KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Necati ULUSOY
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon 2111246
E-Posta necatiulusoy@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 31.08.1983
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 18.03.1986
Doktora ABD /CASE WESTERN RESERVE ÜNİVERSİTY MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 19.08.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nonlineer Dinamik Sistemler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ULUSOY, N., 2010, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Bölüm 2 Statik, s:22-59, ISBN 978-605-4344-00-0, Hondu Kitap Kırtasiye, Isparta.
 • 2 ULUSOY, N., 2010, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Bölüm 3 Dinamik, s:60-87, ISBN 978-605-4344-00-0, Hondu Kitap Kırtasiye, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ULUSOY, N., KILIÇ, Ö.T., SAĞLAM, H., KILIÇ,M.M.;(2009),"El aletlerinden kaynaklanan titreşimin insan sağlığına etkileri", Türkiye 2. Maden Makinaları Sempozyumu, 04-06 Kasım 2009, Zonguldak, Bildiriler kitabı s:151-165.
 • 2 Ulusoy, N., Normal Form Perturbasyon Yönteminin Bilgisayarda Mathematica ile Otomasyonu, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2005, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 9-11 Haziran 2005.
 • 3 Ulusoy, N., Bir Otoparametrik Sistemin Nonlineer Analizi, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2005, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 9-11 Haziran 2005.
 • 4 Ulusoy, N. ve Delikanlı, K., Kranksız Kompresör Tasarımı, III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi MATİT2005, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Konya, 16-17 Eylül 2005.
 • 5 Ulusoy, N., "Elektromanyetik Tahrikli Kranksız Kompresör Dinamiği", 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, 4-6 Eylül 2003.
 • 6 Ulusoy, N., "Serbest Pistonlu Stirling Motoru Dinamiği", 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, 4-6 Eylül 2003.
 • 7 Delikanlı, K., Ulusoy, N. ve Uzun, H. A., "Yüzeyleri Borlama ile Sertleştirilen Ç1040 Çeliğinin Abrasiv Aşınma ve Korozyona Karşı Dayanımı", II. Demir-Çelik Sempozyumu, Zonguldak, 22-24 Ekim 2003.
 • 8 Ulusoy, N., "Zorlanmış İki Serbestlik Dereceli Bir Sistemin Nonlineer Dinamiği", 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 12-14 Eylül 2001.
 • 9 Ulusoy, N., "Kranksız Pistonlu Kompresörün Nonlineer Dinamiği.", Bilim Günleri, Denizli, s. 179-185, 5-7 Mayıs 1999.
 • 10 Ulusoy, N., "Serbest Pistonlu Vuilleumier Makinası Dinamiği.", 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, S. 25-34, Gaziantep, 1999.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Delikanlı, K., Ulusoy, N. Ve Uzun, H. A., "Katı Ortamda Borlama ile Yüzeyleri Sertleştirilen Ç1040 Çeliğinin Abrasiv Aşınmaya Karşı Dayanımı", 6. Uluslar arası Kırılma Konferansı, Selçuk Üniversitesi, Konya, 10-12 Eylül 2003.
 • 2 Ulusoy, N. ve McCaughan, F., "Nonlinear Analysis of Free Piston Stirling Engine/Alternator System.", 29. Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Monterey,California, ABD, 1994.
 • 3 Ulusoy, N. ve McCaughan, F., "Nonlinear Analysis of Free Piston Stirling Engines.", 28. Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Atlanta, Georgia, ABD, 1993.
 • 4 Ulusoy, N. ve McCaughan, F., "Dynamic Stability of Free Piston Stirling Engines.", 14. ASME Biennial Conference on Mechanical Vibration and Noise, Albuquerque,New Mexico, ABD, 1993.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İnce Sac Şeritlerle Prizmatik Şekilli İskeletlerin Otomatik Nokta Kaynak Prosesi Tasarımı. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 1986.
 • Doktora Tezi
 • 1 Dynamic Analysis of Free Piston Stirling Engines. Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, ABD, 1994.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KIZILHAN, H., “Ayak Bileği Eklemi İçin Bir Dış İskelet Robot Tasarımı ve Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2015
 • 2 Sağlam, H., "Çalışma Hayatında Maruz Kalınan Titreşimin Ölçülmesi ve Bu Maruziyetten Kaynaklanan Titreşimin İnsan Sağlığına Etkisi",Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2011.
 • 3 Kurşuncu, B., "Sıvı Pistonlu Stirling Motoru ile Güneş Enerjili Su Pompası Tasarımı",Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2010.
 • 4 Aycan, K.O.Ö., "Gemi Hareketlerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Dinamik İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2003.
 • 5 Biçer, C.R.; "Bir Kranksız-Pistonlu Kompresör Tasarımı", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2002.
 • 6 Çelik, M.O. ; "Çekme ve Eğme Bileşik Zorlamalı Bir Deney Cihazının Tasarımı ve İmalatı", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 1999.
 • 7 Kakız, M.A.; "İplik Eğirme Makinalarında İğ Bileziğin Kopçaya Alıştırılması Programının İplik Üzerine Etkisi",Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 1998.
 • 8 Kırıcı, M.; "CNC Frezeleme İşlemleri İçin Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 1998.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Delikanlı, K., Bayhan, M., Güven, Ş.Y., Ulusoy, N. ve Çetin, H.; (2006), "Hafif Metal Levhaların Prizmatik Derin Çekmede Biçimlendirilebilirlik Özelliklerinin Araştırılması",S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1064YL-05, (Bitiş 02/02/2006).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 THE EFFECTS OF ANNEALING PARAMETERS ON EARING FOR ALUMINUM ALLOY, S.D.Ü. YEKARUM DERGİSİ, 2014
 • 2 Belirli Bir Sıkma Kuvveti Etkisinde Bisiklet Fren Kolu Kuvvet Analizinin Yapılması, Mühendis ve Makina, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Aylık Yayın Organı, 2003
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Pnömatik Redüksiyon Cihazı Tasarımı ve Prototip İmalatı,Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, 'Izmir, 14-17 Haziran 2015
 • 2 Basınçlı Hava ile Desteklenmiş Eksenel Yönde Hareket Eden Bir Taşıma Sisteminin Tasarımı ve Yük Taşıma Karakteristiğinin İncelenmesi,Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, 'Izmir, 14-17 Haziran 2015
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayarlı Sembolik Matematik
Dinamik Sistem Modellemesi ve Simulasyonu
İleri Dinamik
Lineer Olmayan Sistemlerin Dinamiği
Makine Teorisi ve Dinamiği
Robotlar
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
 
Bu İçeriği Paylaş!