SDÜ Kalite Koordinatörlüğü Kuruldu

Üniversite Kalite Güvence Sistemini düzenlenmek, yönlendirmek ve kalite süreçlerinde yaşanan gelişmeleri takip etmek amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü kuruldu. 
 
Üniversitemiz bünyesinde Kalite Koordinatörlüğünün oluşturulması ile:
- Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,
- Ulusal ve uluslararası alanda akreditasyon çalışmalarını izlemek ve kurum bünyesindeki akreditasyon girişimlerine rehberlik etmek, 
- Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
- Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasına destek olmak,
- Akademik ve idari birimlerden kalite süreçlerine ilişkin gerektiğinde bilgi ve raporlar talep etmek, ihtiyaçları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,
- Kalite standartlarını takip ederek Kalite Komisyonuna önerilerde bulunmak, Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasına destek olmak,
- Kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversite birimlerinden sağlanacak bilgilerin toplanmasını ve konsolide edilmesini sağlamak,
- İzleme ve Yönlendirme Komisyonları tarafından hazırlanan raporlarda yer alan kalitenin iyileştirilmesine yönelik önerileri, Kalite Komisyonu adına ilgili birimlere gereği için iletmek ve birim çalışmalarını izlemek,
- Üniversite ve akademik birimlerin stratejik planda yer alan hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin periyodik olarak izlenmesine destek olmak,
- Dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon sürecindeki tüm hazırlıkları yapmak hedeflenmektedir. 
 
Kalite Koordinatörlüğünün kurulmasıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen Dış Değerlendiricilere her türlü destek sağlanacak olup kalite sürecine dair birçok faaliyet gerçekleşecek ve üniversitemizin kalite güvence sistemi güçlenecek.  Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Sisteminde önemli bir aktör olup gerek akreditasyon süreçleri gerekse kalite çalışmalarının bir bütünlük içerisinde sürdürülmesini sağlayacaktır.
 
Bu kapsamda; Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçler belirlenecek, uygulanacak ve sürdürülmesi sağlanacak. Ulusal ve uluslararası alanda akreditasyon çalışmaları izlenecek ve kurum bünyesindeki akreditasyon girişimlerine rehberlik edilecek. Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemi geliştirilecek ve sürdürülebilir kılınmasına destek olunacak.
 
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
Okunma Sayısı: 720
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!