Süleyman Demirel Üniversitesi

Yekvizyon Isparta'nın Ekonomisi İçin Öncelikli Altı Alana Yönelik ''Strateji Belgesi'' Oluşturacak

Süleyman Demirel Üniversitesi  ''Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma (YEK) Vizyon" araştırmaları çalıştay süreci 9 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30’da  “Metal- Makine Sektörü” Çalıştayı ile başladı. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, "Saha araştırmaları ile başlayan faaliyetlerin bilim insanları ile endüstri yöneticileri, kamu kurumları, mesleki- teknik kurumlar ve sivil toplum örgütleri, devlet fonlarını bir araya getirmeyi hedefledik; sorun ve fırsatların tartışılmasını arzu ediyoruz. SDÜ olarak çözüm arayışında bir rol almayı görev bildik. Çünkü SDÜ akademik olarak ilgili sektörlerde bilgi ve birikime sahiptir” dedi. Dulupçu, çalıştay sürecinden sonra ilerleyen aylarda her bir sektör için birer ''Strateji Belgesi'' olarak yayınlanacağını açıkladı.

Daha sonra söz alan YEKvizyon 2018 Metal-Makine Teması Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cengiz Kayacan, "Sanayinin temeli metal sektörüdür. Metali işleyen sanayiye hâkim oluyor, O yüzden metali işleyen ülkeler sanayide söz sahibidir. Yerele baktığınız an Isparta bir noktaya ulaşacaksa en büyük motor güçlerden biri metal olmalıdır. Metali işlemelidir. Almanya iki defa Dünya Savaşı'nı kaybetti, yerle bir oldu. Ama metalde Dünya'da tek güçtür. Hep lider ülke konumundadır. Metal ile katma değeri yüksek imalât gerçekleştiriyor. Almanya'yı savaş enkazından çıkaran metal- makinedir." dedi. Ayrıca Kayacan, “Metal- Makine sektöründe 2 net sorun görüyoruz: 1- Mühendis istihdamı az. 2- Devlet, proje bazlı yatırımlara büyük fonlar aktarıyor. Proje bazlı çalışma kültürüne geçmeliyiz.'' diye ekledi.

Akabinde devam eden YEKvizyon “Metal-Makine Sektörü” çalıştayında ; endüstri yöneticileri, kamu fonları temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, SDÜ bilim insanları ile "Üniversite- Sanayi işbirliğinin yeterliliği, Kalifiye işgücünün yeterliliği, Kamu kaynaklarınca desteklenen proje kazanım yeterliliği, İşletmelerin mühendis istihdamı yeterli mi?, Sektörde rekabetçi işbirliği yapılabilecek alanlar, Özellikle yurtdışı alım yapılan makinelerin imalâtında yerlileştirme risk paylaşımı" konularını tartıştı.

Aynı gün öğleden sonra düzenlenen ikinci çalıştayda ise 'Kentiçi Ulaşım' konusu katılımcılar ile birlikte değerlendirildi. 9 Mayıs  “Kentiçi Ulaşım” çalıştayının açılış konuşmasını yapan SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan: ''SDÜ, çok üst düzey yeterliklere sahip bilim yuvasıdır. Bu yeterliliklerin biri de ulaştırma alanındadır. Isparta'nın kent içi ulaşımdaki sorunlarını, çözüm yollarını ve fırsatlarını güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Çok başarılı sonuçlara ulaşacağımızı umut ediyorum. Hepimiz Isparta'yı aydınlatmak için buradayız” diye konuştu.

Daha sonra söz alan YEKvizyon “Kentiçi Ulaşım” Teması Koordinatörü Prof. Dr. Serdal Terzi: "Mum dibine ışıtmaz derler. Hepimiz, şu an bu yargıyı çürütüyoruz. Isparta'yı aydınlatmak için buradayız. Sorunları net teşhis edip, somut önerileri bulacağız. Uzlaşı içerisinde Isparta'nın niteliklerini artıracağız.'' dedi. Ayrıca SDÜ'nün 21 Şubat 1976'daki doğuşuna atıf yapan Prof. Dr. Serdal Terzi, "42 yıllık bir bilgi birikimine sahibiz. Beşeri sermayesi çok güçlüdür. Ulaştırma alanında Türkiye'nin çok önemli yükseköğretim kurumlarından biriyiz. Nitelik ve nicelik olarak güçlü bir kadroya sahibiz. Burada birlikte sorunları ortaya koyacağız. Birlikte somut çözüm önerilerine ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Akabinde devam eden YEKvizyon “Kentiçi Ulaşım Sektörü” çalıştayında  ise endüstri yöneticileri, kamu, kurum, kuruluş, fonları temsilcileri ve sivil toplum örgütleri SDÜ bilim insanları ile şu başlıkları tartıştı: Kent İçi Trafik, Toplu Taşıma, Otopark, Bisiklet Yolları, Ulaşımda Üstyapı, Engelli Yaya Yolları, Engelli Erişimi.

Çalıştay kapsamında katılımcılarla bir araya gelerek kent içi trafik konusunda bilgiler veren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ceylan da kent içi trafiğin temel nedenlerini “hızla artan araç sayısı”, “plansızlık”, “geleceği görememe” olarak sıraladı.

Isparta’da planlama açısından yaşanan sıkıntılara değinen Ceylan, Isparta’daki trafiğin mevcut durumu değerlendirerek geliştirilebilecek olan akıllı sistem vasıtasıyla, otobüs durakları ve şerit düzenlemeleriyle bu sorunların ortadan kalkacağını aktardı. Aynı zamanda Isparta sinyalizasyon durumu ve bu durum sonucunda ortaya çıkan sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya getirerek Isparta’nın sorunlarına çözümler üretmek amacıyla düzenlenen çalıştay kapsamında toplu taşıma konusunu anlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karaşahin  “Isparta’nın en büyük şansı hiçbir zaman minibüs ve dolmuş taşımacılığını kullanmamış olmasıdır. Isparta toplu taşıma alanında iyi bir yerde.” dedi. Toplu taşımada yaşanan sorunlara ise otobüslere bisiklet taşıma aparatı yerleştirme, bisiklet yoluyla entegre otobüs yolu uygulamasının geliştirilmesi, otobüs duraklarının yeniden incelenmesi ve toplu taşıam öncelikli sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi gibi çözüm önerilere getiren Karaşahin, akıllı durak uygulamasının da artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sunumların ardından yapılan değerlendirmelerde düşüncelerini dile getiren katılımcılar “Isparta’da hafif raylı sistemin kurulup kurulamayacağı”, “durak düzenlemeleri”, “otobüse biniş ücretlendirmeleri” konularında sorularını alanlarında uzman kişilere sorma fırsatı yakaladılar.

Çalıştayın bu oturumunda konuşulan diğer bir konu ise otopark yönetim stratejileri oldu. Konu ile alakalı olarak düzenlenen çalıştayın sorunların çözümüne yönelik büyük bir adım olduğunu söyleyen Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Haldenbilen, “Türkiye çok hızlı ilerliyor. Otomobil sahipliğinde büyük bir artış var. Bu kadar çok araç sahibinin olduğu kentlerde hayliyle ortaya otopark sorunu çıkıyor. Isparta’da oluşan sorunlara yönelik çözümler ise şu şekilde yapılabilir. Denetimler etkinleştirilmeli. Mahalle otoparkları bir an önce gündeme getirilmeli, etkin bir park politikası uygulanmalı” diye konuştu.

Katılımcılara bisiklet yolları hakkında bilgi veren Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emre Uz, bisiklet alt yapısı denilen yolların aslında sadece bisiklet yolu olmadığını belirterek fiziksel olarak ayrılmış olan yolların motorsiklet kullanıcıları tarafından kullanılmasının tehlike yarattığını; bu nedenle de bu yolların bisiklet kullanıcıları dışında kullanımına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Isparta’daki otobüs güzergahlarına entegre güvenli ve uygun bisiklet güzergahı çalışması ve engelliler için kent içi erişilebilirlik haritaları ile veri tabanının oluşturulması konularında değerli bilgilerini katılımcılarla paylaşan SDÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Saplıoğlu da “Bu çalışmalarda amacımız bisiklet kullanıcılarının tercihlerini gerçekleştirmek. Özellikle yaşlılar ve engellilerin rahat ulaşım sağlayabilmesi, yaşanabilirlik düzeylerinin arttırılabilmesi için kullandıkları kaldırımların ve kavşakların iyileştirilmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

YEKvizyon programı kapsamında kent içi alt yapı ve üst yapı konusuna değinen Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akbulut ise düzgün karayollarının yapılmasının çok zor olmadığına fakat planlı ve programlı bir takım çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu çalıştayın yapılan akademik çalışmaların belediye yetkililerine iletilmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Karahançer, Isparta genelinde yollarda oluşan çatlaktalar ve bunların çözümüne yönelik neler yapılabileceğine değindi.

Çalıştayın ilk gününün kısa bir değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Serdal Terzi “Amacımız burada belediyeyi eleştirmek değil. Sahip olduğumuz akademik bilgiyi paylaşmak ve şehrimiz için daha fazla çalışmalar yapmaktır.” diye konuştu.

Yayın Tarihi: 9.5.2018
Okunma Sayısı: 2771
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık