“Arkeolojide Güncel Yaklaşımlar” Tartışıldı

Üniversitemiz Arkeoloji Topluluğunca düzenlenen “Tropolis Antik Çağ Heykelleri Konferansı” Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Polis Sezgin Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Tripolis Antik Kenti Başkanı Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Duman, “Tripolis’teki Güncel Araştırmalar Yeni Buluşlar” konusuna ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmalarına Tripolis’in konumunu ve tarihini anlatarak başlayan Doç. Dr. Bahadır Duman, “Tripolis kentinde anıtsal çeşme, cadde, yönetici evi gibi yerlerde kazılar gerçekleştirdik Kazılar sonucunda M.S. 3-4. Yüzyıllara ait yönetici, tanrı heykelleri, çanak çömlek, kemik aletler, sikkeler, gibi birçok buluntuya ulaştık.” dedi.

Dr. Torben Schreıber ise “Form and Functions of Hellenistic Seals Form Archival Context” başlıklı sunumunda Helenistik dönem M.Ö 234-27 yılları arasında kullanılan mühürler hakkında bilgiler verdi. Bunları sınıflandırmalarının önemine işaret eden Dr. Schreıber,  yönetici mühürleri, kişisel mühürlerden bahsetti. Doliche Dülük Baba Gaziantep Antik Kentinde ele geçen mühürlerden de bahseden Dr. Schreıber, bu mühürlerin kullanım alanları ve biçimlerine değindi.

Yayın Tarihi: 11.04.2019
Okunma Sayısı: 577
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!