SDÜ 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurusu İlanı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı merkezi olarak yapılacaktır.

Üniversitemizde boş bulunan  Ek-3 ve Ek-4 te yer alan kadrolar için ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile atama yapılacaktır. Yazılı sınava ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının duyuru yazısı Ek-1 ile sınav konu başlıkları Ek-2 aşağıda belirtilmiştir.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişliği Sınavına İlişkin Genel Esaslar

  • İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birim ve derece  belirtilmeden başvuruda bulunabilir.
  • Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarda başvuruda bulunabileceklerdir.
  • İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli, aday memur statüsünde bulunanlar, sözleşmeli personel ve işçi kadrosunda bulunan personel başvuruda bulunamaz.
  • Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların ve ya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.
  • Üniversitemiz resmi web sayfasından yapılacak her duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.

Görevde Yükselme Sınavı Kadrolarına Atanacaklar İçin Genel Şartlar

Adayların Ek-3 te yer alan kadrolara Görevde Yükselme Sınavı suretiyle atanabilmesi için;

- Başvuru süresinin son günü itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmet şartlarını sağlamış olmak gerekir.

- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak gerekir.

Unvan Değişikliği Sınavı Kadrolarına Atanacaklar İçin Genel Şartlar

Adayların Ek-4 te yer alan kadrolara Unvan Değişikliği Sınavı suretiyle atanabilmesi için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

- Unvan değişikliği sınavında başarılı olması.

gerekir.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranan Özel Şartlar

- Ek-3 ve Ek-4 de belirtilen kadrolar için belirtilen şartları taşımak ,

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

2024 Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Merkezi Sınav Takvimi

Yapılacak İşlem

Tarih/Tarih Aralığı

Başvuru Başlama ve Bitiş Tarihi

20.05.2024-31.05.2024 (mesai bitimine kadar)

Sınava Girecek Aday Listesinin İncelenmesi

03.06.2024-21.06.2024

Aranan Şartları Taşıyan Aday Listesinin İlanı

24.06.2024-28.06.2024

Aday Listesine İtirazların Alınması

01.07.2024-05.07.2024

İtirazların Değerlendirilmesi ve Karara Bağlanması

08.07.2024-22.07.2024

Kesinleşen Aday Listelerinin İlan Edilmesi

23.07.2024-29.07.2024

 

Yazılı ve sözlü sınava ilişkin duyurular daha sonra bildirilecektir.

 

Başvuru

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Göreve Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca belirtilen genel ve özel şartları taşıyan Üniversitemiz personelinin başvurularını  20.05.2024-31.05.2024 tarihleri arasında Ek-5 te sunulu başvuru dilekçesini doldurmak suretiyle imzalayarak Ek-6 da sunulu başvuru formunu eksiksiz doldurmak suretiyle imzalayıp öğrenim belgesi ekleyerek kapalı zarf ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik  Genel Evrak Kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Ek-1    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeline Yönelik 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi yazılı sınavı hakkındaki duyurusu

Ek-2    2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları

Ek-3    Süleyman Demirel Üniversitesi (Görevde Yükselme Sınavı) Kadro Listesi

Ek-4    Süleyman Demirel Üniversitesi (Ünvan Değişikliği Sınavı ) Kadro Listesi

Ek-5   Başvuru Dilekçesi 

Ek-6    Başvuru Formu

NOT: Başvuru usulü, yazılı sınav ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgiler Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer almaktadır.

 

Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
Okunma Sayısı: 2921
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!