Rektör Çarıkçı’nın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, dünya üzerindeki tüm kadınların, eşitlikleri,  özgürlükleri, daha iyi yaşama ve çalışma koşulları ile cinsiyete dayalı toplumsal haksızlıkların ortadan kaldırılması yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur.

Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürde kadının statüsü hep tartışılagelse de tartışma götürmeyen tek gerçek, Türk milleti olarak kadınlarımızın bizim geçmişimizde hep önemli görülmesi ve Türk toplumunun mihenk taşını oluşturmasıdır. Eski Türklerde kadınlarımız kağanların seçiminde ve devlet yönetiminde söz sahibi olarak karşımıza çıktıkları gibi yakın tarihimizde de Kurtuluş Savaşı’nda vermiş oldukları olağanüstü mücadeleleri ve fedakârlıkları ile de karşımıza çıkarlar.  Yoksulluk ve yoksunluğun kol gezdiği savaş yıllarında, cephede erkeği ile omuz omuza çarpışan, mermi taşıyan, yaralı askerleri tedavi eden, silah, giyecek ve yiyecek imal ederek bir vatanın kurtuluşunda Türk kadını kadar çok çalışmış, emek ve gayret göstermiş başka bir toplum yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir milletinde Anadolu kadınının üstünde bir kadın kahramanlığı zikredilemez.

Anadolu kadını, vatan sevgisinin ve özgürlüğün bir insan için ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya ve bugünkü nesillere ispatlamış;  günümüzde eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirmiştir. Bu anlamda kadınlarımız, Türkiye’nin en büyük teminatıdır.

Bunların yanı sıra, dünya üzerinde geleceğin güçlü devletleri arasında gösterilen Türkiye’de, günümüz kadınların karşılaştıkları bazı sorunlar, çeşitli yasal düzenlemelerle giderilmeye çalışılsa da son yıllarda kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için yoğun çaba sarf edilmektedir. Kadınlarımızın karşılaştıkları sorunlar, toplumun genel eğitim düzeyinin yükselmesiyle, kadınlarımızın sosyal, siyasal, ekonomik yaşamda etkinliklerinin artmasıyla ortadan kalkacaktır. Bunun için her bireye, her kuruluşa büyük görevler düşmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi olarak biz de bu sorumluluk bilinci ile kadına yönelik şiddet dâhil her türlü ayrımcılıktan arındırılmış bir eğitim- öğretim ortamını sağlamak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek üzere tüm işlevleri yerine getirmek, çalışmalar yapmak azminde ve kararlılığındayız.

Bu anlamlı günde, Peygamberimizin : “Cennet annelerin ayakları altındadır.” sözünün muhatabı olan tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlarım.

 

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Güncelleme Tarihi: 07.03.2016
Okunma Sayısı: 1263
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!