“Pandemi Sürecinde Kent” Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz tarafından geliştirilen  “Pandemi Sürecinde Kent: “Kentsel Bağışıklık” Sağlanmasında Beklenti-Kapasite Yönünden Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği)” isimli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrı açıldı.

Prof. Dr. Nilüfer Negiz’in “Pandemi Sürecinde Kent: Kentsel Bağışıklık Sağlanmasında Beklenti-Kapasite Yönünden Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği)’’ isimli SABOG araştırma grubu proje önerisi, 120K642 numara ile TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Prof. Dr. Negiz, projenin temel amacının tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından yola çıkarak “kentsel bağışıklığı” artırmak için yerel yönetimlerin “kentsel yaşamın düzenlenmesi”, “tüketim ve tedarik süreçlerinin denetimi”, “tüketicilerin korunması” gibi açılardan mevcut kapasitelerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi olduğunu söyledi. 

Proje kapsamında Göller Bölgesi içerisinde yer alan Antalya, Isparta, Burdur ve Beyşehir (Konya) illeri ve ilçelerinin ele alınarak araştırmalar yapılmasının planlandığını ifade eden Prof. Dr. Negiz, projede örneklem olarak belirlenen iller ve ilçelerdeki kentsel aktörler ve kent sakinleri ile görüşme, anket ve gözlem yöntemleri kullanılarak verilerin toplanacağını belirtti.

Prof. Dr. Negiz, “Bu proje ile kentlerde salgın öncesinde, salgın sırasında ve salgın sonrasında kent düzleminde toplumsal beklenti düzeyini, belediyelerin salgınla mücadele kapasitelerinin tespit edilmesini ve geliştirmesine yönelik önerilerin ortaya koyulması gibi temel çıktılar nihai hedefler olarak öngörülmektedir. Ayrıca, proje ekibi içerisinde yer alan ve okulumuz bünyesinde bulunan lisansüstü öğrencilerin ve YÖK 100/2000 Doktora öğrencilerinin akademik niteliklerinin artırılası ön görülmektedir.” dedi.

Prof. Dr. Negiz çalışmanın nihai çıktıları olarak; çalışmaya ilham veren kentlerin bağışıklık sistemi ve bu sistemin yeterliliği, kentin yöneten aktörü olan yerel yönetim birimlerinden belediyeler üzerine odaklanmak olduğunu ifade etti.

 

Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
Okunma Sayısı: 641
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!