SDÜ’nün “2020-2023 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı” Belirlendi

2023 yılına evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön vermeyi hedefleyen üniversitemizin, hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde düzenlediği çalıştay sona erdi. 

“2020-2023 Hizmetiçi Eğitim Planı” kapsamında Doğu Yerleşkesi VIP Yemekhanesinde düzenlenen çalıştayın öneminden bahseden Personel Daire Başkanı Ferhat Daldal, toplantıdan çıkacak sonuçların söz konusu planın ana hatlarını belirleyeceğini söyledi.

Daha sonra söz alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Kürşat Acar, hizmetiçi eğitim planlamasının Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü ile İİBF koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi. Acar, üniversitemizin personel istatistiği konusunda bilgi vererek hizmet içi eğitimin öneminden ve gerekliliğinden bahsetti.

Çalıştay, 3 profesör, 3 doçent, 3 dr. öğr. üyesi, 1 araştırma görevlisi ve fakülte/yüksekokul sekreterleri, hastane müdür ve yardımcısı, başhemşire, mali hizmetler uzmanı, avukat, şef ve bilgisayar işletmenlerinden oluşan 26 personelin katılımlarıyla 5 grupta düzenlendi. Çalıştayda, “düzey yönetim becerileri”, “büro yönetimi hizmetleri”, “mesleki beceriler motivasyon eğitimleri”, “eğiticilerin motivasyonu”, “oryantasyon”, “akademik konularda eğitimler”, “hastane yönetimi” ve “sağlık eğitimi” alanlarında katılımcıların görüşleri alındı.

Gruplar tarafından alınan kararların sunulduğu çalıştayda;  “dijitalleşmenin etkin şekilde hayata geçirilmesine yönelik eğitimlerin yapılması”, “üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde aidiyet, kurum kültürünün oluşturulması”, “kuruma bağlılık odaklı, etkili iletişim ve insan ilişkileri konularında eğitimlerin düzenlenmesi”, “mesleki ve teknik konularda personelin yetiştirilmesi”,  “birimler arası koordinasyonun daha sağlıklı olması açısından uygulamada birliktelik eğitimlerinin verilmesi”, “mevzuat, disiplin hukuku ve sağlık yönetimi konularında eğitimlerin gerçekleştirilmesi”, “hastane yönetimi alanında idari ve mali konularda eğitim verilmesi” planlandı.

Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Okunma Sayısı: 3886
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!