Süleyman Demirel Üniversitesi

“Türkiye ve İsviçre’de Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Güncel Gelişmeler” SDÜ'de Tartışıldı

Türk ve İsviçre Medeni Usul ve İcra İflas Hukukundaki güncel gelişmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından düzenlenen panel ile ele alındı.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur, mukayeseli hukukun öneminin yadsınamaz olduğunu söyleyerek “Çok etkileşimli yaşadığımız bir dünyada kaynak sayılabilecek İsviçre Hukuku, Alman Hukuku bizim için çok değerli. Dolayısıyla bu hukukun kanun yapımında rol almış hem avukat hem de profesörler bugün bizimle değerli bilgilerini paylaşacaklar. Kanunlaştırmanın yazılı hukukun esas olduğu kıta Avrupa Hukuk Sisteminde kanunların değişmesi kaçınılmazdır. Çünkü sosyal olaylara kanun yapmaktayız. Sosyal olaylar değiştiği için kanun da değişir.” dedi.

Songur’un sözlerinin ardından panele geçildi. “Yeni İş Mahkemeleri Kanunun Getirdikleri ve Arabuluculuktaki Yeni Düzenlemeler” konusunda katılımcılara bilgi veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Özekes, iş mahkemeleri kanunumuzun yakın zamanda değiştiğini dile getirdi. Bu düzenlemenin birçok yönden eleştiriye açık olduğunu belirten Özekes, şunları kaydetti: "Aslında pek de bir yenilik getirmeyen bir kanun. Yeni kanunumuz yürürlüğe girmeden 5521 sayılı bir iş mahkemeleri kanunumuz vardı. 7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu aslında çok fazla bir değişiklik getirmemiştir. 7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanununun düzenlemesine, sistematiğine ve içeriğine bakıldığında mevcut ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte görülememektedir. İş yargılamasındaki sorunları çözememiş, yargılama bakımından ciddi bir yenilik getirememiş, sadece iş yargılamasına “zorunlu” arabuluculukla bir farklılık oluşturmuştur.” Özekes, kanun çerçevesinde yapılan değişiklere, mahkemenin kuruluşu, görev ve yetki düzenlemesi, yargılama usulüne ilişkin düzenleme, karar kanun yolları konularına da değindi.

Konuşmasında zorunlu arabuluculuk ve arabuluculuk yasasında yapılan değişikliklere değinen Özekes “2012 yılında 6325 sayılı HUAK ile birlikte sistemimize arabuluculuk sistematik bir şekilde ve kanuni düzenlemeye kavuşarak girmiştir. Arabuluculuk bir uyuşmazlık çözme yöntemidir ancak bir yargılama değildir” diyerek değişikliğin genel çerçevesi ve dava şartı olan arabuluculuk hakkında bilgi verdi.

Panelin diğer bir konuşmacısı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ise "İstinaf Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolu" konularında bilgiler verdi.

İstinaf sınırı ve temyiz sınırı hakkında bilgi veren Pekcanıtez “Biz 2011 yılında hukuk mahkemeleri kanunu hazırlarken artık parasal sınırların kanundan çıkmasını arzu ettik. Çünkü her yıl değişen parasal sınırlar zaman içerisinde hem bunların takibini güçleştiriyor ve her yıl bunların değişmesi de hukuk devletindeki hukuk güvenlik ilkesinin ciddi bir idari sonucunu doğuruyordu. Ama hukuk mahkemeleri yürürlüğe girdikten sonra 6 yıl içinde kanun 15 kez değişti. Kanunlar yürürlüğe girmeden tartışılamadığı için bu parasal sınırlar her yıl arttırılıyor.” dedi.

Pekcanıtez konuşmasında ayrıca istinaf talebi, istinaf başvuru kabulü hakkında da bilgiler verdi.

Panelin ikinci oturumu ise İsviçre İflas Hukuku Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Daniel Staehelin ve Bazel Hukuk Mahkemesinden Avukat Dr. Eva Bachofner katılımcılara "İsviçre Hukuku" konusunda bilgi aktardı.

Yayın Tarihi: 6.4.2018
Okunma Sayısı: 5001
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık