Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi Başladı

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversitemizin çeşitli birimlerine açıktan atanan 12 aday memura yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Ertokuş Bey Dersliklerinde gerçekleştirilen “Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi”ne katılan aday memurlar, “İş Disiplini ve Amir Memur İlişkileri”, “Stres ve Kriz Yönetimi”, “Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı”, “Hizmette Kalite ve Meslek Etiği”, “Hazırlayıcı Bilgisayar Kullanımı”, “Microsoft Office Word Kullanımı”, “SDÜ ve Bağlı Birimlerin Tanıtılması, Teşkilatın Görevleri ve Diğer Kurumlarla İlişkileri”, “Microsoft Office Excel Kullanımı”, “Temel Afet Bilinci ve İş Sağlığı ve Güvenliği”, “İlk Yardım”, “İnsan ve Sanat”, “Etkili İletişim ve Kurumlararası İletişim”, “İş Yaşamında İnsan İlişkileri”, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi”, “Taşınır Mal Yönetmeliği”, “Akademik ve İdari Personel Mali Hakları”, “Yükseköğretim Kurumlarında Disiplin Mevzuatı” gibi konularda bilgi alacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2019
Okunma Sayısı: 517
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!