SDÜ’ye “Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması” Ödülü

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi İrfan Özet, Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Yılmaz’ın danışmanlığında hazırladığı “Kentli Muhafazakarlarda Habitus Dönüşümü: Fatih ve Başakşehir Örneği” isimli doktora tezi ile “Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen “2019 Yunus Nadi Ödülleri”, “Şiir”, “Öykü”, “Roman”, “Sosyal Bilimler Araştırması”, “Karikatür” ve “Fotoğraf” olmak üzere altı dalda 9 kişiye verildi. Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu ve Doç. Dr. Deniz Yıldırım’ın oluşturduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda İrfan Özet’in doktora tezi “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında ödül almaya hak kazandı.

Türkiye’nin sosyolojik dönüşüm sürecini aydınlatıyor

Türkiye’nin geçirmekte olduğu sosyolojik dönüşüm sürecinin bir kısmını aydınlatan İrfan Özet’in doktora tezinde, İslâmî habitusun hal ve davranışa, beğeni ve zevklere yansıyan içselleşmiş eğilimlerin nasıl dönüşmekte olduğu ele alınıyor. Ekonomik rasyonaliteye dayanan bu eğilimlerin, kentte tutunma ve yükselme mücadelesindeki işlevini ve dönüşümünü gösterdiğini ifade eden Özet, dönüşümün temel bir yönünü de sınıfsal ayrışmaların oluşturduğunun altını çiziyor.

Fatih ve Başakşehir örneği üzerinden dindar-muhafazakâr yoksullar ve zenginler arasındaki çelişkinin anlatıldığı çalışmada, “kentsel dönüşümün etkileri”, “dört koldan gelişen sınıfsal dışlama mekanizmaları”, “muhafazakâr gündelik hayat tarzı”, “aile modelinin taşralı ve elit hallerinin farklılaşması” yer alıyor.

Doktora tezi 2018 yılında İletişim Yayınları tarafından “Fatih-Başakşehir: Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus” adıyla yayınlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
Okunma Sayısı: 516
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!