KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şevki Yılmaz GÜVEN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı
Telefon 2462111250
E-Posta sevkiguven@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sevkiyilmazguven
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ELAZIĞ DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 15.01.1979
Yüksek Lisans İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ 07.10.1982
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 01.08.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Malzeme Bilimi,Toz Metalurjisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Malzeme Teknolojisi I, Lisans Yayıncılık, I.Baskı-Ocak 2010, ISBN: 978-605-4350-02-5, Bayrampaşa-İstanbul
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜVEN, Ş.Y., " Son Gelişmeler Işığında Toz Metalurjisi Üretim Teknolojileri", Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Ekim 2011,tmmob,Makina Mühendisleri Odası,Bildiriler Kitabı, Yayın No: E/2011/566,İstanbul, s.199-204.
 • 2 GÜVEN, Ş.Y., 2010, "Isparta İli İmalat Sanayisinin Bugünkü Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Görüşler", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, T.C.Süleyman Demirel Üniversitesi,26 Nisan-3 Mayıs 2010-Isparta, 249-251.
 • 3 GÜVEN Ş.Y.; 2010, "Ortopedik Malzemelerin Biyouyumlulukları ve Mekanik Özelliklerine Göre Seçimi", TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010, 11-12 Kasım 2010 , Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Balıkesir, Bildiriler Kitabı s.472-484
 • 4 ERTUĞRUL,Ç.,ÇELİK,Ö.,GÜVEN Ş.Y.; 2010, "Sıcak Pres Tasarımı ve Elmaslı Kesici Takım Üretimi", TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010, 11-12 Kasım 2010 , Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Balıkesir, Bildiriler Kitabı s.281-289
 • 5 GÜVEN, Ş.Y., 2008, " Toz Metalurjisi, Biyomalzemeler ve İmplantlar", IV. BİYOMEKANİK KONGRESİ, 16-17 Ekim 2008, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Erzurum. 364-379
 • 6 GÜVEN, Ş.Y., 2007, " Metalik Malzemelerde Süperplastik Özellik ve Süperplastik Çeşitleri",S.D.Ü. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu", 14-16 Kasım 2007, SDÜ, Isparta. 170-174
 • 7 GÜVEN, Ş.Y., ÇETİN, H., 2007, " Metalik Biyomalzemeler ve İmplantlar", S.D.Ü. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu", 14-16 Kasım 2007, SDÜ, Isparta. 175-181
 • 8 GÜVEN Ş.Y., DELİKANLI,K.; 2006, "Metalik Biyomalzemelerde Son Gelişmeler", TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 26-28 Nisan 2006 , Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Balıkesir, Bildiriler Kitabı s.362-369
 • 9 GÜVEN,Ş.Y., ŞENOL,R.;2006,"Mobil Güneş İzleme Sistemli Veri Toplama ve Kablosuz İletişim",GAP 5. Mühendislik Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 26-28 Nisan 2006, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, s.11-116
 • 10 GÜVEN,Ş.Y. 2005,"AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Çökelme Sertleşmesinde Tav Parametrelerinin Şekillendirme Sınır Diyagramlarına Etkisi", III.Makina ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16- 17 Eylül 2005, MMO Yayın No: E/2005/384, Konya, 333-338
 • 11 GÜVEN.Ş.Y., DELİKANLI.K., 2004, "AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Çökelme Sertleşmesinde Tav Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi", 10.Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-15-16Nisan 2004,Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Denizli,36-41
 • 12 DELİKANLI,K., GÜVEN, Ş.Y.;2003, " AA 1060 ve AA 3003 Alüminyum Alaşımının Derin Çekilmesinde Tav Parametrelerinin Formabiliteye Etkileri", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, ,TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya, 26-27 Eylül 2003. 371-378
 • 13 GÜVEN,Ş.Y., DELİKANLI,K., YILMAZ,B.;2003, "AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Tav Parametrelerinin Derin Çekmeye ve Kulaklanmaya Etkisi", Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 15-17 Ekim 2003. 171-181
 • 14 DELİKANLI, K., GÜVEN,Ş.Y.; 2002, "Sürekli Hızlı Döküm Yöntemi ile Üretilen AA 3003 Alüminyum Alaşımının Şekillendirilebilirliği", IV.Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu , 11-13 Eylül 2002. Balıkesir. 221-228
 • 15 GÜVEN,Ş.Y., DELİKANLI, K., TURHAN,E.; 2001, "42CrMo4 Islah Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Aşınma Davranışına Etkileri", Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi , TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 2-3 Kasım 2001. Konya, 201-205
 • 16 GÜVEN,Ş.Y.,ÇÖKELEK,M.,2001, "42CrMo4 Islah Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Yorulma Limitine Etkisi", II.Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu", Celal Bayar Üniversitesi, 7-9 Kasım 2001, Manisa,71-77
 • 17 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K. ve KORKMAZ, S.; 1997, "Ç 1045 Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Yorulma Limiti Üzerine Etkileri", VII. Malzeme Sempozyumu,2-4 Nisan 1997, PAÜ-Denizli. 429-432
 • 18 DELİKANLI, K., GÜVEN, Ş.Y. ve KORKMAZ, S.; 1997, "Etial-0 ve Etial-6 Teknik Alüminyum için Şekillendirme Limit Diyağramlarının Elde Edilmesi", VII.Malzeme Sempozyumu, 2-4 Nisan 1997, PAÜ- Denizli. 465-469
 • 19 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K.; 1995, " Alüminyum alaşımlarının Süperplastik Özellikleri", III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, BAÜ-Balıkesir.86-94
 • 20 GÜVEN,Ş.Y.,1995, "Toz Metalurjisi ile Hızlıca Katılaştırılmış İki Alüminyum Alaşımının Süperplastik Özellikleri" 6.Denizli Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi,12-13-14 Nisan 1995, Denizli,46-52
 • 21 GÜVEN, Ş.Y., DELİKANLI, K.; 1994, "Metallerin Süperplastik Özelliklerinin Saptanması", XV.Yıl Sempozyumu, 4- 7 Nisan 1994, ÇÜ-Adana. 211-220
 • 22 OTMANBÖLÜK,A.N.,GÜVEN,Ş.Y.,1993, "Süperplastik Özellik Gösteren Çelikler ve Bir Uygulama",A.Ü.,Isparta Mühendislik Fakültesi, VII.Mühendislik Haftası Dergisi, Isparta,28-41
 • 23 GÜVEN,Ş.Y., OTMANBÖLÜK,A.N.,1993, "Süperplastik Deformasyon Mekanizmalarının Modellenmesi" 5.Denizli Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli,15-25
 • 24 OTMANBÖLÜK,A.N., GÜVEN,Ş.Y.,1993, "Round Bar Manufacturing by Making use of the Superplastic Character In Low Carbon Steels at The Hot Deformation", Dokuz Eylül University Instıtue of Science and Engineering Research Papers, İzmir, Türkiye
 • 25 GÜVEN,Ş.Y.,1992, "Isparta İmalat Sanayi Üzerine Bir Araştırma", Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 9-10 Mayıs 1992, Ankara,389-393
 • 26 GÜVEN,Ş.Y.,1990,"Kaynaklı Birleştirmelerde Isıl İşlem Uygulaması", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı:4, Isparta,299-309
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DELİKANLI, K., GÜVEN, Ş.Y.; 1994, "ETİAL-6 için Şekillendirme Diyağramlarının Elde Edilmesi", VIII.Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, SDÜ-Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇALIŞKAN, H., KURŞUNCU, B., KURBANOĞLU, C., GÜVEN, Ş. Y., 2012, “Determination of Optimum Cutting Parameters Based on Multi-Criteria Decision-Making Methods in Face Milling of Aluminum Alloy”, 3rd International Conference on Sustainable Life in Manufacturing, İstanbul, Turkey, 34-40.
 • 2 ÇELİK,E.,GÜVEN,Ş.Y., 2009,"A New Biomaterial Production and The Effect of Mo Rate to Co-Cr-Ni Alloys", Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Isparta,Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Isparta, Volum II, p.p. 15-19.
 • 3 DELİKANLI,K,GÜVEN,Ş.Y.,ÇETİN,H.,SOFU,M.M; 2006, "INVESTIGATION OF FORMABILITY PROPERTY OF LIGHT METAL SHEETS IN PRISMATIC DEEP DRAWING" 11th international materials symposium 2006, Bildiriler kitabı s:463-470, Pamukkale Üniversitesi-DENİZLİ
 • 4 DELİKANLI, K., VAROL, R., GÜVEN, Ş.Y. ve ÇETİN, R.; 1994, "AA 1100 Alüminyumun Derin Çekilmesinde Karşılaşılan Kulaklanma Problemi ve Tav Parametrelerinin Kulaklanmaya Etkileri", 21-23 Eylül 1994, VI.Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ-Ankara. 213-222
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 CALİSKAN,H.,KURSUNCU, B., GUVEN, S.,Y., KARAOGLANLİ, A.,C., GOK,M., S., ALSARAN, A., Effect of Boron Nitride Coating on Wear Behavior of Carbide Cutting Tools in Milling of Inconel 718, ACEX CONFERENCE, 29 JUNE-2 JULY,2015, ACEX2015-Munich,Germany,
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜVEN,Ş.Y., 1982,"30 Tonluk Köprülü Kren Projelendirilmesi",Yıldız Teknik Üniversitesi( İDMMA),Makina Müh.Böl.,İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 GÜVEN,Ş.Y.,1991,"Az Karbonlu Çeliklerde Sıcak Deformasyonda Süperplastik Özellikten Faydalanarak Yuvarlak Çubuk İmali",Dokuz Eylül Üniversitesi,F.B.E.,Makina Müh. A.D.,İzmir.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KILINÇ Ü., 2020, "İnşaat Asansörleri İstikamet Makaralarında Kullanılan Farklı Çelik Malzemelerin Aşınmalarının İncelenmesi" , SDÜ, F.B.E., Isparta
 • 2 ÇELİK, D., 2018, "SAE 4340 Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Yorulma ve Mikro Yapı Üzerine Etkisi" SDÜ, F.B.E., Isparta
 • 3 ÖNCEL,E.,2012," Yüzey Sertleştirme İşlemlerinin AISI 4140 Çeliğinin Yorulma Dayanımına Etkisinin Araştırılması " SDÜ,F.B.E.,Isparta
 • 4 DELİKANLI,Y.,E.,2011," Alüminyum Alaşımlarında Çökelme Sertleşmesinin Mekanik Özelliklere Etkisi" SDÜ,F.B.E.,Isparta
 • 5 ŞENOL,R.,2005,"Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pillerin Mobil Ölçüm İstasyonlarına Uygulaması"SDÜ,F.B.E.,Isparta
 • 6 YILMAZ,B.,2002," Alüminyum Alaşımlarında Faz Yapılarının Mekanik Özelliklere Etkileri",SDÜ,F.B.E.,Isparta.
 • 7 ÇÖKELEK,M., 2001," Islah Çeliklerinde Isıl İşlem Parametrelerinin Yorulma Limitine Etkisi",SDÜ,F.B.E.,Isparta.
 • 8 TURHAN,E.,2001,"Islah Çeliklerinde Isıl İşlem Parametrelerinin Aşınma Davranışına Etkisi",SDÜ,F.B.E.,Isparta.
 • 9 MUHAMMET,A.,1998, "Çimento Üretiminde Döner Fırınlarda Kullanılan Refrakter Malzemelerin Ömrüne Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi",SDÜ,F.B.E.,Isparta.
 • 10 ŞANLITÜRK.A., 1997," Eğirdir-Isparta Yer Altı İçme Suyu Boru Hattının Katodik Korunması ve Projelendirme Esasları",SDÜ,F.B.E.,Isparta
 • 11 BUTUTAKİ,T.,1996, "Toz Metalurjisi ile Üretilen Çelik Malzemelerin Mekanik Özelliklerine Etki Eden Faktörler"SDÜ F.B.E.Isparta.
 • 12 KORKMAZ,S.1996,"1045 Çeliğinde Isıl İşlem Parametrelerinin Yorulma Mukavemetine Etkisi",SDÜ,F.B.E.Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 INCONEL 718 SÜPERALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KRİYOJENİK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ FARKLI İNCE FİLM KAPLAMALI KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN KESME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 GÜVEN,Ş.,Y., Proje Adı: Inconel 718 Süperalaşımının Frezelenmesinde Kriyojenik Isıl İşlem Görmüş Farklı İnce Film Kaplamalı Karbür Kesici Takımların Kesme Performansının Araştırılması -SDÜ-BAP Projesi-Proje No:3563-D2-13
 • 2 GÜVEN,Ş.Y.,2005," Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pillerin Mobil Ölçüm İstasyonlarına Uygulanması",SDÜ,Bilimsel Araştırma Projeleri,Proje No: 0880-YL-04,Isparta (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,GÜVEN,Ş.Y.,ULUSOY, N.,ÇETİN,H.,2005," Hafif Metal Levhaların Prizmatik Derin Çekmede Biçimlendirilirlik Özelliklerinin Araştırılması",SDÜ,Bilimsel Araştırma Projeleri,Proje No: 1064-YL-05, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 TİMAK 2006 Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi , 27 Nisan 2006, 6. Oturumda Oturum Başkanlığı
 • 3 SDÜ-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, IX. Mühendislik Sempozyumu-Bilimsel Kurul Üyeliği-Isparta
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ref.: PAJES-36048. "Al/Fe Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Mikroyapısal Karakterizasyonu," Microstructural Characterization of Al / Fe Functional Graded
 • 2 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , ID 570536 " TEK PASO EŞ KANALLI AÇISAL PRESLEME (EKAP) UYGULANAN GEMİ İNŞA ÇELİĞİNDEKİ İÇYAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ " , 05.07.2019
 • 3 SDÜ- Teknik Bilimler Dergisi, " Ürün Maliyetini Azaltman İçin İdeal Bakım Yönetimi"
 • 4 ENDÜSTRİYEL SİALON-TİN KESİCİ UÇ ÜRETİMİNDE PROSES KOŞULLARININ ETKİSİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, e-ISSN: 1308- 6693
 • 5 SICAK EKSTRÜZYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ %5 SİC TAKVİYELİ VE TAKVİYESİZ AL PROFİLLERİN EZİLME DAVRANIŞI VE ENERJİ EMİLİMİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA-Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi-e-ISSN: 1308- 6693 2018
 • 6 Sinterleme İşleminin Alüminyum ve Alaşımlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi- MMO-30.03.2017, E-posta,aşağıdaki adresten kullanıcı adı ve şifre ile de makaleye ulaşabilirsiniz. URL: http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/hakem/ Kullanıcı Adı: syguven@mmf.sdu.edu.tr Şifre: e1cb8b
 • 7 Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi, 2005
 • 8 TMMOB, Makina Mühendisleri Odası,Mühendis ve Makina Dergisi, 2004.
 • 9 TMMOB Makina Mühendisleri Odası,Mühendis ve Makina Dergisi, 2003
 • 10 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2003
 • 11 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makina Dergisi, 2002
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 AA1100 Teknik Alüminyumun Derin Çekilmesinde Gen İfadeli Programlama Kullanarak Kulaklanmanın Tahmin Edilmesi -S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V O C A T I O N A L S C H O O L S D U T E K N İ K B İ L İ M L E R D E R G İ S İ S D U J O U R N A L O F T E C H N I C A L S C I E N C E S YIL CİLT SAYI SAYFA : 2014 : 4 : 1 : 30-36
 • 2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ,Müh.Fak.,Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2015-2016
 • 2 SDÜ,Müh.Mim.Fak.,Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1994-2007
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ- Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ-Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 S.D.Ü. Müh. Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 4 S.D.Ü. Müh. Fakültesi, F.Y.K. Üyeliği
 • 5 S.D.Ü., Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Staj Komisyonu Koordinatörlüğü, 2014-2015 Güz- Bahar Yarı Yılı
 • 6 S.D.Ü., Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Staj Komisyonu Koordinatörlüğü, 2013-2014 Güz- Bahar Yarı Yılı
 • 7 SDÜ - Müh.Fak.,Fakülte Kurulu Üyeliği (Yrd.Doç.Temsilcisi),2012 -2015
 • 8 S.D.Ü., Makina Mühendisliği Bölümü, Staj Komisyonu Koordinatörlüğü, 2012-2013 Güz- Bahar Yarı Yılı
 • 9 S.D.Ü., Makina Mühendisliği Bölümü, Staj Komisyonu Koordinatörlüğü, 2011-2012 Güz- Bahar Yarı Yılı
 • 10 SDÜ-MMF. Makina Müh.Bölümü,Mezuniyet Tescil Komisyonu Başkanlığı-2011
 • 11 SDÜ-Makina Mühendisliği Bölümü; Çift Anadal ve Yandal Koordinatörü 2009-2010
 • 12 SDÜ Müh.Mim.Fak.,Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği,2009-2012
 • 13 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Komisyonunda Üyelik,2004
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 16-18 Ekim 2014- Isparta -Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği. (http://sempozyum.sdu.edu.tr/biyomekanik2014/)
 • 2 Türk Eğitim Vakfı, SDÜ, MMF.Burs Komisyon Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kocaeli / Gebze’ de bulunan ALBA Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 5746 sayılı Kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi talebi ile ilgili olarak İzleyici olarak görevlendirilme
 • 2 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri,3150591 numaralı projede, " FONKSİYONEL TAHIL ÖĞÜTME VE KARIŞIM UN ELDE ETME TESİSİ GELİŞTİRME PROJESİ",HAKEMLİĞİ, İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.,KONYA
 • 3 SDÜ Müh.Mim.Fak.Burs Komisyon Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
İmal Usulleri I (I.Ö., A Şb. ve B Şb.)
İmal Usulleri I (II.Ö.)
Malzeme Bilgisi III,
Metallerin Plastik Deformasyon Özellikleri
Talaşlı Şekillendirme Teorisi
Toz Metalurjisi
Atölye Eğitimi I
Atölye Eğitimi I (I.Ö.)
Atölye Eğitimi I (II.Ö.)
Atölye Eğitimi I.Ö., B Şb
Atölye Eğitimi II, II.Ö.
Atölye Eğitimi II.Ö., B Şb
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Fabrika Organizasyonu
imal Usulleri
İmal Usulleri I (I.Ö. B şubesi)
İmal Usulleri I (I.Ö.)
İmal Usulleri I (II.Ö.)
İmal Usulleri II (I.Ö. B şubesi)
İmal Usulleri II (I.Ö.)
İmal Usulleri II (II.Ö.)
İmalat İşlemleri III (Teknik Bilimler Yüksekokulu- II.Ö.)
İşletme Ekonomisi
İşletme Ekonomisi I.Ö.
İşletme Ekonomisi II.Ö.
Kırılma Mekaniği
Laboratuar
Laboratuar I
Laboratuar II
Makina Elemanları ,Gelendost MYO.Meyve Sebze İşleme Proğ.
Makina Mühendisliğine Giriş
Makina Mühendisliğine Giriş I.Ö., B Şubesi
Malzeme Bilgisi
Malzeme Bilgisi (Gıda Müh.Bölümü)
Malzeme Bilgisi (SDÜ,Z.F.Gıda Müh.Böl)
Malzeme Bilgisi (Z.F.Gıda Müh.Bölümü)
Malzeme Bilgisi -A Şubesi
Malzeme Bilgisi I (A -ŞB)
Malzeme Bilgisi II (II.Ö.)
Malzeme Bilgisi II, I.Ö.
Malzeme Bilgisi -II, II.Ö.
Malzeme Bilgisi III
Malzeme Bilgisi, Burdur MYO.Makina Resim Konstrüksiyon, I.Ö.
Malzeme Bilgisi, Burdur MYO.Makina Resim Konstrüksyon Proğramı II.Ö.
Malzeme Bilgisi-III
Malzeme Teknolojisi I (Senirkent MYO., Makina Programı)
Malzeme Teknolojisi I (Senirkent MYO., Makina -Resim-Konstrüksiyon Programı)
Malzeme Teknolojisi II ( Senirkent MYO., Makina Programı)
Malzeme Teknolojisi II (Senirkent MYO., Makina -Resim-Konstrüksiyon Programı)
Malzeme Teknolojisi II -Senirkent MYO. 11 -Makina Proğramı
Malzeme Teknolojisi II-Senirkent MYO. 03-Makina Resim Proğramı
Malzeme Teknolojisi-I, Burdur MYO.Makina Proğramı II.Öğretim
Metal Alaşımlarınnın Optik Metalografisi
Metal Olmayan Malzemeler
Metal ve Alaşımlarının Optik Metalografisi
Metallerin Plastik Deformasyon Özellikleri
Metallerin Yüzey İşlemleri ( Senirkent MYO., Makina Programı)
Metallerin Yüzey İşlemleri (Senirkent MYO., Makina-Resim-Konstrüksiyon Prog.)
MT1 Malzeme Bilgisi 2
MT1 Malzeme Bilgisi II
MT2 Optik Metalografi
MT2- Optik Metalografi
MT2 Takım Tezgahları
MT3 Karma Malzemeler
MT3 Korozyon
Optik Metalografi
Optik Metalografi (I.Ö.)
Optik Metalografi (II.Ö.)
Seçimlik Ders I " Korozyon"
Seçimlik Ders II " Optik Metalografi" II.Ö.
Seçimlik Ders II , " Metallerin Yüzey İşlemleri"
Seçimlik Ders III "Haddeleme Tekniği" II.Ö.
Seminer I
Seminer II
Tahribatsız Muayene, BMYO- Makina, II.Ö.
Takım Tegahları
Takım Tezgahları
Takım Tezgahları I
Takım Tezgahları II
Takım Tezgahları- II.Ö.
Talaşlı Şekillendirme Teorisi
Toz Metalurjisi
Üretim Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!