KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111323
E-Posta mahmutmutluturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6164-641X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 30.11.1982
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ 25.07.1985
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 22.06.1989
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mühendislik Jeolojisi,Tünel ,Doğal Yapı Taşları,Zemin Mekaniği
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Altındağ, R., Şengün, N., Güney, A., Mutlutürk, M., Karagüzel, R. ve T. Onargan, "The Integrity Loss of Physico-Mechanical Properties of Building Stones When Subjected to Recurrent Cycles of Freze-Thaw (F-T) Process," Fracture and Failure of Natural Building Stones, Chapter 6.2, 363-372, Springer-Verlag, New York,
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞENGÜN, N., ALTINDAĞ, R., MUTLUTÜRK, M., KARAGÜZEL, R., KISTIR, R., "Kireçtaşlarında Donma-Çözünme (F-T) Çevrimlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-2 (2008), 128-134.
 • 2 Karagüzel, R., Mutlutürk, M., 2005, Katı Atık Depolamada Yer Seçimi: Isparta Örneği, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Mühendislik Jeolojisi Bülteni, s. 21 (19-33).
 • 3 Samedov, A., İsmailov, T. ve M. Mutlutürk, "Dinamik yük etkisinden kumlarda ve kumlu killerde meydana gelen sıvılaşma," Ekologiya ve Su Teserrüfatı, Bakü-Azerbeycan, (Rusça), 4, 36-46 (2005).
 • 4 Karagüzel, R., Mutlutürk, M. ve Y. Kibici, "The Economic Evaluation of Gren Marbles of Bükrüce Denizli/Türkiye)," Geosound, 22, 111-126 (1993).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mutlutürk, M. ve E. Balcıoğlu, “Geo-Engineering Properties and Swelling Potential of Quaternary Lacustrine Clays in North of Burdur, Turkey” Arab J Sci Eng, 40, 1917-1931, (2015).
 • 2 Aksever, F., Karagüzel, R. ve M. Mutlutürk, “Evaluation of groundvater quality and contamination in drinking water basins: a case study of the Senirkent-Uluborlu basin (Isparta-Turkey)” Environ Earth Sci, 73, 1281-1293, (2015).
 • 3 Avşar, E., Ulusay, R. ve M. Mutlutürk, “An experimental investigation of the mechanical behavior and microstructural featuras of a volcanic soil (Isparta, TUrkey) and stability of cut slopes in this soil” Engineering Geology, 189, 68-83, (2015).
 • 4 Avşar, E, Ulusay, R., Aydan, Ö. ve M. Mutlutürk, “On the difficulties of geotechnical sampling and practical estimates of the strenght of a weakly bonded volcanic soil”, Bull Eng Geol Environ, 74- 4, 1375-1394, (2015).
 • 5 Mutlutürk, M., "Determining the Amount of Marketable Blocks of Dimensional Stone Before Actual Extraction," Journal of Mining Science, 43, 67-72, (2007)
 • 6 Mutlutürk, M. ve R. Karagüzel, "The Landfill Area Quality (LAQ) Classification Approach and Its Application in Isparta, Turkey," Environmental & Engineering Geoscience, Vol. XIII, No. 3, 229-240, (2007).
 • 7 Mutlutürk, M., Altındağ, R., Türk, G., 2004, A Decay Function Model for the Itegrity Loss of Rock When Subjected to Recurrent Cycles of Freezing-Thawing and Heating-Cooling, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, n. 41, p. 237-244.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mutlutürk, M. ve A. Yalçın, “Eğirdir İlçesi (Isparta) Kaya Hareketleri ve Koruma Önlemleri,” MÜHJEO’2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 177-184, Trabzon, 2015.
 • 2 Avşar, E., Ulusay, R., Aydan, Ö. ve M. Mutlutürk, “Isparta Yerleşimindeki Zayıf Bağlara Sahip Volkanik Zeminlerde Örnekleme Güçlükleri ve Dayanımın Pratik Yaklaşımlarla Tahmini,” MÜHJEO’2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 230-237, Trabzon, 2015.
 • 3 M. Mutlutürk, “Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonunda Jeolojinin Önemi,” Ulusal Mermer ve Taş Ocaklarının Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, 2014.
 • 4 Mutlutürk, M., Altindağ, R., Terk edilmiş mermer ocakları ve çevre etkileşimi: Burdur-Isparta-Antalya örnekleri, Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve çevresel etkilerinin azaltılması sempozyumu, 230-240, Diyarbakır, 2009.
 • 5 ALTINDAĞ,R., MUTLUTÜRK, M., ŞENGÜN, N., KAYAÇLARIN GEVREKLİK VE CERCHAR AŞINMA İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, IX. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu, 194-206, Ekim 2008, İzmir.
 • 6 Mutlutürk, M. ve R. Karagüzel, "Katı Atık Depolama Tesisi Yer Seçiminde LAQ Yönteminin Uygulanması ve Tesis Ünitelerinin Yerleşimine Yönelik Jeoteknik Değerlendirme: Manavgat Örneği," Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 363-374, İstanbul, 2007.
 • 7 Mutlutürk, M., "Zemin Tanımı ve Haritalanmasının Önemi," Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 649-654, Denizli, 2006.
 • 8 Erik, D. ve M. Mutlutürk, "Koç Deresi (Hafik-Sivas) Kum-Çakıl Ocağı Malzemelerinin Alkali-Silika Reaksiyonu Özellikleri," VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 297-303, Sivas, 2004.
 • 9 İsmailov, T. ve M. Mutlutürk, "Killi Zeminlerin Mühendislik Jeolojisi Açısından Özellikleri ve İnşaat İşleri Bakımından Önemi," II. Ulusal Kil Sempozyumu, 403-410, İzmir, 2003.
 • 10 Mutlutürk, M., "Yapı Taşlarında Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları ve Bir Sınıflama Önerisi," 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 24-31, Ankara, 1999.
 • 11 Karagüzel, R., Mutlutürk, M. ve A. Yalçın, "Isparta Belediyesi Senirce-II Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Jeoteknik Değerlendirmesi," 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 55-62, Ankara, 1999.
 • 12 Kibici, Y., Mutlutürk, M., Karagüzel, R. ve A. Bilgin, "Karahallı (Uşak) Yöresinin Jeolojis ve Yöre Mermerlerinin Mühendislik Özellikleri," Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, S.7, 165-178, Ankara, "1992.
 • 13 Mutlutürk, M., Karagüzel, R. Köseğlu, M., Oran, S., Oğlakçı, M. ve S. Taşdelen, "Eğirdir Gölü ve Havzası Kirletici Faktörlerinin Araştırılması," Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 479-489, Isparta, 1991.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avşar, E., Ulusay, R. ve M. Mutlutürk, “ Isparta Ovasındaki Volkanik Zeminlerin Jeomekanik Davranışlarının ve Mikro Yapının Bunlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,” 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2014.
 • 2 M. Mutlutürk, “ Doğal Taşların Aranmasında Jeolojinin Önemi,” İstanbul Üniversitesi Doğal Taş Çalıştayı, İstanbul, 2013.
 • 3 Mutlutürk, M. ve Totiç, E. “Isparta Ovası Volkanik Zeminleri Mühendislik Özellikleri,” 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2010.
 • 4 Erik, D., Mutlutürk, M., " Yukarı Kelkit Vadisi Koyulhisar-Reşadiye Arasındaki Paleo Moloz Akmaları" IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 31 Ekim 2008.
 • 5 Mutlutürk, M., İsmailov, T., Balcı, V., " Isparta Volkanik Zeminin Çökme Potansiyeli" 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara, 25 Mart 2008.
 • 6 İsmailov, T., Mutlutürk, M. Şişen Kil Zeminlerde Su Etkisinden Meydana gelen Deformasyon Parametrelerinin Belirlenmesi ve Mühendislikteki Önemi, XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 580-582, Isparta, 2007.
 • 7 Erik, D., Ertunç, A. ve M. Mutlutürk, "Boğsak Tünelleri (Taşucu-Mersin) Gerilme-Deformasyon Analizleri," 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2005.
 • 8 Erik, D., Ertunç, A. ve M. Mutlutürk, "Boğsak Tünelleri (Taşucu-Mersin) Açık Kazı Alanları Şev Dizaynı," 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2005.
 • 9 Samedov, A., İsmailov, T., Mutlutürk, M. ve V. Varnıcıyeva, "Suya Doygun Kumlu Zeminlerde Dinamik Kuvvetler Etkisi İle Meydana Gelen Sıvılaşma Davranışının Araştırılması," Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, Eskişehir, 2005.
 • 10 Mutlutürk, M. ve R. Karagüzel, "Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi İçin Yeni Bir Öneri," 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2004.
 • 11 Mutlutürk, M., İsmailov, T. ve K. Yılmaz, "Mühendislik Jeolojisinde Alüvyon Kavramı ve Isparta Ovası Alüvyonları," 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, 2003.
 • 12 İsmailov, T. ve M. Mutlutürk, "Isparta Ovası Temel Zemininin, Deprem anındaki Dinamik Kuvvetler Etkisi Altındaki Taşıma Gücü Değişimi," 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, 2003.
 • 13 Samedov, A., İsmailov, T., Mutlutürk, M. ve V. Viktorya, "Su İle Doymuş Kumsal Zeminlerde Titreşim, Filtrasyon ve Sismik Kuvvetlerin Etkisi İle Meydana Gelen Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması," ATAG-7 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7.Toplantısı, Van, 2003.
 • 14 İsmailov, T. ve M. Mutlutürk, "Killi Zeminlerde Su Etkisinden Meydana Gelen Deformasyonlar," 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2002.
 • 15 Mutlutürk, M., "Standart Penetrasyon Deney Sonuçları Kohezyonsuz Zeminlerde Nasıl Kullanılmalı," 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2002.
 • 16 Türker, E., Mutlutürk, M., Kaya, M.A., Yalçın, A., Kamacı, Z., Bozcu, M., Kara, V. ve K. Yılmaz, "Gömbe (Antalya-Kaş) Jeoteknik Problemlerinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Çözümü," 11. Mühendislik Haftası, Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, 1999.
 • 17 Mutlutürk, M., "Karasu Çayı (Erzurum-Aşkale) Alüvyonlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği," 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 1993.
 • 18 Mutlutürk, M. "Kopdağı1 Tünel Güzergahının (Trabzon-Erzurum Karayolu) Mühendislik Jeolojisi ve Güzergahın Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirmesi," 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 1992.
 • 19 Mutlutürk, M. "Kopdağı1 Tünel Güzergahında (Trabzon-Erzurum Karayolu) Kaya Kütlesi Sınıflama Uygulamaları ve En Uygun İksanın Belirlenmesi," 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 1992.
 • 20 Kibici, Y., Mutlutürk, M., Karagüzel, R. ve A. Bilgin, "Karahallı (Uşak) Yöresinin Jeolojis ve Yöre Mermerlerinin Mühendislik Özellikleri," 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 1992.
 • 21 Mutlutürk, M., Kibici, Y., Karagüzel, R. ve A. Bilgin, "Karahallı (Uşak)-Külköy-Duraklı Mermerlerinin Yapısal Konumu ve İşletilebilme Özellikleri," VII. Mühendislik Haftası, Isparta, 1992.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Türker E.,Mutlutürk M.,Yalçın A.,Uyanık O.,Kaya M.,A.,1998, 1 Ekim 1995 Dinar Deprem Hasarında Zemin Etkisi,Cumhuriyetin 75. Yılıdönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara.
 • 2 Türker E.,Mutlutürk M.,Yalçın A.,Uyanık O.,Kaya M.,A.,1997, 1 Ekim 1995 Dinar Deprem Hasarında Zemin Etkisi,II. Izmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu,Izmir.
 • 3 Karagüzel R.,Mutlutürk M.,1997,Katı Atık Depolamada Yer Seçimi ve Isparta Örneği, II. Izmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu,Izmir.
 • 4 Yağmurlu F.,Karagüzel R.,Mutlutürk M.,1997, Gönen(Isparta) ve Çevresindeki Çimento Hammadde Sahalarının Jeolojik Incelemesi, Kimyasal Özellikleri ve Potansiyel Durumu, II. Izmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu,Izmir
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ R, Akbay D, Şengün N,Uğur İ, Mutlutürk M. "Underground structures in Turkey and their place in Engineering Education", Int. Bleck Sea Mining&Tunneling Symp, 369-377, 2-4 November 2016
 • 2 Efe, T., Akbay, D., Demirdag, S., Sengun, N., Altindag, R., Ugur, I. ve M.Mutluturk, “Investigation of The Cutting Performance of Some Carbonate Rocks with Circular Diamond Sawing Machine”, 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8), 14-16 October 2014, Sapporo, Japan
 • 3 Efe, T., Akbay, D., Demirdag, S., Sengun, N., Altindag, R., Ugur, I. ve M.Mutluturk, “Investigation of The Cutting Performance of Some Carbonate Rocks with Circular Diamond Sawing Machine”, 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8), 14-16 October 2014, Sapporo, Japan
 • 4 Altındağ, R., Güney, A., Şengün, N., Demirdağ, S. ve M. Mutlutürk, "Investigation of Crack Propagation in Rocks and Their Tendencies to Failure", EUROCK 2012, the 2012 ISRM International Symposium-Rock Engineering and Technology for Sustainable Underground Construction, 1-12 pp., Stockholm, İsveç, Mayıs, 2012
 • 5 Altındağ, R., Şengün, N., Güney, A., Demirdağ, S., Mutlutürk, M. Çiçek, U. ve R. Kıstır, "Relationships of Impact Strength Index (I.S.I.) With Physico-Mechanical and the Chemical Properties of Coals", Forum of Mining Engineers–2011 International Scientific and Practical Conference, 68-75 pp.,Dnipropetrovsk, Ukrayna, Ekim, 2011
 • 6 Altindag, R., Sengun, N., Sarac, S., Mutluturk, M., Guney,A., Evaluating the Relations Between Brittleness and Cerchar Abrasion Index of Rocks, Eurock 2009, ISRM Regional Symposium, pp.195-200, Crotia, 2009.
 • 7 Altindag, R., Demirdag,S., Sengun N., Guney, A., Mutluturk, M., Karaguzel, R., Evaluation of Empirical Equations for Assessing the True UCS of Rocks, Eurock 2009, ISRM Regional Symposium, pp.201-207,Crotia, 2009.
 • 8 İsmailov, T. ve M. Mutlutürk, "Suyun Zeminlere Etkisinin Araştırılması," Proc. The III. Int. Scientific and Practical Conference, Bakü, 121-124, Association of specialists on emergencysituation and security of human life activity, Bakü, Azerbaycan, 2006.
 • 9 Mutlutürk, M. ve R. Karagüzel, "Determination of The Landfill Area Quality (LAQ)," Proc. III Int. Symposium Prognostication, prevention and liquidation of disastrous and the place of the terrorism in extreme situations, Bakü, 176-178, Association of specialists on emergencysituation and security of human life activity, Bakü, Azerbaycan, 2005.
 • 10 İsmailov, T. ve M. Mutlutürk, "Dünyada (Azerbaycan'da) Baş Vermiş Toprak Sürüşmelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalanmasının Önemi," Proc. Int. Conferance Problems of Seismic Risk, Seismic Stable Construction and Architecture, Bakü, 191-193, Azerbaycan University of Architecture and Construction, Bakü, Azerbaycan, 2005.
 • 11 Altındağ, R., Gürbulak, Ş., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., Deney aparatı ve numune boyut farklılığının bazı mağmatik kayaçların Darbe Sertlik Sayısı (RIHN) indeksi üzerine etkisinin irdelenmesi, 1. Taşocakları Kongresi, 133 - 140, Kıbrıs, (2005).
 • 12 Altındağ, R., Mutlutürk, M. ve R. Karagüzel, "The Effects of Freezing-Thawing Cycles on The Usebility of Isparta Andesite as a Building Stone," Proc. Int. Symposium Industrial Minerals and Building Stones, İstanbul, Turkey, 289-292, ITÜ, İstanbul, Turkey, 2003.
 • 13 Kibici, Y., Karagüzel, R. ve M. Mutlutürk, "An Investigation on The Petrographical and Physico-Mechanical Properties of The Marbles from Karahallı, Uşak-Turkey," Proc. 4th Int. Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 359-369, SDÜ, Isparta-Turkey, 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Mutlutürk, “Stone Defects in Taurus Natural Stone Quarries,” V. Global Stone Congress, Antalya, 2014
 • 2 Köroğlu, O. ve M. Mutlutürk, “Natural Stone Potential of Beydağları Formation, ” V. Global Stone Congress, Antalya, 2014
 • 3 Karagüzel, R., Yalçın, T., Yaltırak, C., Aktuna, Z., Demiroğlu, M., Mutlutürk, M., Dönertaş, A. ve G. Erul, “ Defining protection zones of the Eğirdir Lake based on regional geology and groundwater flov fields,” Int. Earth Sciences Colloquium on The Aegean Regions, İzmir, 2012.
 • 4 Karagüzel, R., Mutlutürk, M., Altındağ, R. ve R. Kıstır, "Evaluation of The Yacht Slipway Plants in Terms on Environmental Problems and Solutions: A Case Studty of Fethiye-Turkey," Int. Conference on Environment: Survival and Sustainability, Northern Cyprus, 2007.
 • 5 Mutlutürk, M., Güldal, V., Karagüzel, R. ve G. Türk, "Environmental and Waste Management Issues in Connection with Tourism: Case of MATAB Project," Int. Earth Sciences Colloquium on The Aegean Regions, İzmir, 2005.
 • 6 Kibici, Y., Karagüzel, R. ve M. Mutlutürk, "An Investigation of The Petrogtaphical Characterisics of Karahallı (Uşak) Marbles and Their Relation to Phsico-Mechanical Properties," 4th Int. Symposium on Eastern Mediterrenean Geology, Isparta, 2001.
 • 7 İsmailov, T. Mutlutürk, M. ve M. Özçelik, "The Importance Clay Soil to Project The Engineering Construction Works," 4th Int. Symposium on Eastern Mediterrenean Geology, Isparta, 2001.
 • 8 Mutlutürk, M. "Determination of Quarry Location and Investigation of Possible Block Sizes in Marble Fields," Int. Ankara Marble Symposium'92, Ankara, 1992.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pazarköy (Isparta İli) ve Dolayının Jeolojisi, İstanbul Üniversitesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Trabzon-Erzurum Karayolu, Kopdağı1 ve Kopdağı2 Tünel Güzergahları Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik İncelemesi, Akdeniz Üniversitesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Beyhan M., Demirkapı Tüneli (İbradı-Antalya) Mühendislik Jeolojisi İncelemesi. S. Demirel Üniversitesi, 2016.
 • 2 Demer S., Isparta Ovası Güneyinde Volkanik Kalıntı Zeminlerin Yer Mühendislik Özellikleri. S. Demirel Üniversitesi, 2016.
 • 3 Balcıoğlu, E., Burdur kent merkezi kuzeyindeki pliyo-kuvaterner göl çökellerinin mühendislik özellikleri. S. Demirel Üniversitesi, 2012.
 • 4 Gürcan, O., Kentsel Dönüşümde jeolojik-jeoteknik çalışmalar; Isparta-Gülkent örneği. S.Demirel Üniversitesi, 2015.
 • 5 Köroğlu, O., Beydağları otoktonu doğal taş potansiyeli. S. Demirel Üniversitesi, 2012.
 • 6 Balcıoğlu, E., Burdur kent merkezi kuzeyindeki pliyo-kuvaterner göl çökellerinin mühendislik özellikleri. S. Demirel Üniversitesi, 2012.
 • 7 Çakırer, A. O., Cindere barajı (denizli-Güney) Yenicekent iletim tünelinin mühendislik jeolojisi. S. Demirel Üniversitesi, 2011.
 • 8 Üstüner, E., Büyük Karaçay Barajı (Hatay-Samandağ) derivasyon tünelinin mühendislik jeolojisi. S. Demirel Üniversitesi, 2011.
 • 9 Çamlılar, S., Antalya Boğaçay alüvyonlarının mühendislik özellikleri. S. Demirel Üniversitesi, 2010.
 • 10 Nart, B., "İzmir Metro Sistemi (İZRAY) Fahrettin Altay-Üçkuyular Tünel Güzergahı Mühendislik Jeolojisi İncelenmesi", S. Demirel Üniversitesi, 2007.
 • 11 Yılmaz, U., Ankara Kilinin (Çankaya-Ankara) Sıkışma-Kabarma Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 12 Çelik, Y., Isparta Ovası Mühendislik Jeolojisi Haritası Veri Tabanı Hazırlanması, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 13 Ermedin, T., Yapı Temellerinde Taşıma Gücü ve Oturma, Eryaman Toplu Konut Alanı (Ankara-Etimesgut), S.Demirel Üniversitesi
 • 14 Demir, L., Dolgu Barajlarda Gövde Stabilitesinin İncelenmesi, Hisarköy Göleti (Burdur-Ağlasun), S.Demirel Üniversitesi
 • 15 Çeliker, E., Karaçal Barajı (Burdur) Derivasyon Tüneli Mühendislik Jeolojisi İncelemesi, Akdeniz Üniversitesi
 • 16 Keskin, H., Isparta Atabey Kum-Çakıl Ocağı Özelliklerini İncelenmesi ve Bu Özelliklerin Beton Dayanımına Etkisinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Totiç, E., Isparta Ovasındaki Volkanik Kökenli Zeminlerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Çelik, Y., Yeterlilik aşamasında, tez konusu belirlenmemiş.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Avşar, E., "Isparta Ovası'ndaki Volkanik Zeminlerin Jeo-Mühendislik Karakterizasyonu ve Mekanik Davranışının Araştırılması", Hacettepe Üniversitesi, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Burdur Kent Merkezi Kuzeyindeki Pliyo-Kuvaterner Göl Çökellerinin Mühendislik Özellikleri, 2431-YL-10, SDÜ, BAP.
 • 2 Beydağları Formasyonu Doğal Taş Potansiyeli, 2432-YL-10, SDÜ, BAP
 • 3 Büyük Karaçay Barajı (Hatay-Samandağ) Derivasyon Tünelinin Mühendislik Jeolojisi, 2435-YL-10, SDÜ, BAP.
 • 4 Antalya Boğaçay Alüvyonlarının Mühendislik Özellikleri, 1734-YL-08, SDÜ, BAP
 • 5 Ankara Kilinin Sıkışma-Kabarma Özelliklerinin Tekrarlı Prosesler Altında İncelenmesi, SDÜ, BAP 0976-yl-04
 • 6 Isparta İli Yerleşim Alanı İmar Paftalarının Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Uygun Formatta Hazırlanması, SDÜ-BAP 2004/106
 • 7 Isparta Ovası Batı Bölümü Mühendislik Jeolojisi Haritası, SDÜ, BAP 0973-yl-04
 • 8 Isparta Ovasındaki Zeminlerin Mukavemet Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜAF Proje No:390
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi. Proje np. 5098116. Kemal Güneş v.diğ. Gebze-Kocaeli, TÜBİTAK-MAM, 2011
 • 2 Zeminlerin Mukavemet Özelliklerinin Araştırlıması, SDÜ-BAPPB 2003-031
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Yayın Kurulu
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uzaktan Algılama Merkezi Müdürlüğü
 • 2 Gelendost Meslek Yüksek Okulu, Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Müdür Yardımcılığı
 • 4 Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi,
 • 2 Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Isparta İl Temsilciliği
VERDİĞİ DERSLER
Doğal Yapı Taşları
Field methods and analysis in soil mechanic
Jeomekanik
Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar
Mühendislik Jeolojisine Gİriş
Uygulamalı Jeolojide Bilgisayar Yazılımları
Yapı Malzemesi
Yol ve Tünel Jeolojisi
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!