SDÜ Kalite Çalışmalarına Devam Ediyor

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik olarak yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda sürecin daha etkin ve verimli yönetilmesi, planlı bir şekilde izlenmesi ve raporlanması amacıyla “Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Ofisi” kuruldu.

Üniversitemiz, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, katılımcı ve şeffaf bir anlayış ile değerlendirmeler yaparak sürekli iyileştirme-geliştirme için politikalar üretmeyi benimsemektedir. Bu kapsamda kurulan Kalite Güvence Ofisi tarafından çalışmaların düzenli olarak gözden geçirilmesi, devam ettirilebilmesi adına toplantılar gerçekleştiriliyor.

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının ilkine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ile Prof. Dr. Mehmet Saltan, Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi ve komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda kalitenin tanımı, iç ve dış değerlendirmenin amacı, programı, süreci üzerinde duruldu ve yürütülen kalite çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Üniversitemiz fakülte dekanları ve çeşitli birimlerde görev alan müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen kalite güvence toplantılarının ikincisinde ise “Yükseköğretim Kalite Kurulu Rubrik Değerlendirme” sunumu yapıldı. Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi katılımcılara, “YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı” ve bu yıl üniversitemizde gerçekleştirilecek izleme programı hakkında bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 07.07.2020
Okunma Sayısı: 1099
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!