Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İl Göç İdaresi Müdürlüğünce üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda İl Göç Uzmanı Yardımcısı Derya Yılmaz, “Ülkemiz bugün 192 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde son dönemde üniversite sayısı, araştırma merkezi sayısı, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında büyük bir değişim yaşamış ve son 10 yılda, okuyan uluslararası öğrenci sayısında büyük artış kaydedilmiştir.” dedi.

Isparta Afgan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Seyfettin Delsöz de bir ülkede yaşamak için o ülkenin değerlerinin öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak bu imkânı sunan herkese teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yusuf Özcan da “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı” hakkında bilgiler verdi. Özcan, Türkiye’nin Kültürel Yapısı, Gelenek ve Görenekler, Hak ve Yükümlülükler, Sosyal Hayata İlişkin Bilgilendirme, Eğitim ve Sağlık Konuları, Medeni Kanun ve Hukuki Konular, Geçim Kaynaklarına Erişim (Çalışma hakkı ve çalışma İznine ilişkin önemli bilgiler), Faydalı Bilgiler (YİMER 157) konularından bahsetti.

Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili verileri aktaran İl Göç Uzmanı Yardımcısı Ahmet Karataş, yabancı uyruklu öğrencilerin gündelik hayatta ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
Okunma Sayısı: 601
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!