Süleyman Demirel Üniversitesi

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü

Tüm dünyada insan hayatını tehdit eden intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü” olarak ilan edilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Meltem Atay, intiharın bireyin yalnızca kendisini değil ailesini, sosyal çevresini ve toplumu etkilediğinden dolayı önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu ifade etti. 

Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütünün geliştirdiği sağlık politikaları içinde intiharı önleme çalışmalarının da bir hedef haline geldiğini dile getiren Doç. Dr. Atay, “10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her 40 saniyede bir intiharın, her 3 saniyede ise bir intihar girişiminin gerçekleştiğini, son 45 yılda intiharların %60 civarında arttığını ve intiharın tüm dünyada ilk on ölüm nedenleri arasında yer aldığını bildirmektedir. Başka bir deyişle dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi intihar sonucu ölmektedir. 2020 yılında intihara bağlı ölümlerin %50 artacağı ve intihar sonucu ölenlerin sayısının yılda 1.530.000 olacağı tahmin edilmektedir. İntiharla ilişkili damgalanma korkusu, intiharın “tabu” oluşu, ailelerin utanması ve bazı ülkelerde uygulanmakta olan yasal cezalar intiharların gizlenmesine yol açmaktadır. 15- 24 yaş arası gençlere bakıldığında intihar hızının yüz binde 6’nın üzerine çıktığı görülmektedir. Tüm intiharların yaklaşık %25’i 15- 24 yaş arasında gerçekleşmiştir.  Cinsiyete göre bakıldığında erkek intiharlarının, 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında kadın intiharlarından daha fazla olduğu, en yüksek yaşa özel intihar hızının erkeklerde 80- 84 yaş grubunda, kadınlarda ise 15- 19 yaş grubunda olduğu görülmüştür.”

İntihar girişiminin tamamlanmış intiharlardan daha önemli bir sorun olduğunu dile getiren Atay, oran olarak bakıldığında intihar girişiminin tamamlanmış intihara göre 20 kat daha fazla olduğu görüldüğünü belirtti. İntihar davranışlarını çok nedenli olarak değerlendirmesinin önemine dikkat çeken Atay, “Yalnızlığın intihar riskini arttırdığı ve kişilerarası sağlıklı ilişkilerin intihara karşı koruyucu olabildiği unutulmamalıdır. İntihar bireyin yalnızca kendisini değil ailesini, sosyal çevresini ve toplumu etkilediğinden önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği sağlık politikaları içinde intiharı önleme çalışmaları bir hedef haline gelmiştir. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü ‘nün bir halk sağlığı problemi olarak intihar konusunda daha duyarlı olma, önleme yönünde daha çok çaba harcama ve çözüm yolları bulmak adına farkındalık oluşturmasını temenni etmekteyiz.” dedi.

Yayın Tarihi: 8.9.2017
Okunma Sayısı: 1602
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık