Yenilenebilir Enerji Alanında İhtiyaç Duyulan Uzmanlar SDÜ’de Yetişecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyelini belirlemek, bu potansiyeli harekete geçirip ulusal güç haline getirecek teknolojiler üretebilmek ve bu teknolojileri kullanabilen uzmanları yetiştirmek amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Doktora Programı (Disiplinler Arası Program) açıldı.

Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında eğitime başlayacak program; öğrencilerine yenilenebilir enerji konusunda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.

Diğer anabilim dalları ile koordineli, disiplinlerarası dinamik ve esnek bir yapıda oluşan Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalında, teknoloji geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve proje esaslı lisansüstü çalışma yapma; “üniversite-sanayi” ve “kamu-üniversite-sanayi” işbirliklerine yönelik çalışma imkânları sunuluyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi(YEKARUM) ile bütünleşik olarak çalışan Anabilim Dalı, ülkenin ortaya çıkan problemlerinin çözülmesine ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetkin elamanların yetiştirilmesine yönelik esnekliğe ve dinamizme sahip. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, diğer anabilim dallarında yapılamayacak kapsamlı çalışmaların kolaylıkla yapılabileceği anabilim dalı, özel olarak yenilenebilir enerji alanında çalışma yapmak isteyen tüm öğretim üyeleri ve elemanlarına ve tüm alanlardan öğrencilere açık.

Yenilenebilir Enerjinin Korunması İçin Uzman Kişilere İhtiyaç Var

Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi gibi kendini belirli devirlerle yenileyen temiz enerji kaynaklarıdır. Küresel ekonomi ve ticaretin sekteye uğradığı bu günlerde milli ve yerel kaynaklara yönelim ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemi de giderek artıyor. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça iyi bir potansiyele sahip bir ülke. Ülkemizin bu potansiyelinden, bilinçli politikalarla daha etkin bir şekilde yararlanılabilir. “Yenilenebilir Hammaddeler ile Yenilenebilir Enerji Üretim Teknolojilerinin” geliştirilmesi ulusların kaderlerini etkileyecek öneme sahiptir. Bu kapsamda yenilenebilir hammaddeler ile yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile bu teknolojileri geliştirecek ve kullanacak bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanların yetiştirilmesi de büyük önem arz ediyor.

Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknolojilerin uygulamaya konulması için uzman kişilere gereksinim gün geçtikçe artıyor. Açılan Yüksek lisans ve Doktora programları ile yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki yenilenebilir enerji ve enerji sorunlarının çözümüne yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini hedefliyor.

Göller Bölgesi Hammadde Kaynakları Açısından Zengin

Yöremiz ve ilimiz de yenilenebilir enerji ve yenilenebilir hammadde kaynakları bakımından oldukça iyi düzeyde.  Bölge üniversitelerinin sağladığı bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi ile sanayi ve iş dünyasının imkânlarını birleştirilerek pandemi sonrası yeni atılım ve girişimler için büyük fırsatlar doğacaktır.

Yenilenebilir enerji üretimiyle ilgili yeni yasal düzenlemeler ve Ar-Ge destekleri yöremizdeki tüm organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, fabrika ve işletmelere kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapma imkânlarını sağlamaktadır. Yabancı teknolojiyle “enerji üretmek” yerine “yerli enerji üretim teknolojisini üreten” tesisleri kurmak ve bu teknolojiyi üretmek, yöremiz iş dünyasına büyük bir imkân sağlayacaktır.

Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Doktora Programı,  Ülkemizdeki tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına çözüm üretebilme kararlılığında olduğu gibi ilimiz, yöremiz ve bölgemiz kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar yapma kararlılığındadır.

Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
Okunma Sayısı: 1417
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!