Üniversitemiz Daire Başkanlıklarının Yönetim Kalitesi Tescillendi

Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında uluslararası standartlardaki eğitim, tarama ve test süreçlerini başarı ile tamamlayan Üniversitemiz, “ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası” almaya hak kazandı.

Tüm personel ve öğrencilerimiz için daha güvenli bir bilişim hizmeti sunmak amacıyla bir dizi önlem ve uygulamayı hayata geçiren Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ikinci gözetim denetimini, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,  İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı da ilk belgelendirme denetimini başarı ile tamamladı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda sertifika alan Daire Başkanlıklarımız, bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini uluslararası düzeyde belgelendirmiş oldu.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1.Gözetim Tetkiki Başarıyla Tamamlandı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının dahil olduğu TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1.Gözetim tetkiki 14-15.04.2022 tarihinde başarı ile tamamlandı. Kalite Yönetim Sistemi Politikası; araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas aldığını, kuruluşun amacına uygun olacağını taahhüt etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına TS ISO/IEC 20000-1:2019 ile TS EN ISO 22301:2020 Sertifikası

Sunduğu hizmetin gerçekleşmesine yönelik, doğru ve sistematik bir yapı içerisinde planlama, eğitim, gözden geçirme, araştırma yapma, paydaşlarla birlikte çalışma gibi süreçlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yapan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 24-25.11.2022 tarihinde yapılan tetkik sonucu TS ISO/IEC 20000-1:2019 tetkikini başarı ile tamamladı Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı. Buna ek olarak iş organizasyonunun ürün veya hizmet servislerinin kesintiye uğraması noktasında alacağı aksiyonları planlamış ve kabul edilebilir seviyede sürdürülebilme kapasitesi tanımladı. Bu doğrultuda belgelendirme başvurusunda bulunan SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 24-25.11.2022 tarihinde yapılan tetkik sonucu TS EN ISO 22301:2020  İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı.

Daire Başkanlıklarımızın Entegre Yönetim Sistemi Politikası:

Kalite Yönetim Sistemleri [Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)] kurulması kapsamında;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla Üniversitemizde bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini Üniversitemiz, iç ve dış paydaşları için kurmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak,
  • Entegre Yönetim Sistemleri risklerini azaltmak için gerekli idari, mali, donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları ayırarak devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm iç ve dış paydaşların; Yönetim Sistemleri bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği EYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
  • EYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek EYS politikasıdır.

 

Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
Okunma Sayısı: 1312
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!