KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kamil YILMAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111337
E-Posta kamilyilmaz@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 1161
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 15.02.1983
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ 25.07.1985
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 18.06.1992
İLGİ ALANLARI
Mineraloji, Petrografi, Petroloji, Saha Jeolojisi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇOBAN HAKAN, Karsli Orhan, CARAN ŞEMSETTİN, YILMAZ KAMİL, Sediment-derived melt-related metasomatized mantle wedge as a source of post-subduction Quaternary adakitic porphyries associated with absarokite-shoshonite from the Karadağ stratovolcano (Karaman, Central Anatolia, Turkey). Journal of Asian Earth Sciences Doi: 10.1016/j.jseaes.2020.104380, (2020), (SCI)
 • 2 ÇOBAN HAKAN, Karsli Orhan, Caran Semsettin, YILMAZ KAMİL, What processes control the genesis of absarokite to shoshonite-banakite series in an intracontinental setting, as revealed by geochemical and Sr-Nd-Pb isotope data of Karadağ Stratovolcano in Central Anatolia, Turkey. Lithos , 609-625. Doi: 10.1016/j.lithos.2018.11.034, (2019), (SCI)
 • 3 ElitokÖ , KamacıZ, DolmazMN, YILMAZ Kamil, K and Şener, M , Relationship Between Chemical Composition and Susceptibility in The Alkaline Volkanics from The Isparta Area SW Turkey. Journal of Earth System Science , 853-860. (2010), (SCI)
 • 4 Elitok Ö, Özgür N, Drüppel K, Dilek, Y, Platevoet, B, Guillou, H, Poisson, A, Scaillet, S, Satır, M, Siebel, W, Bardintzeff, JM, Deniel, C, YILMAZ Kamil, K, Origin and geodynamic evolution of late Cenozoic potassium rich volcanism in the Isparta area southwestern Turkey. International Geology Review , 454-504. (2010), (SCI)
 • 5 Caran Ş, ÇobanH, Flower MFJ, Ottley, CJ, YILMAZ Kamil, K, Podiform chromitites and mantle peridotites of the Antalya ophiolite Isparta Angle SW Turkey Implications for partial melting and melt rock interaction in oceanic and subduction related settings. Lithos , 307-326. (2010), (SCI)
 • 6 PlatevoetB , ScailletS, GuillouH, Blamart, D , Nomade, S , Massault, M , Poisson, A , Elitok, Ö , Özgür, N , Yağmurlu, F , YILMAZ Kamil, K , Pleistocene eruptive chronology of the Gölcük volcano Isparta angle Turkey. Quaternaire , 147-156. (2008), (SCI)
 • 7 GürerÖF , BozcuM, YILMAZ Kamil, Yılmaz, Y , Neogene basin development around Söke Kuşadası western Anatolia and its bearing on tectonic development of the Aegean region. Geodinamica Acta , 57-69. (2001), (SCI)
 • 8 YılmazY , GençCŞ, YiğitbaşE, Bozcu, M , YILMAZ Kamil, K , Geological evolution of the late Mesozoic continental margin of Nortwestern Anotolia. Tectonophysics , 155-171. (1995), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALABOZ PELİN, Demir Sinan, ŞENOL HÜSEYİN, DENGİZ ORHAN, YILMAZ Kamil, BAŞKAN OĞUZ, Yarı-kurak ekolojik koşullar altında farklı kayaç türleri üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve jeo-kimyasal özellikleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(4), , 480-496. Doi: 10.29050/harranziraat.903887, (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 Yılmaz Yücel, Genç Ş Can, Gürer Fevzi, Bozcu Mustafa, YILMAZ KAMİL, Karacık Zekiye, Altunkaynak Şafak, Elmas Ali, Geological Society London(2000). Geological Society of London, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!