“Akademide Kadın” SDÜ’de Ele Alındı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Türk Kadın Akademisyenler Birliği tarafından düzenlenen “Akademide Kadın” panelinde kadının akademideki yeri konuşuldu.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını yapan Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Uygun Öksüz, panelin kadın akademisyenlerin başarılarına, deneyimlerine ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Kadınların akademik dünyada aktif rol oynamalarının büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öksüz, kadınların akademik hayatta baş başa kaldığı zorluklara dikkati çekti. Prof. Dr. Öksüz şunları söyledi: “Günümüzde ne yazık ki hem akademisyenler hem de kadın akademisyenler arasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız. Bunların sebebini cinsiyet eşitsizliği, yetersiz temsil, örnek rol modellerin eksikliği, kültürel normlar, iş ve yaşam arasındaki dengeyi oluşturmak olarak sıralayabiliriz. Çeşitlilik, eşitlik ve eşit fırsatlar sadece kadınlar için değil, toplumu oluşturan tüm bireyler için ve toplumun ilerlemesi için oldukça önemlidir.” dedi.

SDÜ’de kadın akademisyenler konusunda gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi ise üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliği raporu hazırlandığını açıkladı. Prof. Dr. Terzi şunları söyledi: “Çalışmalarımız esnasında hem yurt içini hem de yurt dışını inceledik. Cinsiyet temsili ile ilgili somut rakamları araştırdık. Üniversitemizde toplam akademisyenlerin içinde kadın temsiliyeti yüzde 48. Türkiye ve Avrupa ortalamasının üzerinde bir rakam bu. 2021 yılında üniversitemizde kadın profesör oranı yüzde 16, doçent yüzde 25, doktor öğretim üyesi yüzde 41, yönetimde temsiliyet ise yüzde 45 idi. Şu an ise profesör oranı yüzde 26, doçent yüzde 44, doktor öğretim üyesi yüzde 45, yönetimde temsiliyet ise yüzde 46’ya çıktı. Bunun yanı sıra üniversitemizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı panik butonu yerleştirdik. Taciz, ayrımcılık ve mobing politikası yazdık. Motivasyonu artırmak içinse üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinde kadın çalışmalarına ayrı fon sağlıyoruz. Yine son iki yıldır kadın araştırmaları ödülü veriyoruz. Kadın araştırmalarını ayrıca desteklemeye çalışıyoruz.”

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur da kadınların hayatımızdaki önemlerinin tartışılamayacak düzeyde önemli olduğunu belirterek kadınların bütün olaylara farklı bakış açılarının bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Tabur konuşmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.” sözleri ile noktaladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu ise “Akademik hayat uzun ve yorucu bir yolculuk. Bizler de bunun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Doçentlik yıllarımda Avrupa Birliği Çerçeve Programı kapsamında yurtdışında bir projeye dahil oldum. Avrupa Birliği Cinsiyet Raporunu hazırlayan bilim insanı da aramızdaydı. Farklı ülkelerden insanlar vardı. Ben çok gururluydum. O yıllarda da Türkiye’nin kadın akademisyen sayısı fazlaydı ve listenin başlarında yer alıyordu. Kadınların toplumdaki rolünü özellikle son yıllarda daha çok tartışıyoruz. Dünyanın her yerinde kadınların sorunları mevcut. Ne zaman kadınların öneminin tartışıldığı etkinlikler düzenlenmezse o zaman kadınların hür, eşit bir toplum içerisinde yer aldığını anlayacağız.” diye konuştu.

Türk Kadın Akademisyenler Derneği Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ise Kadın Akademisyenler Derneğinin kuruluş aşaması ve yürüttülen çalışmalardan bahsetti. Tarihe bakıldığında rol model olan kadınların bulunduğunu ve gençlerin de bu kişileri örnek almaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yücel, “Akademisyen olmak zor. İşinizin dışında hayatınızda aile ve çocuklarınız var. Bunların arasında verimli bir kariyer ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bizler liyakatin esas olmasını, hakkımızın verilmesini istiyoruz. Her alanda kadınların kendilerini bulabilmesini, ülkemizin önünü açacak projeleri gerçekleştirmelerini istiyoruz.” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise “Akademide Kadın Liderler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Döğeroğlu, “Kadınların yaşadıkları problemler küresel ölçekte. Üzerlerine biçilmiş birçok görevin yanı sıra kadınlar akademik kariyer yapmak için de ayrıca çaba sarf etmek zorundalar. Bunun yanında akademide lider kadın oranını artırmanın önünde temel engeller bulunuyor. Bunlar; iş –ev yaşamını dengelemek, -başarıların değersizleştirilmesi, -yetersizlik sendromu olarak sıralanabilir.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında yükseköğretim sitemindeki kadın sayılarını açıklayan Prof. Dr. Döğeroğlu, yükseköğretimde kız öğrenci sayınısın oranını yüzde 50, doktora seviyesindeki kadın oranını yüzde 46, profesör kadın oranını yüzde 34 yükseköğretim kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticilerde kadın oranını ise yüzde 28 olduğunu belirtti.

Açış konuşmalarının ardından panel oturumlarında; Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Atılgan “Akademide Kadınların Varlığı ve Görünürlüğü Neden Önemli”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül “Akademide Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu “Üniversitemizdeki Kadın Araştırma Merkezlerinin İşlevselliği”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Meşkure Yılmaz “Türkiye’de Akademisyenlerin Durumu”, SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Sesli Çetin “Sağlık Alanında Türk Kadını Ebelikten Gebeliğe”, İstanbul Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aysel Ilgın “İnas Darülfünunu”, SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz “Kent ve Kadın”, SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gül Karahan “Bilim, Beslenme ve Gelecek” konulu sunumlarını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
Okunma Sayısı: 1519
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!