Yenilikçi İş Fikrine Karşılıksız 200 Bin Lira Destek

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı 2019 yılı 1. Çağrı başvuru süreci 10 Haziran’da başladı. Türkiye’de 30 ‘Uygulayıcı Kuruluş’ arasında yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bu kapsamda yürüttüğü “BİGGWind” programı başvuruları 8 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek. BİGGWind programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planına dönüştürmeleri ve iş planı hazırlamaları için gerekli olan eğitim, mentorluk, danışmanlık ve fiziki altyapı olanaklarını sunuyor.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Programları Koordinatörü Nilay Şengöl, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun  önceliklendirdiği; ‘Akıllı Ulaşım’, ‘Enerji ve Temiz Teknolojiler’, ‘Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)’, ‘İletişim ve Sayısal Dönüşüm’, ‘Sağlık ve İyi Yaşam’, ‘Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme’ alanlarından iş fikri başvuruları biggwind.com web sitesi üzerinden 8 Temmuz 2019’a kadar çevrimiçi ortamda alınacağını söyledi.

Başvurusu olumlu değerlendirilen ekiplerin SDÜ Ön Kuluçka Merkezi’ne kabul edileceğini anlatan Şengöl program ayrıntılarına dair şunları söyledi:  “Birinci aşamaya kabul edilen ekipler Ön Kuluçka Merkezi’nde açık ofis alanından oluşan mekânda, iş fikirlerini geliştirmek için ihtiyaç duyacakları altyapı, üstyapı , eğitimler ve şirketlerle ortak proje geliştirme imkânlarına erişecektir. BİGGWind programıyla girişimci adaylarına 200 bin lira geri ödemesiz hibeye erişim, sektör odaklı eğitim ve mentorluk, SDÜ Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz yer imkânı, profesyonel iş ağlarına ve yatırımcı ağlarına erişim ve bire bir iş geliştirme, akademik ve ticari mentorluk fırsatı sağlanmaktadır. BİGGWind Eğitim Dönemi Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşecek olup Ekim- Kasım aylarında ise TÜBİTAK panelleri gerçekleşecektir.  Başarılı olan adaylar ise Ocak 2020’de şirketleşerek, 1 Şubat 2020 tarihinde TÜBİTAK tarafından verilen 200 bin liralık geri ödemesiz hibeye erişeceklerdir.  Bu noktada ekiplere SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti Kuluçka Merkezi de bedelsiz yer sağlanarak, prototip oluşturma süreçlerini desteklenecek, ticarileşmeleri sağlanacaktır.  Mentorluk ve eğitim süreçlerine devam ederek uluslararasılaşmaları, diğer fon kaynaklarına erişmeleri hedeflenmektedir. BİGGWind programı detaylı bilgi, başvuru koşulları ve başvuru formu biggwind.com’da yer almaktadır.”

Yayın Tarihi: 11.06.2019
Okunma Sayısı: 2385
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!