“Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı” Başladı

Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından mevcut tıbbın arka plandaki alanlarını keşfetmek, konuya ilişkin bilinmeyenlere değinmek ve katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) Çalıştayı” başladı.

İİBF Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Sağlık Yönetimi Perspektifinde Modern Tıp ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar” teması ile hazırlanan çalıştayın açış konuşmasını, İletişim Fakültesi Dekanı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem yaptı.

Amaçlarının çalıştayın sonuçlarından ziyade farklı fikir ve düşüncelerin bulunduğu bu ortamda daha çok etkileşim yaparak fikir alışverişinde bulunmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erdem, “Üçüncüsünü düzenlediğimiz çalıştayı önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek daha geniş kapsamlı yapmayı düşünüyoruz.” dedi.

Açış konuşmasının ardından çalıştayın oturumlarına geçildi. 8 farklı üniversiteden gelen bilim insanları, “Tıp Tarihine Damgasını Vuran Etik Dışı Araştırmalar”, “Tıp Evinin Sermaye Tarafından İşgali (Kapitalist Bir Düzende Tıbbın Şirketleştirilmesi)”, “E-Profesyonelizm Karşıtı Davranışlar: Değişimin Neresindeyiz?”, “Hasta: İnsan Mı Yoksa Nesne mi?”, “Hasta Yok Müşteri Var Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım”, “Sağlık Sektöründe Hekim ve İlaç Mümessili İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma”, “İlaç Sektörü ve Karanlık Yüzü”, “Neoliberal Politikalar Ekseninde Türkiye Sağlık Sektörünün Dönüşümü ve Sağlığın Piyasalaşması” ve “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamalarının Hekim Gözüyle Değerlendirilmesi” konularına ilişkin önemli bilgiler verdi.

YÖNEP çalıştayı kapsamında yarın “Sağlık İçinde Bir Oyun Algı Yönetimi”, “Sağlık İletişiminde Medyanın Kullanımına Yönelik Eleştirel Bir Bakış” ve “Cerrahlar ve Medikal Firmalar Arasındaki Simbiyotik İlişkiler” konuları ele alınacak.

Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
Okunma Sayısı: 807
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!
Haberler