KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali YALÇIN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111325
E-Posta aliyalcin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3793-3712
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 15.01.1982
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 23.07.1986
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 18.03.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği,Zemin Mekaniği,Baraj Jeolojisi,Yol Jeolojisi,Yapı Malzemesi,Hidrojeoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yalçın, A., Davraz, A., Özçelik, M., 2004, Yeraltısularının Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak, Eğirdir, (Isparta), Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, ANKARA
 • 2 Kibici, Y., Bozcu, M., Yılmaz, K., Yalçın, A., Kumral, M., 1998, Günyüzü (Eskişehir) Yöresindeki Derinlik Kayaçlarının Petrokimyasal Özellikleri, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, ESKİŞEHİR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalçın, A., Özçelik, M., 2006, Kövke Taşının (Isparta) Mühendislik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliği, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İstanbul
 • 2 Özçelik, M., Yalçın, A., Davraz, M., 2006, Ayrışmanın Andezit ve Trakiandezitlerin (Isparta) Mühendislik Özelliklerine Etkisi, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İstanbul
 • 3 Yalçın,A., Özçelik, M., 2004, Kurna Deresi (Burdur) Travertenlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirlikleri, VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas
 • 4 Özçelik, M., Şener, E., Yalçın, A., 2003, Yerleşim Alanlarındaki Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Temel Sondaj Yerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Tesbiti, Sondaj Sempozyumu'03, İzmir, Türkiye
 • 5 Yalçın, A., Özçelik, M., Şener, E., 2003, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Isparta Güneyindeki Kitle Hareketlerinin İncelenmesi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı (7-2), Isparta
 • 6 Özçelik, M., Yalçın, A., 2002, Burdur Formasyonuna ait Marnların Mühendislik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Konya, Türkiye
 • 7 Karagüzel, R., Mutlutürk, M., Yalçın, A., 1999, Senirce-II katı atık depolama sahası jeoteknik değerlendirmesi, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 55-62, Ankara.
 • 8 Karagüzel, R., Bozcu, M., Yalçın, A., Yılmaz, K., Senirkent (Isparta) Moloz-Çamur Akması Ön Mühendislik Jeolojisi Değerlendirilmesi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Ankara, 1996
 • 9 Yalçın, A., Kovada III HES Tünel Güzergahının (Isparta) Mühendislik Jeolojisi İncelemesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık Fakültesi, 15. Yıl Sempozyumu Dergisi, Adana, 1994
 • 10 Kibici, Y., Bozcu, M., Yılmaz, K., Yalçın, A., Kumral, M., Sivrihisar (Eskişehir) Günyüzü-Koçhaş Yöresinin Jeolojisi ve Petrografisi, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı: 7, Isparta, 1993
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kazak II (Isparta) Heyelanı ve Yapılan İyileştirmeler
 • 2 Özçelik, M., Şener, E., Yalçın, A., 2003, Yerleşim Alanlarındaki Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Temel Sondaj Yerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Tesbiti, Sondaj Sempozyumu'03, İzmir, Türkiye
 • 3 Yalçın, A., Özçelik, M., Şener, E., 2003, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Isparta Güneyindeki Kitle Hareketlerinin İncelenmesi, 20. yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta
 • 4 Yalçın, A., Davraz, A., Özçelik, M., 2003, Yeraltısularının Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak, Eğirdir, 10. Yıl Sempozyumu, Mersin
 • 5 Yalçın, A., Akkoçak, H., 2003, Yol Güzergahı Etüdlerinde Kitle Hareketlerinin Önemi: Gökbel (Isparata) Heyelanı, 10. Yıl Sempozyumu, Mersin
 • 6 Yalçın, A., Özçelik, M., Karagüzel, R., Ertunç, A., Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanmasına Burdur 19-ML Paftası Örneği, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2002
 • 7 Özçelik, M., Yalçın, A., 2002, Burdur Formasyonuna ait Marnların Mühendislik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Konya, Türkiye
 • 8 Karagüzel, R., Mutlutürk, M., Yalçın, A., 1999, Senirce-II katı atık depolama sahası jeoteknik değerlendirmesi, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Özleri, Ankara.
 • 9 Türker, E., Mutlutürk, M., Kaya, M.A., Yalçın, A., Kamacı, Z., Bozcu, M., Kara, V., Yılmaz, K., Gömbe (Antalya-Kaş) HES Jeoteknik Problemlerin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Çözümü, XI Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, 1999
 • 10 Türker, E., Mutlutürk, M., Yalçın, A., Uyanık, O., Kaya, M.A., 1 Ekim 1995 Dinar Depremi Hasarında Zemin Etkisi, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, 1998
 • 11 Türker, E., Mutlutürk, M., Yalçın, A., Uyanık, O., Kaya, M.A., 1 Ekim 1995 Dinar Depremi Hasarında Zemin Etkisi, II. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu, İzmir, 1997
 • 12 Karagüzel, R., Bozcu, M., Yalçın, A., Yılmaz, K., Senirkent (Isparta) Moloz-Çamur Akması Ön Mühendislik Jeolojisi Değerlendirilmesi, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara, 1996
 • 13 Kibici, Y., Bozcu, M., Yılmaz, K., Yalçın, A., Kumral, M., Sivrihisar (Eskişehir) Günyüzü-Koçhaş Yöresinin Jeolojisi, VII. Mühendislik Haftası, Isparta, 1992
 • 14 Akyol, E., Yalçın, A., Karaçal Barajının Mühendislik Jeolojisi ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, V. Mühendislik Haftası, Isparta, 1988
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalçın,A., Akkoçak,H.,2006,Kütle Hareketlerinde Suyun Önemi:Isparta-Kazak II (Türkiye) Heyelanı.The III International Scientific and Practical Conferance, Bakü.
 • 2 Özçelik, M., Yalçın, A., 2005, Engineering Properties and Industrial Usuage of Yaka (Burdur-Turkay)Travertines , 1st International Symposium on Travertine, Denizli, TURKEY
 • 3 Özçelik, M., Yalçın, A., Engineering Geological Studies of Dereboğazı Tunnels (Isparta,TURKEY), 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings,Isparta, Turkey, 2001
 • 4 Yağmurlu, F., Bozcu, M., Mutlutürk, M., Yalçın, A., Tokmacık (Yalvaç-Isparta) Memeli Fosil Yatağı, 1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Yalvaç, TURKEY, 1997
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalçın, A., Tay, Ş., Karagüzel, R., 2005, Usage of Plio-Quaternary sediments as tile-brick materials in Uluborlu region Isparta,Turkey, 41.Forum on the Geology of Industrial Minerals, Istanbul/Turkey.
 • 2 Özçelik, M., Yalçın, A., Engineering Geological Studies of Dereboğazı Tunnels (Isparta,TURKEY), 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracs,Isparta, Turkey, 2001
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karaçal Barajı (Burdur) Göl Alanının Jeolojisi, İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986, İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 Yukarı Aksu Havzası (Isparta) Mühendislik Jeolojisi İncelemesi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ala, Z., Burdur Yerleşim Alanı Ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta ,2001
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Mühendislik Mimarlık Dekanlığı, Isparta, 2001
 • 2 Ünikent Konut Yapı Kooperatifi Jeoteknik Raporu, SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta, 2000
 • 3 Türk Diabet Cemiyeti Sağlık Tesisleri Jeoteknik Etüd Raporu, SDÜ Mühendislik Mimarlık Dekanlığı, Isparta, 2000
 • 4 Dinar (Afyon) Özel İdare Müdürlüğüne Ait İşhanı İnşaatı Jeolojik Zemin Etüd Raporu, Isparta Yüksek Öğrenim Vakfı, AR-GE İktisadi İşletmesi, Isparta, 1999
 • 5 Isparta Belediyesi Katı Atık Yönetimi Projesi Kocaköprü (Kuleönü-Küçük Gökçeli) Mevkiinin Depolama Sahası Olarak Uygunluğunun Jeolojik ve Hidrojeolojik Açıdan Araştırılması, Ön İnceleme Raporu, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi İşletmesi, Isparta, 1998, (TICHTNER/TCT Ortak Girişimi)
 • 6 Gömbe (Antalya-Kaş) HES Jeoteknik Etüdü, SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi-Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi, Isparta, Mayıs, 1998
 • 7 Isparta Belediyesi Katı Atık Projesi Senirce II Depolama Sahası Jeoteknik Etüdü, Isparta Yüksek Öğrenim Vakfı AR-GE İktisadi İşletmesi TICHTNER/TCT Ortak Girişimi, Isparta, Mayıs, 1998
 • 8 Gediz (Kütahya) Organize Sanayi Bölgesi Jeoteknik Etüd Raporu, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta, 1998
 • 9 Asya-Kon Elma suyu ve Konsantresi Üretim Tesisi Atıksuyu Depolama Alanının Jeoloji ve Hidrojeoloji Etüdü, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi İşletmesi, Isparta, 1997
 • 10 Dinar Afet Bölgesi Jeoteknik Etüdü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, SDÜ Rektörlüğü, Isparta, Mart 1996
 • 11 Dikilitaş Kaynak Suyu (Aşağı Gökdere-Isparta) Dolum Tesisleri Alanının Gözlemsel Jeoteknik Etüdü, SDÜ Rektörlüğü, Isparta, Haziran 1996
 • 12 Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Kampüs Yeri Jeoteknik Etüdü, SDÜ Rektörlüğü, Isparta Mart, 1995
 • 13 Kesme Köy Kasabası Belediye Çöp depolama Yer seçimi ve Jeolojik Etüd Raporu, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi İşletmesi, Isparta, 1994
 • 14 Dereboğazı Mevkii (Isparta) Ispartaçay Alüvyonları Malzeme Etüdü, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi İşletmesi, Isparta, 1994
 • 15 Kumluca (Antalya) Hal tesisleri Zemin Etüd Raporu, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi İşletmesi, Isparta, Kasım, 1993
 • 16 Gelendost (Isparta) Soğuk Hava Deposu Zemin Etüd Raporu, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi İşletmesi, Isparta, 1993
 • 17 Keçiborlu İlçesi İçmesuyu Araştırması, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yüksek Öğrenim Vakfı, Isparta, 1986
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Yalçın, A., Jeolog Gözüyle Sorgun, Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni, Sayı 2, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Doğal Afetler Jeolojisi
İleri Kaya Mekaniği
 
Bu İçeriği Paylaş!