“Görünmez El” Metaforu SDÜ’de Ele Alındı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ekonomi Yönetim Topluluğu tarafından düzenlenen “Ekonomi Söyleşileri” kapsamında “İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" konusu ele alındı.

İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay öğrenciler ile bir araya geldi.

İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Gövdere, görünmez el kavramının iktisatta çokça karşılaşılan bir konu olup hakkında fazla bilgi sahibi olunmadığını vurguladı.

Öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı bir kavram olan görünmez el metaforunun tarihin eski zamanlarına dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay, “Bir kişinin çıkarının diğer bir insanın zararına olduğu görüşü, 1500-1700 yıllarına kadar hâkimdi. Kilisenin de baskısı ile insanın kendi çıkarını düşünmesi yasaklanmıştı.” diye konuştu.

1700’lü yılların sonuna gelindiği zaman hâkim olan anlayışın değişmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Küçükkalay, “Adam Smith, birçok eserde var olan bazen dini bir ritüel olarak kabul edilen görünmez el metaforunu ortaya koyarak herkesin kendi çıkarını sağlarken aynı zamanda toplumunda çıkarını otomatik olarak sağladığını belirtti. Bu sebeple dönemin filozoflarının ve kilisenin dayatmış olduğu düşünceler köklü bir değişime uğradı.” dedi.

Neo-klasik iktisadın gelişmeye başlaması ile görünmez el kavramının değer kazandığını belirten Prof. Dr. Küçükkalay, şöyle konuştu: “Görünmez el, değer kazanarak günümüze kadar gelen bir kavram. Faydalarına bakacak olursak iktisadın bilimselleşmesine ivme kazandırarak pozitif unsurlarla açıklanmasını kolaylaştırdı. Ekonomik düzene basamak oldu ve durağan ekonomik dünyanın gelişmesinin nasıl olması gerektiğine yol gösterdi.  Bunun yanında bireysel parçalanmalara, ahlak çöküntüsü ve vahşi kapitalizmin gelişmesine sebep oldu.”

Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
Okunma Sayısı: 898
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!