Ünlü Filozof ve Bilim Adamı Farabi 1150 Yaşında

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejdet Durak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2020 yılının Farabi yılı ilan edilmesinin ünlü düşünürü anma ve anlama noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Farabi’nin İslam kültürünün önde gelen şahsiyetlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durak, ünlü düşünürün kaleme aldığı eserleri ve fikirlerinin günümüzde hâlâ pek çok araştırmacıya ilham kaynağı olduğunu belirtti. Farabi’nin Türk asıllı bir filozof olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durak, “Düşünürümüzün tam künyesi: Ebu Nasr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarhan ibn Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî’dir. İslam düşünce tarihinde Meşşâî ekolünün en önemli temsilcilerinden biridir. Bu okulu metot, terminoloji ve problemler yönünden sistemleştiren kişidir.” diye konuştu.

“Bir Araştırmacı Öncelikle İyi Bir Öğrenci Olmalıdır”

Prof. Dr. Nejdet Durak Farabi’nin bir araştırmacıda olması gereken özellikleri şu şekilde özetlediğini ifade etti: “Ona göre ilmi araştırmalara yönelecek bir kişi öncelikle nazarî bilgileri öğrenmeye yatkın ve istekli olmalıdır. İyi bir hafızası olmalı, öğrenimi süresince karşılaşacağı zorluklara katlanmalıdır. Doğruluğu, adaleti ve bu meziyetlere sahip insanları sevmelidir. Dik kafalı ve kavgacı olmamalıdır. Yeme-içme konusunda itidalli olmalı; şehveti, altını ve gümüşü hakir görmelidir. Bunların yanı sıra, ilim yoluna yönelen kişi yüksek ruhlu olmalı, kendisini halkın gözünde küçük düşürücü şeylerden kaçınmalıdır. İyiliğe ve adalete teslim olan bir zahid olmalı, kötülük ve haksızlık karşısında direnmelidir. Her daim doğruluk ve hakkın teslimi konusunda azim göstermelidir. İlim yolcusu dinine, inancına sımsıkı sarılmalı, dinin bildirdiği erdemli davranışları kendi hayatına yansıtmalıdır. Düşünürümüze göre, ilim yolcusu bir genç, ancak böylelikle felsefe okumaya yönelirse sahte ve boş inançlardan uzaklaşmış olacaktır.”

Farabi’nin günümüze ulaşmayan birçok serinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nejdet Durak, bu eserlerin bir kısmının mantık, ahlâk, metafizik, psikoloji, müzik, tabiat ilimleri ve siyaset felsefesi olduğunu kaydetti. Farabi’nin tabiat anlayışında determist bir yaklaşım benimsediğinin altını çizen Prof. Dr. Durak, bu determinizmin onun metafizik determinizmine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Farabi Evrensel Olana Yönelmiştir

Prof. Dr. Durak şöyle konuştu: “Fârâbî’ye göre din ve felsefe birbirinden ayrılamaz. Bu anlamda felsefe dinin yardımcısıdır. Din ve felsefe ona göre aynı objeden hareketle bilgi vermektedir. Fakat ikisi arasında metodik olarak ayrımlar bulunmaktadır. Onun felsefesinin en orijinal kısımlarından birisi onun psikolojisidir. Fârâbî’nin psikoloji anlayışı metafizik, tasavvuf, ahlâk ve siyasete dair görüşlerine bağlıdır. Onun belirlediği nefsin “kuvvetleri” anlayışı, beşeri erdemlerin ahlâkî ve düşünme olarak sınıflandırılmasında etkili olmuştur. Fârâbi’nin felsefesinde psikoloji, ahlâk, siyaset bir bütünlük arz eder. Siyaset, Fârâbî için ahlâkî kuralların toplum içerisinde uygulanmasının, yerleşmesinin, insanın varoluş amacı olan mutluluğun elde edilmesinin yegâne yoldur. Bundan dolayı insanı mutluluğa ulaştıracak siyasal sistemin ne olduğunu araştırmaya yönelmiştir. Fârâbî, İslam âleminin ilk nazarî siyaset bilginidir. Bu bağlamda el-Medinetul-Fâdıla, Erdemli şehir Halkının Görüşleri, Fârâbî’nin yazımını yetmişli yaşlarında tamamladığı en önemli eserlerinden biridir. Fârâbî, kaleme aldığı eserleriyle, tarihselliği aşarak, ‘evrensel’ olana yönelmiştir. Kendisi, onun çağını aşan düşünceler ortaya koymuştur. Kendisini, ebediyete irtihalinin 1150. yıldönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.”

Farabi Doğumunun 1150’nci Yılında SDÜ’de Anıldı

Farabi’nin doğumunun 1150’nci yıldönümünde hem ülkemizde hem de dünyada çeşitli etkinliklerle anıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “II. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” nun tıp tarihi açılış oturumu da Farabi’nin anısına gerçekleştirildi. Oturumda, Müslümanların bilime ve tıp bilimine olan katkıları anlatıldı.

 Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fuat İnce’nin başkanlığında, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu’nun sekreterliğindeki sempozyumun Farabi anısına düzenlenen açılış panelinde Prof. Dr. Adnan Ataç,  Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora ve Doç. Dr. A. Meriç Ünal konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlük görevini Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Saygın ve Dr. Öğr. Üyesi Rahime Aslankoç yürüttü.

Sempozyum oturumunu izlemek için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
Okunma Sayısı: 1470
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!