Süleyman Demirel Üniversitesi Kalitesini ve Yetkinliğini Belgeledi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması güncellendi.

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini amaçlayan rapor, bir üniversitenin kendi bünyesinde yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanıyor.

160 üniversitenin yer aldığı ve 131 araştırma alanının bulunduğu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi, birçok alanda öne çıkarak yüksek yetkinliğini ve kalitesini kanıtladı.

Hacim ve kalite eksenlerine sahip yetkinlik grafikleri çizilirken, Üniversitemiz 33 alanda hacim ve kalite olarak öne çıkarken, 36 alanda hacmi, 9 alanda ise kalitesi ile ön plana çıkıyor.

Bu göstergeler ışığında “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Çevre Bilimleri”, “Enerji”, “Fizik”, “Gıda”, “Havacılık ve Uzay”, “İnşaat”, “Madencilik Teknolojileri”, “Makine-İmalat”,  “Malzeme”, “Ormancılık”, “Sağlık”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler” alanlarında hacim ve kalite açısından en güçlü olunan alanlar arasında yerini aldı. Tekstil Mühendisliği ve Entegre Havzalar alanları ise hacmen yeterli iken kalite olarak geliştirilmeye müsait alanlar olarak değerlendiriliyor.

Üniversite yetkinlik analizi, hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiş olup; kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir. Bu göstergeler şu şekildedir: “Dünyadaki Akademik Birikime Katkı”, “Akademik Değer Yaratan Kritik Kitle”, “Ar-Ge ve Yenilik Proje Hacmine Katkı”, “Üniversitenin Türkiye’ye Görece Bağıl Odaklanma Endeksi”, “Yayınların Bağıl Atıf Etkisi”, “Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi”, “Akademisyen Verimliliği”, “Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Niteliği”, “Sanayiye Katkıda Bulunacak Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi”, “Türkiye'nin Uluslararasılaşmasına Katkı”, “Üniversitenin Uluslararasılaşmasına Katkı”

Analizin detayları için tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
Okunma Sayısı: 3104
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!