Dr. Öğr. Üyesi İnci Başer Kolcu’ya “Yılın En İyi Araştırma Makalesi” Ödülü

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci Başer Kolcu, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından “Yılın En İyi Araştırma Makalesi” ödülüne layık görüldü.

Her yıl tıp eğitimi alanında araştırmacıları özendirmek ve bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğince hazırlanan “Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü” sahiplerini buldu. 

Acıbadem Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci Başer Kolcu ve arkadaşlarının Journal of Dental Education dergisinde Ocak 2020’de basılan “Evaluation of a Distance Education Course Using the 4C-ID Model for Continuing Endodontics Education” isimli çalışmaları, “Yılın En İyi Araştırma Makalesi” ödülünü almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Kolcu, “Çalışmada, uzaktan eğitim ortamında gönüllü katılımcılarla düzenlenen rejeneratif endodontik tedavilerin öğretildiği sürekli mesleki gelişim kursunun değerlendirilmesini konu aldık. Bu çalışmadaki tedavinin öğrenebilmesi amacıyla kullanılacak bir maket-modelin olmaması nedeniyle çalışmamıza özel bir eğitim modeli tasarladık, bu model katılımcılarca üç boyutlu yazıcı aracılığıyla bastırılarak kullanıldı, bu sayede her katılımcının bulunduğu yerden bu beceriyi uygulayabilmesi sağlanmış oldu. Çalışmamız, alan yazında görece az bir nokta olan çevrimiçi bir kursta bilginin yanı sıra psikomotor beceriye yönelik eğitim verilebilmesi yönünden alana katkı sağlayacak özelliktedir.” dedi.

 

Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
Okunma Sayısı: 3217
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!