Süleyman Demirel Üniversitesi

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilme Süreci Hakkında Bilgilendirme

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan sürekli işçilerin, daimi statüde işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin Üniversitemizin çalışma programı ekte ilan edilmiştir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Yayın Tarihi: 22.1.2018
Okunma Sayısı: 11550
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık