Süleyman Demirel Üniversitesi

Rijit Bronkoskopi Uygulamalarına Yardımcı Olacak Büyük Buluş SDÜ’den

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rasih Yazkan, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında oluşan ventilasyon kaçağı ve dolayısı ile kaçak sonucu oluşan problemlerin önlenmesine yardımcı olacak bir buluş geliştirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca patent alan “Ventilasyon Kaçağının Önlenmesi Amacıyla Şişirilebilir Sıralı Balonlar İçeren Bir Rijit Bronkoskop Sistemi” sayesinde rijit bronkoskopi uygulamalarının etkinliği artacak, daha güvenli yapılması sağlanacak ve anestezi süresi kısalacak. Rijit bronkoskop etrafına yerleştirilecek birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız olarak şişirilebilir üç adet sıralı balon uygulaması ile rijit bronkoskop ile trakea (ana soluk borusu) arasındaki boşluk kapatılacak ve bu boşluktan havanın geriye kaçışı önlenerek daha etkili, amacına uygun ve güvenli bronkoskopi uygulamasının yapılması sağlanmış olacak.

Hava kaçağını engellemek amacıyla rijit bronkoskopi lümeni dışına yerleştirmek üzere geliştirilen yeni ürün endotrakeal entübasyon tüpü uygulamaları esasına dayanmakta olup lümen dışından geriye hava kaçışını önlemeyi hedeflemektedir.

Bu buluş bir endotrakeal entübasyon tüpü uygulaması değildir. Bu buluş solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında rijit bronkoskopun dışına yerleştirilerek kullanılan ve ventilasyon kaçağını önlemek amacıyla geliştirilmiş tamamen rijit bronkoskop için uyarlanmış yeni bir üründür.

 

Yayın Tarihi: 20.6.2018
Okunma Sayısı: 1543
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık