ASILE Projesi Ufuk2020 Destek Programı Kapsamında Kabul Edildi

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Milletlerarası Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer’in üniversite düzeyinde yürütücülüğünü üstlendiği “ASILE-Global Asylum Governance and European Union’s Role (ASILE- Küresel İltica Yönetimi ve Avrupa Birliği’nin Rolü)” isimli dünyanın en büyük Ar-Ge programı olan Ufuk2020 kapsamındaki proje önerisi,  Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Son dönemde ortaya çıkan uluslararası koruma sistemleri ile Birleşmiş Milletler Mülteciler için Küresel Mutabakat süreçleri arasındaki etkileşimi ve özellikle bu süreçlerde Avrupa Birliğinin rolünün incelenmesi hedefiyle geliştirilen ASILE (iltica) projesi, Avrupa Birliği’nin küresel göç yönetimine katkısını geliştirme amacı güden H2020-SC6-MIGRATION-2019 çağrısı ve Toplumsal Sorunlara Çözümler Ana Bileşeni altında yer alan Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, İnovatif ve Mütefekkir Toplumlar alt programı kapsamında hazırlandı.

Projenin toplam bütçesi 3 milyon Avro

Toplamda 4 yıl sürmesi planlanan proje hakkında bilgiler veren Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer, Temmuz 2019’da birçok proje başvurusu içerisinden öne çıkarak Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen projenin toplam bütçesinin 3 milyon Avro olduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi İneli Ciğer, “Ana yürütücüsü Brüksel merkezli Centre for European Policy Studies olan ASILE Projesinin 13 ortağı bulunmakla birlikte bu ortaklar arasında Aarhus Üniversitesi, European University Institute (EUI), Oslo Üniversitesi, Cape Town Üniversitesi, Dhaka Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yer almaktadır. Bu projenin Türkiye ayağı ise SDÜ tarafından yürütülecek.” dedi.

Proje kapsamında öngörülen çalışma paketlerinde kendisinin araştırmacı ve uygulayıcı olarak aktif görev alacağını ve SDÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Özgenur Yiğit ile birlikte çalışacaklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ciğer şunları kaydetti: “Proje sonucunda Avrupa Birliği ile dünyada en çok mülteci ve sığınmacı barındıran devletlerden biri olan ülkemizin göçmen ve mültecilere ilişkin ortak uygulamaları detaylı şekilde incelenecek ve bu uygulamaların uluslararası mülteci hukukuna etkileri araştırılacak. Ayrıca Türkiye’de mülteci hukuku ile ilgili araştırma yapan akademisyenlere düzenlenecek akademik etkinlikler ile destek verilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
Okunma Sayısı: 1565
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!