KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKMEN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon 2111193
E-Posta mustafaturkmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ISPARTA DEVLET MÜHENDİSLİK AKADEMİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 23.07.1980
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 24.01.1985
Doktora MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ YAPI MÜHENDİSLİĞİ 27.06.1994
İLGİ ALANLARI
Betonarme Yapılar,Geleneksel Yapılar,Yapı Statiği,Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı,Şantiye Tekniği
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güçlendirilmis Betonarme Binaların Deprem Güvenliği
 • 2 Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., Betonarme Bina Maliyetlerinin Zemin Sınıfı - Kat Adedi Ve Düzensizlik İle Değişimi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1-2, sayfa 57-65.
 • 3 Türkmen, M., Tekeli, H., 2005. Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıflarının Bina Maliyetine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9-3 2005 sayısı, sayfa 127-130,Isparta.
 • 4 Sofiyev, A., Zerin, Z., Türkmen, M., 2003. The Buckling of Laminated Cylindrical Thin Shells under Torsion Varying as a Linear Function of Time.Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, TUBITAK, 27(4).237-245
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkmen, M., İnşaat Uygulamalarında Yanlışlar-Doğrular, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, Cilt 3, Sayfa 74-84.
 • 2 Çırak İ.F., Demir F., Türkmen, M., Tekeli, H., "Endüstri Yapılarında Dolgu Duvarların Yapısal Davranışa Etkisi" Çelik Yapılar Çalıştayı, Isparta, 2006.
 • 3 Demir, F., Türkmen, M., Korkmaz, A., Tekeli, H., Çırak, İ., Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, sayfa 211-217, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.
 • 4 Tekeli, H., Çırak, İ., Türkmen, M., Demir, F., Korkmaz, A., Atımtay, E., Elastik Ötesi Sismik Performans İlişkisinin Saptanması İçin Analitik Bir Yöntem (Statik İtme Analizi), Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, sayfa 263-270, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.
 • 5 Korkmaz, A., Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, sayfa 218-225, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.
 • 6 Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., 2005. Zemin Sınıfı- Kat Adedi ve Düzensizlik İle Betonarme Bina Maliyetlerinin Değişimi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, sayfa 204-212, Antalya
 • 7 Türkmen, M., Demir, F., Çırak, İ., Tekeli, H., 2005. Kolon-Kiriş Birleşimleri Mafsallı Prefabrike Yapılarda Deprem Etkilerinden Oluşan Sorunlar ve Öneriler. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, sayfa 320-329, Antalya.
 • 8 Tekeli, H., Tüken, A., Türkmen, M., Atımtay, E., 2005. Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin Basit Hesabı: Kapalı Çözüm. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, sayfa 190-203, Antalya
 • 9 Türkmen, M., Bilgin, H., 2002. Geleneksel Mimaride Kubbeli Örtü Sistemlerinin Yapısal Davranışı. Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu. Balıkesir Üniversitesi, 2002, 329-338.
 • 10 Kuyucular, A., Türkmen, M., 1996. 1995 Dinar Depreminde Hasar Gören İki Betonarme Binanın Onarım ve Güçlendirilmesi. IX. Mühendislik Sempozyumu, Iaparta, 29-31 Mayıs, 1996.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, F., Türkmen, M.,Tekeli, H., Çırak, İ., 2005. Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure. The Seven International Conference on Vibration Problems, pg. 137-142,ICOVP 2005, Işık University, İstanbul
 • 2 Mungan, İ. ve Türkmen, M., 1995. Effect of the Arches and Semi-Domes on the Statical and Dynamical Behavior of the Central Dome in Hagia-Sophia. Spatial Structures: Heritage, Present and Future, Proceedings of the IASS International Symposium, Milano Italia, June 5-9, 1995, 1253-1260
 • 3 Mungan, I., Türkmen, M., Yüksel, A., 1995. Hagia Sophia: The Lightweight Dome of The Early Medieval Age. International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, Warsaw, 25-29 September, 1995, 739-741
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Durutürk, G., Yalvaç Hamidiye Cami Deprem Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012
 • 2 Kelle, O., Kemer ve Kubbe Geometrisinin İteratif Füniküler Analizi İle Optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • 3 Yüzer Üretim, Depolama ve Nakil Amaçlı Açık Deniz Yapılarında Üst Modüllerin Darbe Yüklemesine Karşı Tasarımı
 • 4 Sağ, S., Düzlemde Düşeyde Perdenin Kolona Oturması Durumunda Kat Sayısı Artışına Göre Dinamik ve Statik Analizi, Süleyman Demirel ÜĞniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,2005.
 • 5 Tekeli, H., Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıflarının Bina Maliyetine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • 6 Bilgin, H., Enine Kaymaları Göz Önüne Alarak Homojen Olmayan Dikdörtgen Ortotrop Kompozit İnce Plakların Burkulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • 7 Karabulut, O., Geleneksel Mimaride Yarım Kubbelerin Ana Kubbenin Yapısal Davranışına Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Birinci, F., Çok Katlı Yapılarda Temel Çökmelerinin Yapı Taşıyıcı Sistemine Etkileri ,Osman Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Öcal, C., Farklı Çimentoların Farklı Kimyasal Katkılarla Gösterdiği Performans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012
 • 2 Sivri, M., Betonarme Güçlendirme Perdelerinin Doğrusal Olmayan Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011
 • 3 Tekeli, H., Deprem Tasarımında Ötelenmenin ve Enerji Tüketiminin Kontrolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2006.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Burdur İli İnşaat Sektöründe Çalışanların Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Konusunda Eğitilmesi ve Kamu Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi ", Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Destekli TR0205.01/002/01/011 sözleşme numaralı proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Türkmen, M., Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi, SDÜBAP 890-M-04, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007,Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Aya Baniya (Panaya) Kilisesinin Yapısal Davranışının İncelenmesi, Tübitak 2209, Danışman
 • 2 BAP-08-11-DPT.2004K120760 kodlu "Deprem Hasarlı Binaların Onarımı ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi: Dış Perde Duvar Uygulaması" YUUP
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004-95 No'lu proje, Toplam Bütçe: 30.000.000.000 TL
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Advances in Earthquake&Structural Engineering (AESE 2007), October 24-26 2007, Suleyman Demirel University, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "XV Ulusal Mekanik Kongresi", Isparta, 2007.
 • 2 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu (http://mmf.sdu.edu.tr/sempozyum/bilim.php), Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 3 Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu (YOGS2006) Denizli
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İnşaat Müh. Böl. Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Yapı Statiği I
B.A. Taşıyıcı Sistemler
B.A. Yüksek Yapılar
Betonarme (Çev. müh)
Betonarme (Çev.)
Betonarme Çelik Yapılar
Betonarme Taşıyıcı Sistemler
Betonarme Yapılar (mim.)
Betonarme Yıliçi Projesi
Betonarme Yüksek Yapılar
Bilgisayar Destekli B.A. Projesi
Bilgisayar Destekli Betonarme Projesi
Bitirme Çalışması
Bitirme Çalışması I
Bitirme Çalışması II
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Geleneksel Mimaride Yapı Elemanları ve Strüktürler
Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Hasar Gören Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
İleri Yapı Statiği
Mukavemet (Çev.)
Mukavemet (mim.)
Mukavemet I
Mukavemet II
Mühendislik Bilimleri (Mim.)
Statik
Yapı Statiği
Yapı Statiği (Çev.)
Yapı Statiği (mim.)
Yapı Statiği I
Yapı Statiği II
 
Bu İçeriği Paylaş!