"IV. Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı" Başladı

Sağlık sosyolojisi alanı ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı, alanla ilgili kavramsal konuların ele alındığı “Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı”nın dördüncüsü Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Bu yıl “Afet Sosyolojisi Bağlamında Sağlık ve Sağlık Hizmetleri” teması ile gerçekleşen alanında uzman araştırmacıların katıldığı çalıştayda, “afet kaynaklı göçler ve sağlık hizmetlerine etkisi”, “afetlerde STK’ların sağlık hizmetlerindeki rolü”, “afetlerde psikolojik tepkiler ve psikolojik destek”, “Türkiye’de ve Dünya’da afet koordinasyon modelleri”, “sosyal ve sağlık politikaları kapsamında afet yönetimi”, “afetlerde salgın yönetimi”, “afet sonrası sosyal ve sağlık destek uygulamaları”, “kültürel yas ve deprem”, “toplumsal acı ve kolektif stres”, “depremlerde çocuklarla iletişim”, “afetzedelere yönelik sağlık hizmetleri” konuları ele alınıyor.

Ülkemizin farklı üniversitelerinden 23 araştırmacının katılımıyla iki gün sürecek çalıştay boyunca 6’sı fiziksel 8’i çevrim içi gerçekleşecek oturumlarda toplamda 14 bildiri sunulacak. Sunumlar katılımcılar tarafından en az 30 dakika tartışılacak ve katılımcılara geri dönüşler sağlanarak çalışmalar olgunlaştırılacak.

Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
Okunma Sayısı: 516
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!