Erdoğan Ateş Türk Din Musikisini Anlattı

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Erdoğan Ateş, Türk Din Mûsikîsinin ibadetleri daha keyifli ve anlamlı bir hâle getirmek için sanattan istifade ederek ibadetlere güzellik katmayı amaçladığını söyledi.
 
 
Türk musikisinde geniş bir yere sahip olan dinî musikinin özellikle Ramazan ayında farklı bir anlam kazandığını kaydeden Ateş, dinî mûsikînin câmiden tekkeye, dinî merasimlerden milli heyecanların ifadesine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini vurguladı. Ateş, dini musikinin beslendiği kaynakları şu şekilde ifade etti: “Kültürel derinliği itibariyle Türk Mûsikîsinin beslendiği ana kaynak tekkeler ve Mevlevihaneler olmuştur. Çünkü tekkelerde mûsikî, zikre güzellik katan, zikri yönlendiren ve zikri kollektif ve etkili hale getiren önemli bir vasıtadır. Dolayısıyla da mûsikî eğitimi de bu teşkilatlarca yürütülmüş, özellikle mevlevîhaneler günümüz konservatuarlarının işlevini yerine getiren kurumlar olarak anılır. Mûsikî tarihimizde yetişen çok önemli bestekâr ve icracılar bu kurumlarda eğitim alarak yetişmiştir.”
Türk Din Mûsikîsi özelinde Isparta’da yapılan faaliyetlere de değinen Öğr. Gör. Ateş, “Isparta’da bu faaliyet, camilerdeki uygulamaların ötesine geçmemektedir. Özellikle bu alanda ciddi bir eğitim almış ve yetişmiş eleman sayısı oldukça kısıtlıdır.” dedi.
 
Isparta’da mûsikî kültürüne hizmet eden ve bu alanda aktif bir faaliyet içerisinde olan kuruluş olan Isparta Mûsikî Derneği hakkında bilgi veren Ateş, 1972 yılında kurulan derneğin tamamen gönüllülük esasına dayanarak hareket ettiğini söyledi. Kendisinin de derneğin bir üyesi olduğunu ifade eden Ateş, “Dernek, bu işi seven ve mûsikî ile ilgilenmek isteyen herkese açıktır. Belirlediğimiz makam çerçevesinde Türk Sanat Mûsikîsi eserlerinden oluşturduğumuz repertuarı tüm koro üyeleri ile birlikte çalışarak meşk eden derneğimiz daha sonra bu çalışmasını Isparta halkı ile paylaşmakta ve ücretsiz halka açık konserler yapmaktadır.” diye konuştu.
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
Okunma Sayısı: 252
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!