İslam Düşünürlerinin Bilgi Aydınlığında “Sevgi Yolculuğu”

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Toksöz, Bilgi ve Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta savaşların, terörün, kargaşaların hüküm sürdüğü bir ortamda sevgi kavramının gelişmesi umudunu taşıdığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi Şehit Yunus Emre Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte geniş kapsamlı bir sunum yapan Doç. Dr. Toksöz, kısa bir süre önce yayımlanan ‘İslâm Düşüncesinde Sevgi Teorileri’ kitabını yazarken hissettiklerini paylaştı.

İslâm âlimlerinin, filozofların sevgi kavramı üzerine çalışmalarını araştırırken, okurken ve yazarken çok pozitif yönde değiştiğini, geliştiğini anlatan Doç. Dr.Toksöz, “Nefret saçma bir duygudur. Asıl olan sevgidir. Ben bu kitap sürecinde araştırma yaparken, yazarken bizzat deneyimledim.” dedi.

Âlim Hücvirî’nin ‘Keşfu’l-Mahcub adlı eserinde sevgiyi hayatın aslı olarak tanımladığını anlatan Doç. Dr. Toksöz, ‘Kalbe sevgi tohumu düştüğü an büyür, gelişir. Başka sevgilerin kaynağı olur’ görüşünü savunmuştur. Hâris el-Muhâsibî’ de sevgi üzerine eserler vermiştir. Râgıb el- İsfahânî ‘Ahlâk’ eserinde sevginin haz, fayda ve bilgiden kaynaklandığını belirtmiştir.” şeklinde konuştu.

İslâm metafizik düşüncesinde sevginin el- mehabbe ve el-vedûd üzerine olduğunu kaydeden Doç. Dr. Toksöz sözlerine şöyle devam etti: “Burada el-vedûd çok önem kazanıyor. Hepiniz biliyorsunuz El-vedûd Allah’ın 99 adından biridir. Ve en saf, ince ve katışıksız (hâlis) hâlidir. Seven ve sevilen şeklinde iki manaya gelir. Burada kişinin sevgiye sahip olabilmesi için ilk şart halis niyet taşımasıdır. Fârâbî ve İbn Sinâ sevgiyi varoluşun ilkesi olarak tanımlamıştır. Yûnus Emre’yi zira herkes bilir. Gazzâlî, ‘İhyâu Ulûmi’d-dîn adlı eserinde sevginin sebeplerini sıralamıştır. Geniş perspektiften değerlendirecek olursak sevgi ancak marifet ve idrak ile gerçekleşir.  Sevgi, şuurlu bir varlık olan insana özgü iradi bir durumdur. Kalbimizi temiz tutalım. Niyetimiz halis olsun.” dedi.

Daha sonra İlahiyat Bilgi ve Düşünce Topluluğu Başkanı Zeynep Demiröz, Doç. Dr. Toksöz’e teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yayın Tarihi: 16.04.2019
Okunma Sayısı: 1504
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!