KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Remzi VAROL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı
Telefon 2462111256
E-Posta remzivarol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=00065
ORCID ID 0000-0003-2427-0710
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 16.07.1982
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 31.07.1984
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 05.03.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Üretim Teknolojileri ,Tasarım ve İmalat,Makina Malzemesi ve İmalatı,T/M Yöntemi ile İmalat,Tasarım Amaçlı Mühendislik Malzemelerinin Seçimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri, TTMD yayınları No:5, Temmuz 2007 Ankara, ISBN 978-975-92463-2-7
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cam Elyaf Takviyeli Epoksi kompozit malzemelerin eğilme yorulma Davranışlarının Belirlenmesi
 • 2 Surface Nanostructuring of AISI 1017 by severe Shot Peening
 • 3 Yalçın, B., Varol, R., 2008. Ti-6Al-4V ve Ti-5Al-2.5Fe Alaşımlarının Toz Metalurjisi Yöntemiyle İmalatı ve Bazı Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, Ankara
 • 4 Yalçın, B., Varol, R., 2008. Ti-6Al-4V Alaşımında Sinterleme Sıcaklığının Gözenek Oluşumu ve Mikroyapı Üzerine Etkisi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5 (2), 7-12.
 • 5 Yılmaz,S.S., Ünlü B.S., Varol, R., 2007, "Borlamanın Demir Esaslı Malzemelerin Yorulma Davranışına Etkisi", CBÜ Fen Bilimleri Dergisi, 3.1(2007) 3-1,s.15-22.
 • 6 Yılmaz, S.S., Ünlü B.S., Varol, R., 2007, "Borlama ve Bilyalı Dövmenin Demir Esaslı T/M Malzemelerde Yorulma Davranışına Etkisi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi , C.4,Sayı :1, s.61-68.
 • 7 U. Bekçi, R. Varol, F. Taylan, 2006, "Farklı Malzemelerden İmal Edilmiş Modüler Dişli Çarkların ANSYS ile Gerilme Analizi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 19-26.
 • 8 Yılmaz,S.S., Ünlü,B.S.,Varol,R., "Borlanmış Demir Esaslı FeCu-Grafit T/M Malzemenin Aşınma ve Mekanik Özellikleri",Teknolojik Araştırmalar,MTED,C.2,Sa.3,s.11-21
 • 9 R. Selver, K. S. Boylu, R. Varol, 2004, "Bilyalı Dövme ve Borlama İşlemlerinin T/M Çelik Malzemenin Bazı Özelliklerine Etkisi", SDU FBE Dergisi, C.8-1, s.141-144, Isparta.
 • 10 Yalçın,B.,Varol,R.,Yılmaz,N.,2004,"Demir Esaslı Toz Metal (T/M) Yatakların Aşınma Özelliklerinin Bulanık Mantıkla (BM) Modellenmesi", Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi,Cilt 1,Sa.4, 1-8.
 • 11 Selver, R., Varol, R., 2002, "Polystyren Malzemenin Isıl ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", DEÜ Mühendislik Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(1),71-78.
 • 12 Varol, R., Tunay, R.F., Tüfekci, K., 2002, "Toz Metal (T/M) Parçaların Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmesi", Mühendis ve Makine, 43(513), 32-35
 • 13 Oktar, F.N., Göller,G., Heybeli,N., Varol,R., 2002,"İnsan Dişi kullanılarak Gözenekli Biyoseramik Üretimi", Artroplasti- Artroskopik Cerrahi, 13(2), 99-104,Ankara.
 • 14 Varol, R., 2001, "Cu ve Fe Esaslı T/M Yatak Malzemelerinin Aşınma Özellikleri", DEÜ Mühendislik Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(1), 81-90.
 • 15 Varol, R., 2001, "Bronz Tozlarının Soğuk Presleme Öncesi ve Sonrası Özelliklerine Zn-Stearat Yağlayıcının Etkisi", SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Makine Mühendisliği Dergisi, 2(11),10-16, Isparta.
 • 16 Varol, R., Tunay, R.F., 2001, "Bilyalı Dövülmüş AA2024 Alüminyum Alaşımının Aşınma Özellikleri", Mühendis ve Makine,42(497),40-44.
 • 17 Heybeli, N., Varol, R., ve diğ., 2001, "Gelişmekte Olan Sıçan Femurlarının Mekanik Özelliklerine Yüksek Doz Florün Etkisi", Hacettepe Ortopedi Dergisi, 11(1),15-19, Ankara.
 • 18 Heybeli, N., Eroğlu, E., Varol R., Mumcu E., 2001, "Testosteronun Kırık İyileşmesine Etkisinin Orşiektomize Ratlarda Oluşturulan Femur Kırık Modelinde Mekanik Yöntemlerle İncelenmesi", Hacettepe Ortopedi Dergisi, 11(2),71-74, Ankara.
 • 19 Varol,R., 1995, "Az Karbonlu Çeliklerde Tel Çekme İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi", SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 23-29, Isparta
 • 20 Varol,R., 1995, "Termoplastik Tesisat Borularının Mekanik Özelliklerinin Tayini", SDÜ Makine Mühendisliği Dergisi, 1(8),81-85, Isparta
 • 21 Varol, R., Delikanlı, K., 1994, "AA1060 Alaşımının Şekillendirilebilme Özelliklerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Özel Sayı, 1, 275-283, Adana.
 • 22 Meriç, C., Varol, R., 1993, "AlCu4Ti Alüminyum Döküm Alaşımında Çökeltme Isıl İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisi", Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 7, 57-66.
 • 23 Varol, R., Meriç, C., 1993, "Bilyalı Dövme : Teori ve Uygulama", Mühendis ve Makine, 34(405), 15-22.
 • 24 Varol, R., Bedir, F., 1993, "Artık Gerilmelerin Önemi ve Yorulma Limitine Etkisi", Mühendis ve Makina , 34(406), 38-41.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kurbanoglu, C., Varol, R., Durak, E., "Endüstriyel Robotların Verimliliğe Etkisi ", Verimlilik Dergisi, Sayı : 1993/3, MPM Ankara,15-24.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Varol,R.,Yalçın,B.,Yılmaz,N., "Bilgisayar Destekli İmalatta (CAM), CAM Programı Kullanılarak Parça İmalatının Gerçekleştirilmesi",Teknolojik Araştırmalar, MTED,C.2,Sa.3, s.47-57.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Unal Okan, Karaoğlanlı Abdullah Cahit, Varol Remzi, Inconel, titanyum ve paslanmaz çelik malzemelere uygulanan farklı bilyalı dövme işleminin mikro yapı ve sertlik değeri üzerine etkisi. VI. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Türkiye, 2011.
 • 2 Varol, R., Yalçın, B. ve Yılmaz, N., 2007. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı Ta Katkılı İmplant Numunelerinin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Tiskon 2007, Ulusal Tibbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, s.73-87, 19-20 Ekim 2007, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
 • 3 Kurgan, N., Varol, R., 2007. TM 316L Paslanmaz Çelik İmplant Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Tiskon 2007, Ulusal Tibbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, s.73-87, 19-20 Ekim 2007, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
 • 4 Başaran, A., Varol, R., Varol,H., 2007. FC0205 Toz Metal Çeliğin Plazma Nitrokarbürlenebilirliği, SDü 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007,Bildiriler Kitabı s.21-31, Isparta
 • 5 Çalık,A., Varol,R., "Elektron Işın Kaynağı ile Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Yorulma Dayanımının Belirlenmesi", III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.305-310, MMO ,16-17 Eylül 2005,Konya.
 • 6 Yalçın,B., Varol,R., Özsoy,A., 2004,"Isıl İşlem Uygulamalarının Yüksek Hız Çeliği Takım Malzemelerinin Bazı Özelliklerine Etkisi", 10. denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s.618-625, 14-16 Nisan 2004, Denizli.
 • 7 Yalçın,B., Yılmaz,N., Varol,R.,2004, "Torna Kesici Takımlarında Yan Yüzey Aşınmasının Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s. 735-745, 14-16 Nisan 2004, Denizli.
 • 8 Boylu, K.S.,Selver,R., Varol, R., Yılmaz,S.S., 2004,"Yaşlandırma Isıl İşleminin Alüminyum Alaşımlarının Isıl Özelliklerine Etkisi",10.Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s. 450-454, 14-16 Nisan 2004, Denizli.
 • 9 Tüfekci, K., Tunay, R.F., Selver, R., Varol, R., 2002, "Ön Alaşımlandırılmış Bronz Tozlarının Preslenme Özelliklerinin Belirlenmesi" 9.Denizli Malzeme Sempozyumu, 383-390, Denizli.
 • 10 Tunay, R.F., Tüfekci, K. Varol, R., 2002, "Karıştırma Şartlarının Distsloy AE Tozunun Soğuk Sıkıştırma Sonrası Geri Yaylanma Özellikleri Üzerine Etkisi" 9.Denizli Malzeme Sempozyumu, 259-264, Denizli.
 • 11 Varol, R., Selver, R., "Bronz Burçların Bazı Isıl ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 2-3 Kasım 2001, Konya,59-64.
 • 12 Varol, R., Tunay, R.F., "AA2024-T4 Alüminyum Alaşımının Yorulma Dayanımına Ilık Bilyalı Dövme İşleminin Etkisi", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 2-3 Kasım 2001, Konya, 53-58.
 • 13 Varol, R., Tunay, R. F., "Bilyalı Dövme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri",Makine Tasarım ve İmalat Tekno. Kong., Bildiri Kitabı, 2-3 Kasım 2001, Konya, 207-212.
 • 14 Çalık, A., Varol, R., "Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Ostenitik Paslanmaz Çelik Elektrodla Kaynağında Mikroyapının Araştırılması", Kaynak Teknolojisi III. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, 19-20 Ekim 2001, Yıldız Teknik Üni., MMO İstanbul Şb, İstanbul, 113-119.
 • 15 Çalık, A.,Varol, R., "AISI 422 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Ostenitik Paslanmaz Çelik Elektrodla Kaynağında Mikrosertliğinin Araştırılması", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiri Kitabı, 2-3 Kasım 2001, Konya, 159-164.
 • 16 Varol, R., Büyükdavraz, M., Arslan, S., "Fe Esaslı T/M malzemelerde Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkisi", Uluslararası katılımlı 2. Ulusal Toz Metalürjisi Konferansı , Bildiriler Kitabı, 15-17 Eylül 1999, ODTÜ, Ankara, 449-454.
 • 17 Varol, R., Kars,A., "Soğuk Haddelenmiş Alüminyum Levhalarda Artık Gerilmelerin Ölçülmesi", Bilim Günleri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, Yayın No:221, 1999, Ankara, 420-425.
 • 18 Varol, R.,Sarıtaş, S., "Bilyalı Dövme İşleminin Fe Esaslı T/M Malzemelerin Yorulma Özelliklerine Etkisi", 1.Ulusal Toz Metalürjisi Konferansı, 16-17 Eylül 1996, Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 407-417.
 • 19 Gavgalı, M., Çetin,R., Varol , R., "Deformasyon Hızı ve Homojenizasyon Sıcaklığının AA2014 Alüminyum Alaşımı İngotun Sıcak İşlenebilirliliği Üzerine Etkisi", 6. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 12-14 Nisan 1995, Denizli, 39-45.
 • 20 Kurbanoğlu, C., Varol,R.,ve diğ. "Konvensiyonel Freze ile CNC Freze Tezgahlarının Tabla Millerinin Konstrüktif ve Verim Yönünden İncelenmesi", III.Balıkesir Müh. Mim.Semp., Bildiri Kitabı, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir, 147-155.
 • 21 Varol, R., Çarman, K., "Kültivatör Yaylarının Yorulma Özelliklerinin Belirlenmesi", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 1993, Denizli, 379-388.
 • 22 Çetin, R., Varol, R., Gavgalı, M., "Bilyalı Dövme İşleminin 2024-T4 Alüminyum Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü ve Yorulma Ömrü Üzerine Etkisi", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 1993, Denizli, 379-388.
 • 23 Varol, R., Kurbanoğlu, C., "Teknik Ara Eleman Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Öneriler", 2. Ulusal Makine Mühendisliği Semp., Bildiriler Kitabı, MMO- Yıldız Teknik Üni., 15-17 Nisan 1993, İstanbul,225-230.
 • 24 Telli, K., Kurbanoğlu, C., Varol, R., "Makine Mühendisliğine Öğrencilerin Bakışı", 2. Ulusal Makine Mühendisliği Semp., Bildiriler Kitabı, MMO-Yıldız Teknik Üni., 15-17 Nisan 1993, İstanbul,127-136.
 • 25 Varol,R., Taşer, F., "Türkiye'de Tekniker Yetiştirmede Yeni Bir Eğitim sistemi: Mevcut Problemler ve Çözüm Önerileri" 1. Ulusal Makine Mühendisliği Eğitimi Semp., İ.T.Ü., Sempozyum Kitabı, 25-27 Ekim 1989, İstanbul,209-216.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kurbanoğlu C., Varol R., Görmüş M., " Yeni Üniversitemizde Lisansüstü Ögretimi ve Sorunları", 150. Yılında Türkiye'de Tarımsal Öğretim Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, Ankara.
 • 2 Kurbanoğlu, C., Varol,R., Usal,M.R., Usal,M., "Biyomekaniğin Mühendislikteki Uygulama Alanları", 8.Müh. Haftası, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Mayıs 1994, Isparta, 10.
 • 3 Varol R., Meriç, C., "AA 1030 Alüminyum Alaşımı İçin Soğuk Şekil Değiştirmenin Mekanik Özelliklere ve Tane Boyutuna Etkisi", 8.Müh. Haftası, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Mayıs 1994, Isparta,3.
 • 4 Kurbanoğlu, C.,Varol, R., 1986, İş Makinalarından Dozer ve Yükleyicilerin Kullanma Alanları Üzerinde Bir Araştırma, 1.Ulusal Iş Makinaları Sempozyumu, ITÜ, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Heybeli, N., Usal, M.R., Varol, R., "Titanyum Alaşımı ve Paslanmaz Çelik İntramedüller Retrograd Suprakondiler Çivilerin Sonlu Elemanlar Analizi(SEA) Yöntemiyle Karşılaştırılması", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Edi. Prof.Dr. A. M. Alpaslan, Cilt 2, 24-29 Ekim 2001, Belek-Antalya, 466.
 • 2 Heybeli, N., Varol, R., "Titanyum Alaşımı Osteosentez Materyallerinde İmplant Yetersizliği", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Edi. Prof.Dr. A. M. Alpaslan, Cilt 2, 24-29 Ekim 2001, Belek-Antalya, 467. (Bu Poster temel araştırmalar dalında kongrede sunulan 270 Poster arasından seçilerek İkincilik ödülü almıştır)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Unal Okan, Karaoğlanlı Abdullah Cahit, Varol Remzi, Kobayashi Akira, Microstructure evolution and mechanical behavior of severe shot peened commercially pure titanium. The 9th International Symposium on Applied Plasma Science, Istanbul-Sakarya, Turkey, 2013.
 • 2 Sahutoglu Doğan, Varol Remzi, Gerlach W, Ustundag Mustafa, Unal Okan, An experimental study for welding parameters of ferritic stainless steels. 14th International Materials Symposium (IMSP’2012), 144-154, 2012.
 • 3 Unal Okan, Varol Remzi, Mechanical properties of commercially pure titanium and low carbon steel after severe shot peening. 14th International Materials Symposium (IMSP’2012), 768-773, 2012.
 • 4 Unal Okan, Varol Remzi, Erdoğan Azmi, Gok Mustafa Sabri, Wear behaviour of low carbon steel after severe shot peening. 14th International Materials Symposium (IMSP’2012), 1473-1481, 2012.
 • 5 Yılmaz ,S.S., Ünlü, B.S., Varol, R., "EFFECT OF BORONIZING AND SHOT PEENING ON WEAR, MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF FERROUS BASED FeCu-GRAPHITE PM MATERIAL", 5. Int. Powder Metallurgy Conference, 08-12 October, 2008, TOBB ETU, Ankara.
 • 6 Ünlü, B.S., Yılmaz,S.S., Varol,R., "TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF BORONIZED FERROUS BASED PM JOURNAL BEARINGS", 5. Int. Powder Metallurgy Conference, 08-12 October 2008, TOBB ETU, Ankara
 • 7 Kurgan,N.,Ünlü,B.S., Yılmaz,S.S., Varol,R., "TOZ METAL PASLANMAZ ÇELİK İMPLANT MALZEMELERİN ÜRETİMİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ", 5. Int. Powder Metallurgy Conference, 08-12 October 2008, TOBB ETU, Ankara
 • 8 İmrek,H.,Firat,V., Varol,R.,2006, "Eksenel Yüklemenin Aşınma Üzerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi", 11th International Materials Symposium, Proceedings, pp.147-152,Denizli.
 • 9 Taylan,F.,Varol,R.,Bekçi,U.,2006," Tel Erozyon Tezgahlarında Kullanılan Tellrin Tekrar Kullanılma Şartlarının Araştırılması",11th International Materials Symposium, Proceedings, pp.182-187,Denizli.
 • 10 Yılmaz,S.S.,Ünlü,B.S.,Varol,R.,2006,"Borlanmış ve Bilyalı Dövme Uygulanmış Demie Esaslı FeCu-Grafit T/M Malzemenin Yorulma Özellikleri", 11th International Materials Symposium, Proceedings, pp.491-496,Denizli.
 • 11 Bedir,F.,Varol,R.,2006,"Al-Cu/TiCp Kompozitlerin Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi",11th International Materials Symposium, Proceedings, pp.941-944,Denizli.
 • 12 Yılmaz, N., Yalçın, B., Varol, R., 2005. "Machining Difficulties of P/M Parts and Solving Suggestions", Sakarya University, 4. International Powder Metallurgy Conference, May 18-22 , Sakarya, Turkey.
 • 13 Çalık, A., Varol, R., 2005. Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Yorulma Dayanımının Belirlenmesi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 845-848
 • 14 Çalık, A. Varol, R., 2005, Aısı 4140 İle Aısı 316 Çeliklerinin Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmesi. 12th International Metallurgy and Material Congress. Congress Proceeding e- book, 28 September-02 October 2005, İstanbul, 1181-1188
 • 15 Usal, M.R., Varol, R., Mumcu, E.F., Gülsoy, U., "Kemiğin Mekanik Davranışına Hareketsizliğin Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma", 3. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 18-20 Agustos, 2003, Gazi üniversitesi, Gölbaşı - Ankara
 • 16 Bedir, F., Varol, R., Usal, M.R., "Tavşan Femurlarının ANSYS Programı ile gerilme ve Kırılma Analizleri", 6. Uluslar Arası Kırılma Mekaniği Kongresi, 10-12 Eylül, 2003, Selçuk Üniversitesi, Konya, 437-442.
 • 17 Varol, R., Yılmaz, S.S., Tunay, R.F., "Borlamanın T/M Çelik Parçaların Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkisi", 3th International Powder Metallurgy Conference, 4-8 September 2002, Gazi University, Ankara, Turkey, 1039-1047.
 • 18 Varol, R, Tüfekci, K., Usal, M.R., "Metal Tozlarının Soğuk Preslenmesi Aşamasında Kalıpta Oluşan Gerilme ve Deformasyonların SEM Yöntemi ile Belirlenmesi", 3th International Powder Metallurgy Conference, 4-8 September 2002, Gazi University, Ankara, Turkey, 1101-1109.
 • 19 Tunay, R.F., Varol R., Yılmaz, S.S., "Borlamanın T/M Çelik Parçaların Mekanik Özelliklerine Etkisi", 3th International Powder Metallurgy Conference,4-8 September 2002, Gazi University, Ankara, Turkey, 1221-1228.
 • 20 Tüfekci, K., Heybeli, N., Varol, R., Kurgan, N.,"316L Paslanmaz Çelik Tozdan Ortopedik Amaçlı İmplant Üretimi", 3th International Powder Metallurgy Conference, 4-8 September 2002, Gazi University, Ankara, Turkey, 1236-1243.
 • 21 Sarıtaş, S., Varol, R., Dogan, C., "The Effect of Shot Peening on the Fatigue Properties of Steels", Euro PM 97, Proceeding of Advance Structural PM Component Production, 15-17 October 1997, Munih, Germany, 196-203.
 • 22 Varol, R., Meriç, C., "Comparision of the Formability of Al 99. 0-0, AlFesi-0 and AlMnCu-0 Alüminium Alloy Sheets", Eurometal Working 94, Proceeding, 28-30 Sept. 1994, Udine, Italy, 0301-0307.
 • 23 Meriç,C., Varol, R., "Effect of Cold-Working on the Mechanical Properties and Grain Size for AA 1030 and AA 3003 Alloys", Eurometal Working 94, Proceeding, 28-30 Sept. 1994, Udine, Italy, 0311-0314.
 • 24 Varol. R., Delikanlı, K., "Earing Problem in Deep Drawing and Effect of Annealing Parameters on Earing For AA 1060 Alloy", Eurometal Working 94, Proceeding, 28-30 Sept. 1994, Udine, Italy, 0321-0324.
 • 25 Delikanlı, K., Varol, R., Şimşek, T., Deliküçük, Y., "The Effect of Pre-aging with Mg2Si Concentration on Mechanical Properties for Al-Mg2Si Alloys", Eurometal Working 94, Proceeding, 28-30 Sept.1994, Udine, Italy, 0701-0704.
 • 26 Varol, R., Meriç, C.,"Al 99.0-O, AlFeSi-O ve AlMnCu-O Alüminyum Saçların Şekillendirilebilirliğinin Kıyaslanması", 6.Uluslararası MATİMAREN, 21-23 Eylül 1994, Kongre Kitabı, ODTÜ,Ankara,223-229.
 • 27 Delikanlı, K., Varol, R., ve diğ., "AA 1100 Alüminyumun Derin Çekilmesinde Karşılaşılan Kulaklanma Problemi ve Tav Parametrelerinin Kulaklanmaya Etkileri", 21-23 Eylül 1994, VI.Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ-Ankara, 213-222.
 • 28 3B Basılabilir Füme Silika Takviyeli Fotoduyarlu Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiyede Ara Malları Sanayi Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Bilyalı Dövme İşlem Parametrelerinin AA2024 Alüminyum Alaşımının Yorulma Özelliklerine Etkisi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bircan A., "Makina Parçalarının Hasar Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011,Isparta.
 • 2 Ünal O., "Bilyalı Dövme İşleminin Tane Boyutuna Etkisinin Deneysel İncelenmesi", Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 Bartın.
 • 3 Duman, B., "Metalurjik Amaçlı Sıcaklık Basınç Zaman ve Atmosfer Kontrollü Fırın Tasarımı ve İmali", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 Isparta
 • 4 Özdemir, Ö., "LPG Tank Malzemelerinin Uygunluğunun Araştırılması" , Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Isparta
 • 5 Arslan, S., "Fe Esaslı T/M Malzemelerin Sertleştirme İşlemleri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Isparta
 • 6 Kars, A., "Soğuk Haddelenmiş Alüminyum Levhalarda Artık Gerilmelerin Tayini", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Isparta
 • 7 Deniz S.,"Üretim Sistemlerinin Simulasyon Metoduyla Organizasyonu ve Analizi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,1998, Isparta.
 • 8 Aydın , R., "T/M Çelik Parçalarda Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Isparta
 • 9 Çelik, Ş.A., "Sementasyon İşleminin Yorulma Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Doruk İ., " Yivsiz Setsiz Av ve Spor Tüfeklerinde Kaliteyi Artırmak Amacıyla Kritik Parçalarda İyileştirme, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , Denizli, 2010.
 • 2 Yalçın, B., Toz Metalurjisi Yöntemiyle İmal Edilen Titanyum Alaşımı İmplantlerin Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. AB Dalı (9 Ocak 2007),
 • 3 Başaran A., "TM Parçalara Isıl ve Mekanik Yüzey İşlemlerin Birlikte Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 Isparta.
 • 4 Yılmaz, N., Demir Esaslı Toz Metal Malzemelerin Talaşlı İşlenebilirliği, SDÜ FBE Makina Müh. AB Dalı, Aralık 2006, Isparta
 • 5 Kurgan, N., "TM Paslanmaz Çelik İmplantların Üretiminde Yüksek Hızlı Şekillendirmenin Uygulanması" CBÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, Ocak 2005.
 • 6 Çalık, A.,"Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi" , Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Nisan 2004.
 • 7 Sarper, S.S.,"Borlamanın Demir Esaslı T/M Parçaların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", CBÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, Aralık 2004.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kımıllı, O. M., "Isıl İşlem Çevrimlerinin RENE 41 Süperalaşımı Mikroyapısına Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Isparta.( G.Resmi İkinci danışman)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No: 01026-M-05 Destekleyen Kuruluş: SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi , Proje Konusu: Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı ve Tantalyum Katkılı İmplantlerin Fiziksel, Mekanik, Isıl ve Korozyon Özelliklerinin Araştırılması
 • 2 Proje No: Toz Metalurjisi ile imal edilen titanyum alaşımı implantların temel özelliklerinin araştırılması, Detskeleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Hızlı Destek Projesi,
 • 3 Projenin Konusu: Toz Metalürjisi Yöntemiyle İmal Edilen Titanyum Alaşımı İmplantların Temel Özelliklerinin Araştırılması. Setekleyen Kuruluş:SDÜ APYB, Proje Yönetisi: Prof. Dr. Remzi VAROL, Projedeki Görevi:Araştırmacı,
 • 4 Proje No: 749, Proje Adı :Demir Esaslı Toz Metal Parçaların Talaşlı İşlenebilirliği ,Proje Süresi: 13.10.2003 - 03.04.2005 Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. Araş. Proj. Yön. Birimi
 • 5 KOSGEB PAÜ-TEKMER Müdürlüğü tarafından desteklenen "STRAPOR BLOK ÜRETİM MAKİNASI" başlıklı Proje (İlgili Kuruluş:İZOGÜL İZOLASYON STRAPOR SAN. TİC. A.Ş. ISPARTA)
 • 6 Proje adı : "Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi"; Süleyman Demirel Üniversitesi;Proje no : 515; Proje tamamlanma tarihi:Şubat 2004.
 • 7 Proje adı: "Cu Esaslı T/M Yatak Malzemelerinin Aşınma Özellikleri Üzerine Bir Araştırma";Süleyman Demirel Üniversitesi;Proje no : 089;Proje tamamlanma tarihi : Mayıs, 2000.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IMPS 2012 Int. Materials symposium; International scientific committe memberDenizli Pamukkale uni.
 • 2 6th International Powder Metallurgy Conference, MET University, October 05-09, 2011 Ankara, Turkey. Member of Technical Board
 • 3 IMPS 2010 Int. Materials symposium; International scientific committe memberDenizli Pamukkale uni.
 • 4 5th International Powder Metallurgy Conference, TOBB University, October 08-12, 2008 at Ankara, Turkey. Member of Technical Board
 • 5 IMPS 2008 Int. Materials symposium; International scientific committe member
 • 6 IV.Uluslararsı Toz Metalurjisi Konferansı, Sakarya Üni. 18-22 Mayıs 2005, Sakarya, Teknik Komite Üyesi
 • 7 3.Uluslararsı Toz Metalurjisi Konferansı, Gazi Üni. 4-8 Eylül 2002,Ankara, Teknik Komite Üyesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TİMAK 2012 Kongresi-CAD-CAM Günleri, Bilim Kurulu Üyesi, Balıkesir Üniversitesi
 • 2 VI. Matit , VI.Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 22-23 Ekim 2011, Konya Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 3 V.Matit , V.Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 17-18 Ekim 2009, Konya Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 4 uluslararası katılımlı IV. ULUSAL BİYOMEKANİK KONGRESİ Ekim 2008, Atatürk Üniversitesi, Erzurum; Bilim Kurulu Üyesi
 • 5 IV. Biyomekanik Kongresi, 16-17 Ekim 2008 Atatürk Üniversitesi Erzurum,Bilim Kurulu Üyesi
 • 6 IV. Matit , IV.Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 24-25.11.2007, Konya Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 7 Matit , III.Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16-17 Eylül 2005, KonyaDanışmanlar Kurulu Üyesi
 • 8 Makina-İmalat teknolojileri Semp.TMMOB MMO, 14-15 Ekim 1999,Konya, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 9 Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, TMMOB MMO,02-03 Kasım 2001,Konya, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, 6. METBİLİM (Malzeme - Eğitim - Teknoloji Bilimleri) Semineri 5-9 Mayıs 2008, Konu: "Toz Malzemelere Uygulanan İşlemler"
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Toz Metalurjisi Derneği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı 4 cilt, 14-16 Kasım 2007, SDÜ ISPARTA, ISBN 978-9944-452-15-1
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ FBE Dergisi, C.2,Sa.1,1997
 • 2 SDÜ FBE Dergisi,C.3,Sa.1,1998
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Materials and Design"Effects of sintering atmosphere on microstructure and mechanical property of sintered powder metallurgy 316L stainless steel" June 2013
 • 2 Journal of Intelligent Material Systems and Structures"A Continuum Formulation For Anisotropic NonlinearlyMagnetoelastic Solids", April 2013
 • 3 journal of Metallurgical Engineering (ME). TIG welding method of nickel base Super aloy Inconel 718 with different filler metals November 2012
 • 4 Materials Sciences and Applications (MSA), "Optical and structural properties of ZnS nanocrystals embedded in KBr single crystal matrix grown by Czochralski method" November 2012
 • 5 Aircraft Engineering and Aerospace Technology"Friction and wear behaviors of aircraft brake liningsmaterial", June-2011
 • 6 Tribology Transactions, June-2008,
 • 7 European Polymer Journal, Feb 13, 2008
 • 8 Journal of Intelligent Material Systems and Structures , Jun-2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Gazi Üni. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Ekim 2004
 • 2 Gazi üni. Müh.Mim.Fak.Dergisi, C 18,Sa. 2,2003
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Mühendis ve Makina ISSN: 1300-3402, MMO aylık yayın organı
 • 2 Makina teknolojileri Elektronik Dergisi, 2007(4)
 • 3 CBÜ Fen Bilimleri Dergisi, C.1., Nisan 2005, Manisa.
 • 4 CBÜ Soma MYO Teknik Bilimler , Eylül 2005
 • 5 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eylül 2005
 • 6 CBÜ Fen Bilimleri Dergisi,Eylül 2005
 • 7 CBÜ Fen Bilimleri Dergisi, Mayıs 2005
 • 8 Selçuk-Teknik Online Dergisi, Ocak 2005
 • 9 Pa.Ü. Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi,Şubat 2004
 • 10 S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi dergisi, Nisan 2004
 • 11 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mart 2004
 • 12 TMMOB Mak.Müh.Odası Yayını "Mühendis ve Makina", Haziran 2004
 • 13 TMMOB Mak.Müh.Odası Yayını "Mühendis ve Makina", 10.06.2004
 • 14 MMO Mühendis ve Makina dergisi, Haziran 2004
 • 15 MMO Mühendis ve Makina dergisi, Haziran 2004
 • 16 TMMOB Mak.Müh.Odası Yayını "Mühendis ve Makina", C.43,Sa.513, 2002
 • 17 DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi C.2, Sa. 2,Mayıs 2000
 • 18 Selçuk Üni. Müh.Mim.Fak. Dergisi, C.14,Sa.1,1999
 • 19 SDÜ FBE Dergisi, C.2,Sa.1,1997
 • 20 SDÜ FBE Dergisi,C.4,Sa.2,2001
 • 21 SDÜ FBE Dergisi,C.3,Sa.1,1998
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Materials&Design
 • 2 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 BRT Üni.Muh. Fak. Dekanlığı 2009-2011
 • 2 SDÜ Müh. Mim. Fak. Dekan Yrd.
 • 3 FBE Md Yrd
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 AsGÖLSAN (Tarım Aletleri İmalat Gıda Nakliyat Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Isparta) firmasında Teknik Danışman
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Ispartada yerel TV'de Bilimsel bir toplantıda Panelist
VERDİĞİ DERSLER
Biyomalzemelerin Mekanik Özellikleri
CAD-CAM Sistemleri
Endüstride Malzeme Muayenesi
İmal Usulleri I
Nümerik Kontrollü Sistemler
Hasar Bilgisi
İmal Usulleri II
Makina Mühendisliğine Giriş
Mekanik Metalurji
Yorulma
 
Bu İçeriği Paylaş!