Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 491

Toplantı Tarihi: 28/06/2018

Toplantı No     :491

1- Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına alınacak Öğrenci Kontenjanlarının ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

3- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Programlarına Özel Yetenek Sınavı Yöntemiyle alınacak öğrenci kabul koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalının Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Ortak Doktora Programının iptaline oy birliği ile karar verildi

5- Üniversitemiz 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

6- Üniversitemiz 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz 2018- 2019 Eğitim-öğretim yılı Çift Anadal/Yandal takvimi ve kontenjanlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına ait ders planlarının ve ders değişikliklerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvim taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı arasında Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı açılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4/3 maddesine istinaden düzenlenen Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 13- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy  birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 28.6.2018
Okunma Sayısı: 1406
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık