Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik Gelişitilen Proje Tamamlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Medya ve İletişim Akademisi Derneği işbirliğiyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen “Kadın İnanç Aktörleriyle İletişim Kurmak, Kadın Haklarını Geliştirmek, Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek” (iENGAGE) Projesi tamamlandı.

Hollanda Büyükelçiliğinin İnsan Hakları Hibe Çağrısı kapsamında kadına karşı şiddetin altında yatan sebepleri derinlemesine irdeleyerek (Lider Kadın Eğitici) inanç önderi adayların davranışlarını, tutumlarını toplumdaki sosyal normlara uygun bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan proje çerçevesinde lider kadın adaylarına eğitimler verildi.

Tokat, Gaziantep, Trabzon, Isparta ve Ankara’daki inanç önderi adaylar (Lider Kadın Eğitici) kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirildi, yeterli beceri kazanmaları ve okuryazarlığa sahip olmaları sağlandı.

Proje süresince; “öğretmen”,  “öğrenci”, “memur”, “müftülük çalışanı”, “kuran kursu öğreticisi” kadın inanç önderi adaylarına yönelik olarak kadın hakları ve kadına yönelik şiddeti önlemede aktif rol oynama kapasitelerini geliştirmeye odaklanan eğitim müfredatları geliştirildi. “Lider Kadın Eğitici” adaylarına; “Kadın Hakları, (kadının yasal hakları) Çocuk Hakları ve Uygulamaları”, “Karar alma süreçlerine kadın ve kızların katılımı nasıl teşvik edilir?”, “Karar alma süreçlerine kadın ve kızların katılımı nasıl teşvik edilir?”, “Şiddete uğrayanlar dâhil karar alma süreçlerine katılacak kadın ve kızlar sosyal medya ve dijital mecralarda kendilerini nasıl ifade edebilirler?”, “Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı ve bu alanda kadınların hakları (Bu haklara nasıl ulaşacak)”, “Kadına şiddetin bir başka unsuru olan çocuk ve zorla evliliklerin önlenmesi” vb. konularda eğitimler verildi.

Eğitim müfredatlarının beş ayrı eğitim başlığı ile beş aylık bir süreç içinde her bir eğitim için toplam 60’ar günlük bir eğitim dilimini kapsadığını belirten Proje Koordinatörü SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Demirbilek; bir toplumda şiddetin her türlüsünün önlenmesi, farklılıkların eşit haklara sahip olarak ve barış içinde yaşaması için tüm siyasal partiler, hükümetler, üniversiteler, medya, gönüllü kuruluşlar (STK) ve halkın işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de şiddetin hedefinde olmayan bir kişinin bile bulunmadığını, bu yüzden herkesin şiddete karşı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Demirbilek,  yazılı ve görsel medya haberlerinde, dizilerde ve programlarda, dijital mecralarda şiddet dilinin ve şiddet içerikli görüntülerin yer almasının şiddeti körüklediğini kaydetti.

Proje Ortağı Medya ve İletişim Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balcı da; toplumların ve bütün dünyanın şiddetten, cehaletten ve bütün kötülüklerden arınması ve gelişmesi için kadınların liderliğinin ve rolünün çok önemli olduğunu belirtti. Balcı, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan insan, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, tüketici, hayvan ve çevre haklarının her ortamda yayılması ve savunulması, toplumun bilgi, ilgi ve duyarlılık düzeyinin artırılması ve böylece hep birlikte, şiddetten uzak ve güven içinde yaşanmasına katkıda bulunmasının önemini vurguladı.

 

Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
Okunma Sayısı: 756
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!