Süleyman Demirel Üniversitesi

Yabancı Dil Alanındaki Bilimsel Gelişmeler SDÜ'de Paylaşıldı

Yabancı dil alanındaki bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı “6. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı”, ikinci gününde de verimli bir şekilde devam etti.

Günün ilk oturumunda “Yöntem Sonrası Dönem Tartışmaları” konusu Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Yıldırım başkanlığında değerlendirildi.  Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arda Arıkan, “Yöntem Sonrası Durum ve İngilizce Öğretimi” konulu tebliği ile Türkiye’de ilköğretim düzeyi İngilizce öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve etkinlikler üzerine konuştu. Yöntem noktasında, özellikle öğretmenlere teknik ve stratejilerin öğretilmesinin ve öğretmenlerin mesleğin inceliklerini tatmin edici bir şekilde kullanması için yüreklendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu, “Eğitimde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Yöntem Sonrası Yalın Örneği” konulu çalışması ile akademiye yenilikçi bir yaklaşım sundu. Yalın eğitim yönteminin her okulun yapısına uygun bir değişim modeli olduğunu belirten Tılfarlıoğlu, yönetme, öğretme ve öğrenme süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şevik, “Görsel-İşitsel Meteryalleri Altyazılı İzlemenin Dinleme Beceresine Etkileri” konulu araştırması ile teknolojik gelişmelerin, eğitim sürecindeki yerine dair bilgiler aktardı. Teknolojinin sunduğu imkân ve olanaklardan faydalanarak çağdaş yabancı dil öğretim stratejilerinin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, mevcut kaynakların etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek İnal,  “Yöntem Sonrası Dönem ve Öğretmen Eğitimi Programlarında Kuram- Uygulama İlişkisi” konulu çalışması ile öğretmen adaylarının daha fazla uygulama yapması, bu uygulamaları değerlendirme ve yorumlama noktasında etkin olması gerektiğini ifade etti.  Öğretmen adaylarına sunulacak kuram/kavram/yöntem/teknik bilginin daha kapsamlı, sosyal bakış açısıyla şekillendirilmiş ve durumlu öğrenme temelinde verilmesi ve deneyimden edinilen bilginin, kişisel kurumları oluşturma yolunda önemli bir başlangıç noktası olduğu anlayışının oluşturulmasının yararlı olacağını dile getirdi.

İkinci oturumda “Öğretmen Yetiştirenlerin Nitelikleri” konusu,  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Yavuz başkanlığında; Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirezen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İskender Hakkı Sarıgöz, 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kızıltan tarafından gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar çerçevesinde ele alındı.

Üçüncü oturumda “Mesleki Gelişim” konusu,  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçay Köksal başkanlığında değerlendirildi.  İstanbul Kültür Üniversitesinden Prof. Dr. Birsen Tütüniş, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derin Atay ve Süleyman Demirel Üniversitesinden Doç Dr. Oya Tunaboylu Büyükyavuz konuyla ilgili çalışmalarını ve önerilerini paylaştı.

Son oturumda “Öğretmenlik Uygulama Derslerine İlişkin Sorunlar” konusu, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirezen başkanlığında; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yangın Ekşi, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Su Bergil tarafından değerlendirdi. Güncel sorunların ortaya konduğu oturumda araştırımalar ışığına çözüm ve öneriler aktarıldı.

7 ayrı panelde, 25 değerli bilim insanının bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaştığı kurultay, kurultayın fikir babası olarak addedilen Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Sarıçoban’ın yaptığı çekiliş ve panelistlerle katılımcıların hazırladıkları sonuç bildirgesinin hazırlanmasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.9.2018
Okunma Sayısı: 1648
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık