Süleyman Demirel Üniversitesi

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişte Yapılacak Yazılı Sınava Girecek Personelin Sınav Yeri Listesi

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslarda belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen personelin listesi 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmış, listelere yapılan itirazlar tespit komisyonunca değerlendirilerek sınava girmeye hak kazanan nihai personel listesi oluşturulmuştur. Sınav komisyonu tarafından 8 sınav grubuna ayrılan personel listesi ve sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belirlenmiştir.

Sınav yazılı olarak 17 Mart 2018 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu duyuru ilan tebliği hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Yazılı sınava girecek personelin bina ve salon bilgileri için tıklayınız

Sınavda uyulması gereken kurallar için tıklayınız

 

Yayın Tarihi: 9.3.2018
Okunma Sayısı: 9688
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık