlarının Otomobil Endüstrisinde Uygulanabilirliği ve Mekanik Özellikleri", IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27-28 Mayıs 2005 Bursa, 239-249.
 • 14 BAYRAKÇI,C.,DELİKANLI,K.; 2005,"Türkiye'de Rüzgar Enerjisi ve Potansiyel Belirleme Çalışmaları", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005 Kayseri,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, Bildiriler Kitabı s.329-332,
 • 15 ULUSOY,N.,DELİKANLI,K.;2005,"Kranksız Kompresör Tasarımı", III.Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 16-17 Eylül 2005 Konya, Bildiriler kitabı sayfa 139-145.
 • 16 DELİKANLI,K.,SOFU,M.M.; 2005, "Üretim Sektöründe Hızlı Direkt İmalat Sistemlerinin Yeri ve Demir-Çelik Malzemelere Uygulamaları", III:Demir-Çelik Kongresi ve Sergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 22-24 Eylül 2005, Zonguldak, Bildiriler Kitabı s.223-228.
 • 17 DELİKANLI.K.,BEDİR.F,DURAK.E.;2005,"Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", III. İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, 29 Eylül-1 Ekim 2005 İstanbul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, s: 155-166
 • 18 DELİKANLI,K., SOFU,M.M.;"2005", Soğuk Haddelenmiş Teknik Alüminyumun Derin çekilmesinde Tavlama Süresi ve Tav Sıcaklığına Bağlı Olarak Mekanik Özelliklerin Bulanık Mantık Kullanılarak Modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2005, 16-18 Kasım 2005 Kocaeli, Bildiriler CD si s.147-154
 • 19 GÜVEN,Ş.Y., DELİKANLI,K.; 2004, "AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Çökelme Sertleşmesinde Tav Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, 10-16 Nisan 2004 Denizli, S: 36-41
 • 20 DELİKANLI, K., BAYRAKÇI,H.C.; 2003, "Enerji Üretiminde Güneş Bacaları", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, , TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, 3-4 Ekim 2003. Kayseri, 203-210
 • 21 DELİKANLI,K., ESENDEMİR,Ü., JANSKOWSKI,A., BAYHAN,M.;2003, "Motorlu Taşıtlarda Egzoz Gürültüsünün Sönümlenmesi", VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, , TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 17-18 Ekim 2003. Bursa, 134-137
 • 22 DURAK,E., DURAN, F., BEDİR,F., DELİKANLI, K.;2003, "Kaymalı Yataklardaki Hasarlar ve Yağlama", İş makinaları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB İstanbul Şubesi, İstanbul, 6-7 Eylül 2003. 107-126
 • 23 DELİKANLI,K., GÜVEN, Ş.Y.;2003, " AA 1060 ve AA 3003 Alüminyum Alaşımının Derin Çekilmesinde Tav Parametrelerinin Formabiliteye Etkileri", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, ,TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya, 26-27 Eylül 2003. 371-378
 • 24 BAYRAKÇI.C.,DELİKANLI, K.; 2003, "Güneş Bacaları ile Enerji Üretimi", Güneş Enerjisi Sistemleri ve Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Mersin, 20-21 Haziran 2003. 154-162
 • 25 GÜVEN,Ş.Y., DELİKANLI,K., YILMAZ,B.;2003, "AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Tav Parametrelerinin Derin Çekmeye ve Kulaklanmaya Etkisi", Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 15-17 Ekim 2003. 171-181
 • 26 DELİKANLI,K., ULUSOY,N., UZUN,H.A.; 2003, "Yüzeyleri Borlama ile Sertleştirilen Ç1040 Çeliğinin Abrasiv Aşınma ve Korozyona Karşı Dayanımı", II.Demir-Çelik sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 22-24 Ekim 2003, Zonguldak. 59-66
 • 27 DELİKANLI, K., GÜVEN,Ş.Y.; 2002, "Sürekli Hızlı Döküm Yöntemi ile Üretilen AA 3003 Alüminyum Alaşımının Şekillendirilebilirliği", IV.Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu , 11-13 Eylül 2002. Balıkesir. 221-228
 • 28 BAYRAKÇI, H.C., DELİKANLI, K.; 2002, "Alternatif Isıtma: Radyant Sistemler", IV.Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, 11-13 Eylül 2002, Balıkesir.
 • 29 DELİKANLI, K., BAYRAKÇI, H.C., BAL, B.; 2001, "Radyant Isıtma Sistemleri", Doğal Gaz & Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, 28-30 Eylül 2001. Gaziantep. 82-89
 • 30 DELİKANLI, K., DENİZ,S.; 2001, "Otomobillerin LPG Dönüşümlerinde Araca Takılan Stepne Tipi LPG Depolerının İmalatı ve Teknik Özellikleri", VII.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 26-27 Ekim 2001. Bursa. 77-81
 • 31 DELİKANLI,K., YEŞİLOTALI, N.; 2001, "Yarı Sürekli Döküm ve Sürekli Hızlı Döküm Yöntemi ile Üretilen AA 3003 Alüminyum Alaşımının Şekillendirilebilirliği", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 2-3 Kasım 2001, Konya. 219-227
 • 32 GÜVEN,Ş.Y., DELİKANLI, K., TURHAN,E.; 2001, "42CrMo4 Islah Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Aşınma Davranışına Etkileri", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi , TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 2-3 Kasım 2001. Konya, 201-205
 • 33 DELİKANLI, K., YEŞİLOTALI, N.; 2001, "ETİAL-30 (AA3003) Alüminyum Alaşımının Derin Çekme Özelliklerinin Araştırılması", II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 7-9 Kasım 2001, Manisa. 511-519
 • 34 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K. ve KORKMAZ, S.; 1997, "Ç 1045 Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Yorulma Limiti Üzerine Etkileri", VII. Malzeme Sempozyumu,2-4 Nisan 1997, PAÜ-Denizli. 429-432
 • 35 DELİKANLI, K., GÜVEN, Ş.Y. ve KORKMAZ, S.; 1997, "Etial-0 ve Etial-6 Teknik Alüminyum için Şekillendirme Limit Diyağramlarının Elde Edilmesi", VII.Malzeme Sempozyumu, 2-4 Nisan 1997, PAÜ- Denizli. 465-469
 • 36 BAL, B., DELİKANLI, K., AKÇAY, İ.H. ve YAKUT, A.K.; 1997, " Doğalgaz Boru Hattı Ölçüm ve Kontrol Sistemleri", Isparta'da Hava Kirliliği ve Doğalgaz'97 Sempozyumu, 27-29 Kasım 1997 , TMMOB Isparta .91-95
 • 37 DELİKANLI, K., BAL, B.; 1997, "Isparta'da Doğal Gaz", , Isparta'da Hava Kirliliği ve Doğalgaz '97 Sempozyumu, 27-29 Kasım 1997, TMMOB Isparta.201-205
 • 38 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K.; 1995, " Alüminyum alaşımlarının Süperplastik Özellikleri", III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, BAÜ-Balıkesir.86-94
 • 39 DELİKANLI, K., ÇETİN, R. ve ŞİMŞEK. A.T.; 1994,"6063 Alüminyum Alaşımlarında Yaşlandırma İşlemlerinin Mekanik Özelliklere Etkileri", XV.Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 4-7 Nisan 1994,ÇÜ-Adana. 247-257
 • 40 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K.; 1994, "Metallerin Süperplastik Özelliklerinin Saptanması", XV.Yıl Sempozyumu, 4- 7 Nisan 1994, ÇÜ-Adana. 211-220
 • 41 VAROL, R., DELİKANLI, K.; 1994, "AA 1060 Alaşımlarının Şekillendirilebilme Özelliklerinin İncelenmesi", XV.Yıl Sempozyumu,4-7 Nisan 1994, ÇÜ-Adana. 275-283
 • 42 KURBANOĞLU, C., DELİKANLI, K. ve FİŞEK,S.; 1994,"Dağıtıcı Kanatları Yatay Tambur Üzerinde Bulunan Organik Gübre Dağıtıcısı Tasarımı", Tarımsal Mekanizasyon XV. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994,AÜ- Antalya.
 • 43 DELİKANLI, K., ÇETİN, R.;1992 "Soğuk Hadde Ürünü ETİAL-6'nın Biçimlendirilebilirliği", V.Ulusal Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi, ODTÜ,16-18 Eylül 1992, Ankara.521-528
 • 44 DELİKANLI,K., KUŞHAN,B.; 1991, "Etial-52'nin Koruyucu GazlarlaKaynağında Gaz Karışımlarının Mekanik Özelliklere Etkileri", IV.Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 22-24 Nisan 1991, Denizli. 169-185
 • 45 DELİKANLI, K., ÇETİN, R.; 1991,"Soğuk Hadde ile Üretilen ETİAL-6'nın Derin Çekilmesinde Biçimlendirilebilirliğe Etkileyen Faktörler", IV.Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 22-24 Nisan 1991 Denizli. 119-135
 • 46 BAYHAN,M., DELİKANLI,K; 1989, "Yeni Motorun Taşıta Montaj Problemleri", Türkiye Motor Sanayii Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 13-14 Aralık 1989, Konya
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YABUZ.Z.R., ŞENOL,R., DELİKANLI,K.,ÜÇGÜL,İ.,ACAR,M.; 2007, "Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanılan Absorberler ve Bu Absorber Malzemelerindeki Gelişmeler", III. Güneş enerji Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, TMMOB Mersin Makina Mühendisleri Odası, 8-10 Haziran 2007, Mersin, Bildirilr Kitabı s:154
 • 2 DELİKANLI, K., GÜVEN, Ş.Y.; 1994, "ETİAL-6 için Şekillendirme Diyağramlarının Elde Edilmesi", VIII.Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, SDÜ-Isparta.
 • 3 DELİKANLI, K., ÇETİN, R., DELİKÜÇÜK, Y. ve ŞİMŞEK, A.T.;1992, "3004 Alüminyum Alaşımlarında Tav Parametrelerinin Derin Çekilebilirliğe Etkileri", VII.Mühendislik Haftası, 25-29 Mayıs 1992, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKDAĞ, A.E., DAVRAZ,M.,DELİKANLI,K. (2017), " THE EFFECTS of POWDER FILLER TYPES on THERMAL INSULATION PERFORMANCE in VACUUM INSULATION PANELS", Physical Society 33rd International Physics Congress, 6-10 Eylül 2017, Bodrum
 • 2 DELİKANLI,K,GÜVEN,Ş.Y.,ÇETİN,H.,SOFU,M.M; 2006, "INVESTIGATION OF FORMABILITY PROPERTY OF LIGHT METAL SHEETS IN PRISMATIC DEEP DRAWING" 11th international materials symposium 2006, Pamukkale Üniversitesi-DENİZLİ, Bildiriler kitabı s:463-470
 • 3 ÇALIK, A.,DELİKANLI, K., UZUN,H.A .; 2004, "Ç 1035 Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi", II.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004, Eskişehir. s:237-242
 • 4 DELİKANLI,K.,ULUSOY,N., UZUN,H.A.; 2003, " Katı Ortamda Borlama ile Yüzeyleri Sertleştirilen Ç1040 Çeliğinin Abrasiv Aşınmaya Karşı Dayanımı", 6. Uluslararası Kırılma Konferansı, Selçuk Üniversitesi, Konya,10-12 Eylül 2003. s:509-515
 • 5 DELİKANLI,K., YEŞİLOTALI, N., 2002 "Yarı Sürekli Döküm ve Sürekli Hızlı Döküm Yöntemi ile Üretilen AA 3003 Alüminyum Alaşımının Şekillendirilebilirliği", 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 5-8 Haziran 2002 ,İstanbul. 1350-1358
 • 6 ÇALIK. A., DELİKANLI. K.ve UZUN. H.A.; 2002, "Ç1040 Çeliğinin Borlanmasında Oluşan Borür Tabakasının Özelliklerinin İncelenmesi", 1. Uluslararası Bor Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi-TMMOB Maden Mühendisleri Odası,3-4 Ekim 2002, Kütahya.109-113
 • 7 DELİKANLI, K., VAROL, R., ŞİMŞEK, A.T.ve DELİKÜÇÜK, Y.; 1994"The Effect of Pre-Aging With Mg2Si Concentration on Mechanical Properties for Al-Mg-Si Alloys", 28-30 September 1994, Eurometalworking '94,Udine-İtaly.070-1 -070-4
 • 8 VAROL, R., DELİKANLI, K.; 1994, "Earing Problem in Deep Drawing and Effect of Annealing Parameters on Earing for AA 1060 Alloy", 28-30 September 1994, Eurometalworking 94, Udine-İtaly.032-1 - 032-4
 • 9 DELİKANLI, K., VAROL, R., GÜVEN, Ş.Y. ve ÇETİN, R.; 1994, "AA 1100 Alüminyumun Derin Çekilmesinde Karşılaşılan Kulaklanma Problemi ve Tav Parametrelerinin Kulaklanmaya Etkileri", 21-23 Eylül 1994, VI.Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ-Ankara. 213-222
 • 10 DELİKANLI, K., ŞİMŞEK, A.T. ve ÇETİN, R.; 1994."Al-Mg-Si Alaşımlarında Ön Yaşlandırmanın Mg2Si Konsantrasyonuna Bağlı Olarak Mekanik Özelliklere Etkileri", 21-23 Eylül 1994, VI. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ-Ankara. 231-242
 • 11 AKDAĞ,A.E., DAVRAZ M., DELİKANLI, K, 2017, "THE EFFECTS of POWDER FILLER TYPES on THERMAL INSULATION PERFORMANCE in VACUUM INSULATION PANELS" , Physical Society 33rd International Physics Congress, 6-10 Eylül 2017, Bodrum
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Koruyucu Gazlarla Kaynağı ve Gaz Karışımlarının Mekanik Özelliklere Etkileri, Danışman Prof.Dr.Battal KUŞHAN,Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 209 s, 1985 Eskişehir.
 • Doktora Tezi
 • 1 Soğuk Haddelenmiş Teknik Alüminyumun Derin Çekilmesinde Tavlama Süresi ve Sıcaklığının Şekillendirilme Kabiliyetine Etkileri, Danışman Doç.Dr.Remzi ÇETİN, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 138 s, 1992 Konya
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yasin ÖZTÜRK, 2015, "KAMERA STABİLİZASYON SİSTEMİ TASARIMI" SDÜ. FBE.
 • 2 ÇARKÇI,M.:2012, "Nikelin borlama Özelliklerinin İncelenmesi", SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 66. sayfa.
 • 3 TÜZÜN,M.K.; 2012, "Katı Yakıtlı Kazanlara Uyumlu Pelet Brülörü Tasarımı ve İmalatı", SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 78. sayfa.
 • 4 YABUZ,Z.R.;2009, "Güneş Bacasında Konstrüktif İyileştirme Çalışmaları ve Performans Artırıcı Yöntemlerin Araştırılması", SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 117 s, Isparta,
 • 5 SOFU,M.M.;2007, "Hızlı Direkt İmalatta Kullanılan Seçici Lazer Sinterleme ve Ergitme Cihazının Gövde Tasarımı ve İmalatı", SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta,
 • 6 UZUN, H.A.; 2002, "Borlama ile Yüzeyleri Sertleştirilen Çeliklerin Aşınma ve Korozyona Karşı Dayanımları", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 7 YEŞİLOTALI, N. ; 2001, "AA 3003 Alüminyum Alaşımlarında Tav Parametrelerinin Derin Çekilebilirliğe Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 8 BAL, B.;1997, "Sanayi Doğalgaz Tesisatlarında Kullanılan Malzemeler ve Tesisat Dizaynı Açısından Diğer Sistemlerle Karşılaştırılması", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 9 YILMAZ, M.;1997, "Asansörlerde Fren Sistemlerine Alternatif Bir Emniyet Sisteminin Tasarımı", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 "VAKUM YALITIM PANELLERİNDE FARKLI YÜZEY ALANINA SAHİP NANO TOZLARIN ISI YALITIM PERFORMANSINA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ" (2016), SDÜ FBE. Ali Ekrem AKDAĞ , 221 s.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇETİN,H.;2005,"Alüminyum alaşımı Levhaların Prizmatik Derin Çekilmesinde Biçimlendirilebilirlik Özelliklerinin Araştırılması", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 162 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TUBİTAK 2241-A Sanayi Destekli Lisans Bitirme Tezi "Mobil araç üstü yem karma makinası tasarımı ve imalatı" (Başlama 2014 Eylül - Bitiş Haziran 2015)
 • 2 SDÜ BAP 4084-YL1-14 "Kamera Stabilizasyon Sistemi Tasarımı" 13.10.2014 - 14.04.2015
 • 3 DELİKANLI,K.,ORAL,B.; 2013 ,Tübitak 2241/A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Desyekleme Proğramı tarafından desteklenen "Sarkaç Toplu Değirmen Tasarımı" projesinde danışmanlık
 • 4 DELİKANLI,K., GÜNDOĞDU,A.H.; 2012,"Bıçak Bileme Makinası tasarım ve İmalatı", 2204 TÜBİTAK Projesi , Proje No:
 • 5 DELİKANLI,K., ÇARKÇI,M.;2012 "Saf Nikelin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi", 2433-YL-10 Nolu SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi.(Bitiş 09 Temmuz 2012)
 • 6 DELİKANLI,K., YABUZ,Z.R.; 2008,"Güneş Bacasında Konstrüktif İyileştirme Çalışmaları ve Performans Artırıcı Yöntemlerin Araştırılması", TÜBİTAK Projesi , Proje No: 108M183 (Hızlı Destek)Bitiş Haziran 2009
 • 7 DELİKANLI,K., SOFU,M.M.;2007, "Hızlı Direkt İmalatta Kullanılan Seçici Lazer Sinterleme ve Ergitme Cihazının Gövde Tasarımı ve İmalatı", 1184-YL-05 Nolu SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi.(Bitiş: 23.07.2007)
 • 8 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,GÜVEN,Ş.Y.,ULUSOY, N.,ÇETİN,H.,2006," Hafif Metal Levhaların Prizmatik Derin Çekmede Biçimlendirilirlik Özelliklerinin Araştırılması",SDÜ,Bilimsel Araştırma Projeleri,Proje No: 1064-YL-05, Isparta (Bitiş: 08.02.2006)
 • 9 DELİKANLI,K.. ÇALIK, A., UZUN, H.A.; 2004, "Düşük Karbonlu Çeliklerin BorlanmaÖzelliklerinin Araştırılması" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi , Proje No: 598 . (Bitiş:12.08.2004)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÜÇGÜL,İ.,TOSUN,İ.,GÖKDAYI,İ.,DELİKANLI,K.,SELBAŞ,R.,ELBİR,A.; 2009, "Termofilik İşletme Koşulları için Biyogaz Reaktörü Tasarımı", SDÜ. BAP-2007/116. (Başlama: 01.06.2007-Bitiş:02.02.2009)
 • 2 BOTAŞ Isparta-Burdur Doğal Gaz Kullanım Potansiyelini Araştırma Projesi'nde"Anahtar Personel" (Mayıs-Temmuz 2003)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, 7-08 Ekim 2011, Mersin
 • 2 İKLİM 2011 ULUSAL İKLİMLENDİRME KONGRESİ ve FUARI, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 17-20 Kasım 2011, Antalya
 • 3 VI. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 21-23 Nisan 2011, Adana
 • 4 XII. OTOMOTİV ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ,Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 13-14 Mayıs 2011,Bursa.
 • 5 XI. OTOMOTİV ve YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KALIPÇILIK VE TASARIM Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 08-09 Mayıs 2009,Bursa.
 • 6 IV. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, 06-07 Kasım 2009, Mersin
 • 7 V. YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, 16-17 Ekim 2009, Kayseri
 • 8 III. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, 8-10 Haziran 2007, Mersin
 • 9 X. OTOMOTİV ve YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 25-26 Mayıs 2007,Bursa.
 • 10 IV. YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, 23-24 Kasım 2007, Kayseri
 • 11 II.ULUSAL İKLİMLENDİRME SEMPOZYUMU, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 16-18 Eylül 2007, Antalya
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi 15.YIL MİMARLIK-MÜHENDİSLİK SEMPOZYUMU Bilim Kurulu Üyeliği. 14-16 Kasım 2007 Isparta
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi 15.YIL MİMARLIK-MÜHENDİSLİK SEMPOZYUMU Düzenleme Kurulu Üyeliği. 14-16 Kasım 2007 Isparta
 • 14 ULUSAL İKLİMLENDİRME SEMPOZYUMU, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
 • 15 II. İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ Danışmanlar Kurulu Üyeliği, 2005, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 27-28 Mayıs 2005, İstanbul
 • 16 IX. OTOMOTİV ve YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27-28 Mayıs 2005,Bursa.
 • 17 III. ULUSAL YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, 3-4 Haziran 2005, Kayseri
 • 18 İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 29-30 Eylül 1 Ekim 2005, İstanbul
 • 19 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 18-19 Kasım 2005, Ankara
 • 20 2003 YALITIM ve ENERJİ YÖNETİMİ KONGRE ve SERGİSİ Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, 21-23 Mart 2003, Eskişehir.
 • 21 VIII. OTOMOTİV ve YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 17-18 Ekim 2003 Bursa.
 • 22 İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 6-7 Eylül 2003, İstanbul
 • 23 III.KALİTE SEMPOZYUMU, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB. Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 6-7 Haziran 2003, Bursa.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Üyeliği Üye No. 29832
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 ÇARKÇI,M.;2010, TEMEL TEKNİK RESİM, 247 s. Yayın No:6, Özgün Ofset, İstanbul
 • 2 ÇARKÇI, M.;2003, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liseleri ve Diğer Meslek Okulları için UYGULAMALI TEKNİK RESİM Ders Kitabı;ISBN 975-7768-03-0 ,Isparta
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ MYO Teknik Bilimler Dergisi
 • 2 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E/2011/556, ISBN: 978-605-01-0108-9, BURSA
 • 3 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E/2011/556, ISBN: 978-605-01-0108-9, BURSA
 • 4 V.Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No E/2009/512, ISBN: 978-9944-89-798-3, KAYSERİ
 • 5 V.Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No E/2009/512, ISBN: 978-9944-89-798-3, KAYSERİ
 • 6 11. Otomotiv Sempozyumu Kalıpçılık Tasarım Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E/2009/496-1, ISBN: 978-89-721-144, BURSA
 • 7 11. Otomotiv Sempozyumu Kalıpçılık Tasarım Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E/2009/496-1, ISBN: 978-89-721-144, BURSA
 • 8 SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 2 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım dergisi
 • 3 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım dergisi
 • 4 ANKA e-DERGİ hakemliği
 • 5 SDÜ YEKARUM DERGİSİ
 • 6 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • 7 Uludağ Üniversitesi Dergisi 2012/1
 • 8 SDÜ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2011
 • 9 SDÜ TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ 2011
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Şubat 2015- Mayıs 2015)
 • 2 SDÜ SENİRKENT MYO Müdür Yardımcılığı (1994-2003)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI (1994- Mart 2008)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 STAJA HAZIRLIK UZAKTAN İSG EĞİTİMİ "ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİ"
 • 2 SDÜ 17. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, ISPARTEK-2014 PROJE PAZARI "Tarımsal Makina" Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Mayıs 2014 Isparta
 • 3 SDÜ 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, ISPARTEK-2013 PROJE PAZARI "Teknolojik Makina, Cihaz ve Malzemeler" Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 15-17 Mayıs 2013 Isparta
 • 4 SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (1994-2009)
 • 5 KEÇİBORLU MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (1994-2004)
 • 6 SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU , YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELİĞİ (1994-2003)
 • 7 SDÜ. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU YRD. DOÇ. TEMSİLCİLİĞİ (1997-2000)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 MESTEK 2017 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi 11-13 Mayıs 2017
 • 2 17. SPARTEK Proje Pazarı, Mayıs 2014.
 • 3 Isparta Makine Mühendisliği Bölümü Mezunlar Derneği, Dernek Başkanlığı
 • 4 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği" (2010-2012)
 • 5 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Eğitim Komisyonu Üyeliği" (2008 - 2009)
 • 6 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Periyodik Kontrol Komisyonu Üyeliği" (2008- 2009)
 • 7 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Eğitim Komisyonu Üyeliği" (2006-2007)
 • 8 İl Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu Üyeliği (2003)
 • 9 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Eğitim Komisyonu Üyeliği" (2002-2003)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Yönetim Kurulu Üyeliği" (2013-2016)
 • 2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta İl temsilciği Yönetim Kurulu üyeliği
 • 3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 4 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Periyodik Kontrol Komisyonu Üyeliği" (2010- )
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği "Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği" (2012-2013)
 • 2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta İl Temsilciliği "Isparta'da Bacalara Filitre Uygulaması" Komisyon üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM
BİTİRME ÖDEVİ
ÇİZİM TEKNİĞİ (GIDA MÜH)
DEMİRDIŞI METALLERİN KAYNAĞI
DÖKÜM TEKNİĞİ (SEÇMELİ DERS 2)
Fabrika Organizasyon
FAZ DİYAĞRAMLARI (SEÇMELİ DERS II)
FİZİKSEL RİSK UNSURLARI
İMALAT İŞLEMLERİ II
İŞ GÜVENLİĞİ
KAYNAK TEKNİĞİ (SEÇMELİ DERS II)
KAYNAK YÖNTEMLERİ
KAYNAKLI İMALAT TEKNİĞİ
KOMPOZİT MALZEMELER (SEÇMELİ DERS 2)
LABORATUVAR
MAKİNA ELEMANLARI (YAZ OKULU) TEF
MAKİNA RESMİ I (MYO)
MAKİNA RESMİ II (MYO) YAZOKULU
MALZEME BİLGİSİ (GIDA MÜH)
MALZEME BİLGİSİ II (YAZ OKULU)
METALLERDE FAZ DİYAĞRAMLARI
METALLERİN YÜZEY İŞLEMLERİ (MYO)
MODERN KAYNAK YÖNTEMLERİ VE DONANIMLARI
MÜHENDİSLİK BİLİMİ I (MYO)
ÖLÇME TEKNİĞİ
SEMİNER
sistematk konstrüksiyon
sürekli iletim makinaları
TEKNİK RESİM
 
Bu İçeriği Paylaş!