Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

Sayısal analiz tekniklerinin, özellikle gerçek hayatta karşılaşılan sosyal ve ekonomik olayların uygun verilerle çözümlenmesi gün geçtikçe önem kazanıyor. Uygun yöntemlerle en iyi tahmin ve istatistiksel çıkarımlara ulaşmak ise ekonometri alanının temelini oluşturuyor.

Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ekonometrinin uygulamalı alanlarından birisi olan “Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans” programı açıldı.

Finansal analiz yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan “Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nda; analitik değerlendirmelerde uluslararası alanda yaygın kullanıma sahip birden çok yazılımın kullanımı öğrenilmekte, edinilen teorik altyapı ve yazılım bilgisi uygun analizlerin ve yorumlamaların yapılmasına katkı verilmektedir.

 “Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı”, lisans eğitimi sonrası finans alanına yönelecek öğrencilere ve finans sektöründe görev yapan kamu- özel sektör çalışanlarının finansal analiz konusunda daha donanımlı olmalarına olanak sağlıyor.

Adayların programa başvurabilmeleri için lisans diplomasına sahip olmaları yeterlidir. Başvuruların değerlendirilmesi ise adayların lisans mezuniyet ortalamasına göre yapılır. Finansal Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programında yer alan dersler öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre belirlenir.

Programda; “Uygulamalı İstatistik”, “Ekonometride İstatistiksel İlkeler”, “Optimizasyon Yöntemleri”, “Kantitatif Karar Verme Teknikleri”, “Para ve Sermaye Piyasaları”, “Ekonometri”, “Zaman Serileri Analizi”, “Alternatif Regresyon Yöntemleri”, “Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları”, “Panel Veri Analizi”, “R ile Ekonometri”, “Oyun Teorisi” gibi dersler yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
Okunma Sayısı: 1135
Yayınlayan: Kurumsal İletişim merkezi
Bu İçeriği Paylaş!