“Mülteciler İçin Çok Programlı Sosyal Uyum Çalıştayı” Sona Erdi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sosyal Hizmet Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi tarafından düzenlenen "Onlar İçin El Ele Verelim Projesi: Mülteciler İçin Çok Programlı Sosyal Uyum Çalıştayı” sona erdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde ilk olarak "Göç ve Toplumsal Cinsiyet” konusu ele alındı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panelde; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dericioğulları Ergun, "Türkiye’de Göçmen Kadınların Dezavantajlı Halleri” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Mevcut toplum koşullarında kadın olmanın zor olduğunu ve göç sürecinde bu zorluğun iki katına çıktığına dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Ergun, göç sürecinde yaşanan yoksulluk, şiddet ve istismarın kadınlar üzerindeki etkisine değindi.  Dr. Öğr. Üyesi Ergun, “Kadınlar göç karar sürecinde pasif gözüküyor ama neredeyse mülteci kamplarındaki tüm sorumlulukları üstleniyorlar. Bunun yanında dil bilmemeleri, haklarının farkında olmamaları da sıkıntıları arttırıyor.” dedi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmin Kaşka ise “Türkiye’de Kadın Göçmenlerin ‘Uyum’ Sorunsalında Kökenin Etkisi” isimli sunumunda göç sürecinde Türkiye’nin uyum sorunu üzerine yaptığı çalışmalara değindi.

“Uyum Sürecinde STK’lar Önemli Role Sahip”

1950’lerde Türkiye’de yaşanan iç göç sonucunda ‘uyum’ kavramının üzerine çalışmaların başladığını söyleyen Doç. Dr. Kaşka, “1990’larda artık Türkiye göç alan ülke konumuna geldi. Küreselleşme, düzensiz göç ve yabancı göç kavramları ile tanışmış olduk. Günümüzde ‘uyum’ sorunlarının aşılmasında resmî kurumların yanında sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin büyük rolü var.” diye konuştu.

Ardından Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Dr. Özlem Kahya Nizam ve Emine Türkmen’in hazırladıkları “Uydu Kent Deneyiminde Sığınmacı-Mülteci Kadın Olmak” isimli sunuma geçildi. Sunumda, Isparta’nın uydu kent olarak çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve kadınların mülteci kamplarına göre Isparta’da daha kaliteli yaşam sürdükleri belirtildi.

Öğlenden sonraki oturumda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Ergun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’de Farklı Göçmenlik Deneyimleri ve Göçmenlere Bakış” adlı panele geçildi. Panelde; SDÜ Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Manap Kırmızıgül “Türkiye’de Iraklı Türkmenler: Ankara Örneği”, SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ile SDÜ öğrencisi Canan Bozkurt “Gündelik Yaşam ve Mültecilik: Niğde’deki Afganlar”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mim Sertaç Tümtaş “Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanma Halleri”, SDÜ Dr. Öğr. Üyesi Cihad Özsöz ile öğrenci Özge Ruken Ergün “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Çocukların Eğitim Sürecindeki Toplumsal Uyum Sorunları: Burdur Örneği”, Dr. Özlem Kahya Nizam “Türkiye’de Somalili Sığınmacılar”, SDÜ öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gül, Dr. Serkan Ökten ve Azize Ökten “Suriyeli Göçmenlere Yönelik Algı Araştırması: Gaziantep Örneği” isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gül moderatörlüğünde “Onlar İçin El Ele Verelim Projesi Paydaş Deneyimleri”nin iletildiği oturum gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Okunma Sayısı: 800
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!