“Doğal ve Kültürel Mirasın Paleo- Kuleönü Gölü’ndeki İzleri: 50 Bin Yılın Öyküsü” Kitabı Yayımlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi, ilham veren yayınlarını bilim dünyası ile buluşturmaya devam ediyor.

Üniversitemiz tarafından Isparta geneli ile Kuleönü ve Bozanönü ovaları çevresinin elli bin yıllık öyküsünün anlatıldığı “Doğal ve Kültürel Mirasın Paleo- Kuleönü Gölü’ndeki İzleri: 50 Bin Yılın Öyküsü” isimli kitap okuyucusuyla buluşuyor.

Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ile Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çetin Şenkul editörlüğünde derlenen kitapta; “Radyokarbon Tarihlendirmesi, Yaş Derinlik Modeli ve Sedimantasyon Oranına Göre Paleo-Kuleönü Gölü’nde Erozyon”, “Kuleönü’nde Hava Nasıldı: Elli Bir Bin Yıldan Günümüze Yaşanan İklim Değişimi”, Tarih Öncesi Dönemler”, “Sikkeler Işığında Klaudio Seleukeia Sidera”, “Paleo-Kuleönü Bölgesinde Yol Ağları” gibi bölümler yer alıyor.

Üniversitemizin araştırma stratejisi ve politikalarına uygun olarak çok disiplinli, aynı zamanda çeşitli kurumlardan araştırmacıların katkı sağladığı bu çalışma ile “su”, “göl”, “kuraklık”, “yaşam”, “tarih” gibi konulara bir kez daha dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek hazırladığı kitapta, Isparta il sınırlarında yer alan Kuleönü Ovası ve çevresinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimler ve gelişmeleri irdeleyen projenin sonuçları okuyucu ile paylaşılıyor.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
Okunma Sayısı: 3105
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!